ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

Lovecký systém FINNCLASSIC 512S

Myslivost 1/2006, str. 46  Jaroslav PEKAŘÍK
Finsko je známo svou loveckou tradicí a drsnými severskými podmínkami lovu. V severských zemích se příroda s lovci často příliš „nemazlí“, a proto musí být i zbraně již od počátku konstruovány do takových podmínek. Jedním z mála systémů pro náročné uživatele, který umožňuje výměnu hlavní (kulobrok, broková kozlice a kulová kozlice), je právě lovecký systém Finnclassic.

Tovární výroba zbraní s lůžkovým závěrem nemá ve Finsku příliš velkou tradici, protože Finové si v těsně poválečných dobách oblíbili zejména zbraně vycházející z vojenských opakovaček, většinou systému Mosin. Odstup času od neustálého urputného boje Finska o svou vlastní identitu však později lovcům dovolil poohlédnout se po loveckých speciálech, zejména ve formě u nás velmi populárních kombinovaných zbraní. Kvůli nově vzrůstající poptávce po univerzální lovecké zbrani s lůžkovým závěrem, bylo nutné nabídnout finským lovcům něco podle jejich specifických a náročných požadavků.
Finští inženýři tedy po několikaletém vývoji zkonstruovali lovecký zbraňový systém vynikající jednoduchostí, pevností a snadnou udržovatelností v terénu. Záměrem bylo vytvořit univerzální lovecký komplet, který by zahrnoval vše, co lovec ve své praxi potřebuje. Jedná se použití stejného lůžkového závěru pro brokové a kulobrokové hlavně a kulovou kozlici. Celá konstrukce měla být v moderním duchu uživatelského komfortu, jednoduchosti výroby a vynikajících střeleckých parametrů, na které je uživatel zvyklý z opakovacích kulovnic. Vznikl tak lovecký systém 512, později nazvaný Finnclassic 512S. Podle úspěchu na trhu v severských zemích a také v USA lze usuzovat, že se záměr podařil a zbraň se svou konstrukcí v pozitivním smyslu vymyká běžnému konstrukčnímu schématu.

Finské, resp. evropské
Finnclassic se nevyrábí přímo ve Finsku, protože jak bylo uvedeno, Finové se vždy výrobně soustředili spíše na kulovnice a jsou tak světově proslaveni díky kulovnicím Sako a Tikka. Nyní však univerzální zbraně s lůžkovým závěrem chtějí a chtějí je podle svého, navíc vyrobené ve vysoké kvalitě. Výroba byla proto svěřena jedné z předních evropských "zakázkových" továren, a to italské firmě C.D. Europe, srl. Tato firma je vybavena nejmodernějšími výrobními technologiemi, včetně počítačově řízených obráběcích strojů. Vedle systému FinnClassic vyrábí CD Europe také např. špičkové kulovnice Krico, kompletní řadu brokovnic Marocchi a vynikající brokové dvojky Classic Doubles. O technické výbavě a přesnosti výroby firmy C.D. Europe svědčí mimo jiné i to, že firma je dodavatelem přesných kovoobráběných komponentů pro evropský vesmírný program.

