ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2007

POSEDY

Myslivost 3/2007, str. 46  Karel Kolář
Jedním z nejviditelnějších mysliveckých zařízení v krajině bývá kromě krmelců posed či kazatelna. Úroveň mysliveckých zařízení je vizitkou práce myslivců, v případě posedů je neméně důležitá otázka bezpečnosti. Když se někdy podívám na ,,hrůzy", které mnohdy hyzdí naše krásné české honitby, myslím, že by nebylo od věci seznámit myslivce prostřednictvím časopisu s náměty a návody, jak postavit estetické a přitom bezpečné zařízení.Posed č. 1 se dá ve dvou lidech postavit za 4 hodiny. Potřebné hranolky a prkna se dají poměrně lacino pořídit ve stavebninách. Náročné loupání a opracovávání tyčoviny odpadá. Dokonce není ani nutná motorová pila. Ruční pila zde splní svůj účel zrovna tak.

Stavební návod:
Na žebříkové trámky A1 a A2 potřebujeme dva hranolky o rozměrech 244 x 8 x 6 cm. Tyto se položí paralelně vedle sebe tak, aby užší strany (6 cm) směřovaly vzhůru. Celkem 5 zářezů (1 cm hluboké) na příčky je potřeba vyříznout ve vzdálenosti vždy 28 cm. Musí být dodržena stejná vzdálenost příčkových zářezů na obou trámcích! Příčka dlouhá 1,35 m C1 (střešní lať 135 x 6 x 4 cm) se položí do nejspodnějších protilehlých zářezů tak, aby přečnívala na trámcích A1 a A2 vždy 4 cm do vnějšku. Po přibití hřebíky se totéž učiní s C2, C3, C4 a C5. Každá příčka (směrem vzhůru) je vždy o 5 cm kratší než předešlá. Na žebříkové stojky A1 a A2 se nyní položí trámky B1 a B2 (268 x 8 x 6 cm) a spojí se s obvodem podlážky D (123 x 6 x 4 cm) ve výšce C1 (vrchní hrana střešní latě 28 cm). K lepší stabilitě zadní strany se B1 a B2 spojí diagonální vzpěrou E (162 x 6 x 4 cm). Oba konce vzpěry E se zkosí tak, aby stojka B1 přilehla k podlážce D a druhá ve výšce 145 cm uzavřela stojku B2.
V dalším kroku se zadní strana a žebříková strana postaví paralelně k sobě a podlážkami F (129 x 6 x 4 cm) se spojí ve výšce příčky C1. Aby žebřík mohl stát bez cizí pomoci, spojí se nyní trámky A1, B1 a A2, B2 prkénky určenými k utvoření obvodu sedátka H1 a H2 (92 x 6 x 4 cm). Tyto se přibijí 40 cm nad příčku C5 vodorovně. K boční stabilizaci se diagonálně spojí trámky pomocí latí G1 a G2 (184 x 6 x 4). Spodním koncem narazíte na podlážku F, na vrchu jste 4 cm nad H a uzavřete tím žebříkový trámek. Oba konce zkosíte. Na zadní straně žebříkových stojek ve stejné výšce jako C5 se nyní může přitlouct lať C6 (115 x 6 x 4 cm).
Na obvodové latě H se přitlučou sedací prkénka L (105 x 14 x 4 cm). Nejprve se musí na zadní straně jednoho sedacího prkna vyříznout otvory pro zadní stojky B, aby se sedátko uzavřelo se zadní stranou trámku. O správné nastavení opěrátka se postará hranolek K (76 x 6 x 4 cm). Na spodním konci narazí ve vzdálenosti 20 cm od hranolku B (vnější strana) na sedátko L. Vrchní konec je ukončen s trámkem B a potom se přitluče na vnitřní straně. Prkno opěrky M (94 x 40 x 2,5 cm) se přitluče ke K a uzavírá se s vnější stranou B. Prkno N (72 x 20 x 2,5 cm) se přitluče mezi trámky B a K. Aby se mohl obvod sedátka přitlouci, je na všech čtyřech stranách odměřeno (od vrchní strany sedátka) a označeno 45 cm. V této výšce se na zadní straně žebříku připevní lať J (84 x 6 x 4 cm) která je ukončena trámky B. Ve stejné výšce se na vnější stranu A a B přitluče opěrka rukou O (125 x 6 x 4 cm). Na opěrku O se nyní položí uzavírací opěrka pro pušku S (125 x 6 x 4 cm). Aby se tato nemohla posunout směrem dopředu, zatluče se do opěrek rukou hřebík, který vyčnívá ze dřeva asi 4 cm.
Na závěr stavebních prací se přitluče prkno na nohy R (91 x 20 x 2,5 cm) na příčky C5 a C6 a sice tak, aby leželo mezi žebříkovými trámy. Prkno nakonec potlučeme králíkářským pletivem. To zamezí uklouznutí při vlhkém počasí. Kvůli stabilitě žebříku se nyní ještě přitluče lať P (148 x 6 x 4 cm) doprostřed žebříku. Široká strana latě přitom směřuje dopředu. Každá příčka žebříku se samozřejmě spojí hřebíkem s touto latí. A tím je celé dílo hotovo.

