ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jak se rodí zbraně

Myslivost 7/2007, str. 16  Text a snímky Pavel KLOZÍK
V představování loveckých zbraní vyráběných Českou zbrojovkou Uherský Brod si dnes uděláme malou přestávku a podíváme se do míst, kam se většina myslivců nikdy nedostane, do míst, kde celosvětově oblíbené zbraně z Uherského Brodu vznikají a odkud posléze putují na všechny kontinenty planety Země. Pokud máte, milí čtenáři, chvíli, přijměte mé pozvání na prohlídku výroby zbraní.

Než však vstoupíme do prvních výrobních prostor, řekněme si, co výrobě zbraní předchází. Provázanou skupinu lidí, rozhodujících o výrobě jednotlivých modelů, tvoří obchodní manažeři, sledující poptávku zákazníků, vývojoví pracovníci - konstruktéři, zlepšující dobré vlastnosti zbraní již vyráběných a podle zadání konstruující zbraně nové, technologové sestavující výrobní postup a v neposlední řadě množství "bezejmenných" specialistů, strojařů, nástrojařů, slevačů, operátorů atd., kteří zbraně za pomoci strojů vyrábí.

Podnět ke konstrukci zbraně nové nebo vylepšení zbraně již vyráběné, mohou dát zákazníci i konstruktéři. Jsou-li návrhy opodstatněné, začínají, dnes samozřejmě na obrazovkách počítačů, vznikat výkresy součástí, z nichž je zbraň sestavena, a nákresy zbraně samotné. Zároveň je rozhodnuto, jaké se budou při případné výrobě používat materiály. Následně je vytvořen model, na němž si lze v reálu prohlédnout řadu detailů a po případných změnách je vyroben jeden nebo více prototypů, které procházejí rozsáhlými testy a prověrkami, na nichž se podílí také vybraní střelci z řad uživatelů. Všichni mají za úkol prototyp všemožně zkoušet, střílet, připomínkovat, kritizovat, chválit a především navrhovat další zlepšení, která se po posouzení konstruktérů provádějí přímo na prototypech a zanáší do výkresů. Když je konečná podoba zbraně schválena, vytvoří se konečný prototyp a nyní dostanou slovo technologové, průběžně spolupracující s konstruktéry. Technologové rozpracují postup výroby a postupně zadávají výrobu přípravků a kontrolních měřidel, která jsou k výrobě nezbytná. Pracovníci na montáži se dozví jak novou zbraň sestavit a rozjíždí se výroba zkušební série. V jejím průběhu a po ukončení jsou doladěny některé výrobní operace a pak už je čas zahájit sériovou výrobu.

Tolik letem světem o výrobě zbraní a nyní už můžeme vstoupit do prvních dílen. Než tak učiníme, dovolte mi abych vedení České zbrojovky Uherský Brod poděkoval za možnost shlédnout a vyfotografovat výrobu zbraní. Díky patří manažerům, kteří mě výrobními prostory provázeli, všem pracovníkům a operátorům v dílnách, zaměstnancům pobočky Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a v neposlední řadě také střelcům, kteří se mi při přípravě fotoreportáže ochotně věnovali.


Zpracování dat...