ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Boj o majetek ČMMJ nebo zájem o udržení demokracie a rozvoj myslivosti?

Pavel KOŘAN, MS Hracholusky
Počet komentářů: 0
Na stránkách časopisu Svět myslivosti usiluje již delší dobu jeho šéfredaktor ing. Vaca o „rozpohybování stojatých vod ČMMJ". Jádrem je kritika poměrů v ČMMJ, tzv. nedemokratických postupů vedení ČMMJ, neprůhledného (konto Brouk), neefektivního (pojišťovna Halali) a ztrátového (Interlov) hospodaření obchodních společností ve vlastnictví Českomoravské myslivecké jednoty, nedostatečná informovanost členů, apod. Této snaze věnuje značný prostor, v čísle 8/2006 dokonce jedenáct tiskových stran. Budiž ke cti pana šéfredaktora, že kromě vlastního komentáře dává prostor k vyjádření, alespoň v čísle 8, nejen kritikům zastupovaným zejména „kalné vody čeřícím“ JUDr.Vebrem, ale i řádně zvolenému předsedovi Dozorčí rady ČMMJ JUDr. Machalovi. Více >

Kde umění a myslivost kráčí ruku v ruce

Myslivost 10/2006, str. 60 Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Když vejdete do ateliéru akademického sochaře Antonína Koláře, hned poznáte, že vedle umění hraje v jeho životě důležitou roli i láska k přírodě. Na dvoře před ateliérem se tyčí různorodá torza a části starých soch a plastik, naproti nim prostorný holubník, ve dveřích do ateliéru vás přivítá lovecký pes, kanárci v kleci naplňují prostor líbezným a vytrvalým zpěvem a když se rozhlédnete po policích, spatříte nepřeberné množství soch, sošek, plastik a návrhů, jejichž častou inspirací je zvěř a výjevy z mysliveckého života samotného mistra sochaře. Více >
Kde umění a myslivost kráčí ruku v ruce

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

KAPKA NEUŠKODÍ Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Co bychom si nalhávali, přípitky tak nějak k myslivosti patří. Nejméně od těch dob, kdy Hubert, později prohlášený za svatého a patrona myslivosti, poprvé pozvedl číši na „lovu zdar“ levou rukou. Alespoň podle pověsti. A ty přípitky se neděly, nedějí a bohdá dít nebudou mlékem nebo kofolou – což má ovšem jeden háček. Třešnička na dortu mysliveckých činností, vlastní lov, se děje se zbraní v ruce. Zbraň a alkohol k sobě ovšem nepasují ani podle zákona, ani podle prosté logiky. Následky toho spojení pak mohou být všelijaké, někdy i kuriózní. Právě o tom je náš další „soudničkový“ případ … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Letní kurz trubačů v Chlumu u Tř.

Mgr. Petr Duda
Počet komentářů: 0
V týdnu od 5. do 12. srpna 2006 se v malebné jihočeské obci, v Chlumu u Třeboně, uskutečnil již druhý ročník Letního kurzu mysliveckých trubačů. Tato akce se stejně jako v loňském roce setkala s obrovských zájmem trubačů různého věku, od benjamínků až po dříve narozené. Více >
Letní kurz  trubačů v Chlumu u Tř.

Navštívili jsme…OMS OPava

yslivost 10/2006, str. 48 Připravila Ing. Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Okres Opava se rozprostírá na ploše 1144 km2 na úpatí Nízkého Jeseníku v malebné krajině mezi Kružberskou vodní nádrží a Ostravou, na severu jej vymezuje česko-polská hranice, východní hranice sousedí s okresy Ostrava a Karviná, v západní části navazuje na okres Bruntál, na jihu na okresy Olomouc a Nový Jičín. Předhůří Nízkého Jeseníku na jihozápadě rozděluje území na dva geomorfologicky odlišné celky, což dodává jeho rázovitým územím – Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku – různorodý geologický, přírodní i kulturní charakter, což velkou měrou ovlivňuje i hospodaření v krajině a její myslivecké využití. Okresní myslivecký spolek Opava sídlí již dlouhá léta na střelnici ve Slavkově, funkci předsedy vykonává druhým rokem Lubomír Kořistka, který dříve působil v čele kynologické komise, úlohu jednatele, který se již dlouhá léta snaží vyjít myslivcům ve všem vstříc a je tu pro ně doslova sedm dní v týdnu, zastává Jan Jílek. K rozhovoru jsme se sešli v budově OMS na střelnici, která je zároveň prodejnou různých střeleckých a mysliveckých potřeb, sběrným místem Interlovu, zasedací místností, ale především místem, kde se myslivci setkávají a kam chodí čerpat informace a rady. Více >
Navštívili jsme…OMS OPava

