MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Červen v honitbě

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V červnu se věnujeme nejen lovu srnců, ale také ochraně myslivosti. Většina spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Na této mladé zvěři dovedou udělat citelné škody nejen toulaví psi a kočky a dravá zvěř, ale také člověk svými hospodářskými aktivitami. Více >
Červen v honitbě

Polní srnčí zvěř - Zvyšování stavů a kvality

Myslivost 6/2007, str. 16 RNDr.. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Již v předcházejících příspěvcích v časopisu Myslivost jsem dokumentoval výrazné zvyšování stavů polní srnčí zvěře na Pardubicku a také poukázal na některé nové aspekty chování této polní populace proti původní lesní populaci a naznačil i některé souvislosti, které mohou souviset se změnami jak populační hustoty i její kvality. V tomto příspěvku jsem se pokusil analyzovat nové podmínky prostředí pro srnčí zvěř a pokusit se nalézt základní principy, které napomáhají ke zvyšování populační hustoty, ale také kvalitativních ukazatelů srnčí zvěře. Více >
Polní srnčí zvěř - Zvyšování stavů a kvality

Potápěč par excellence

Myslivost 6/2007, str. 15 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Docela malé rybníčky, ale i krátká slepá ramena řek bohatě obrostlé vyšším rákosím a zatravněnými křovinami tají před naším zrakem zajímavý svět živočichů, o němž málokdo ví. Svědčí o tom náramná hojnost podivuhodných zvuků a hlasů, které se tam celý den ozývají a ani na chvilku neutuchají. Více >
Potápěč par excellence

SOUČASNÁ SITUACE ZAJÍCE POLNÍHO

Část 1: Porovnání vývoje zaječí populace v České republice s vývojem v některých sousedních zemích Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
Při naší poradenské a přednáškové čínnosti se u myslivců nezřídka střetáváme s názorem, že v současné kulturní krajině s intenzivním zemědělstvím nemá zajíc jako myslivecky obhospodařovatelný druh příliš velkou budoucnost. Na základě zkušeností z modelových honiteb a důkladné analýzy populačního vývoje tohoto druhu zvěře během posledních let z různých zemí však můžeme přesvědčivě doložit zásadní nesprávnost a faktickou nepodloženost takového pesimistického tvrzení. Více >
SOUČASNÁ SITUACE ZAJÍCE POLNÍHO

Bude titul? A taky srnec?

Myslivost 6/2007, str. 27 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Čtenář Myslivosti, který je zároveň fanouškem sportu možná v době čtení tohoto rozhovoru bude znát mého hosta z obrázků deníků v podobě rozjásaného muže držícího ligový pohár. Více >
Bude titul? A taky srnec?

Kulovnice CZ 550 Magnum

Myslivost 6/2007, str. 28 Pavel KLOZÍK,
Počet komentářů: 0
V minulém čísle Myslivosti jsme si popsali kulovnice CZ 550 řady Medium a jejich vývoj. Nyní se dostáváme ke královské variantě pětsetpadesátek, která s ohledem na výkon používaných nábojů, dostala plným právem přívlastek Magnum. Jedná se o zbraně, které kromě lovců vitální zvěře používají profesionální lovci v Africe, kteří jim svěřují nejen svůj život, ale také život poplatkových lovců, které doprovázejí, chrání a zajišťují. Větší poklony se lovecké zbrani může dostat jen stěží. Více >
Kulovnice CZ 550 Magnum

CZ 527 ráže 204 Ruger

Myslivost 6/2007, str. 29 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
V dubnovém vydání časopisu Myslivost jsem čtenáře seznámil s lehkými kulovnicemi CZ 527 vyráběnými v České zbrojovce v Uherském Brodě. V souvislosti se širokou nabídkou ráží, v nichž se CZ 527 vyrábí, jsem uvedl, že se v nejbližší době k CZ 527 vrátím, abych představil modely na ještě stále nový americký náboj .204 Ruger. Své slovo nyní plním. Více >
CZ 527 ráže 204 Ruger

K PROBLEMATICE TÉMATICKÝCH OKRUHŮ PRO ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI

