ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Krásnooká tajemná dlouhozobka

Myslivost 4/2006, str. 48 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
V dnešní době se už málo nadšených pozorovatelů rytmu života naší přírody může chlubit, že zjara prožívá okouzlující zážitek z příletu sluk lesních do jejich rodných revírů. Pozorování této půvabné večerní lesní scény bývá ovšem vykoupeno mnohaletými zkušenostmi se slučím tahem a neméně tak i dobrými vztahy s lesáky, kteří jsou ochotni na jaře, sotva sluky přilétnou, na ně upozornit. Jinak vysledovat přílet dlouhozobek je záležitost časově dost náročná, protože jejich tah vždy bývá ovlivňován podmínkami počasí ve střední Evropě a neméně i soustavným ubýváním slučí populace. Více >
Krásnooká tajemná dlouhozobka

KŇOUR, KTERÝ SE RVAL

Myslivost 4/2006 Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
„Černá! Černá dozadu!!!“ Honci spustí pokřik, jen vejdou do smrčí. Na louku se vylomí dva divočáci. Běží volným prostranstvím k další seči. Vedu je přes puškohled, obě oči otevřené. Červenou tečku posadím na posledního lončáka, hned za špičku ryje. Chvíli ještě vyčkávám, než oba kusy přeběhnou níž pod horizont. Musím, kvůli bezpečnosti. Vzadu, na tři sta metrů odtud, vede silnice. Více >
KŇOUR, KTERÝ SE RVAL

ROZVOD PO MYSLIVECKU

Myslivost 4/2006, str. 54 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Saša, urostlý mladý myslivec, jakoby vypadl z textů mysliveckých písniček, kde ti zelení mládenci skolí každou zvěř a získají každou panenku. Anička by se do těch písniček hodila taky – šla by za ním i při měsíčku do lesa tmavého, když chvátal na čekanou, jen aby si ho získala a udržela. Získat si ho získala – ale neudržela, třebaže kvůli němu po slavné svatbě dokonce i myslivecké zkoušky složila, aby ho mohla následovat všude, i na hony. Možná ta její láskyplná důslednost způsobila, že se Saša zakoukal do jiné dívenky, říkejme jí Maruška. Více >
ROZVOD PO MYSLIVECKU

Za našima humny, orech malovaný…

Myslivost 4/2006, str. 52 Ing. Kamila KAASOVÁ a Slávka HRUŠÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Dlouhá řada umělců se svým dílem dotkla myslivosti, někdy to byl opravdu jen dotek, někteří byly v přírodě hosty častěji. Do té druhé skupiny patří i Petr Ulrych, kapelník, zpěvák, kytarista, skladatel hudby a autor většiny textů skupiny Javory. Silný vztah k přírodě vyznívá z mnoha jeho textů a o tom, jak na své životní pouti nalezl i vztah k myslivosti se dozvíte v následujícím rozhovoru, ke kterému jsme se sešli koncem zimy v Boby centru v Brně. Více >
Za našima humny, orech malovaný…

Deklarace dlouhodobé strategie Klubu sokolníků ČMMJ

Myslivost 4/2006, str. 50 Klub sokolníků
Počet komentářů: 0
Sokolnictví je jedna z mála činností, která ojedinělým způsobem neoddělitelně připoutává člověka k přírodě a dává mu nahlédnout do jejího nitra, lidské společnosti již tak vzdáleného. Jako jedna z mála činností umožňuje člověku pochopit to, co je miliony let dáno a ve svém principu nezměněno – neustálý boj o přežití. Umožňuje to pochopit proto, že člověk se stává přímým účastníkem tohoto boje jako velmi blízký pozorovatel. Více >
Deklarace dlouhodobé strategie Klubu sokolníků ČMMJ

Sokolníci bilancovali

Myslivost 4/2006, str. 50 Bc.Marcela MEDKOVÁ
Počet komentářů: 0
V sobotu 18. 2. 2006 se v Opočně, městečku nerozlučně spjatému s tradicemi novodobého českého sokolnictví, sešli členové Klubu sokolníků ke své výroční členské schůzi. Zprávu o činnosti Klubu v uplynulém roce přednesl předseda Klubu sokolníků Ing. Petr Zvolánek: Více >
Sokolníci  bilancovali