Škůdník z Beskyd

Myslivost 10/2006, str. 46 Vladislav Krop
Počet komentářů: 0
Vzpomínání s paní Martou. Sedíme spolu v jejím domku. Vzpomínky na její lovecké příhody, střídají vzpomínky na manžela. Byl to on, kdo ji k myslivosti přivedl. Prožili spolu krásná léta. Žel Bohu, nebylo jich mnoho. Byl jejím idolem a zůstal jím po celý život. Kdyby neodešel ve svých 62 létech nečekaně „do věčných lovišť“, určitě by po něm zůstala publikace vzpomínek. Dostalo se mi té cti je tak, jak je pan MUDr. Nebeský napsal zveřejnit. A také vzpomínky jeho paní. Vzájemně se některé prolínají. Myslím, že to není na škodu. Povídka „Škůdník z Beskyd“, svědčí o jeho velkém srdci, lásce k přírodě, lidem a myslivosti. Myslivcům, kteří ho z okolí Prostějova znali, se vrátí do podvědomí a také těm, kteří přišli po něm. Více >
Škůdník z Beskyd

Zapomenuté pomůcky k lovu zvěře

Myslivost 10/2006, str. 44 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
POHLED DO HISTORIE LOVU ZVĚŘE V historii lovectví bychom nalezli řadu drobných pomůcek, které naši předkové používali při lovu nejrůznější zvěře. Jednalo se o různé vidlice, kyje, speciální pasti, pomůcky pro norování apod. Některé doznaly dříve většího rozšíření, nicméně již několikrát zmíněný historický vývoj, změny ve složení zvěře i legislativní a morální omezení vedly postupně k úpadku jejich používání. Některé jsou však dle mého názoru natolik zajímavé, že si o nich na tomto místě dovoluji čtenáře ve stručnosti informovat. Více >
Zapomenuté pomůcky k lovu zvěře

ZACHRAŇME DROBNOU ZVĚŘ

Myslivost 10/2006, str. 42 Josef INGR
Počet komentářů: 0
Pryč je doba, kdy v lesovnách po obnově drnčely telefony a přicházely zprávy o obeznání kmotry, na kterou se pořádaly v největší tichosti obstavené leče. V dnešní době na obnově čteme, že jsou honitby, kde mají více stop liščích, než zaječích. A na toto téma se zaměřuje tento příspěvek. Více >
ZACHRAŇME DROBNOU ZVĚŘ

Mufloni na svazích Moravské brány

Myslivost 10/2006, str. 40 Ing. Lubomír KLEMENT
Počet komentářů: 0
Mluvím o mufloní zvěři na svazích Moravské brány proto, že v rámci celé honitby Libavá je areál s muflony jen velmi omezený. Hlavní část honitby se zvěří jelení tvoří náhorní planina jako součást Oderských vrchů, ale mufloní zvěř žije jen ve výrazně zvrásněné jižní a jihovýchodní části. Jsou to právě ty jižní sluneční expozice, které tato zvěř miluje a v létě se paství nad tímto prostorem, zatím co v zimě sestupuje do polí s nadmořskou výškou něco nad 200 m. Více >
Mufloni na svazích Moravské brány

TOULKY UROZENÝCH

Myslivost 10/2006, str. 38 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Podzim svými slunečnými dny láká do přírody, kdy nejčastěji máme možnost v průzračném vzduchu obdivovat daleké, okouzlující pohledy do krajiny. Bílé hrady mraků se mnohdy nad ní co chvíli přeskupují do bizarních podob různých tvarů, v nichž při troše fantazie vidíme stvoření z pohádkových bájí. Nejednou ale můžeme pod nimi objevit opravdového tvora z našeho současného světa – nepřehlédnutelnou černou siluetu kroužícího velkého ptáka. Většinou je to některý z dravců, kteří se umějí na vzdušných vírech teplého vzduchu vznést do nebetyčných výšin bez jediného pohybu perutí. Kdo má rád trochu ptačí svět, bere hned do ruky dalekohled a podle stínorysu křídel a těla se snaží poznat ptačího letce. Vzrušen je okamžitě, uvidí-li dlouhé prknovité perutě a monumentálnost ptáka. S obdivem pozoruje orlí plachtění, jak mistrně využívá komíny stoupavého teplého vzduchu a nechá se jimi unášet. Více >
TOULKY UROZENÝCH