Myslivost 6/2007, str. 34 Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Tímto příspěvkem bych rád navázal na článek týkající se dané problematiky zveřejněný v Myslivosti č. 11/2006, ve kterém jsme čtenáře informovali o zahájení připomínkového řízení týkající se vypracování doporučeného seznamu tématických okruhů znalostí pro zkoušky z myslivosti. Více >

Zakládání biopásů MS Angelika Chlebičov

Myslivost 6/2007, str. 36 Martin HANKE
Počet komentářů: 0
Jsem řadovým členem Mysliveckého sdružení „Angelika“ Chlebičov, které myslivecky obhospodařuje 1268 ha převážně polní honitby nalézající se v příměstské oblasti města Opavy. Více >
Zakládání biopásů MS Angelika Chlebičov

SOJKA OBECNÁ Garrulus glandarius

Myslivost 6/2007, str. 38 Text a snímky Jiří LIŠČÁK
Počet komentářů: 0
Sojka obecná je asi 34 cm dlouhý hnědorůžový pták čeledi krkavcovití. Na hlavě černé proužky, u zobáku černé vousky, bílé hrdlo a kostřec, černý ocas a konce křídel. Křídelní krovky nápadně modrobíle a černě pruhované, bílá skvrna na křídlech. Při vzrušení dokáže načepýřit peří na hlavě. Více >
SOJKA OBECNÁ Garrulus glandarius

Manažment jelenej zveri v prihraničných poľovných revíroch na Orave

Myslivost 6/2007, str. 40 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Orava patrila ešte v nedávnej minulosti k regiónu, ktorý produkoval jelenie trofeje, s ktorými sa hrdili poľovníci na všetkých poľovníckych výstavách. Aj keď podmienky v ktorých tu jelenia zver žije a genetické danosti nie sú podmienkami na dosiahnutie trofejovej európskej špičky. Súčasná situácia je však iná. Súčasná populácia jelenej zveri je veľmi omladená a oravskí poľovníci konštatujú, že kvalita trofejí je z roka na rok slabšia. Nielen konštatujú, ale aj začínajú konať. Z uvedeného dôvodu zorganizovali v spolupráci s poľovníkmi Poľského vojvodstva Bielského pod záštitou prezidenta SPZ Ing. Mariána Lipku, CSc. medzinárodný seminár o tomto druhu zveri. Seminár sa konal 31. marca 2007 v Rabči, kde sa konala aj chovateľská prehliadka ulovených trofejí na Orave. Více >
Manažment jelenej zveri v prihraničných poľovných revíroch na Orave

Posilování populací drobné zvěře v honitbě MS Podháj Lhoty u Potštejna

Myslivost 6/2007, str. 44 Jaroslav HORÁČEK
Počet komentářů: 0
V roce 2005 jsme vypustili 7 ramliček zajíce polního a v následujícím roce jsem hodnotil na stránkách časopisu Myslivost (č. 4/2006) výsledek vypouštění uměle odchované zaječí zvěře. Dovolte mi proto krátce vyhodnotit stav po dalším roce, resp. po dvou letech po vypuštění. Více >
Posilování populací drobné zvěře v honitbě MS Podháj Lhoty u Potštejna

Jak se žije americkým sokolníkům

Myslivost 6/2007, str. 47 Bc. Marcela MEDKOVÁ
Počet komentářů: 0
V listopadu uplynulého roku se v USA, ve ve městě Kaerney v Nebrasce, uskutečnilo každoroční zasedání I. A. F. (Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců) a při této příležitosti se konalo také jedno z největších sokolnických setkání ve Spojených státech amerických. Více >
Jak se žije americkým sokolníkům

V Jizerských horách byla vyhlášena oblast chovu tetřívka obecného „Jizerská“

Myslivost 6/2007, str. 54 Ing. Libor Dostál
Počet komentářů: 0
Dne 13. 6. 2006 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o vymezení oblasti chovu tetřívka obecného „Jizerská“. Oblast zahrnuje celkem 22 115 ha náhorní plošiny Jizerských hor v 16 honitbách, jejichž držitelem je státní podnik Lesy České republiky. Aktem jejího vyhlášení se završuje pětiletá snaha ornitologů, lesníků i ochránců přírody o podporu jizerskohorského „černého rytíře“. Více >
V Jizerských horách byla vyhlášena oblast chovu tetřívka obecného „Jizerská“