Konstrukce závěru
Lůžkový závěr Finnclassic 512S je zajímavý systémem uzamčení hlavňového svazku, který českému myslivci může vzdáleně připomínat závěr našich kozlic ZH (Zbrojovka Holek). Na horní ploše lůžka je před temenní kličkou uložen podélně posuvný uzamykací blok. Tento blok jakoby shora obkračuje horní plochu lůžka a je na ní uložen dvěma postranními vodícími drážkami, kterými je s lůžkem velmi pevně spojen. Svazek hlavní má na svém zadním konci po stranách vypracované mohutné podélné lišty, na jejichž zadní hrany se nasouvají přední výstupky uzamykacího bloku. Zatlačením na temenní kličku dojde k odsunutí bloku dozadu a blok vyjde ze záběru s lištami. V zadní poloze je blok zachycen svým záchytem a po uzavření závěru je záchyt hlavňovým svazkem stlačen, čímž se blok opět samočinně uzamkne do svazku. Jednoduché a prosté.
Uzamykací blok tedy slouží jako jakési přemostění mezi lůžkem (baskulí) a hlavňovým svazkem. Na rozdíl od kozlic ZH je pohyb bloku naprosto nehlučný a jeho dráha je pouhých 4,5 mm, protože k napnutí kladívek nedochází jeho posuvem, ale napínacím táhlem v baskuli. Toto táhlo reaguje na sklopení svazku a je uloženo ve vnitřní spodní části baskule. Proti klopnému momentu je tedy svazek velmi pevně uzamčen uzamykacím blokem a osové složce tlaku výstřelu zase odolávají mohutné čepy o průměru 14 mm, kolem kterých se svazek zároveň otáčí.
Popsané konstrukční řešení lůžkového závěru má několik nezanedbatelných výhod. Je to již zmíněná jednoduchost, zejména co se týká vnitřních ploch baskule, kde není nutné vypracovat složitější vybrání pro uzamykací klín. Dále je to nízká konstrukční výška baskule daná ušetřením prostoru pod svazkem, která činí včetně lišty pro montáž optiky pouhých 63 mm. Pak ještě navíc lepší čistitelnost a odolnost v náročných podmínkách. Vnější uzamykací plochy totiž dovolují rychlejší odstranění nečistot, námrazy a snadnou údržbu. Přes tyto praktické vlastnosti a pevnost uzamčení však baskule neutrpěla na vzhledu a má svou zajímavou eleganci.
Obslužné prvky zbraně tvoří temenní klička, spoušť, přepínač horní/spodní, manuální pojistka a výstražníky. Funkce temenní kličky - ovládání uzamykacího bloku je svázána se zajištěním manuální pojistky. Pojistka je tedy na obvyklém místě za kličkou a odjišťuje se pohybem vpřed.
Za manuální pojistkou se nachází výstražníky napnutí bicího mechanizmu. Levý s popisem "U" je pro spodní hlaveň a pravý s popisem "O" pro hlaveň horní. Výstražníky jsou registrovatelné zrakem i hmatem. Přepínač volby výstřelu horní nebo spodní hlaveň je uložen přímo v těle spouště a je příčně suvný. Při zatlačení přepínače vlevo je odpálena nejprve spodní hlaveň a v pravé poloze horní. Polohy jsou na spoušti označeny šipkami - nahoru/dolů. Druhý výstřel následuje automaticky po uvolnění a znovu zmáčknutí spouště. Zbraň má tedy mechanický přerušovač nezávislý na zpětném rázu prvního výstřelu, který je při případném selhači prvního výstřelu normálně aktivní. Pro lov je tato funkce podstatně vhodnější než běžný vahadlový přerušovač, závislý na setrvačnosti vlivem zpětného rázu prvního výstřelu.
Zbraň je pro všechny verze vybavena spouští s plynulým chodem a vrcholovým odporem při spuštění 1,7 kg, svou kvalitou provedení naprosto nahrazující napínáček. Potvrzuje se tak, že napínáček je dnes kvůli své komplikovanosti a choulostivosti často opouštěným řešením. Zvláště u moderních zbraní s vynikajícím spoušťovým mechanizmem.
Bicí mechanizmus je tvořen dvěma bicími kladívky, napínanými táhlem po sklopení svazku hlavní. Celková konstrukce spoušťového a bicího mechanizmu uloženého v baskuli je originální a jednoduchá, prostá jakýchkoliv dílů náchylných k prasknutí.

Pažba
Pažbení je vyrobeno z hustého ořechového dřeva. Hlaviště je dodáváno ve třech tvarech: standardně s lícnicí ve stylu Montecarlo, pak s rovným vysokým hřbetem (americká pažba) a nebo také v provedení se stavitelnou lícnicí. Nastavení délky pažby je řešeno finským patentovaným systémem s výměnnými podložkami pod botku pažby. Pryžová botka pažby je nalitá na polymerové kostře, eliminuje zpětný ráz a je také používána finskými výrobci výkonných kulovnic. Na přání může být hlaviště dodáno i s luxusní botkou z ušlechtilého dřeva.
Rozborka zbraně je jednoduchá a začíná vykývnutím páčky klasicky řešeného záchytu předpažbí. Po sejmutí předpažbí je možné svazek oddělit od baskule.