Navštívili jsme OMS Brno - město

Myslivost 4/2006, str. 44 Ing. Kamila KAASOVÁ a Slávka HRUŠÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
V malebné Všetičkově ulici pod Špilberkem se nachází jeden pro myslivost dosti významný dům – byla v něm totiž před 83 lety založena Československá myslivecká jednota, kteroužto událost připomíná pamětní deska u vchodu. V současnosti zde sídlí Okresní myslivecký spolek Brno-město, za jehož jednatelem, Jindřichem Zemanem, jsme se vypravily dozvědět se něco více o životě myslivců uvnitř Brna. Později se k našemu rozhovoru připojil i místopředseda OMS Brno, Jan Hilšer. Více >
Navštívili jsme OMS Brno - město

Myslivost kontra ochrana přírody?

Myslivost 4/2006, str. 42 Zuzka BEBAROVÁ - RUJBROVÁ
Počet komentářů: 0
Myslivec upytlačil březí srnu. Další případ zastřelení myslivce při honu. V důsledku přemnožení černé zvěře přišli zemědělci o úrodu, ochránci přírody musí před myslivci hlídat chráněné rysy: to je mediální obraz dnešní myslivosti. Veřejnost se během posledních let naučila vnímat myslivost jako morbidní zábavu skupiny vyvolených, kteří jsou schopni chladnokrevně zastřelit srnce a ještě se chlubit trofejí. Jako něco, co je obtěžuje, když při podzimní procházce lesem narazí na hon, jako archaickou aktivitu, která rušivě zasahuje do přírody i jejich života. Nosit kožešinovou čepici není prostě „in“. Ti dříve narození pamatují, že tomu tak dříve nebylo. Zájmové kroužky školních dětí pomáhaly myslivcům krmit zvěř, lesnické povolání patřilo k těm prestižnějším, na „přátele zeleného údolí“ se rádi podívali i dospělí a myslivecké zábavy se srnčím gulášem patřily k nejoblíbenějším. Více >
Myslivost kontra ochrana přírody?

FOTOLOVY V YELLOWSTONE - vzácná setkání

Myslivost 4/2006, str. 40 Text a snímky Rostislav STACH
Počet komentářů: 0
Cestou z Colorada do Montany, vedoucí napříč celým Wyomingem, jsme podél silnic velmi často potkávali malá stádečka vidlorohů amerických. Zdálo se, že nemá cenu pro pár snímků zastavovat a každou chvíli vystupovat z auta, vždyť takhle hojné zvíře musí být v N.P. Yellowstone na každém kroku a tam na něj budeme mít tři týdny čas. Během našeho pobytu jsme se však od počátku věnovali především jelenům wapiti a bizonům a tak jsme si ani neuvědomili, že potkat zde vidloroha je velmi vzácné. Více >
FOTOLOVY V YELLOWSTONE - vzácná setkání

Víceúčelové kleště Leatherman Charge Ti

Myslivost 4/2006, str. 38 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Nedávno jsme byl požádán, abych čtenáře Myslivosti seznámil se stále populárnějšími a již také u nás zdomácnělými víceúčelovými kleštěmi, tak zvanými multitoooly. V návaznosti se pak podíváme na některé kapesní víceúčelové nože. Více >
Víceúčelové kleště Leatherman Charge Ti

Každoroční sčítání zvěře v honitbách – pro a proti

Myslivost 4/2006, str. 37 Ing. Ladislav DĚCHTĚRENKO
Počet komentářů: 0
Podle platného zákona o myslivosti č.449/01 Sb. je každý uživatel honitby povinen provést, v termínech určených krajským úřadem, sčítání zvěře v honitbách. Sčítaný stav je důležitým číselným údajem, ze kterého vychází plán chovu a lovu spárkaté zvěře v dané honitbě, který je dáván správnímu orgánu myslivosti pouze na vědomí a zasílán ke schválení držiteli honitby. Více >

Péče o zajíce polního

Myslivost 4/2006, str. 34 Jaroslav HORÁČEK
Počet komentářů: 0
Nepíši tento článek pro myslivce, kterým se daří i dnes vzorně hospodařit s volnou populací zajíce, ale pro myslivce kteří mají tak nízké stavy, že zajíc je spíše vzácností než samozřejmostí, nicméně mají chuť s touto situací něco dělat. Chtěl bych stručně popsat svoje zkušenosti z praxe s podporou volně žijící populace zajíců v naší honitbě vypouštěním zajíců z umělého odchovu. Jak úspěšná nebo perspektivní je tato cesta si může každý čtenář vyhodnotit sám. Více >
Péče o zajíce polního

