ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

KVĚTEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
V květnu je nejvyšší čas k asanaci a přemístění krmelců, pokud jsme tak neučinili již dříve. Tuto práci neodkládejme. Staré seno spálíme a celé okolí krmelců vydesinfikujeme některým z povolených desinfekčních přípravků. U malých krmných zařízení přehodnotíme jejich umístění a případně je přemístíme.
Krmelec by měl být na suchém vyvýšeném místě, pokud možno v kryté poloze před větrem, v lese ve starším porostu. Vyvarujeme se umísťovat krmelce v blízkosti mladých kultur. Dosluhující zařízení zrušíme a vybudujeme nová.
Pokud neděláme běžně kontrolu posedů a kazatelen, měli bychom nejpozději v tomto měsíci zkontrolovat jejich bezpečnost a zaměřit se především na kontrolu stavu žebříků - tam bývá nejvíce úrazů.
Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, hnízdí bažanti. Tedy měsíc květen by neměl být jen prvním měsícem začínající lovecké sezony, ale také, a to zejména, měsícem péče o mladou zvěř. Je to povinnost nejen myslivecké stráže, ale všech myslivců v honitbě. Jde především o klid v honitbě, vyhánění zvěře z pícnin, lov dravé zvěře a v případě myslivecké stráže o usmrcování toulavých psů a koček. V posledních letech se tak trochu zapomnělo na instalaci chytacích zařízení na psy a kočky. V učebnicích myslivosti je návodů na jejich stavbu celá řada. Snad je někdy lepší, než psa usmrtit, odchytit jej a předat majiteli. Pokud je majitel psa rozumný, učiní opatření, aby svému psu toulání zamezil. Snad bude myslivcům vděčný.
Květnem začíná lovecká sezona. Hned od 16. 5. se zaměříme na lov srnců I. věkové třídy. Předmětem lovu by měli být zejména paličkáči a vytlučení jednoletí srnci špičáci do výšky paroží 2 - 3 cm. V tomto období zásadně šetříme nevytlučené jednoleté špičáky o délce špic více než 5 cm. Tyto srnce můžeme odlovit snad jen jsou-li hmotnostně pod normálem. Po minulé zimě bychom měli v honitbě šetřit především kvalitnější srnce. A srnci, kteří vytloukají až v červnu či červenci, a jsou dobří ve zvěřině, rozhodně nadějní jsou! Zvažme také, zda hned po začátku doby lovu musíme začít lovit trofejově vyspělé srnce.
Tam, kde se loví více kusů spárkaté zvěře, je vhodné ještě před začátkem lovecké sezony uzavřít dlouhodobou smlouvu s odběratelem zvěřiny. Může se stát, že v letních parných dnech budeme mít problém, komu a za jakých podmínek zvěřinu prodat. Předpisy o tzv. laických prohlížitelích zvěře, možnost volného prodeje zvěřiny v místě, bez vyšetření státním veterinárním lékařem, bude platit až za několik měsíců.
Myslivecký hospodář vede evidenci o ulovené zvěři, rozdělení zvěřiny a o vydaných povolenkách k lovu. Podle dohody s pověřeným úřadem, státní správou myslivosti, podává pravidelně hlášení o probíhajícím lovu na tiskopisu Mysl/8. Uživatel honitby, po odsouhlasení plánu lovu, vyzvedne od orgánu státní správy plomby a lístky o původu zvěře a zavede jejich evidenci.


Zpracování dat...