ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

SRPEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Po žních se zejména v polních honitbách radikálně změnila potravní nabídka. Podle starého mysliveckého hesla (a zkušeností) „poslední snop z pole, první zrno do zásypů“ začneme s přikrmováním drobné zvěře, zajíců a bažantů.
Probíhajících žní využijeme k vytvoření zásob jadrných krmiv. Řada zemědělských podniků se v tomto období "ráda zbaví" odpadů z čističek apod. Zlomky obilek, spolu se semeny plevelů na druhé straně jsou velice vhodným krmivem pro všechny druhy zvěře. Jadrná krmiva uskladníme tak, aby je nemohly znehodnotit hlodavci.
Na políčkách pro zvěř zasejeme podzimní směsky. Na loukách sklízíme seno druhou sečí. Pokud z důvodů nepříznivého počasí nestihneme tuto druhou seč usušit, louky alespoň posečeme a trávy pomulčujeme.
Srpnem začíná doba lovu celé řady druhů velké spárkaté zvěře (vysoká, daňčí, mufloní). Hned od počátku doby lovu bychom se měli věnovat průběrnému lovu, zejména mladé zvěře, tj. samčí zvěře I. věkové třídy a nevodících daněl, laní a muflonek. Počátkem srpna bychom neměli, pokud možno, lovit u veškeré spárkaté zvěře mláďata. Samičí zvěř je ještě ve vysoké laktaci a ulovení jediného koloucha či daňčete může způsobit u vodících kusů zatvrdnutí vemínka a s tím spojené další zdravotní problémy. Lov této mladé zvěře tedy ponechejme raději až na další měsíce.
Strnišť při srpnovém měsíčku využijme k intenzivnímu lovu černé zvěře. Lovíme především z tlup. Zejména v srpnu a září bychom měli šetřit samostatné kusy. Jsou to zpravidla kňourci, kteří v tomto období opouštějí tlupu, jsou bachyněmi odbíjeni a začínají "samostatný" život. Bohužel jsou nezkušení, "ztratili světla a slechy mateřské tlupy" a také proto se dostávají velice často na výřad. Uvědomme si, že i nedostatek dospělých kňourů v populaci je jednou z příčin růstu populací černé zvěře. Ve správně vedeném chovu černé zvěře by mělo být uloveno nejméně 70 % selat a lončáků. Jen cíleným a dobře vedeným lovem se nám podaří snížit stavy této zvěře.
Myslivecký hospodář vede záznamy o mysliveckém hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů státní správy podává hlášení pro statistické účely. Koncem srpna bychom měli provést sčítání drobné zvěře a následně vyhotovit její plán lovu. V srpnu bychom měli na schůzi MS rozdělit lov holé zvěře, vyplatí se její lov rozdělit jmenovitě a stanovit počet kusů jednotlivým držitelům povolenek, čímž se vyhneme problémům s "dokončováním" lovu v posledních měsících roku.


Zpracování dat...