ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zpráva ze zasedání MR ČMMJ

Myslivost 7/2006, str. 77 Mgr. Miroslav Wolf
Počet komentářů: 0
Myslivecká rada zasedala dne 26.5.2006 v Lysé nad Labem za účasti 13 členů, omluveni byli předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas a člen MR pan Ing. Miroslav Kutý. Jednání řídil místopředseda Ing. Jiří Chmel. Pro jednání byl schválen následující program: Více >

Výpočetní technika v myslivosti

Myslivost 7/2006, str. 76 Ladislav Děchtěrenko
Počet komentářů: 0
Před několika lety bylo při odborné myslivecké činnosti nemyslitelné, že by mohla být myslivost nějak podstatně usnadněna pomocí výpočetní techniky. Poté co vzniklo pár vhodných programů, a mám na mysli zejména myslivecký program Evidence myslivosti od firmy Yamaco, tak se práce mnoha mysliveckých funkcionářů a nadšenců pro využívání výpočetní techniky podstatným způsobem zjednodušila. Byl jsem jedním z prvních, který začal program Evidence myslivosti využívat a vzhledem k tomu, že mnoho myslivců vůbec neví o co se jedná, rozhodl jsem se, na pár řádcích, své zkušenosti prostřednictvím našeho časopisu Myslivost zveřejnit. Více >

Kontrolní závod pro ME 2006

Myslivost 7/2006, str. 72 Tomáš BUDÍK,
Počet komentářů: 0
V neděli 4. června 2006 nás přivítalo město Kroměříž počasím nevhodným měsíce června. Vál studený vítr, občas mrholilo a sluníčko jen několikrát za den se sporadicky ukázalo. U všech zúčastněných byla velmi zjevná atmosféra napnutí a očekávání jak to dopadne. Sjelo se 32 střelců. Ze zahraničí přijeli Poláci a slovenské družstvo. Česká republika postavila dvě mužstva pro kombinaci a družstvo kulařů. Přestože se v tomto závodě nejednalo o umístění družstev, ukázaly se jednotlivé problémy, které musí organizátoři řešit. O těchto problémech se zmíním na konci svého příspěvku. Více >
Kontrolní závod pro ME 2006

Janošíkův stolec

Myslivost 7/2006, str. 73 Emanuel Havran
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vydané knihy Lovy pod Riabí skalou, kterou napsal uherskobrodský spisovatel Emanuel Havran. Je to již jeho čtvrtá kniha lesích, lovech, myslivcích a lidech spjatých s přírodou. Navázal na předchozí knihy Lovecká vášeň a poznání (1997), Medvědí stopou (1998) a Lovy ve třech světadílech (2000). V knize najdete téměř dvě desítky povídek z rodného Slovácka i ze zahraničí, autor čtenáře ve svých prožitcích zavede do krajiny pod Riabí skalou, mezi mohutné jedle v pralese Stužice, do karpatských lesů a polonin na trojmezí Slovenska, Ukrajiny i Polska. Připojené dokumentární černobílé fotografie umocňují působivost loveckých zážitků. Celkem 175 stran, formát 145 x 210 mm, pevná šitá vazba s barevnou laminovanou obálkou, vydalo v roce 2006 nakladatelství Rubico v Olomouci. Ke koupi i objednání na dobírku v Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3, kat.č. 1/409, cena 159 Kč Více >
Janošíkův stolec

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 7/2006, str. 57 Jaroslav ŠPRONGL.
Počet komentářů: 0
Naše „soudničky“ se snažíme odlehčovat, i když se často jedná o docela vážné věci jak při vzniku jednotlivých „případů“, tak potom v soudních síních. Někdy to ale nejde, to když špatně řešený zlomek vteřiny má následky dlouhodobé a někdy i definitivní. Když někomu už navždy zkazí – nebo dokonce vezme – život. Ani těmto případům, které se pak dostanou až k Nejvyššímu soudu, se ale vyhnout nemůžeme, ani nechceme. Protože i z nich si je třeba odnést ponaučení, „co se všechno může stát“. Dnešní případ je mimořádný i tím, že se k našemu vrcholnému soudnímu orgánu dostal na základě stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

NOČNÍ VIDĚNÍ V PRAXI

Myslivost 7/2006, str. 56 Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Přístroje pro noční vidění byly vyvinuty na základě požadavků ozbrojených sil k rozpoznání a identifikaci nepřítele v noci a za zhoršených světelných podmínek a jsou zde používány již několik desítek let. V označování a názvosloví přístrojů pro noční vidění se můžeme setkat s řadou výrazů. Od optických zesilovačů světla, přístrojů pro zbytkové světlo, optoelektronické pozorovací přístroje, přes noktovizory až po starší výraz infrahled atd.. Více >
NOČNÍ VIDĚNÍ V PRAXI