Výsadba dřevin v honitbě

Myslivost 4/2006, str. 31 Mühlhansl Ivo
Počet komentářů: 0
Úživnost honitby lze rychle zvýšit obhospodařováním dostatečného počtu potravních políček, v dlouhodobém horizontu výsadbou plodonosných dřevin. Výsadba stromů a zřizování trvalých keřovitých krytů pro zvěř je odkazem dnešní generace myslivců pro budoucnost. Přitom se jedná o spoustu práce, která stojí nemalé finanční náklady. Výsledky mnohdy na sebe nedají tak dlouho čekat, jak by se zdálo. O důležitosti této činnosti není potřeba přesvědčovat ani myslivce, ani fundované ochránce přírody. Každý rodící plodonosný strom nebo remízek v polích je pravým požehnáním pro zvěř, které není možné ničím jiným nahradit. Více >
Výsadba dřevin v honitbě

Uvádění honiteb do souladu se zákonem

Myslivost 4/2006, str. 30 Milan KUBŮ
Počet komentářů: 0
V Myslivosti. 1/2006 a 3/2006 jsem čtenáře seznámil se situací ohledně uvádění honiteb do souladu se zákonem, z pohledu moji komunikace s ministrem zemědělství Tentokrát jsem obdržel ministrovu odpověď prostřednictvím náměstka ministra zemědělství Ing. Karla Macha. Obsah dopisu pana náměstka MZe mě opět přesvědčil o neochotě úředníků vrcholného úřadu stání správy myslivosti České republiky brát vážně ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Nejenže úředníci nerespektují ustanovení tohoto zákona, ale dokonce tvoří nové paragrafy. Jak jinak si lze vysvětlit kategorické tvrzení pana náměstka: Více >
Uvádění honiteb do souladu se zákonem

Kulovnice Rössler Titan podruhé

Myslivost 4/2006, str. 28 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Loveckým kulovnicím, vyráběným v rakouském Kufsteinu sídlící firmě Rössler, jsme se již před časem na stránkách Myslivosti věnovali. Tyto kvalitní a přitom cenově dostupné zbraně si mezi našimi lovci za krátkou dobu získaly řadu příznivců. Protože firma Rössler v roce 2006 oslaví první desetiletí od svého založení, podíváme se dnes nejen na tajemství jejího úspěchu, ale zmíníme se o několika novinkách, které jsou dostupné také našem trhu. Více >
Kulovnice Rössler Titan podruhé

Daňčí zvěř ve volných honitbách

Myslivost 4/2006, str. 26 Ing. Gustav KOŘINEK
Počet komentářů: 0
Článkem „ Daňčí na Vítkovsku“ uveřejněném v Myslivosti č.2/2005 jsem informoval o zdařilém zazvěření honiteb daňčí zvěři na Vítkovsku, okres Opava. V článku jsem mimo jiné také uvedl, že daňci se v honitbách z pravidla nedožívají vyššího věku než pěti let. Že jsou do tohoto věku odloveni. To se potvrzuje na přehlídkách trofejí, které každoročně pořádá OMS Opava. Více >
Daňčí zvěř ve volných honitbách

Malá připomínka k jarním pracím v honitbách

Myslivost 4/2006, str. 24 Ing. Petr Korhon, Doc. Ing. František Zabloudil CSc.
Počet komentářů: 0
Po skončení dlouhé a tuhé zimy nastupuje období, které je spojeno s jarními pracemi v našich honitbách. V tomto příspěvku chceme připomenout některé bezodkladné činnosti, které připadají právě na počátek jarního období. Jedná se především o vyčistění a asanování stabilních krmných zařízení tím, že odklízíme potravní zbytky a asanujeme prostředí nejen v těsné blízkosti těchto zařízení, ale i v jejich širším okolí. Nespotřebované potravní zbytky je doporučeno buď spálit, nebo zakopat do dostatečné hloubky do půdy. Krmelce i okolí asanujeme vhodnými přípravky, jako je např. nehašené vápno, v množství 0,3 – 0,5 kg/m2. Účinná je také aplikace 5% roztoku Chloraminu B nebo 3 – 5% roztoku chlorového vápna k následnému prolití zeminy. Běžně se také užívají firemní přípravky, např. 2,5% Dikonit, Suprachlor, Stalon F, 4% roztok formaldehydu, 10% roztok louhu sodného a další, které mají své výrobní označení. Po celkové očistě a desinfekci je vhodné opravit vadné částí krmných zařízení. Více >
Malá připomínka k jarním pracím v honitbách