Výběr ráží
Ve verzi broková kozlice, tedy s oběma hlavněmi brokovými, se Finnclassic vyrábí v ráži 12/76 Magnum a na přání také 12/89. V ráži 12/76 samozřejmě umožňuje použití veškerého střeliva se značkou mezinárodní úmluvy C.I.P., od ráže 12/63,5 do 12/76. Supermagnum 12/89 zase svědčí o vysoké pevnosti a dimenzování systému, protože baskule je stejná a je prodloužená jen nábojová komora. Délka hlavní může být 66, 71 nebo 76 cm a jejích ústí je vybaveno výměnným zahrdlením.
Vývrt je včetně nábojové komory tvrdě chromován. Záměrná lišta může být univerzální šířky nebo široká v případě verze trap. Trapové provedení kozlice Finnclassic je navíc standardně vybaveno pažbou se stavitelnou lícnicí. Záměrná lišta a lišta spojující hlavně jsou ventilované. Jen v případě odlehčené kozlice ve verzi "Light" jsou všechny lišty v tenkém odlehčeném provedení a neumožňují již profrézování kvůli nebezpečí snížení pevnosti. Povrchová úprava brokových hlavní je černění ve vysokém lesku nebo korozi odolný povrch na bázi tvrdochromu, označovaný jako "Tenax". Tenax má chromový "stříbrný" vzhled a dodává se v lesku nebo v matu. Mušky kozlic jsou vybaveny barevnou luminiscenční plastovou vložkou. Zbraně jsou na výběr s vytahovači nebo vyhazovači. Systém ovládání vyhazovačů je jednoduchý a záchyty vyhazovačů jsou automaticky ovládány kolíky v baskuli, vystupujícími po stranách pod úderníkovými otvory.

Kulobrokové hlavně jsou vždy kombinací brokové ráže 12/76 nebo na přání 12/89, s kulovou hlavní v rážích uvedených níže v tabulce. Vývrt brokové hlavně je opět tvrdě chromovaný a je vybaven pevným polovičním zahrdlením. Pevné poloviční zahrdlení tak umožňuje použití většiny jednotných střel, což je příznivci kulobroku často ceněno. Horní broková hlaveň je vybavena záměrnou lištou a sklopným stranově stavitelným hledím. Za hledím se nachází drážka pro montáž optického zaměřovače. Hlavně u kulobroku nejsou spájeny po celé délce, ale jsou moderně spojeny středovou a úsťovou spojkou. Obě spojky slouží k přesnému nastavení tzv. sestřelu kulové a brokové hlavně.
Střední spojka s šikmou rybinou slouží k výškovému a úsťová spojka ke stranovému nastavení sestřelu. Spojky jsou vybaveny ustavujícími šrouby a nastavení je od výrobce označeno zásekem.
Díky absenci napevno připájené spojovací lišty se při střelbě tolik neprojevuje odchylka přesnosti kulové hlavně, vlivem jejího zahřátí vůči studené hlavni brokové. Výhoda nastavení sestřelu kvůli krytí a pravděpodobnosti zásahu jednotnou střelou, bývá často snem každého uživatele. Esteticky je spára mezi hlavněmi krytá pryžovou vložkou, simulující ocelovou spojovací lištu a přesto izolující rozdílné teploty. Kulobroky jsou vybaveny výhradně vytahovači.
Velmi podobné konstrukce jsou i hlavně kulové kozlice FinnClassic.Výraznější rozdíl je jen u hledí, které je naháňkového typu a má tvar otevřeného písmene "V" s bílým zvýrazněním záměrných hran. Hledí je stranově stavitelné a muška je u kulové kozlice navíc stavitelná výškově. Drážka pro montáž optiky je na standardním místě, ale výrobce počítá s častějším uplatněním kulové kozlice i bez optiky a proto ji vybavil dokonalejšími mechanickými mířidly. Kulové kozlice mohou být u kulových nábojů s okrajem vybaveny vyhazovači. Pouze provedení ráže 308 Win a 30-06 (bezokrajové) mají výhradně vytahovače. Vytahování bezokrajových kulových nábojů s drážkou je řešenou velmi jednoduše. Vytahovač pruží přímo svým tělem a tak spolehlivě zaskočí do drážky náboje. Vyjmutí nábojnice zachycené tímto vytahovačem je přesto nečekaně snadné a nečiní potíže. Vývrty kulových hlavní zbraní Finnclassic jsou použity výhradně od světově proslulé německé firmy Lothar Walter.
Co se týká vzhledové výbavy, tak mimo zmíněného povrchu Tenax a klasického černění hlavní si lze vybrat vzhled baskule. Baskule může být černěná, případně matně nebo leskle chromovaná. To vše ještě navíc v kombinaci s běžnou loveckou rytinou nebo rytinou se zlatou intarzií.

