ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Blíží se největší svátek střelců

, str. Myslivost 7/200  Jiří Kasina
Blíží se největší svátek střelců
O tom, že si mezi střeleckými disciplínami vybudoval pevnou pozici lovecký parkúr už asi není třeba nikoho přesvědčovat. Myslivce a střelce láká možnost kvalitního sportovního vyžití v přírodě za měnících se různorodých podmínek, navíc asi nejvíce v brokové střelbě se přibližujících skutečnému lovu.
Lovecký parkúr vyžaduje všestrannost, pohotovost a přizpůsobivost. Pozornost nejen parkurových střelců bude upřena na dny 12. - 15.7., kdy se na střelnici LZ Konopiště, kde se koná již 29. Mistrovství světa v loveckém parkúru. Proto jsem požádal o několik informací zástupce ČR ve FITASC Ing. Antonína Waltera a ředitele LZ Konopiště Ing. Miroslava Jankovského.

Pořádání mistrovství světa je jistě možné považovat za velký diplomatický úspěch a mezinárodní ocenění. Bylo obtížné takovou akci pro naši republiku získat?
A. W.:
Vše má svůj vývoj a historii. V roce 2003 jsme poprvé pořádali na střelnici ve Vráži, kterou spravuje Lesní závod Konopiště, Mistrovství Evropy v této disciplině. Mistrovství mělo obrovský úspěch a všichni byli velice spokojeni jak se sportovní, tak i organizační úrovní, myslím, že jsme zcela jednoznačně předvedli, že se umíme zhostit takového náročného úkolu. V roce 2004 po určitém napětí ve FITASC bylo nutné hledat náhradního pořadatele pro Mistrovství Evropy. Poněvadž jsme jako jedni z mála byli schopni nabídnout uspořádání Mistrovství Evropy, znovu padla volba na nás. To byl hlavní důvod, proč jsme byli vybráni pro pořádání Mistrovství světa. Uvědomujeme si ale, že je to akce, kde jsou na pořadatele kladeny ještě větší nároky. Plně ale důvěřujeme LZ Konopiště, který je hlavním garantem.
Kdy a kde se tedy střelci sejdou?
A.W.:
Mistrovství světa bude zahájeno slavnostním způsobem v letním divadle v parku zámku Konopiště odpoledne ve středu 11. 7. Hned ve čtvrtek 12.7. začne sportovní část a vše poběží až do neděle 15.7., kdy bude mistrovství zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků.
Trochu i mne překvapilo, že akce neproběhne na již zažitém a osvědčeném místě na střelnici ve Vráži. Proč tedy prostory bažantnice na Konopišti a ne na Vráži?
M.J.:
Za prvé střelci již Vráž znají po dvou uspořádaných Mistrovství Evropy a konopišťská bažantnice poskytuje možnost některé terče zásadně změnit. A za druhé, a to je také velmi podstatný důvod, takové množství přihlášených střelců, jejich doprovod a organizační personál budeme moci lépe obsloužit v areálu Konopiště, a to ať už se jedná o parkování, tak třeba i stravování. Navážeme tak na vůbec první velký závod v loveckém parkúru, který jsme pořádali na Konopišti v květnu 1996 a na který si jistě mnozí pamatují.
Musím potvrdit, že jsem tenkrát na první velké akci byl a zážitek to byl opravdu úžasný. Kolik je už přihlášeno střelců?
M.J.:
Průběh obou předcházejících Mistrovství Evropy a jejich úspěch byl rozhodující pro počet přihlášených na letošní Mistrovství světa. Limit střelců byl stanoven na 648. Přihlášky byly na stránkách FITASC otevřeny dne 2. 2.2007 a již 5. 2. byl plný počet vyprodán. Přihlášeni jsou střelci ze 30 zemí čtyř kontinentů, nejvíce střelců jako vždy přicestuje z Velké Britanie
A kolik bude tuzemských střelců?
M.J.:
Je přihlášeno a má zaplaceno 53 našich střelců ve 4 kategoriích, bohužel jen dáma chybí.
Bude ale jistě náročné takový počet střelců organizačně zvládnout. Na kolika střelištích se bude v konopišťské bažantnici soutěžit?
M.J.:
Původně jsme plánovali mistrovství na 4 liniích po 5 střelištích - tedy celkem na 20 střelištích. Po krátkém váhání a pod vlivem velkého zájmu střelců bylo rozhodnuto postavit závod na 8 liniích po 4 střelištích - tedy celkem na 32 střelištích. Limit byl proto zvýšen na 1008 střelců. A i tak byl závod po měsíci vyprodán. V současné době je aktuální počet přihlášených 1050 střelců z celého světa. Dále se už ale počet zvyšovat nebude, naopak předpokládáme jeho snížení na únosných 1008 střelců.
Takový závod je jistě ale nesmírně náročný na technické zázemí. Čtenáře Myslivosti by jistě zajímalo kolik lidí bude tvořit organizační zázemí nebo kde třeba seženete tolik vrhaček.
A.W.: Pro celé zázemí mistrovství bude potřeba kolem dvou stovek lidí organizačního a obslužného personálu, jen rozhodčích bude padesát, další personál v počtu asi 100 osob bude třeba k zajištění vlastního závodu, nepočítám v to další počty osob, které se budou starat o tlumočení, dopravu, ubytování a veškerý další servis s akcí související. Kromě zajištění průběhu závodu musíme také organizačně zabezpečit zasedání orgánů FITASC - Board of Directors a Valné hromady, které se uskuteční v Hotelu Akademie - Naháč.
Co se týče automatických vrhaček, které jsou nezbytným předpokladem pro hladký průběh, tak těch bude v provozu minimálně 158 plus další jako záloha. Většinu vrhaček zapůjčuje zdarma firma Laporte a po Mistrovství světa budou tyto vrhačky k prodeji za zajímavou zvýhodněnou cenu.
Taková velká akce není ale jen vlastní závod, ale také společenská část a doprovodný program. Můžete už teď prozradit co závodníky a diváky čeká?
M.J.:
Samozřejmostí jsou při pořádání takových akcí stánky sponzorů, kterými budou Škoda Auto a LČR, s.p. jako hlavní sponzoři, sponzory střeleckých linií budou firmy Browning, Krieghoff, Beretta, Blaser, Laporte, Hull, Stora Enso, oslovili jsme ale i celou řadu menších sponzorů a partnerských firem a organizací.
Lze předpokládat, že tak jako bývá zvykem i letos budou mít při akci svůj servis výrobci zbraní? Budou si moci třeba zájemci vyzkoušet i zbraně jiných značek?
M.J.:
Samozřejmě, že hlavní velcí zástupci značek budou mít v prostorách bažantnice své stánky a svoje techniky. Navíc v provozu budou dvě parkúrová stanoviště pro tréninkovou střelbu a hlavně vložený závod na 50 terčů Compak Sporting, kam se střelci budou moci přihlásit opakovaně s tím, že se počítá nejlepší výsledek. K účasti v tomto závodě není podmínkou účast na MS.
Jistě budou také atraktivní ceny. Jaké čekají na ty nejlepší?
A.W.:
Hlavní cenou pro absolutního vítěze bude automobil Škoda Octavia Scout, pro nejlepšího juniora brokovnice Browning Cynergy. Samozřejmě poháry, medaile pro všechny vítěze. Vyhodnocován bude i výsledek Světového poháru 2007. Zvláštní cenou bude Semiautomat Renato gamba, který obdrží vítěz a vylosovaný účastník vložené soutěže v Compak Sporting.
Zeptám se i za běžné myslivce, kteří by chtěli takovou akci vidět na vlastní oči. Bude možno průběh mistrovství světa vůbec v bažantnici sledovat?
M. J.:
Samozřejmě jsou vítáni diváci, máme zájem o co největší popularizaci akce a proto dokonce navrhujeme střelecká stanoviště tak, aby byl závod divácky atraktivní, aby mohli příchozí vidět střeleckou světovou špičku přímo v akci a aby měli diváci co nejlepší zážitek. Místa pro diváky budou vyhrazena a řádně označena, předem je ale prosíme o disciplínu a respektování organizačních pokynů. Je to přece jen střelecký závod a musíme dbát také na bezpečnost účastníků. Je také domluven záznam závodu kamerami České televize, určitě budou o závodě informovat odborné a společenské časopisy a doufejme i denní tisk. Vždyť se jedná o jednu z největších sportovních akcí v ČR v letošním roce. Kolik je závodů, kde v jedné disciplině soutěži více než 1000 sportovců?

Takže přejme mistrovství přízeň střelců, sponzorů, diváků a v neposlední řadě také počasí a neshledanou druhý červencový týden na Konopišti
Zpracování dat...