Bažant ve volné krajině nepochopený

Myslivost 4/2006, str. 22 Ing. Petr Oskar BÍLEK
Počet komentářů: 0
V Myslivosti č. 3/2006 vyšel článek stejného názvu jako můj příspěvek v čísle Myslivosti 12/05, jen ve slovenském překladu. Velmi vítám rozvířenou hladinu kolem chovu bažantů ve volné krajině, zvlášť v tomto předjarním období a autorům děkuji za osvětlení stejné problematiky na Slovensku, i když vše zamíchali do koktejlu československého. Jen mi chybí to podstatné, co mělo být účelem mé snahy vyjádřit problematiku bažanta v přírodě. Tím podstatným by mělo být srozumitelné doporučení, jakým způsobem se k této problematice postavit z hlediska myslivce, který není vzdělán v biologii, zootechnice nebo lesnictví, natož v agronomii. Myslivost je pro mnoho členů pracujících v jiných odbornostech jen odpočinkem a prostředkem k nabrání dalších sil do pracovního procesu v ekonomice tržního hospodářství. Úředník, dělník ve fabrice nebo řidič nemá odborné vzdělání k chovu zvěře ve volnosti, a proto odebírá svůj časopis Myslivost, aby si věděl rady při provozování svého koníčka. Pro tyto kamarády slouží citace z dávno zapomenutých článků našich dřívějších předních odborníků, aby si dokázali uvědomit dlouhodobou snahu o chov zvěře ve volné přírodě. I proto se musíme neustále pouštět na tenký led subjektivních hledisek v odchovu divoké zvěře, která by bez lidské pomoci v kulturní, přetvořené krajině strádala. Více >
Bažant ve volné krajině nepochopený

Josef Kapras vicemistrem Evropy ve vábení jelenů!

Myslivost 4/2006, str. 21 Text a snímky Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Fantastický úspěch zaznamenal na VIII. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů mladý jelenář Josef Kapras. Při soutěži v rakouském Salzburgu skončil druhý až po závěrečné dodatkové rozstřelové disciplíně, a to jen o pouhý jeden jediný bod! Neobhájil sice svůj loňský titul z Maďarska, přesto potvrdil, že se s ním při jeho mládí musí počítat a že se doufejme natrvalo usadil v evropské „vábičské“ elitě. Více >
Josef Kapras vicemistrem Evropy ve vábení jelenů!

Revitalizace krajiny pod Řípem II

Myslivost 4/2006, str. 18 Text a snímky Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Příspěvek pro zvěř, krajinu i společnost Článek o revitalizaci krajiny pod Řípem v únorové Myslivosti vzbudil velikánský ohlas a zájem myslivců v celé republice. A protože jsme v článku slibovali, že budeme myslivce na stránkách Myslivosti pravidelně informovat, navštívil jsem v polovině února předsedu Podřipského zájmového sdružení Ing. Františka Krále a požádal ho o několik doplňujících informací. Více >
Revitalizace krajiny pod Řípem II

České optické přístroje

Myslivost 4/2006, str. 16 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Meopta - název podniku z moravského Přerova, který se postaral na mezinárodní výstavě zbraní a loveckého příslušenství IWA 2005 v Norimberku o možná největší překvapení celé výstavy. Překvapení v podobě množství a v technické úrovni novinek. Vzpomeneme-li si začátek 90. let, kdy se Meopta, stejně jako jiné podniky po rozpačité kupónové privatizaci, potýkala s ekonomickými problémy, je dnešek o to více překvapující. Do Meopty vstoupil zahraniční kapitál, ale na rozdíl od jiných investorů se opřel o zkušené a erudované místní odborníky. A obojí investice, jak kapitálová, tak personální se více než vyplatila. Dnes Meopta nabízí sortiment optických přístrojů porovnatelný s největšími výrobci na světě. Je to více než čtyřicet typů puškohledů, triedrů a monokulárních dalekohledů. Více >
České optické přístroje