Jak je patrno z přiložené fotografie, postavil jsme podle tohoto návodu posed v naší honitbě. Stloukl jsem ho sám doma na dvoře a potom s jedním kolegou na přívěsném vozíku za auto jsme ho přestěhovali až na místo. Ruku na srdce kolegové myslivci, nevypadá takový posed přece jen lépe, než spousta oblud hyzdících naše krásné české honitby? Začínám být poslední dobou alergický na rčení typu: "To je dobrý" nebo "Takhle to stačí".


V případě posedu číslo 2 se jedná o zřízení volně stojícího posedu na kraji lesa. Protože nemám rád žebříkové posedy opřené o strom, volil jsem alternativu kozlíkového posedu. Žebříkové posedy při větru "kopírují" pohyb stromu a po nějakém čase se "rozvržou" Nemluvě už vůbec o tom, že fixace těchto posedů probíhá přitlučením k opěrnému stromu a to se mi jako lesníkovi líbí ze všeho nejméně.

U zde představovaného stavebního díla jsou boční díly vyrobeny položené na zemi ze zhruba 10 cm silných oloupaných tyčí o délce 4 metrů. Oba boční díly budou vyrobeny zrcadlově (viz. nákres).
Sestaví se z předního (VH), zadního (HH) a opěrného (LH) trámce. Tyto jsou spojeny spodní příčkou (UQR), nášlapnými ploškami (TFR) a sedacími příčkami (SR). Podpěry rukou a pušky se účelně připevňují až na postavený posed.
Po zhotovení bočních dílů se nejprve postaví na kameny (nebo staré betonové dlaždice) na předpokládaném místě levá část a opře se o strom. Jako pomocné řešení se dá použít jediná příčka o délce zhruba 3 m, která se ve výšce ramen a v odstupu 1 m přibije na kmen a levou půlku. Kvůli předpokládanému "rozkročení" se tento stavební díl nakloní trochu směrem dovnitř, neboť sedací část musí být kvůli stabilitě trochu užší než spodek. Nyní se pravá část opře o již stojící díla v předpokládané vzdálenosti, postaví se též na kameny (dlaždice). Za použití pomocné vzpěry následuje připevnění pravé sedací části, která pomocí odpovídajícího náklonu směrem dovnitř udává tvar posedu.Následně se obě poloviny nad spodní příčnou příčkou spojí a sice vepředu s druhou příčkou a vzadu ve stejné výšce s příčnou příčkou (HQR). Potom následuje přitlučení příček do připravených zářezů na čelní straně. Posed je tedy kompletován odspoda směrem nahoru. Délka druhé příčky odpovídá rozměru zadní spodní příčce 1,3 m.
Po přibití nejspodnější příčky jsou příčné příčky pro podlahu lehce dostupné. Pomocí upevnění první příčky mezi trámce se zafixuje šířka "sedacího koše" na 80 cm. S přesahem 5 cm se přitloukají stále užší příčky do zářezů, které jsou předem napuštěny dřevo ošetřujícím přípravkem. Na příčky doporučuji použít půlkuláčky. Dobře sedí v zářezech a při používání se "nevylamují". Následuje připevnění dalších šesti 100 cm dlouhých nášlapných půlkuláčků, které utvoří prostor ke stání asi 50 cm široký. Jako sedátko se dají použít půlkuláčky, jak je patrno na nákresu i fotografii, ale je možná i alternativa sklápěcího prkna. Na opěradlo lze použít také místo půlkuláčků prkno. Vsedě na sedátku započneme se závěrečnou dostavbou. Je praktické pomocí opěrky na pušku (GA) současně zakrýt i svislé trámce. Za prvé nevyčnívají žádná dřeva nahoru nad opěrku, za druhé se tak docílí určitá ochrana proti počasí u čelních ploch. Pro větší pohodlí lze ještě přibít opěrky rukou (AA) zhruba 20 cm pod bočními opěrami na pušku. Přední opěrku tvoří lať, která na obrázku ještě chybí. Po odstranění již zmíněné pomocné opěrky (na nákresu šrafováno) následuje křížové zavětrování zadních trámců, které propůjčí posedu celkem dobrou stabilitu. Ještě doporučuji zavětrovat i žebříkovou část, jak je patrno na fotografii. Stabilita se zvýší a nehrozí rozvrzání.
Tento plánek lze obměnit podle daného účelu, aniž by se ztratili přednosti této "jednoduchosti".

Poslední rada na závěr. Přátelé používejme na stavby mysliveckých zařízení loupané dřevo! Za prvé prodlužujeme životnost těchto zařízení, za druhé je na takový výtvor hezký pohled a v neposlední řádě je vrcholně trapné přijít o pěknou lišku nebo opatrného divočáka jen proto, že se z posedu loupou cáry suché a od škůdců prožrané kůry a při každém sebemenším pohybu šustí!

Úspěšné lovecké zážitky na nově postavených posedech přeje
Karel KOLÁŘ

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...