NOČNÍ VIDĚNÍ V PRAXI

Myslivost 7/2006, str. 56 Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Přístroje pro noční vidění byly vyvinuty na základě požadavků ozbrojených sil k rozpoznání a identifikaci nepřítele v noci a za zhoršených světelných podmínek a jsou zde používány již několik desítek let. V označování a názvosloví přístrojů pro noční vidění se můžeme setkat s řadou výrazů. Od optických zesilovačů světla, přístrojů pro zbytkové světlo, optoelektronické pozorovací přístroje, přes noktovizory až po starší výraz infrahled atd.. Více >

navštívili jsme OMS Karlovy Vary

Myslivost 7/2006, str. 50 Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Předseda Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary, Ing. Evžen Krejčí, působí zároveň jako ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary. Ve funkci předsedy OMS je prvním rokem. Staví na solidních základech po svém předchůdci, ale i sám přináší do fungování OMS nové podněty a pohledy na věc. Jaká specifika s sebou přináší myslivecké hospodaření v malebném okolí lázeňského města Karlovy Vary jsme si povídali v kanceláři Lázeňských lesů, kterou si Ing. Krejčí dozdobil v mysliveckém duchu vlastní sbírkou loveckých nožů a trofejemi na stěnách. Více >
navštívili jsme OMS Karlovy Vary

NĚKOLIK POZNÁMEK k mysliveckému hospodaření se srnčí zvěří

Myslivost 7/2006, str. 48 Ing. Petr KORHON, Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc.
Počet komentářů: 0
Zimní období letošního roku se nám značně prodloužilo více jak o měsíc, což se nepochybně negativně projevilo nejen na fyzické zdatnosti srnčí zvěře, ale bezpochyby také na síle jejího paroží. V honitbách, kde myslivci dobře pečovali nejen o srnčí zvěř jsou nepříznivé důsledky dlouhé zimy podstatně menšího rozsahu. Naproti tomu v místech, kde nebyly na uplynulou zimu dostatečně připraveny zásoby krmiv a celková péče o tuto zvěř nenaplňovala její skutečnou potřebu, jdou ztráty u srnčí zvěře i do desítek kusů. Více >
NĚKOLIK POZNÁMEK k mysliveckému hospodaření se srnčí zvěří

Dědičnost nebo náhoda?

Myslivost 7/2006, str. 45 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc
Počet komentářů: 0
Dědičnost tvaru a stavby srnčích parůžků byla hodnocena řadou autorů a existuje i rozsáhlá fotodokumentace tvarově značně podobných trofejí srnců z různých lokalit České republiky. Více >
Dědičnost nebo náhoda?

Tvorba paroží srnců po vylomení pučnice

Myslivost 7/2006, str. 44 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
K vylomení pučnic u srnců obvykle dochází v době, kdy je již vytvořen hotový parůžek. U srnců se to stává poměrně často a to při soubojích, nebo při vytloukání a strouhání. Síla působící na parůžek jako páka může pučnici zlomit. Buďto dojde ke zlomení jen samotné pučnice v určité výšce nad lebeční kostí. Nebo dojde k vylomení celé pučnice a někdy i s navazující povrchovou částí lebeční kosti. Pak vznikají dvě možnosti zhojení. Více >
Tvorba paroží srnců po vylomení pučnice

Vliv extrémní zimy na zvěř

Myslivost 7/2006, str. 41 Ing. Roman Jelínek
Počet komentářů: 0
Během letošní, svým dlouhodobým průběhem extrémní zimy, se mi do rukou dostala publikace Prof. Octaviana Farského a Josefa Mrkose nazvaná Ztráty na zvěři za krutých zim na Moravě. Cílem této publikace bylo seznámit myslivce o průběhu a důsledcích především extrémní zimy 1939/40. Uváděná data jsou i s odstupem mnoha let, po loňské pozdní a především letošní extrémní zimě aktuální pro velkou většinu současných uživatelů honiteb. Jistě nebude na škodu se po proběhlé teplotně extrémní zimě a nestandardním teplotním a srážkovém průběhu jara poučit z minulosti a porovnat zkušenosti a fakta s odstupem desítek let. V mnoha ohledech neobyčejně kruté zimy 1928/29 a především 1939/40 způsobily velikou pohromu téměř pro celou československou myslivost. Na jejich následky uhynulo na velkých plochách velké množství zvěře, ale i jiných živočichů, jako snad v žádné z předchozích ani i následujících zim. I když zvěř dokázala početní ztráty dohnat, nebylo ve všech honitbách samozřejmostí, že následující sezonu vrátily početní stavy na původní výši. Více >
Vliv extrémní zimy na zvěř