Lovecký nůž ze Štósu

Myslivost 4/2006, str. 15 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Na loňskou výstavu nožů do Příbrami přivezl čtyřiapadesátiletý slovenský nožíř Otto Neuman ze Štósu nový lovecký nůž vlastní konstrukce, vytvořený podle dlouhodobých zkušeností. Otto se narodil v rodině, v níž se snoubí tradice výroby a láska k nožům, stejně jako láska k přírodě a myslivosti. Více >
Lovecký nůž ze Štósu

VIII. Mistrovství Evropy v lovecké střelbě

Myslivost 4/2006, str. 12 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Vyjíždí-li návštěvník Kroměříže přes část Kotojedy směrem na Otrokovice, možná si vpravo na svahu kopce Hvězda všimne nově navršených valů zeminy, za kterými vykukuje několik nově opravených střech. A vydá-li se přímo proti kopci ještě nedokončenou asfaltovou silničkou, dojede do areálu střelnice Hvězda. Na konci února jsem takto přijel přímo doprostřed stavebního ruchu, i přes na tu dobu a místo neobvykle vysokou sněhovou pokrývku panoval v rekonstruované budově a okolí čilý stavební ruch. Nad celým areálem se totiž pomyslně vznášel důležitý datum 28. června. Ten den tu totiž propukne zcela jiný ruch než stavební – ruch a mumraj již VIII. Evropského mistrovství v lovecké střelbě, jehož pořadatelství pro rok 2006 získala právě Česká republika, resp. Českomoravská myslivecká jednota. Více >
VIII. Mistrovství Evropy  v lovecké střelbě

Na lovu šakalů v Srbsku

Myslivost 4/2006, str. 11 Ing. Luděk KRÁLÍČEK
Počet komentářů: 0
Když jsme byli vloni v prosinci pozváni od našich přátel ze Srbska na malou lednovou loveckou akci, dlouho jsem neváhal a pozvání jsem přijal. Zvláště proto, že jsem se těšil chvíle, které strávím se svými kolegy Františkem a Jindrou. Cesta z Prahy do Negotynu na východě Srbska trvala autem s kratší přestávkou v Bělehradské kanceláři FAO asi 20 hodin. V Bělehradu nás velice zaskočilo rozbombardované centrum města, které několik let po válce vypadá stále velmi depresivně. Ruiny jsou zde asi zanechány úmyslně, ale když si člověk uvědomí, že to není zas tak daleko od nás, hrůza pomyslet. Více >
Na lovu šakalů v Srbsku

OFICIÁLNÍ HODNOCENÍ TROFEJÍ v Hluboké n/Vlt. 2006

Myslivost 4/2006, str. 8 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Oficiálnímu hodnocení trofejí, které má následně trvalou platnost, musí být přítomni členové (experti) Komise pro hodnocení trofejí a pro výstavy CIC, které jmenuje prezident této komise Prof. Dr. Ing. Nino Ninov z Bulharska. V komisi musí být zastoupeni experti z několika států, členové komise, kteří pocházejí ze stejné země, z níž je i hodnocená trofej, se sice k hodnocení vyjadřují, ale sami ji neměří. Více >
OFICIÁLNÍ HODNOCENÍ TROFEJÍ v Hluboké n/Vlt. 2006

PTAČÍ CHŘIPKA

Myslivost 4/2006, str. 5 MVDr. František Fejfar
Počet komentářů: 0
K vytvoření objektivnější představy o tomto aktuálně řešeném problému globální povahy naléhavě potřebujeme alespoň základní penzum odborných informací. Vyhověl jsem vedení ČMMJ a její Myslivecké komise v upřímné snaze posloužit myslivecké veřejnosti, která nemá přístup k internetu a právem očekává toto téma i na stránkách svého nejčtenějšího časopisu. Více >
PTAČÍ CHŘIPKA

DUBEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Po letošní tuhé zimě s velkým množstvím sněhu, ještě i v tomto měsíci, v řadě honiteb leží sníh. V krmných zařízeních těchto honiteb musí být v krmelcích ještě pořád dostatek sena. Pokud nám zbyla i jiná krmiva, předložíme je zvěři v malých dávkách. Více >
DUBEN V HONITBĚ
Zpracování dat...