Krok k lepší spolupráci lesníků a myslivců

Myslivost 10/2006, str. 36 red
Počet komentářů: 0
O tom, že myslivost a lesnictví spolu úzce souvisí asi není třeba nikoho dlouze přesvědčovat. Myslivci, kteří nejsou povoláním lesníci se možná ale neorientují zcela přesně ve všech lesnických organizacích, sdruženích a asociacích. V nedávné době vzniklo nové Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství, které je zastřešeno Agrární komorou. Proto jsem položil několik otázek zástupci jednoho ze členů – Ing. Milošovi Balákovi z firmy Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. . Více >
Krok k lepší spolupráci lesníků a myslivců

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MYSLIVCE

Myslivost 10/2006, str. 34 Text a snímky Josef HAPATYKA
Počet komentářů: 0
FINEPIX S9500O tom, že se nová technika stává nezbytnou součástí života není třeba asi nikoho přesvědčovat. Kromě mobilů u pasu stále více lidí nosí pravidelně s sebou i digitální fotoaparát. I v myslivosti se najde celá řada možností a důvodů, proč mít digitální fotoaparát stále při sobě. Přitom jsou to ale často situace, kdy nejsou podmínky pro fotografování ideální jak z hlediska světelného, tak z hlediska přiblížení, pohybu objektu, povětrnostních podmínek atd. A ne každý myslivec fotograf může být zkušeným fotografickým praktikem se speciální fotografickou výbavou do přírody. Proto jsme oslovili zkušeného fotografa a renomovanou firmu, dodávající fotografické vybavení a v Myslivosti 9/2006 uveřejnili první z článků uvažované série. Srozumitelnou a přístupnou formou každému běžnému fotoamatérovi chceme postupně upozornit na vhodné typy přístrojů pro fotografování v přírodě, dát tipy na to, jak vlastnosti jednotlivých přístrojů využívat a jaké postupy při fotografování volit. Budeme se snažit, aby to nebyla sáhodlouhá technická odborná pojednání, ale jen vybrané rady a názory, které mohou využít ti, kteří se chtějí ve fotografování zdokonalit. Další případné podrobnosti si mohou zájemci najít na internetu, v manuálech výrobců a nebo mohou oslovit přímo autora seriálu. Samozřejmě uvítáme také dotazy a názory čtenářů. Více >
FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MYSLIVCE

Aj zver trpí stresom

Myslivost 10/2006, str. 30 prof. Dr. Pavel HELL, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Ing. Matúš RAJSKÝ, doc. Ing.Jaroslav SLAMEČKA
Počet komentářů: 0
V dôsledku neustále sa zvyšujúceho počtu ľudstva na našej Zemi sa životný priestor zveri stále viac zužuje a spolužitie človeka s voľne žijúcimi zvieratami je stále problematickejšie. Zver síce bola na našej modrej planéte už dávno pred človekom, ale je slabšia ako on a v kompetičnom zápase s ním ťahá za kratší koniec. Človek manipuluje so zvieratami podľa vlastného uváženia, často aj bez ohľadu na prírodné zákony. Vyšľachtil rôzne nové plemená domácich zvierat, medzi nimi aj také, ktoré by vo voľnej prírode neprežili ani týždeň. Iné zasa zmenil na „priemyselných“ producentov mäsa, mlieka, vajec a chová ich často takým spôsobom, že to vážne narušuje ich pohodu (welfare), ba často s nimi zaobchádza aj veľmi surovo a nehumánne. Více >
Aj zver trpí stresom

Zachrání nás puškohledy pro noční vidění před invazí černé zvěře?