ZASEDÁNÍ VĚDECKÉHO FÓRA STŘEDOEVROPSKÉHO INSTITUTU EKOLOGIE ZVĚŘE

Myslivost 7/2006, str. 40 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
Koncem března v loveckém zámku Ohrada na Hluboké n. Vlt. uskutečnilo pracovní zasedání Vědeckého fóra Středoevropského institutu ekologie zvěře. Jedná se o mezinárodní a mezidisciplinární skupinu expertů, kteří se pravidelně scházejí za účelem prodiskutování aktuálních problémů ochrany a mysliveckého obhospodařování zvěře na území střední Evropy. Jeho členy jsou odborníci z České republiky, Rakouska a Slovenska, kteří působí v různých oblastech činnosti dotýkající se problematiky ekologie zvěře a myslivosti. Zasedání Vědeckého fóra probíhají dvakrát do roka střídavě podle rotačního principu v Čechách, v Rakousku a na Slovensku. Na letošním jarním zasedání na Hluboké byla podrobně diskutována následující témata: Více >
ZASEDÁNÍ VĚDECKÉHO FÓRA STŘEDOEVROPSKÉHO INSTITUTU EKOLOGIE ZVĚŘE

Evropští preparátoři soutěžili

Myslivost 7/2006, str. 38 Ing. Václav TLAPÁK
Počet komentářů: 0
Nejvyšší soutěž preparátorů Evropy se konala ve dnech 1. – 7. května, stejně tak jak před čtyřmi lety, v italské provincii Veneto ve městě Longarone. Jednalo se již o 7. ročník této prestižní soutěže. Souběžně se konala také výstava s mysliveckou a loveckou tematikou a výstava zbraní, zejména italské výroby. Dominovaly zbraně z produkce firmy BERRETA. Z výrobců optiky byla nejvýrazněji zastoupena firma Swarovski Optik. Kromě jiných mysliveckých témat, názorných ukázek, myslivecké osvěty a programů pro myslivost a ochranu přírody se prezentovaly drobné firmy se sortimentem oděvů, obuvi, potřeb pro kynology, prodejci nožů, nabídky loveckých příležitostí v Itálii, potřeby pro rybáře. Zajímavá byla ukázka historie lovu tuleňů a velryb. Doprovodný program myslivecké výstavy byl časově organizován pouze na pátek a víkend, což bylo dostatečné pro návštěvníky a dostupné pro zúčastněné vystavující firmy. Více >
Evropští preparátoři soutěžili

POVODNĚ A ZVĚŘ V LUŽNÍCH LESÍCH

Myslivost 7/2006, str. 36 Text a snímky Jan HALADY
Počet komentářů: 0
29. 3. 2006 - Celý den velmi vydatně prší a ve vyšších polohách taje obrovské množství sněhu. Přestože se bořím do bláta a poněkolikáté se převlékám, plním si svůj dlouho odkládaný rest a vyvážím na kolečku dubové trámy do zahrady. Pečlivě je prokládám a zakrývám, aby nenavlhly. O několik dnů později jsou 70 cm pod vodou, včetně ostatního stavebního materiálu a samozřejmě zahrady. Více >
POVODNĚ A ZVĚŘ V LUŽNÍCH LESÍCH

LOSI - FOTOLOVY V YELLOWSTONE

Myslivost 7/2006, str. 32 Rostislav Stach
Počet komentářů: 0
Los americký je vedle bizona největším obyvatelem Yellowstonského národního parku. Délka těla dosahuje až 3,5 metru, hmotnost až 700 kg. Losi obývají nejradši prostředí s výskytem močálů a bažin, kde si pochutnávají na vodních řasách a na mladých lístcích vrbiček a bříz. Samci žijí převážně samotářsky, samice se někdy sdružují do menších skupin. V září a říjnu u nich probíhá říje. Více >
LOSI - FOTOLOVY V YELLOWSTONE

