ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Česká preparátorská unie - Czech Taxidermy Union

Myslivost 4/2007, str. 62  Ing. Václav TLAPÁK, PhD.
Česká preparátorská unie - Czech Taxidermy Union
Česká preparátorská unie byla založena ustavující schůzí dne 3. 3. 2006 v Zámečku u Mikulova. U zrodu ČPU stáli zakladatelé Ing. Václav Tlapák, Ing. Radomír Franc a Miloš Malucha. Posláním České Preparátorské Unie (dále jen Unie), jako zájmového sdružení právnických a fyzických osob sdruženého v tomto podnikatelském subjektu, je především sdružování profesionálních preparátorských institutů, firem a řemeslníků, aktivních soukromých preparátorů, nadšenců z řad amatérů a akademických odborníků.

ČPU poskytuje pomoc při vyhledávání, registraci a předání členských kontaktů zainteresovaným firmám zajímajícím se o preparaci zvěře, ověřuje možné přístupy k finančním zdrojům ze strukturálních fondů, vytváří a provozuje informační kanál na webových stránkách. Jejím dalším úkolem je zpracovávat a předávat informace o nejrůznějších akcích v oboru preparací, udržovat a prohlubovat spolupráci se zahraničními preparátory nejen v Evropě, spolupracovat s domácími i zahraničními pořadateli odborných seminářů, výstav, veletrhů a soutěží v oboru, pořádat národní soutěže a výstavy a registrovat se a zapojit se do celoevropské činnosti preparátorské federace ETF.
Evropská preparátorská federace byla vytvořena profesionálními preparátorskými řemeslníky. Spojením národních organizací se snaží stimulovat a udržovat nejvyšší standard a vývoj vzdělání, vědy a společenské důležitosti preparátorské profese. Nadstavbovou činností Unie je poskytování dalších služeb podle konkrétních zadání a požadavků členských preparátorských subjektů a firem. Výhodou vyplývající z členství je kromě výše uvedeného také možnost čerpání členských slev a výhod.
Přistoupením České preparátorské unie České republiky do Evropské preparátorské federace v květnu roku 2006 u příležitosti konání Celoevropské preparátorské soutěže v italském Longarone, jsme se stali součástí evropského seskupení, v němž se promítají preparátorské zájmy nejrůznějších zájmových skupin. Velkou roli při řešení problémů jednotného trhu, při novelizaci pravidel i při tvorbě nové společenské legislativy, zde hrají spotřebitelská, zaměstnanecká, ekologická a především však podnikatelská sdružení.
Preparátorství vždy šlo po boku vědeckých objevů a bylo předpokladem kompletace vědeckých sbírek. Za často nepříznivých podmínek zabraňují preparátoři přírodnímu degeneračnímu procesu a z jimi vytvořených exponátů se potom mohou ostatní učit. Po mnoho staletí se používané techniky změnily jen málo a dokonce v dnešní době moderních výhod je stále využíváno starých, vyzkoušených a spolehlivých technik a postupů. Moderní preparátor se musí vzdělávat v mnoha rozdílných odvětvích, měl by rozumět anatomii a perfektně znát etologii jednotlivých druhů živočichů.
V letošním roce se bude Česká preparátorská unie prezentovat vlastním stánkem a také spoluprací v myslivecké expozici ČMMJ na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Návštěvníkům budou představeny práce členů ČPU a pro mnoho zájemců z řad návštěvníků budou snad inspirací při zadávání jejich vlastních trofejí k preparaci, případně návodem, jak správně ztvárnit takový preparát.
ČPU se bude také podílet na doprovodném programu svými praktickými ukázkami. Návštěvníci tedy na vlastní oči uvidí jak zacházet s úlovkem, jak správně stahovat zvěř určenou k preparaci, uvidí i přípravu trofejového úlovku pro transport pro následnou preparaci a zpracování zvěřiny pro kuchyňské účely. Doprovodný program s blokem preparátorů budete moci zhlédnout od 23.5. do 25.5. na vnitřním podiu haly A. Podrobný program bude uveřejněn v květnové Myslivosti. Samozřejmostí bude také po celou dobu výstavy možnost individuální konzultace u stánku Unie s přítomnými zástupci ČPU.
Čeští preparátoři tak snad budou vítaným oživením připravované výstavy. Představení přírody prostřednictvím jejich inspirující práce zasluhuje pochvalu, je výrazem nejen úcty k přírodě, ale také prostředkem pro lepší porozumění odlišností našeho životního prostředí. Jejich práce mohou přinášet kouzlo přírody nám všem.
Ing. Václav TLAPÁK, PhD.
předseda ČPU

Zpracování dat...