ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecký kalendář

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Červenec je měsícem srnčí říje, ale také měsícem prázdnin, letních táborů, dovolených a začátku houbařské sezony.
Takže s návštěvníky přírody a lesa se můžeme setkat v nejrůznější době na nejrůznějších místech. A často na takových, kde bychom to skutečně neočekávali. Buďme tedy při lovu maximálně obezřetní. Myslivecký hospodář a myslivecká stráž, v součinnosti s lesní stráží, dbají na dodržování dikce zákona při činnostech v lese. Pokud možno slušnou, osvětovou formou podpořenou odborným argumentem se pokoušíme návštěvníkům lesa vysvětlit, jak se mají v přírodě správně chovat.
V červenci pokračuje doba lovu srnců. Po předchozích měsících bychom měli mít z velké části splněný plán lovu srnců I. věkové třídy a můžeme se začít věnovat odstřelu dospělých, trofejových, jedinců. V červenci dozrávají plodiny atraktivní pro černou zvěř, která v nich může páchat značné škody. Po letošní mírné zimě můžeme očekávat nadprůměrné přírůstky selat a opětovný nárůst populace prasete divokého. Zaměřme tak svoji pozornost na lov černé zvěře v atraktivních obilovinách nebo na přístupových cestách k polím. Vyvarujme se lovu černé zvěře při sklizni zemědělských plodin (řepky, obilovin), jak někde bývá stále zvykem. Jedná se o zakázaný způsob lovu.
V teplém letním počasí je povinností lovce dokonalé ošetření zvěřiny. Zvěř po ulovení co nejdříve vyvrhneme a zpracujeme nebo dodáme do výkupny. Označení uloveného kusu nesnímatelnou plombou je snad již samozřejmostí.
Do 20. července mohou uživatelé a majitelé lesů uplatnit nárok na náhradu škod způsobených zvěří na lesních porostech. Škoda na zemědělských kulturách může být nárokována do 20 dnů ode dne, kdy prokazatelně vznikla.
Uživatel honitby na základě výsledků sčítání zvěře a počtu vypuštěných jedinců vypracuje k 25. červenci Mysl 2 - Plán chovu a lovu zvěře drobné, Mysl 3 - Plán ostatních druhů zvěře a Mysl 5 - Plán společných lovů zvěře. Zejména ve vztahu ke sčítání zvěře není tento termín vhodný a je nesmírně obtížné provést kvalifikovaný odhad stavů drobné zvěře (vegetace a kultury jsou v plném růstu, u zajíců je předpoklad srpnových vrhů atd.). Myslivecký hospodář dále vede záznam o hospodaření v honitbě, vede evidenci o ulovené zvěři, evidenci vydaných povolenek, plomb a lístků o původu zvěře a podává orgánu státní správy myslivosti hlášení o plnění plánu.

Zpracování dat...