ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

II. ročník Studentské soutěže ve vábení jelenů O Pohár časopisu Myslivost

Ing. Jiří KASINA
V loňském roce z iniciativy SLŠ Žlutice a redakce časopisu Myslivost vznikl záměr na pořádání studentské soutěže ve vábení jelenů o Pohár časopisu Myslivost.

Naší snahou je podpořit tradici vábení jelenů a jiné zvěře v rámci výuky myslivosti na lesnických učilištích, školách, fakultách, ale i jiných typech škol, kde je myslivost součástí povinné či dobrovolné výuky. Protože někteří studenti mají obavy se popasovat se zkušenějšími soutěžícími v rámci národní soutěže, vytvořili jsme pro ně tuto možnost, kde se setkají se svými vrstevníky a kolegy z jiných škol. A pro ty nejvíce "bázlivé" je dokonce zařazena i kategorie začátečníků, tedy těch, kteří se žádné soutěže nikdy nezúčastnili a kteří by si své umění chtěli třeba opravdu jen zkusit.
Loňský první ročník proběhl v osvědčené "jelenářské vábičské líhni" ve Žluticích a s jistým napětím jsme očekávali, zda se ujme někdo štafety na další ročník. Našim přáním totiž bylo, aby se ze studentské soutěže stala soutěž putovní a každý rok se pořadatelství ujala jiná škola. Proto nás mile překvapil zájem Střední lesnické školy v Trutnově. Pod taktovkou Ing. Fojta a dalších pedagogů školy byl připraven druhý ročník na čtvrtek 7. června dopoledne.
Soutěž proběhla v krásném prostředí městského parku v sousedství historické budovy SLŠ v Trutnově. Publikum tvořili studenti školy, pozvaní žáci trutnovských základních škol a náhodní kolemjdoucí. Tříčlenná porota rozhodovala ve složení Ing. Kupka z LZ Dobříš, Ing. Josef Jon z KRNAPu a Ing. Jan Mejsnar z LZ Jablonec n/N. Bodovalo se obvyklým systémem v rozmezí 1 - 6 bodů, soutěžící předváděli ukázky anonymně. Pokročilí předvedli tři ukázky, začátečníci ukázky dvě. V případě rovnosti bodů pořadí určoval rozstřel, který určil pořadí na 2. a 3. místě mezi začátečníky.
Vítězem v kategorii pokročilých se stal o pouhý jeden bod již zkušený jelenář Jiří Frič, vítězem mezi začátečníky se stal Jakub Dvořák. Oba vítězové převzali z rukou zástupkyně redakce pohár a věcné ceny, pořadatelé připravili ceny ale i pro všechny zúčastněné.
Na závěr mi dovolte malé zamyšlení. Až čas teprve ukáže, jak se zapíše do povědomí studentská soutěž ve vábení jelenů. Nejde totiž jen o soutěž jako takovou. Vím, že pořadatelé ze SLŠ v Trutnově obeslali pozvánkami všechna učiliště, školy a fakulty, kde má myslivost své místo ve výuce ať už jako povinný či nepovinný předmět. Bohužel ale z řady míst nebyla sebemenší odezva, nechce se mi věřit, že by byl takový problém, aby alespoň zmínku o vábení jelenů a jiné zvěře nezařadil vyučující myslivosti do osnov předmětu, aby se aspoň nepokusil studentům účast v soutěži nabídnout. Vždyť právě vábení by mohlo být oživením a doplněním výuky, možná by se vábení mohlo stát třeba nepovinným kroužkem či školní studentskou aktivitou.
A stejně tak jako v loňském roce jsem zvědav, kdo se ujme oné pomyslné pořadatelské štafety. Školy přece koncem školního roku pořádají různé školní dny, oslavy či studentské dny. Na akci je možné pozvat zástupce města a místní samosprávy, sponzory a partnery školy, bývalé studenty apod. A nebyla by vhodnou součástí programu takové školní akce právě studentská soutěž ve vábení jelenů? Všude, kde se soutěž či ukázky ve vábení konají, setkávají se s velkým diváckým zájmem. Prosíme tedy zástupce škol, aby pouvažovali, zda by příští ročník nemohl být zrovna u vás. Za redakci mohu slíbit, že pomůžeme zajistit jak ceny, tak porotu, tak pomůžeme i organizačně. Jde jen o to, která škola se chopí příležitosti a osloví nás.
S mysliveckým pozdravem

Ing. Jiří KASINA
šéfredaktor časopisu Myslivost

Přiložené dokumenty

Media_13625_47_57.xls Výsledky (15,00 KB)
Zpracování dat...