Pohlednice s říkadly a písničkami o myslivcích

Myslivost 6/2007, str. 56 Milan DEGEN
Počet komentářů: 0
Myslivci byli a jsou většinou tvorové společenští. Dokáží poutavě vyprávět o lese, lesní i polní zvěři, dokáží se bavit naplno. Často umí i pít (a to je skutečně umění, pokud člověk nemá ztratit glanc), umí i dobře zpívat, často i tančit. Není proto divu, že ženy měly pro myslivce vždy slabost, stejně jako pro vojáky a muzikanty. Svou roli tu sehrála i záliba mnohých žen v uniformách. Více >
Pohlednice s říkadly a písničkami o myslivcích

Navštívili jsme OMS Žďár nad Sázavou

Myslivost 6/2007, str. 60 Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Území bývalého okresu Žďár nad Sázavou se rozkládá na východní straně kraje Vysočina. V rámci kraje sousedí na západě s okresem Havlíčkův Brod, na jihozápadě s okresem Jihlava a na jihu s okresem Třebíč. Více >
Navštívili jsme OMS Žďár nad Sázavou

100 let kamzíka na Českokamenicku

Myslivost 6/2007, str. 66 Ing. Lubomír TŮMA
Počet komentářů: 0
100 let je skutečně dlouhá doba. Zrekapitulujme si proto při této příležitosti historii chovu kamzičí zvěře v samém cípu severních Čech, v oblasti strmých skal a hlubokých roklí, v oblasti kolem České Kamenice. Více >
100 let kamzíka na Českokamenicku

NEPŘÁTELÉ Z MĚSTA N.

Myslivost 6/2007, str. 86 Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Lovecký pes má pro nás, myslivce, výsadní postavení. Protože musí absolvovat zkoušky, aby mohl nosit toto hrdé označení (alespoň podle poslední legislativy), je většinou vycvičený a ukázněný, takže si jeho pán může dovolit chodit s ním ven bez vodítka (tedy přesněji nemít ho na vodítku). Ale vysvětlujte to občanům, co se psů bojí a pro které je pes jako pes. A vysvětlujte to městské vyhlášce, která také plemena nerozlišuje! Když bojovat s ní je jak pustit se do větrných mlýnů … Více >
NEPŘÁTELÉ Z MĚSTA N.

Dětská soutěž Zlatá srnčí trofej

Myslivost 6/2007, str. 82 Ing.Svatava HOLUBOVÁ
Počet komentářů: 0
Tato vrcholná myslivecká soutěž pro mládež je určena dětem, které si chtějí prověřit své znalosti v této oblasti a které mají opravdový zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Dříve než se zmíním o vlastní organizaci soutěže o ZST, bylo by namístě říci, co by jí mělo předcházet. Více >
Dětská soutěž Zlatá srnčí trofej

MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

Myslivost 6/2007, str. 76 Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
S oblibou říkáme, že dodržujeme staré myslivecké tradice, že jsme zdědili zvyky a tradice po dávných mysliveckých předcích. Tentokrát musím hned v úvodu uvést, že pokud jde o ČERVEN – Měsíc myslivosti a ochrany přírody, jde již také o tradici, a to ještě o tradici „mladou“, ještě jí není ani padesát, když byla založena – vznikla v roce 1959. A také hned v úvodu nutno zdůraznit, že je to tradice dobrá, prospěšná, která by měla být všemi myslivci uznávána a všemi mysliveckými organizacemi dodržována a využívána tak, aby myslivci dali najevo svému okolí, svým spoluobčanům, že tento měsíc patří nám – myslivcům. Vlastně ne nám, ale naší české myslivosti, ochraně zvěře a přírody. Více >
MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

Myslivecká sdružení „o.s.“

JUDr. Jiří VANĚK
Počet komentářů: 0
Zákon č. 342/2006 Sb., Parlamentu české republiky, kterým s mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony Více >
Zpracování dat...