ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

DUBEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Duben je prvním měsícem nového mysliveckého roku a také měsícem, kdy má myslivec v honitbě hodně práce. Většina zvěře, na rozdíl od loňska, zimu přežila v dobré kondici, přestala navštěvovat krmná zařízení, přechází na zelenou potravu.
Během dubna bychom měli zkontrolovat veškerá myslivecká zařízení, nepotřebná či opotřebovaná zařízení zrušit a postavit nová. Tvorba krajiny, úloha na které se podílíme i my, myslivci, je nejen výsadba zeleně, ale také stavba těchto zařízení. Mělo by být samozřejmostí myslivecké stavby vhodným způsobem do krajiny zakomponovat - spolu s jinými stavbami ji dotvářejí. Posed je v honitbě správně umístěn jen tehdy, když myslivec z krytu může na něj vystoupit a z něj sestoupit tak, aby byl nenápadný. Vysokých kazatelen v otevřené krajině mezi poli bychom se raději měli vzdát. Návštěvníkům lesa a myslivcům ze sousedních honiteb není třeba stavbou kazatelen vyznačovat hranice honitby.
Biologické zásady stavby zařízení pro přikrmování zvěře jsou myslivcům většinou dobře známy. Někdy, bohužel, při stavbě těchto zařízení nerespektujeme, že každé myslivecké zařízení je součástí krajiny. Co na to říci, když se v honitbách objevují děrované plastové sudy, připoutané řetězem, plné obilí, nebo popelnice přivázaná ke stromu drátem, opatřená starým okapem jako "samokrmítko", zásypy pokryté plasty nebo starým plechem ze sudů od asfaltu? Na stavbu všech mysliveckých zařízení bychom měli používat především dřevo, ať tyčovinu nebo prkna, jejich konstrukci přizpůsobit nejen požadavkům na bezpečnost, ale také je citlivě zasadit do krajiny. Dodržování mysliveckých tradic a etiky, ale také stav, funkčnost a estetika mysliveckých zařízení svědčí o mysliveckých kvalitách uživatele honitby.
Jakmile to počasí dovolí, vydesinfikujeme a vyčistíme okolí krmelců některým z běžně dostupných desinfekčních prostředků. Malé krmelce raději přemístíme o několik metrů dál.
Duben je měsícem, ve kterém zvěř začíná přebarvovat a intenzivně paství. Srnci si začínají označovat svá teritoria. V honitbě se začíná objevovat mladá zvěř - zajíčci, selata a koncem dubna i srnčata. Pro nás myslivce to znamená postarat se o klid v honitbě, také předložit zvěři dostatek soli. Sůl zvěř nejvíce potřebuje právě při přechodu na zelenou potravu, při přebarvování a také při kojení.
Louky pro zvěř povláčíme, přihnojíme. Nejpozději v dubnu osejeme políčka pro zvěř plodinami, které jsou pro zvěř atraktivní. Na hnojení luk a políček pro zvěř, pokud je to možné, používáme raději organická hnojiva, než hnojiva průmyslová. Pokud máme v plánu zalesňovat nebo sázet stromky, tak duben je pro výsadbu dřevin nejvhodnější.
Uživatel honitby s mysliveckým hospodářem vyhotoví, na základě výsledků březnového sčítání zvěře, v termínu do 25. 4. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (Mysl 1), Plán péče o zvěř (Mysl 4) a Plán počtu loveckých psů (Mysl 6). Vypracované plány dá uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření a zašle je orgánu státní správy myslivosti.

Zpracování dat...