Časopis Myslivost

Vzácná poranění paroží srnců

RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
V období růstu paroží srnců může dojít z nějakých důvodů k jeho poranění. Vzácným případem jsou poranění paroží v době, kdy je parůžek ještě v lýčí a není v růstu dokončen a dojde k jeho zlomení a následnému i když již omezenému pokračování růstu parůžku v tomto místě. Někdy pak dojde k vytvořením většího počtu výsad jako pokračování přerušeného růstu původní lodyhy parůžku. V místě zlomu zřejmě dojde k přerušení (či zúžení) cév úplnému nebo částečnému, vyplnění zlomu krví, kdy tlak krve zpevní toto místo a ulomená část parůžku se tím zpevní (znehybní . Vzhledem k pružnosti kůže lýčí může dojít i k určitému boulovitému rozšíření lodyhy v místě zlomu. Zbylé nepřerušené cévy pak stačí jen k tomu, že dojde k osifikaci a případnému zaperlení odlomené části parůžku.


Po přerušení výživy většími cévami do odlomené části parůžku, tato již dál do délky neroste. Přerušené cévy pak mohou v některých případech mít zachovaný určitý rozsah délkového růstu a parůžek pokračuje v růstu v místě nebo poblíž zlomu. Na parůžku se vytvářejí další výsady rostoucí obvykle kolmo vzhůru ve směru růstupůvodní lodyhy.
Tyto zlomy parůžků se zhojeným srůstem odhaduji z hlediska četnosti výskytu asi tak jeden případ na dva tisíce srnců - soudím tak z toho, co jsem zatím viděl ve své praxi.
Na chovatelské přehlídce trofejí 2005 pořádané MS Vlčí doly Zábřeh na Moravě na základě pověření MěÚ Zábřeh na Moravě ve Vyšehoří byl předložen srnec s výše popisovaným poraněním paroží v době růstu. Srnce nepravidelného čtrnácteráka ulovil Rostislav Kamenec dne 18. června 2004 v honitbě Hynčina na Zábřežsku. Věk srnce byl 9 let. V místě zlomu a na odlomené části parůžku v blízkosti zlomu došlo k nárůstu dalších výsad.Tím, že se zpevnila dopředu dolů byl v ní ještě krví zachován přísun růstových látek a narostlo ještě 5 dalších výsad.
Obdobného srnce nepravidelného osmeráka jsem ulovil dne 27.7.1965 na Třebíčsku v lokalitě Kozlany (bývalé MS Kozlany). Věk srnce byl 5 let a v místě zlomu došlo k nárůstu dvou výsad.
Jen v jediném případě jsem se zatím ve své praxi setkal u nepravidelného vidláka, že po zlomení parůžku, zřejmě v kratší délce odlomení, došlo k bočním posunu odlomené části směrem dozadu a ulomená část parůžku zůstala stabilizovaná v původním kolmém směru. Místo zlomu bylo zabouleno větším tlakem krve po vypnutí kůže lýčí. Byla také zachována část funkčních cév a parůžek pokračoval v dalším i když již kratším růstu. Zcela zřetelný je posun odlomené části lodyhy dozadu s patrnou linií zlomu. Srnce jsem ulovil na Třebíčsku dne 15.září 1967 v lokalitě Kuroslepy (bývalé MS Kuroslepy) a věk srnce byl3 roky.


Zpracování dat...