ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

Dvě akce pro jelenáře

red
Dvě akce pro jelenáře
S radostí v redakci sledujeme, jak se neustále zvětšuje zájem o specifickou mysliveckou dovednost – vábení jelenů. Letošní podzim byl ozdoben titulem Mistra Evropy Josefa Kaprase, možná tím i dal impuls dalším zatím ostýchavým zájemcům, aby si taky zkusili vábit na veřejnosti před ostatními. A tak přicházíme se dvěma nabídkami právě pro jelenáře.

Po úspěšném prvním ročníku kurzu ve vábení jelenů vyhlašujeme pořádání druhého kurzu. Letošní kurz ve vábení jelenů proběhne v sobotu 25. března 2006 v prostorách Muzea Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Tak jako první kurz je omezen kapacitou max. 100 - 120 osob, po loňské zkušenosti navrhujeme kurz jen jako jednodenní. Pokud budou účastníci tak disciplinovaní a spořádaní, bude jistě dostatek prostoru pro výuku i procvičování. Účastníci kurzu si opět pod vedením našich zkušených jelenářů vyzkoušejí všechny druhy hlasů, vyslechnou si část teoretickou o vábení i o úpravě nástrojů, navzájem si také ohodnotí umění v improvizované soutěži. V rámci výuky se rozdělí účastníci minimálně do tří skupin podle zkušeností, přihlásit se mhou i úplní začátečníci. Budeme se snažit opět zajistit prodej řevnic. V poplatku kurzu je společný oběd pro všechny účastníky, případně večeře, v průběhu dne bude možné si koupit občerstvení a pití na místě u pracovníků muzea. Vzhledem ke kapacitním možnostem nemůže redakce zajišťovat pro účastníky kurzu ubytování. Samotný detailní průběh dne, rozdělení do skupin, podvečerní a večerní program si domluví všichni přítomní na místě, uvítáme i další podnětné nápady.
Druhou nabídku a námět směřujeme do řad studentů lesnických a zemědělských škol a učilišť. Vedle Národní soutěže ve vábení se sice rozeběhlo juniorské mistrovství, které ale trochu postrádá logiku. A to jednak věkovým omezením juniorů (?), a jednak tím, že třeba na rozdíl od sportu nejsou junioři ve vábení přece nijak znevýhodňováni fyzicky či jinak proti dospělým. Proč tedy juniorská kategorie? Vždyť J. Kapras, M. Třeský a další mladí dokazují, že v pohodě umí "přetroubit" ty starší.
Máme proto snahu podnítit zájem o vábení mezi studenty lesnických a zemědělských škol, máme snahu, aby se vábení dostalo do povědomí těch, kteří vyučují myslivost. Ve spolupráci se SLŠ Žlutice se pokoušíme založit tradici soutěží ve vábení mezi studenty a školami, a to v prostředí škol, které studenti znají a mezi těmi, kteří se před sebou nestydí a nebojí se reprezentovat školu.
A tak vyhlašujeme první ročník studentské soutěže ve vábení jelenů "O pohár časopisu Myslivost", který proběhne v pátek 12. 5. 2006 v areálu SLŠ Žlutice v rámci mysliveckého dne. Součástí pátečního programu bude otevření výstavy trofejí Karlovarského kraje, prezentace kynologie, střelectví a dalších aktivit Střední lesnické školy ve Žluticích. V rámci středního i vysokého školství zveme k účasti i ostatní školy a učiliště, záměrně vypisujeme i kategorii úplných začátečníků. Prosíme tedy o zvážení této myšlenky ze strany vedení a vyučujících oslovených škol, zkuste vytvořit třeba tříčlenná družstva studentů, kteří budou školu reprezentovat. Tajně doufáme, že společná myšlenka SLŠ Žlutice a redakce Myslivosti nalezne odezvu a že se tato soutěž stane putovní, že se každý rok ujme pořádání soutěže jiná škola.


Redakce časopisu Myslivost zve zájemce na

II. KURZ VE VÁBENÍ JELENŮ
v areálu Loveckého muzea
Ohrada u Hluboké n/Vlt.
v sobotu 25. 3. 2006


Termín: 25. 3. 2006, Lovecký zámek Ohrada
Instruktoři: přední jelenáři - vábiči ČR
Podmínky: vlastní nástroj (řevnice, tritonka, apod. )
Program:
pátek 24.3.:
příjezd lektorů
sobota 25.3.:
08.00 - 09.00 hod - prezence
09.00 - 12.00 hod - výuka, cvičení ve skupinách
12.00 - 13.00 hod - společný oběd
13.00 - 18.00 hod - výuka, cvičení ve skupinách
18.00 - 19.00 hod - společná večeře
Po večeři volný večerní program, případně další program dle přání účastníků

Poplatek:
pro členy ČMMJ a předplatitele časopisu Myslivost (prokázání se platným členským průkazem nebo ústřižkem zaplacené složenky na předplatné): 200 Kč/den/osoba, pro nečleny ČMMJ: 300 Kč/den/osoba, poplatek bude vybírán při prezenci
Pro účastníky není v ceně ubytování, v okolí je však dostatek ubytovacích kapacit

Přihlášky zasílejte na adresu: Redakce Myslivosti, Seifertova 81, 130 00 Praha 3, tel: 222 780 010, fax: 222 783 056, mail: info@myslivost.cz.
Střední lesnická škola Žlutice a Redakce časopisu Myslivost ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Lesy České republiky, s.p.
vyhlašují
I. ročník studentské soutěže ve vábení jelenů
O POHÁR ČASOPISU MYSLIVOST

Datum konání: pátek 12. 5. 2006
Místo konání: Amfiteátr u SLŠ Žlutice

Pravidla a soutěžní řád:
1. Soutěž je určena studentům lesnických, zemědělských a příbuzných středních a vysokých škol a učilišť.
2. Soutěžit lze s libovolným nástrojem napodobujícím hlas jelena.
3. Soutěžit se bude v disciplínách: hlas mladého, středně starého a Starého jelena, vítězný ryk, jelen stojící u laní, sbíjení laní, odpočinkové mrmlání.
4. Soutěžit se bude anonymně pod vylosovanými čísly podle vylosovaného pořadí.
5. Porota bude 3 - 5členná, hodnocení veřejné systémem 1 - 5 bodů. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů součtem ze všech disciplín. V případě rovnosti bodů může porota zvolit rozstřel v kterékoliv z disciplín.
6. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
začátečníci ve vábení, kteří se zatím žádné soutěže nezúčastnili
pokročilí ve vábení
7. Porota s dostatečným předstihem (organizátor při zasílání formulářů závazných přihlášek) stanoví počet a druh soutěžních disciplín v každé kategorii.

Organizační podmínky:
Informace a další podmínky můžete získat na adrese Střední lesnická škola, Žižkov 345, 364 52 Žlutice, kontaktní osoba Ing. Eva Hanušová, tel: 353 393 167, 777 614 011. Po nahlášení vašeho zájmu organizátor s dostatečným předstihem zašle závaznou přihlášku s podrobnými podmínkami, v případě potřeby bude možné zajistit i ubytování v Domově mládeže.
Zpracování dat...