Časopis Myslivost

Radíme si…

Mgr. Jiří ZBOŘIL
Dovoluji si reagovat na výzvu redakce časopisu Myslivost a navázat tak na článek Romana Chládka v rubrice „Radíme si“ v čísle 2/2006. Podobně jak tomu učinil výše jmenovaný, také já bych se s Vámi rád podělil o jednu, podle mého názoru, praktickou drobnost týkající se upevnění trofejí spárkaté zvěře k podložce. Velmi inspirující pro mě byla věta z článku pana Chládka, kde je uvedeno, že „provázky k upevnění trofejí k podložce musejí mít takovou pevnost, aby Vám trofeje nespadly na hlavu ani po roce“. Troufám si tvrdit, že budou-li trofeje upevněny k podložce níže uvedeným způsobem, nespadnou Vám z podložky nikdy (nehovořím o upevnění podložky do zdi).
Metodu, kterou v následujících větách popíšu, osobně považuji za velice vhodnou a jednoduchou. Spočívá v uchycení trofeje prostřednictvím samořezného šroubku k podložce. Postup je asi následující:
Vypreparovanou trofej (např. srnce) otočíme spodinou lební vzhůru a do klínové kosti (asi 1 - 2 cm pod týlním otvorem) vyvrtáme tenkým vrtáčkem (např. o průměru 3 mm - vrták musí mít o 0,5 mm menší průměr než vrut) díru (viz obr. 1) Nemusíme mít strach z poškození trofeje, neboť kost klínová je nejtvrdší kostí na kostře savců a nepraskne. I přes tuto skutečnost je vrtání běžným vrtáčkem velmi snadné.
Takto provrtanou trofej zkusmo přiložíme na dřevěnou podložku a označíme místo vývrtu. Do připravené dřevěné podložky vyvrtáme díru stejného průměru jako je průměr úchytného šroubku (tedy u srnce 3,5 nebo 4 mm).
Samořezný šroubek takové délky (u srnce asi 45 mm), aby po utažení vyčníval asi 1 cm do mozkovny (viz obr. 3), prostrčíme otvorem v podložce (hrotem k trofeji - viz obr. 2) a přiložíme k němu trofej. Poté jen šroubek pozvolna utahujeme a korigujeme správnou polohu trofeje na podložce.
I když na první pohled může tento způsob vypadat komplikovaný, celá procedura (máme-li připraveno příslušné nářadí - vrtačku, vrtáček, šroubek a šroubovák) trvá max. 5 minut. Takto upevněná trofej se na podložce nijak nekýve, nespadne z ní a je možné ji kdykoliv bez problému během pár vteřin demontovat. A co víc, tenký vrut není jako úchytový element prakticky vůbec vidět. Upevnění prostřednictvím samořezného šroubku je možné použít jak na trofeje srnčí, tak na trofeje daňčí, jelení atd. (pouze je nutné použít vrtáky a vruty jiných rozměrů).
Určitě je mezi Vámi řada těch, kterým tento způsob nebude vyhovovat a zůstanou u toho "svého osvědčeného" (třeba drátu nebo provázku atd.). Určitě je mezi Vámi spousta těch, kteří tento způsob běžně používají a tudíž jim tento článek po obsahové stránce nic nepřinese. A snad se mezi Vámi najdou i tací, pro které bude tato metoda inspirující, vyzkouší ji a budou ji používat.
Na závěr bych rád vyjádřil potěšení, že redakce časopisu Myslivost dala díky rubrice "Radíme si" příležitost myslivcům koumákům a kutilům, kteří se mohou se svými konstruktivními nápady podělit také s ostatními kolegy. Věřím, že podnětných článků se zdánlivými "maličkostmi" bude jen přibývat. Nestyďme se o praktické a drobné nápady podělit s ostatními. Uvědomme si totiž, že Myslivost nečtou jen zkušení a dlouholetí praktičtí myslivci, ale do našich řad přibývají i mladí a méně zkušení, kteří rádi přivítají informace, které jsou pro mnohé samozřejmostí.
Zpracování dat...