ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Natura Viva 2007

Myslivost 7/2007, str. 20  Ing. Jiří KASINA
Tak jako každý rok se předposlední květnový týden zaplnily ulice a uličky středočeské Lysé nad Labem automobily s poznávacím značkami snad ze všech koutů republiky, z nichž spěchali typicky zeleně odění páni a dámy rozličného věku k nenápadné bráně místního výstaviště. Na pět dní se tak opět stala výstava Natura Viva středobodem českým myslivců.

Tak jako každý rok čekalo návštěvníky přeplněné výstaviště. Snad jen návštěvníci prvního zahajovacího dne, středy 23. května, si užili více volnosti, neboť organizátoři tento den přidali pro velký zájem jakoby navíc. Ale jelikož většina pravidelných návštěvníků má zafixovaný začátek výstavy každoročně ve čtvrtek, byla středa z hlediska návštěvnosti slabší.
Velký zájem o výstavu v jiné dny přinesl obvyklou masu návštěvníků, celkem opět přišlo více než tři desítky tisíc platících. Je třeba říci, že bylo co k vidění. Výstava Natura Viva je jedinou pořádnou každoroční akcí pro myslivce, kde se soustředí takřka všechny firmy v oboru podnikající. Však také i letos musela být přidána další montovaná hala na volné ploše, naštěstí sice delší, ale o trochu užší než vloni, proto byl snazší průchod kolem. A nabídku úctyhodného množství firem kvitovali snad všichni velmi dobře.
Jako každoročně byly pro návštěvníky připraveny doprovodné programy na vnitřním i vnějším podiu, na kterých se podílela i redakce Myslivosti, o tom ale více na jiném místě. Stejně tak na jiném místě tohoto čísla najdete stručnou prohlídku některých stánků a exponátů z pera a objektivu našeho redakčního spolupracovníka Pavla Klozíka. Každý si snad našel něco zajímavého a každého zaujalo něco jiného, nabídek byl letos zase určitě dost. Já si v tuto chvíli dovolím menší zamyšlení.
Nezpochybnitelným faktem je to, že si Naturu vzali myslivci za svou, je to jediná výstava, kde je drtivá většina návštěvníků "v obraze", pravidelně do Lysé jezdí nejen okouknout novinky, nejen nakupovat, ale také se setkat s přáteli a prostě jen pobýt. Návštěvníci do Lysé jezdí ale také rádi proto, protože se nebojí, že se ztratí ve velkém městě v dlouhých kolonách, blízkost dálnice D11 a sousedství hlavní železniční trati přispívá k dobré dopravní obslužnosti. A Česká republika je tak malá, že si jednodenní výlet na výstavu může dovolit v podstatě každý z kteréhokoliv koutu naší vlasti. Výstava Natura Viva je prostě fenomén, který je zatím nepřenositelný jinam, jméno a prestiž se dostaly opravdu hodně vysoko v porovnání s jinými akcemi a organizátoři by si takové důvěry měli co nejvíce vážit. Jak mi potvrdilo v průběhu výstavy více známých, řadových návštěvníků i zástupců firem, Natura je jedna z mála výstav, která setrvale roste jak v zájmu návštěvníků, tak v zájmu firem. Zatímco jiné výstavy v jiných oborech zacházejí na úbytě, zde se zájem drží a roste. Vše má ale svůj rub a líc.
Výstavu tradičně provázejí také velká vedra, kdy nestačí klimatizace ochladit výstavní prostory, a pokud začala chladit, tak bohužel nestačily příkonem přívody elektrické energie a vícekrát se stalo, že se haly ponořily do tmy. Tlačenici lidé pochopí, takovýto výpadek ale jistě na spokojenosti nepřidá, o "spokojenosti" všemožných elektrických zařízení a opakovaně restartovaných přístrojů v expozicích ani nemluvě.
Přijdou-li lidé na výstavu, mají logicky snahu se také najíst a napít, občerstvovacích míst snad bylo dost, lavičku či dokonce stolek, kde se v klidu posadit, sníst si párek a oddychnout, to kde by člověk na výstavišti pohledal. A o posezení ve stínu ani nemluvě. Nejen pohledem na nové zbraně či dalekohledy živ je člověk. A při té příležitosti také nezapomínaje na základní lidské potřeby, kdy v některých chvílích je návštěva poněkud poddimenzovaných, a proto přeplněných oněch místnůstek podobna návštěvě přeplněného rozhicovaného ne zrovna libě vonícího kotle či pece. Jelikož jsem každý den "tancoval" mezi návštěvníky u podia, kontaktovalo mě denně mnoho známých i neznámých a poukazovalo na výše popsané nedostatky. Všem jsem sliboval, že budu tyto připomínky přenášet dál a pokusím se přispět k jisté nápravě.
Ano, výstaviště v Lysé je plochou poněkud stísněné, možná se ale brzo splní tužby o podstatné rozšíření. Ale i na malém výstavišti se našla místa, která byla zcela mimo zájem návštěvníků Dva plošně ne zrovna malé výklenky volné výstavní plochy sloužily jako spontánní parkoviště aut stánkařů, možná právě v těchto místech mohly stát ony žádané stolky se slunečníky pro občerstvení. A podle mne tato místa doslova volala po přesunutí montované haly právě sem, čímž by se podstatně přidalo na vzdušnosti výstaviště a volnému přístupu k hlavním dvěma halám. Argument, že by tam expozice lidé méně navštěvovali je při přeplněnosti výstaviště a velkém zájmu poněkud nelogický. Nehledě na to, že by se přirozeně vytvořilo jakési ústřední prostranství před venkovním podiem, které by se mohlo stát centrem dění. A dovolím si ještě malou poznámku, i když vím, že výstava si musí na sebe také komerčně vydělat - ne zrovna dobře je návštěvníky hodnocena nabídka "trhoveckého" zboží na stáncích, barevná pouťová lákadla a nabídka zboží s myslivostí, rybářstvím a včelařstvím nesouvisejícím by mohla být přece jen trochu "upozaděna".
Musím ale také zdůraznit, že vstřícný přístup majitele výstaviště je obrovským kladem a základem výstavy, podmínky které vytváří pro všechny čtyři zájmové svazy (ČMMJ, ČRS, ČSV, ČZS) jsou jinde nemyslitelné a jsou zároveň základem úspěšnosti a oblíbenosti výstavy. Vím, že je celá řada možností ke zlepšení, ale jelikož mám tu možnost být součástí organizačního zázemí výstavy, vím také to, jaké prostředky a možnosti výstaviště ve prospěch spoluorganizátorů investuje. Mohu potvrdit, že si vedení výstaviště v Lysé nad Labem velmi dobře uvědomuje, že výstava nemůže ustrnout, že je třeba učinit radikální kroky ke zlepšení. A to třeba i v souvislosti s tím, že bez tohoto zlepšení by asi nebyla příliš reálná uvažovaná velká mezinárodní výstava v roce 2009. Na závěrečném rautu pro vystavovatele v sobotu večer nakonec podstatné vylepšení a změny ve svém projevu veřejně slíbil i ředitel výstaviště. A není myslím důvod toto zpochybňovat, naopak, všechny zájmové svazy a všichni tradiční či pravidelní vystavovatelé by měli přispět svým dílem a podporou k tomu, abychom značku Natura Viva povznesli ještě výše, abychom udrželi prestiž a úroveň jediné pořádné myslivecké výstavy u nás. Proto nashledanou příští rok koncem května zase v Lysé nad Labem na NATURA VIVA 2008.
Ing. Jiří KASINA