Myslivost 10/2006, str. 28 Ing. Jiří KAMLER
Počet komentářů: 0
Prase divoké je původním zástupcem naší fauny, který se dobře přizpůsobil dnešní krajině a čile se rozmnožuje, že se ani nechce věřit, jak pohnutý byl jeho osud v posledních několika staletích. Divočáci nikdy neměli na růžích ustláno a po celý rok byli potravou pro velké šelmy a v zimě, pokud jí nepředcházel semenný rok, trpěli značnou podvýživou, protože nebyl nikdo, kdo by jim navážel hromady krmení k lesu. Každá delší a na sníh bohatá zima proto dokázala zredukovat stavy prasat mnohem lépe jak celá armáda dnešních myslivců podporovaná moderní technikou. Tlaku šelem a rozmarů přírody černá dokázala úspěšně odolávat díky své vitalitě, ale ještě horší časy jí nastaly v dobách, kdy drobní zemědělci dostali povolení hlídat úrodu na svých polích a prasata jako hlavní škodnou hubit. Um a trpělivost tehdejších lovců znamenaly na dlouho úplný konec výskytu černé zvěře ve volnosti. Karta se ovšem začala obracet v posledních desetiletích a prasata nastoupila zatím vítězné tažení Evropou. Situace v dnešních honitbách tak opět připomíná doby, kdy prasat bylo hodně což přineslo myslivců spoustu lovecký příležitostí, ale vrásky na čelech postižených zemědělců a veterinářů. Více >
Zachrání nás puškohledy pro noční vidění před invazí černé zvěře?

Celoslovenské poľovnícke slávnosti

Myslivost 10/2006, str. 25 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Už po 16krát sa otvorili v dňoch 2. a 3. 9. brány kaštieľa vo sv. Antone, aby privítali účastníkov Dní sv. Huberta. Tohoročné dni sa konali za účasti zahraničných hostí z Českej republiky, Bulharska, Maďarska, Poľska, ale aj za účasti domácich politických predstaviteľov. Medzi návštevníkov zavítal aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Více >
Celoslovenské poľovnícke slávnosti

S přírodou od dvora po les

Myslivost 10/2006, str. 22 Rozhovor připravil Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V pracovně přednosty Kliniky plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně mě udivil zajímavý soulad zdánlivě nesouvisejících předmětů. Trofeje zvěře na zdi a drobné předměty s mysliveckou tématikou se tu snoubí s odbornými chirurgickými knihami, na zdi mezi trofejemi visí diplomy a ceny z prestižních světových univerzit, jen pohled na názvy měst na vizitkách z mezinárodních sympozií zavěšených ve velkém chumlu na zdi vydá na slušné opakovaní světových zeměpisných znalostí. Sympatický energický muž, který vládne této pracovně je totiž nejen prvotřídním plastickým chirurgem a mikrochirurgem, ale také nadšeným sokolníkem a myslivcem. Více >
S přírodou od dvora po les

32. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Myslivost 10/2006, str. 20 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Doba, kdy se léto pomalu překlápí do podzimu je časem, ve kterém probíhá celá řada vrcholných kynologických akcí. Mezi ty nejznámější a také nejdůležitější určitě patří Memoriál Richarda Knolla. Asi je zbytečné připomínat, že pan Richard Knoll byl význačnou osobností české kynologie, že jeho chovatelská stanice Tišnov byla synonymem kvality, že byl třicet let ústředním poradcem chovu německých krátkosrstých ohařů a autorem řady článků a publikací a že ovlivnil českou kynologii nezapomenutelným způsobem. Více >
32. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

NÁBOJE RWS Legenda nebo kvalita?

Myslivost 10/2006, str. 16 © text Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V dotazech čtenářů se často objevují dotazy typu: „Poraďte mi střelivo, které bude výborné kvality, ale za nízkou cenu“. Na tuto otázku existuje pouze jedna odpověď: „Mercedes za cenu Trabanta nekoupíte“. Podobné úvahy jsou někdy až úsměvné. Náš myslivec si koupí kulovnici, řekněme za dvacet, třicet tisíc korun, k tomu puškohled za patnáct tisíc korun a když připočteme montáž, triedr, oblečení a další výbavu, dostaneme se v součtu nákladů na myslivecké vybavení běžné úrovně snadno přes hranici osmdesáti tisíc korun. Potom úvaha o tom, který náboj je o pár korun levnější se snahou ušetřit ročně pár stovek, bez ohledu na kvalitu náboje, se mi jeví jako přinejmenším podivná. Nehledě na to, že s nákupem nejlevnějšího střeliva, stejně jako u jiného zboží, si kupujeme také nižší kvalitu. Střelivo s nižší kvalitou zvyšuje riziko chybení zvěře nebo riziko její ztráty nedokonalým ranivým účinkem a v důsledku i riziko finanční ztráty minimálně za zbytečnou cestu do honitby nebo v horším případě i za poplatek v důsledku zranění zvěře. Osobně jsem toho názoru, že lze nakoupit zbraně, optiku a další vybavení při výhodné cenové optimalizaci a nemusíme hned sahat po nejlepších a také nejdražších značkách, ale střelivo je právě to „místo“, které je pro „úspory“ nejméně vhodné. Výkonná ráž spolu s kvalitním střelivem nám nejen zabezpečí spolehlivější úlovek, ale dokonce často úlovek „zachrání“ i při méně přesném zásahu. Více >
NÁBOJE RWS Legenda nebo kvalita?

