ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2007

Zpětný ráz a (ošidná) procenta

Myslivost 3/2007, str. 49  Petr PROSCH
Zpětný ráz a (ošidná) procenta
V Myslivosti 11/ 2006 v zajímavém článku o kulovnicích a nábojích Remington od pana Klozíka, jsme se dočetli o sníženém zpětném rázu střeliva Managed-Recoil o 50 %.
Abych předeslal, nejsem žádný šťoura, ale někdy okolo roku 1965 jsme měli ve škole starého pana profesora, o kterém se říkalo, že dělal asistenta profesoru Einsteinovi. Na cvičeních jsme přepočítávali příklady z mezinárodních matematických a fyzikálních olympiád a spočítat oběžnou dráhu "Sputniku", byla tehdy pro nás (spíše však pro pana profesora), hračka. To, co mi ale zůstalo ke krásné vzpomínce na pana profesora a jeho hodiny matematiky, je zvyk přepočítávat různé údaje a čísla, které se ke mně dostanou. To byste se někdy divili!
A tak tvrzení o 50 procentech ve mně evokovalo moji přepočítávací vášeň. Kdo nechyběl na hodinách fyziky, jistě si se mnou vzpomene na zákon o akci a reakci s rovností hybností (m1.v1 = m2.v2). To jest násobek hmotnosti střely a její rychlosti se rovná násobku hmotnosti zbraně a její rychlosti, ovšem opačným směrem. Za zpětný ráz považuji rychlost, kterou je zbraň vržena proti našemu rameni.
První náboj ráže .308 Winchester je uváděn s hmotností střely 10,7g, úsťová rychlost 823 m/s. Hmotnost zbraně je 3,4 kg. Dosadíme-li hmotnost střely v kg, vynásobíme rychlostí a podělíme hmotností zbraně, dostaneme rychlost 2,59 m/s, kterou je zbraň vržena proti našemu rameni. Druhý náboj 308 Win. Managed-Recoil, se sníženým zpětným rázem, je osazen střelou o hmotnosti 8,1 g a počáteční rychlost 810 m/s. Zbraň je stejná o hmotnosti 3,4 kg. Provedeme-li týž výpočet, vyjde nám rychlost 1,93 m/s. Dále je tvrzeno, že "díky nižší hmotnosti střely, má tento náboj a zbraň ve které se používá, téměř poloviční zpětný ráz". Pokud vezmeme výrobce "za slovo", je-li tato rychlost asi 50 %, odpovídá pak 100 % rychlost 3,86 m/s. Naopak, vyjdeme-li z rychlosti 2,59 m/s, měl by poloviční zpětný ráz odpovídat poloviční rychlosti, tj. asi l,3 m/s, čemuž l,93 neodpovídá. Rychlost 1,93 m/s je 74,5 % rychlosti 2,59 m/s, tj. snížení o 25,5 %, nikoliv o 50 %! Vkrádá se mi myšlenka o reklamě, ale domnívám se, že došlo k nedorozumění při překladu, což se v praxi stává, překládá-li laik v tom, či onom oboru. Tím nemám na mysli autora článku, ale překladatele. Nebo snad výrobce považuje za zpětný ráz, něco jiného, než jsem si pomocí fyziky vyložil?
Jedno je jisté - snížení hmotnosti střely o 2,6 g a rychlosti střely o 13 m/s nezpůsobí snížení rychlosti zpětného rázu o polovinu. Abychom našli požadovaný adekvátní náboj, který má o 50 % vyšší zpětný ráz (asi 3,9 m/s), musíme se poohlédnout u ráží s výrazně těžší střelou, neboť na zvýšení rychlosti mnoho prostoru nemáme, nechceme-li zacházet do různých superrychlých ráží. V "klasické řadě" odpovídá tomuto zpětnému rázu ráže 9,3 x 74R, ale pouze s velkou hmotností střely 18,53 g Alaska a počáteční rychlostí 720 m/s. Hmotnost zbraně musíme ponechat 3,4 kg, dejme tomu odlehčená verze, nebo jednuška. Pak nám ve výpočtu vyjde 3,92 m/s. Dá se tedy prohlásit, že náboj Remington .308 Win. Managed-Recoil, má snížený zpětný ráz o 50 %, proti náboji Norma, ráže 9,3 x 74R !
To je tedy teorie. V praxi bude mít vliv na subjektivní pocit velikosti zpětného rázu zejména hmotnost zbraně, vývin rány (dlouhá nábojnice dává měkčí vývin rány), laborace prachu a hmotnost střely nebo i délka pažby.
Pro lov srnčí zvěře, zejména subtilních srnčat, jsou naše "univerzální" ráže značně předimenzované. Návrh na řešení jsem popsal v Myslivosti č.10/2004 v článku "V čem je problém univerzální ráže". Navrhoval jsem k lehčí střele snížit i její rychlost. Nevyužít možnost jejího zvýšení, jak umožňuje komorový tlak a bývá u těchto střel zvykem. Balistickou křivku, pokud možno identickou s křivkou těžší střely a optimálními nástřelnými vzdálenostmi - ONV, využít k umožnění záměny nábojů bez nového nastřelení puškohledu! K lepší stabilitě pomalejší střely v zarostlém terénu, k lepší účinnosti při lovu srnčí zvěře s menším poškozením zvěřiny a k výraznému snížení zpětného rázu! Přes tyto přednosti, zatím žádný výrobce takovou dvojici - "set" nevyvinul. Že to jde, je vidět na známé samopalové ráži, která se začala používat k lovu i u nás. Očekávám, že se někdo s námi již brzy podělí, jaké má s ní praktické zkušenosti.

Zpracování dat...