ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Co pěstovat v honitbách pro zvěř

Myslivost 5/2007, str. 44  Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Dokončení z minulých čísel

Energetické plodiny
V současnosti se jeví v státech EU dlouhodobý nadbytek potravin a zvětšuje se potřeba energie. Tato skutečnost se projevuje a dále se bude zvýrazňovat v osevu orné půdy. Bude stoupat plocha olejnin (řepka olejná, slunečnice roční, světlice barvířská, lničká setá a jiné). Dále se budou pěstovat rostliny k přímému spalování, což jsou buď rychle rostoucí dřeviny jako jsou vrby a topoly, nebo energetické byliny jako je šťovík Uteuša, čirok, chrastice rákosovitá, konopí seté, křídlatky, ozdobnice čínská, topinambur hlíznatý, sveřep bezbranný, ovsík vyvýšený, psineček veliký, kostřava rákosovitá , laskavec amarant a sida vytrvalá. Uvedené rostliny se stanou součástí honiteb a jakou mají hodnotu krmivářskou a nebo hodnotu krytiny můžeme dost dobře předvídat a připravit se na vhodné kompenzace zvěřními políčky.

PLEVELNÉ ROSTLINY
V současnosti zemědělci nezastávají tak nesmiřitelný postoj k plevelným rostlinám jako tomu bylo v minulosti (stejně je tomu i v lesnictví). Postoj k tak zvaným plevelným rostlinám je z mysliveckého hlediska ještě smířlivější, než zemědělců a lesníků. Víme že plevelné rostliny byly v minulosti významnou součástí obživy drobné zvěře. Z hlediska mysliveckého můžeme nejrozšířenější plevelné rostliny rozdělit do tří skupin:

Rostliny zvěři poživatelné a prospěšné
Rostliny této skupiny se nacházejí v porostech kulturních rostlin, pastvin a luk. Jmenovat můžeme pampelišku lékařskou, řebříček lékařský, jitrocele, hrachory, kopřiva dvoudomá, čekanka obecná, heřmánek terčovitý a pravý, lopuch obecný, hořčice rolní, hluchavky. laskavec ohnutý, merlík bílý, mrkev obecná, mléč rolní, ježatka kuří noha, ředkev ohnice, svlačec rolní, vikve, pýr plazivý, rdesno truskavec, popenec břečtanolistý, peťour malokvětý, sléz přehlížený, ostružiník ježiník, křídlatky a všechny druhy nekulturních trav.
Rostliny pro zvěř bez většího významu
Do této skupiny můžeme zařadit různé druhy ostřic, sítin, rákosů, kopretinu bílou a vratič, podběl lékařský, přeslička rolní, pcháč obecný, pcháč oset, jehlice trnitá, bodlák obecný, svízel přítula, máčka ladní, šťovíky, bolševníky, netykavky a další.
Rostliny zvěři neprospěšné a škodící
Do této skupiny řadíme rostliny jedovaté a zvěři škodící. Příkladem mohou být ocún jesenní, přeslička bahenní, krabilice mámivá, starček přímětník, kýchavice bílá, blatouch bahenní, hlaváček jarní, bolševník obecný a velkolepý, bolehlav palmatý, komonice lékařská, třezalka tečkovaná, pryskyřník prudký a plazivý, blín černý, durman obecný, lilek černý, rmen smrdutý, turan kanadský, zlatobýl kanadský, pryšec chvojka, pryšec kolovratec a kakosty. Některé rostliny jedovaté pro býložravce konzumují divoká prasata např. hasivku orličí, cibulky šafránu a podobně. Pro býložravé monogastry je jedovatá jetelovina čičorka pestrá.

Znalost těchto tří výše jmenovaných skupin rostlin musí vést myslivce k tomu, aby je na zvěřních políčkách buď tolerovali, rozmnožovali nebo redukovali.

OVOCNÉ A PLODONOSNÉ DŘEVINY
Velmi významnou součástí úživnosti honiteb jsou volně rostoucí ovocné a plodonosné dřeviny. Tyto stromy byly součástí mezí, různých stromořadí, žlebů potoků a remízů. Dnes zůstal jen zlomek z původního množství a po dohodě s vlastníky je vhodné je dosazovat. Doporučujeme k sadbě především staré krajové odrůdy jabloní, hrušní, třešní, švestek, slivoní, meruzalek, ořešáků, jedlých kaštanů, moruší, oskoruší a dřínů. I po sklizení těchto stromů vždy zůstane dostatek plodů pro zvěř.
Při tvorbě a vysazování biocenter v rámci ÚSES se ale zpravidla s takovými druhy nepočítá.
Založení remízu z hlediska vlastnického, změn kultur a jiných okolnosti je velmi složité. Snadné však je po dohodě s vlastníky stávající remízy, meze, vodoteče a úvozy vylepšovat plodonosnými a okusovými dřevinami.

Na závěr lze snad jen konstatovat, že když se pro úživnost zvěře něco dělá, výsledky jsou viditelné, a to nejen v sousedním Rakousku, ale i u nás.

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Ekologická komise ČMMJ
Zpracování dat...