Ve valašských lesích krále bot

Myslivost 10/2006, str. 13 Text a snímky Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Když jsem se rozhodl napsat reportáž o myslivosti v lesích Tomáše Bati a přijmout tak pozvání správce jeho majetku, slyšel jsem z různých stran „zasvěcené“ zprávy o tom, jak je to panská honitba zcela odlišná od těch ostatních, že tam vládnou jiné mravy, hemží se to zahraničními hosty a normální člověk se dostane jen tak k železné závoře. Nikdy nevěřím drbům, ale jen tomu, co si sám mohu osahat. A nemýlil jsem se ani tentokrát. Ty lesní a honební pozemky nejsou ani tak výjimečné tím, že mají slavného majitele, ale především kvalitou lesního a mysliveckého hospodaření, za kterou stojí skuteční profesionálové a báječní lidé z masa a kostí. Více >
Ve valašských lesích krále bot

Komentář k výsledkům myslivecké statistiky za rok 2005

Myslivost 10/2006, str. 11 Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství vydalo v srpnu souhrnné údaje myslivecké statistiky vykazované uživateli honiteb na statistickém tiskopisu Mysl-1-01. Na základě údajů této statistiky a údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách ČSÚ, jsem provedl rozbor některých údajů v časovém období let 1995 až 2005. A výsledky jsou docela zajímavé. Více >
Komentář k výsledkům myslivecké statistiky za rok 2005

Sčítání kamzíků v Jeseníkách

Myslivost 10/2006, str. 7 Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Krajský úřad Olomouckého kraje, státní správa myslivosti, vyhlásil na dny 12. a 13. srpna 2006 letní sčítání kamzíků v oblasti chovu kamzičí zvěře Hrubý Jeseník. Letní sčítání kamzíků v Jeseníkách je prováděno již tradičně každý rok od doby, kdy byla v minulosti poprvé vyhlášena Chovatelská kamzičí oblast Hrubý Jeseník. Toto sčítání je prováděno z důvodu objektivního sestavení plánu lovu kamzičí zvěře v příslušném roce. O současné problematice chovu kamzičí zvěře v Jeseníkách, po novém vyhlášení chovatelské oblasti kamzíka horského Hrubý Jeseník, informoval článek Jiřího Hanáka ze Šumperka v časopise Myslivost číslo 8/2006. Více >
Sčítání kamzíků v Jeseníkách

NATURA 2000 Od Svatého Huberta až k Evropské unii

Myslivost 10/2006, str. 5 MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
NATURA 2000 je sítí lokalit, vybraných na území Evropy dle Směrnice o ptácích (č. 79/409) a Směrnice o stanovištích (č. 92/43), jejímž cílem je zajistit ekologickou stabilitu těchto území. V současné době tvoří tuto síť více než 25 000 lokalit pokrývajících území asi 60 milionů hektarů. Takto rozsáhlá území se samozřejmě dotýkají všech obyvatel, resp. uživatelů, žijících v těchto oblastech a samozřejmě se dotýkají také myslivců a lovců. Více >
NATURA 2000 Od Svatého Huberta až k Evropské unii

ŘÍJEN V HONITBĚ

Dr. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V říjnu intenzivně přikrmujeme spárkatou zvěř jadrnými krmivy. Bažantům pravidelně zasypáváme na několika místech v honitbě. Pokud máme ještě zásoby kaštanů a žaludů, neskladujme je - je lepší je předložit zvěři ještě v tomto podzimním měsíci, aby si zvěř mohla vytvořit tukové zásoby na zimní měsíce. Nezapomínejme doplnit v solnících sůl. Více >
ŘÍJEN V HONITBĚ
Zpracování dat...