VÁBENIE SRNCOV

Myslivost 7/2006, str. 28 Ing Karol MIHÁLKO
Počet komentářů: 0
Len som sa vrátil z výstavy Natura Viva v Lysej nad Labem, tam získané skúsenosti zo stretnutí s českými poľovníkmi ma nútia k tomu, aby som hodil na papier svoje skúsenosti vo vábení srncov. V slovenských a v maďarských poľovníckych časopisoch už som to urobil dávnejšie, a teraz nadišiel čas, aby som niečo povedal o tejto poľovačke aj na stránkach „Myslivosti“. Robím to preto, aby som pomohol, hlavne začínajúcim, mladým poľovníkom, a snáď nájdu niečo zaujímavé v týchto myšlienkach aj skúsenejší lovci, a rozšíri to ich poznatky, ohľadne vábenia srncov. Více >
VÁBENIE SRNCOV

Tetrao tetrix z oblasti východních Krušných hor, Tiských stěn a Děčínského Sněžníku

Myslivost 7/2006, str. 15 Ing. Vojtěch Hamerník, Ing. Jan Štrobach
Počet komentářů: 0
Tetřívek obecný býval kdysi běžně loveným lesním kurem. Jeho lov a lov sluky v minulosti neodmyslitelně patřil k zahájení lovecké sezóny především v horských a podhorských oblastech. Zde docházelo k odlovu především v době toku na tokaništích, která bývala historicky stálá a známá. Výjimkou nebýval ani lov tetřívků při podzimních honech na drobnou zvěř ve vnitrozemí. I tam býval tetřívek hojný. Jeho stavy jsou dnes ovšem natolik nízké, že tato překrásná zvěř je celoročně hájena a patří k ozdobám a chloubě dnes již malého počtu především horských honiteb. Více >
Tetrao tetrix z oblasti východních Krušných hor, Tiských stěn a Děčínského Sněžníku

DALŠÍ VÝVOJ MYSLIVOSTI po vstupu ČR do Evropské unie

Myslivost 7/2006, str. 10 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Otázky dalšího vývoje myslivosti po vstupu České republiky do Evropské unie se staly ústředním tématem celostátní konference, kterou uspořádala Česká lesnická společnost v Brně v květnu letošního roku. Konference si vzala za úkol vytvořit platformu, na které by započaly diskuse o dalším směřování české myslivosti po období, ve kterém proběhly zásadní změny v české společnosti v souvislosti s přípravou České republiky na rozhodující krok do společenství států sdružených v Evropské unii. Tyto změny se odehrály i v oblasti legislativní, myslivost nevyjímaje. Uvedené téma má také odstartovat další etapu aktivit České lesnické společnosti, která má ve svém programu myslivost a která za uplynulé několikaleté období připravovala pro odbornou veřejnost seriál odborných konferencí zahrnujících celou škálu mysliveckých aktivit od problematiky chovu zvěře a jejího životního prostředí zvěře počínaje a ekonomickými otázkami myslivosti konče. Jaké jsou tedy představy o dalším směřování myslivosti, které by se měly stát předmětem diskusí odborníků z oblastí, kam myslivecká činnost zasahuje ? Více >
DALŠÍ VÝVOJ MYSLIVOSTI po vstupu ČR do Evropské unie

53. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ CIC a úspěchy české myslivosti

Myslivost 7/2006, str. 5 Ing. Jaroslav Růžička
Počet komentářů: 0
Jarní dny počátkem května se staly již tradičním termínem vrcholného zasedání Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře. Na 80 členských států celého světa se uchází o zorganizování valného shromáždění této mezinárodní nevládní organizace, jejímž posláním je řešení otázek myslivosti, ochrany zvěře a uchování přírody ve všech jejích aspektech v celosvětovém měřítku. Vzájemná spolupráce, výměna zkušeností, společné projekty, obhajoba lovu jako tradiční lidské činnosti, to byly představy jejích zakladatelů, mezi něž má tu čest patřit i Česká republika. Právě tehdejší Československo bylo jedním ze čtyř států, které iniciovaly v roce 1928 její vznik. Česká myslivost si zachovala aktivitu i dodnes a pravidelně předstupuje před toto světové myslivecké společenství s poznatky a úspěchy, ze kterých mohou čerpat i ostatní státy při svém provádění myslivosti. Obdobně tomu bylo i na 53. Valném shromáždění, které se konalo ve dnech 1. - 5. května 2006 v Limassolu na Kypru. Více >
53. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ  CIC a úspěchy české myslivosti

ČERVENEC V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V červenci pokračuje doba lovu srnců. I když jsme na jaře provedli sčítání a máme plán lovu schválený držitelem honitby, měli bychom po letošní zimě přistupovat k lovu dospělých srnců opatrněji než předchozí roky. Kromě trofejí bychom měli posoudit také hmotnost a vyspělost srnců. Zvažme, zda je nutno ulovit vyspělé dobré šesteráky, přestože „mají věk“. Více >
ČERVENEC V HONITBĚ
Zpracování dat...