ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Ještě jednou střely PTS

Myslivost 4/2007, str. 13  Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
Se zájmem jsem si přečetl ohlas Dr. Šole na můj předcházející článek o stře-lách PTS. Dr. Šole je zjevně zkušený lovec a dobrý pozorovatel. Ke střelám PTS se staví spíše skepticky, a to na základě zkušenosti, že střela typu PTS (rovněž SST Hornady) vystřelená z výkonné ku-lovnice ráže .30-06 nebo .300 Win. Mag. nemá takový hloubkový účinek, jak by od lovecké střely očekával a střela přitom fragmentuje. Výsledky střelby byly zdokumentová-ny na různé zvěři o hmotnosti 20 až 70 kg při vzdálenostech střelby mezi 30 až 130 m.

Především bych chtěl předeslat, že jako neexistuje univerzální ráže optimální pro všechny příležitosti, tak neexistuje univerzální střela. Proto ve výrobním programu muniček včetně Sellier&Bellot, a.s. je v nabídce u každého loveckého náboje vícero laborací s různými druhy střel. Tyto střely se liší konstrukcí i zamýšleným využitím. Na obrázku 1 je sortiment střel pro náboje ráže .30 z produkce Sellier&Bellot, a.s. Každá z těchto střel má svoji oblast optimálního využití, své přednosti, své nedostatky, svoji cenu a svého spokojeného uživatele.

Střela PTS
Pokud se vrátíme ke střelám PTS, ty byly zkonstruo-vány primárně pro ty, kteří chtějí nebo potřebují střílet daleko a přesně. Tento požadavek střely PTS splňují lépe než jiné střely. Pan Dr. Šole používá výkonnou ráži .30-06 Spring., která střele PTS podle údajů Sellier& Bellot, a.s. udělí V0 790 m/s a extrémně výkonnou ráži 300 Win. Mag., která střele PTS udělí V0 895 m/s. Pro porovnání můžeme vzít náboj .308 Win. Je to nesmírně rozšířený náboj vojenský, sportovní a lovecký. Střela PTS ve spojení s tímto nábojem má V0 765 m/s, což je obdobná rychlost jako má ta samá střela vypálená z náboje 300 Win. Mag. ve vzdálenosti 400 m! Pro deformaci střely je důležitý fakt, že odpor prostředí proti pronikání střely roste vůči rychlosti střely exponenciálně. Takže s lineárně rostoucí do-padovou rychlostí střely rostou deformační tlaky exponenciálně. Pak se nelze divit, že se střela PTS při vysoké dopadové rychlosti silně deformuje a fragmentuje. Hydrodynamický efekt deformované střely spolu s její fragmentací způsobí roz-sáhlou devastaci tkání, často však bez žádaného hloubkového účinku. Pokud se střela potká s kostí, je účinek enormní, porovnatelný s výbuchem (viz zmiňovaná devastace lebky selete). Mimochodem, ani tombakový plášť celoplášťové střely by v takovém případě neudržel střelu pohromadě. Při nižší dopadové rychlosti - při střelbě výkonnými náboji na velkou vzdálenost, nebo při střelbě z méně výkonných ráží je deformace a fragmentace střely nižší a současně lze očekávat vyšší průbojný účinek. Vypovídají o tom výsledky střelby do balistické želatiny, potvrzují to praktici. Střela PTS vychází z filozofie střely s expanzní dutinkou, čili střely nejlépe a nejrychleji deformovatelné. Střela PTS má sice prstencovité zesílení pláště, ale nemůže dosahovat pevnosti homo-genních střel.

Takže musím zkorigovat své představy o použití střel PTS. Ve spojení s výkonnou ráží jsou tyto střely těžko překonatelné při střelbě na velkou vzdálenost. Pro tyto účely také byly vyvinuty. Střela s vysokou počáteční rychlostí má velmi dobrou schopnost si s dálkou střelby zachovávat rychlost a energii. Teprve ve větších vzdálenostech, v našich podmínkách až extrémních (řádově stovky metrů), nastává pokles rychlosti střely a ta může při zásahu cíle optimálně deformovat. Stejného efektu se dosáhne na kratší vzdálenost s méně rychlým nábo-jem.

Střela Barnes Triple Shock
Pro střelbu na menší vzdálenosti a odolnější zvěř se daleko lépe uplatní střely z homogenního materiálu s podstatně vyšší konstrukční pevností. Vždyť celé homogenní střely jsou vyrobeny z obdobného materiálu jako plášť střely PTS. V sortimentu Sel-lier&Bellot, a.s. tomu odpovídá střela Barnes Triple Shock, která nahrazuje starší homogenní střelu Barnes s teflonovým povlakem. Materiálem pro výrobu střel Barnes Triple Shock je téměř 100% měď. Jedná se o expanzní střelu s řízenou deformací. Střela téměř nefragmentuje, má vynikající terminální balistiku. Tato střela s řízenou deformací se obdobně deformuje při různých rychlostech. Právě to ji předurčuje pro střelbu na těžší a vitálnější zvěř.
Na ob-rázku 2 je střela Triple Shock ráže .30 o hmotnosti 11,7 g a tatáž střela vystřelená z náboje .300 Win. Mag. zachycená do balistické želatiny ve vzdálenostech 100, 200 a 300 m. Z obrázku je vidět, že střela "rozkvétá" při různých dopadových rychlostech obdobně. Na povrchu střely najdeme několik obvodových drážek. Tyto drážky jednak snižují odpor střely při průchodu hlavní a také hlaveň čistí tím, že hrana drážky seškrabuje nečistoty. Další nepře-hlédnutelnou devizou homogenní střely je její přesnost.
Střela Barnes Triple Shock je moderní skvělá střela. Ovšem vždy platí "něco za něco". Měď nemá specifickou hmotnost olova a letové vlastnosti střely Triple Shock jsou sice dobré, ale nedosahují parametrů střel PTS.

Proto jako optimální využití střel vidím:
Střela PTS
- na velké vzdálenosti na menší až středně velkou zvěř
Střela Triple Shock - na malé až střední vzdálenosti na vitální zvěř
Obě střely PTS a Triple Shock jsou špičkové střely, které mají odlišné oblasti optimál-ního využití, a proto se navzájem doplňují. Bohužel mají jeden společný nedostatek, jako všechno kvalitní a špičkové - jsou i dost drahé.

Sellier&Bellot, a.s. dodává dost široký sortiment loveckých nábojů, ze kterého si vybere každý. Opět bych chtěl připomenout jedno úskalí při střídání různých provedení nábojů. Různé náboje v průběhu vývinu rány způsobují různý zdvih hlavně, balistické křivky se liší a střely opouštějí hlaveň v různých fázích kmitu hlavně. Proto se při přechodu z jednoho provedení náboje na jiné může posunout bod středního zásahu nahoru, dolů, ale i do stran. To není chyba střeliva, to je fakt, který každý střelec musí přijmout a zkontrolovat nastřelení zbraně.Zpracování dat...