Jako obvykle byla výstava zahájena na venkovním podiu za účasti poslanců, senátorů, zástupců všech čtyřech zájmových svazů a dalších vzácných hostů.

Milým oživením doprovodných programů výstavy bylo vystoupení žáků Základní školy Jestřebí (okres Česká Lípa). Děti si nacvičily pásmo písniček a básniček s námětem lesa, myslivosti a přírody, program doplnily i promítáním přírodních záběrů z okolí Jestřebí, které samy pořídily.

Součástí programu bylo i "pasování" knih členů Klubu autorů. Na venkovním podiu pasoval knihy Myslivecká čítanka a Myslivecká vyznání 2006 v rukou Doc. Kovaříka a O. Tripese slavnostním způsobem místopředseda ČMMJ a předseda Redakční rady Dr. Ing. Rudolf Novák. Kdo by si v tu chvíli pomyslel, že je to naše poslední společná akce a jeden z jeho posledních záběrů vůbec.

V doprovodných programech nemohli chybět sokolníci, kteří letos slaví 40. výročí založení Klubu sokolníků. Divákům snad chyběli jen letové ukázky.

Novinkou byla letos ochutnávka zvěřinových pokrmů. Pod upraveným přístřeškem firmy Dřevostavby Wimmer vedle venkovního podia vytvořily improvizované kuchyňské centrum firmy Kronen a Alba Hořovice. Ze surovin dodaných Interlovem každý den kuchař na místě připravoval zvěřinové pochoutky a diváci měli možnost pravidelných ochutnávek.

Výstavu také v sobotu navštívil předseda ČSSD Jiří parobek. Prohlédl si expozice za doprovodu předsedy ČMMJ Ing. J. Palase a jednatele Ing. J. Kostečky, Ph.D., vyzkoušel si být na chvilku sokolníkem s dravcem na ruce a zajímavé je to, že si doslova vyžádal malý koncert mysliveckých trubačů, neboť se mu prý lovecká hudba opravdu zalíbila.

Další novinkou v doprovodných programech byla účast české preparátorské unie. Po dva dny ukázali členové ČPU přímo u podia před zraky diváků jak postupovat při stahování a rušení uloveného kusu srnčí zvěře. Vše bylo doprovázeno odborným komentářem a promítáním detailů přes videoprojekci.

Páteční odpoledne naplnila halu dvouhodinová moderovaná diskuze se členy vedení firmy Sellier Bellot a zkušebními střelci o kvalitách a nabídce kulového střeliva.

Každý den se střídaly v doprovodných programech různé soubory trubačů, zájemci se mohli také kontaktovat na stánku Klubu trubačů. Kdo slyšel potvrdí, že zážitkem byla vystoupení početnějších souborů, tak jako v tomto případě spojených několika souborů trubačů z MZLU Brno.

Už neodmyslitelnou součástí programů bývá každý rok vábení zvěře, ukázky jsou vděčné vždy a vždy se také najde někdo z publika, kdo si zkusí vábit. Ostříleným matadorem se v tomto směru stává zkušený moderátor Jožka zeman, který zase jako vždy "odtáhl" po celou dobu program na venkovním podiu.

Přidaná montovaná hala byla letos poněkud užší a delší než vloni, průchod od vchodu se tedy zlepšil.

Tak jako vloni přivezly LČR svoji "perníkovou chaloupku"

Na volné ploše nemohly chybět ani čtyřkoloví terénní pomocníci

Podmínkou přežití v montované venkovní hale byla odolnost proti vedru. V této hale se soustředily stánky převážně zahraničních firem.

Zpracování dat...