Praktické posouzení zbraně
K dispozici na prohlídku a test jsme od dovozce obdrželi kulovou kozlici Finnclassic 512SC v ráži 308/308 Winchester a kulobrok v ráži 12/76/308 Winchester. Dílenské zpracování jsme po prohlídce ohodnotili jako výborné - nenašli jsme žádné otřepy kovu nebo ostré hrany. Nalícování pažby bylo taktéž velmi dobré. Zpracováním a designem lze testované zbraně jednoznačně zařadit do vyšší třídy. Ergonomicky pažba vyhovovala všem střelcům, kterým byly zbraně předvedeny. Tak stejně nebyly stížnosti ani na ovládací prvky a jejich obslužnost byla hodnocena pozitivně. Jen dva mladí myslivci těsně po absolvování adeptury měli obavy (později nepotvrzené), že nebudou správně trefovat se spouští bez napínáčku.
Krátký střelecký test jsme provedli vsedě s oporou na vzdálenost 50 m, u obou zbraní přes mechanická mířidla - bez optiky. Zajímala nás obecná přesnost obou zbraní, sestřel kulové a brokové hlavně, ale nejvíce sestřel hlavní kulové kozlice.Výhradní dovozce zbraní Finnclassic firma DETEX, s.r.o., nám poskytl doporučené střelivo r. 308 Win od muničky Norma, s loveckou střelou Vulkan. Toto střelivo dovozce nabízí jako doporučené příslušenství, spolu v testu rovněž použitými brokovými náboji GB.
Přesnost se ukázala jako velmi dobrá, zvláště s ohledem na střelbu pouze přes mechanická mířidla. Rozptyl pěti výstřelů byl z každé kulové hlavně u obou zbraní do 4 cm opsané kružnice a přitom se vždy tři zásahy dotýkaly. Sestřelení kulové hlavně kulobroku s jednotnou střelou bylo výškově totožné, stranově se lišilo o 10 cm. Po rychlé korekci úsťové spojky a několika zkušebních výstřelech jsme docílili shody. Rozptyl jednotné střely činil ze tří výstřelů 7 cm. Sestřelení hlavní kulové kozlice bylo opět výškově totožné, ale stranově se lišilo o 15 cm. Horní hlaveň střílela "na flek" a spodní o 15 cm vpravo. Pomohli jsme si korekcí úsťové spojky a středovou spojku jsme tedy ponechali na místě. Sestřelení nás nakonec stálo pouhých devět výstřelů, až se poslední dva zásahy z obou hlavní dotýkaly. Funkce zbraní byla se střelivem Norma a GB v průběhu testu a sestřelování zcela bez závad. Jako poslední výhodu musíme ještě zmínit chystaný dovoz samotných výměnných hlavní pro zbraně Finnclassic. Celkově lze lovecký systém Finnclassic ohodnotit díky jeho výbavě, schopnostem, vzhledu a zpracování, jako zbraně patřící do vyšší třídy, avšak s výhodou pořízení ve střední cenové relaci.
Jaroslav PEKAŘÍK
Snímky Karel Kvapil

Tabulka technických údajů loveckého systému FINNCLASSIC 512S

BROKOVÁ KOZLICE: hmotnost standardních verzí 3,25 - 3,35 Kg dle délky hlavně, verze Light 2,95 Kg. Délky hlavní: 660 / 710 / 760 mm, celková délka od 1090 do 1190 (dle délky hlavně a podložek botky).
Vyráběná ráže: 12/76 (na přání 12/89)

KULOBROK: hmotnost 3,5 Kg, délka hlavně 600 mm, celková délka 1030 mm.
Vyráběné ráže kulové hlavně kulobroku Finnclassic 512S: 222 Remington, 30-06 Springfield, 308 Winchester, 7x65R, 7x57R, 6,5x55SE, 9,3x74R, 8x57 JRS, 7,62x54R
Broková hlaveň: 12/76 (na přání 12/89)

KULOVÁ KOZLICE: hmotnost: 3,75 Kg, délka hlavně 600 mm, celková délka 1030 mm
Vyráběné ráže kulových hlavní kulové kozlice Finnclassic 512SC: 30-06 Springfield, 308 Winchester, 7x65R, 7x57R, 6,5x55SE, 9,3x74R, 8x57 JRS, 7,62x54R

Zpracování dat...