ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Kulovnice CZ 550 Medium

Myslivost 5/2007, str. 20  Pavel Klozík
Lovecké kulovnice střední kategorie řady CZ 550 nazvané Medium, budou s největší pravděpodobností zajímat nejširší okruh našich myslivců, protože se vyrábějí v rážích, které u nás patří k nejžádanějším. S ohledem na zdařilou konstrukci, vlastnosti a zájem českých i zahraničních lovců, patří kulovnice CZ 550 Medium k dalším zbraním, na něž mohou být v České zbrojovce Uherský Brod právem hrdi.

Historie
Kulovnice CZ 550 pokračují v tradici, na jejímž začátku stály legendární lovecké kulovnice řady ZKK 600 - 602 proslulých konstruktérů bratří Kouckých, které se do výrobního programu České zbrojovky Uherský Brod dostaly ve druhé polovině 60. let a pro velký zájem zahraničních zákazníků se vyráběly dlouhá tři desetiletí. V 80. letech doplnily výrobu ve své době populární kulovnice CZ 537, jimiž konstruktéři reagovali mimo jiné na nové trendy v oblasti výrobních technologií. CZ 537 pak v první polovině 90. let posloužila jako konstrukční základ kulovnic CZ 550, jejichž výroba byla zahájena v roce 1995. Pětsetpadesátky pak postupně nahradily ve výrobě oba předchozí modely.

Podstatně vylepšený Mauser
Vylepšit nadčasový systém Mauser 1898 se pokoušela a průběžně stále pokouší řada konstruktérů. O to, že nejsou vždy úspěšní, svědčí jedna skutečnost: nezřídka se při zlepšení jedné funkce zhorší funkce druhá. Našim lovcům, dávajícím přednost českým, nebo v případě České zbrojovky Uherský Brod moravským zbraním, můžeme s pýchou sdělit, že uherskobrodští konstruktéři patří k expertům, jimž se podařilo spojit nejlepší prvky tradiční konstrukce a moderní úpravy ve skvěle fungující celek. Během prací na zdokonalování systému Mauser se konstruktéři zaměřili na jediná slabá místa původní konstrukce. Hlava závěru a vytahovače zůstaly beze změn. Nenápadná, ale důležitá změna je přemístění výřezu pro vyhazovač. U klasického Mauseru prochází výřez levým uzamykacím ozubem, který tím zeslabuje. Právě proto vyvinula firma Mauser takzvaný tropický závěr se třetím uzamykacím ozubem. V Uherském Brodu si poradili jednodušším způsobem - přemístěním vytahovače z levého boku na dolní část pouzdra závěru. Výřez pro vytahovač se tak dostal mimo ozub a kulovnice CZ 550 i v tropické ráži si vystačí se dvěma ozuby.
Druhou neméně podstatnou změnu vidíme na zadním čele závěru. Matice závěru má elegantní kuželový tvar s hladkou horní plochou. Původní mauserovská křídélková pojistka zmizela a hmatník nové pojistky najdeme na pravé straně pouzdra závěru, kde je dobře dosažitelná a nepřekáží při montáži optického zaměřovače. Změny doznala také hlava úderníku a vlastní úderník; při nataženém bicím mechanismu vyčnívá zadní část úderníku z matice závěru a funguje jako výstražník.
Spoušťový mechanismus kulovnic CZ 550 vychází ze sportovních kulovnic, má možnost regulace odporu, délky chodu a propadu spouště. Pro střelce vyžadující napínáček, je k dispozici napínáček francouzského typu.
Hlavně pětsetpadesátek jsou, věrny tradici CZUB, kované za studena a zajišťují kulovnicím dlouhou životnost a přesnost. Pouzdro závěru se vyrábí z kvalitní oceli. Závěr se ovládá tradiční klikou s kulovou hlavicí. Před lučíkem je šachta v níž se, podle modelu a ráže, nachází vyjímatelný zásobník nebo nábojová schránka.
Pažby jsou ve většině případů vyrobeny z kvalitního ořechového dřeva. V závislosti na typu zbraně a přání zákazníků se dodávají kulovnice s otevřenými mířidly a drážkami pro montáž optického zaměřovače na horní ploše pouzdra závěru nebo bez otevřených mířidel, pouze s drážkami na pouzdru závěru.

Medium pro každou příležitost
Doufám a pevně věřím, páni kolegové, že jsem vás přemírou technických údajů příliš neunavil. Domnívám se však, že byly na místě už proto, abychom si připomněli, že v Uherském Brodě slepě nekopírují systém Mauser 98. Právě naopak. V pětsetpadesátkách se vám dostává do rukou kvalitní zbraň, se závěrem a systémem, nad nímž naši konstruktéři strávili dlouhý čas, s jediným cílem: aby dlouho a dobře sloužil ve všech ročních obdobích a podnebných pásmech planety Země. Dílo se jim nade vší pochybnosti podařilo. Pojďme se proto podívat jaké varianty CZ 550 putují z výrobních linek na pulty obchodů a posléze k zákazníkům u nás i na celém světě.

CZ 550 Standard představuje řadů tří základních modelů loveckých kulovnic v různých rážích. Všechny jsou polopažbené s americkou pažbou z ořechu, mají hlaveň s otevřenými mířidly dlouhou 600 mm, celkovou délku 1135 mm a hmotnost bez nábojů 3300 gramů. První model se dodává v rážích .243 Winchester a .308 Winchester, přičemž náboje jsou uloženy ve vyjímatelném schránkovém zásobníku s kapacitou čtyři náboje. Druhý model má zásobník na tři náboje a vyrábí se pouze v ráži 7x64. Poslední model je vybaven nábojovou schránkou na pět nábojů a vyrábí se v rážích .270 Winchester, .308 Winchester, 7x64 a .30-06 Springfield.
CZ 550 Lux, představuje dvojici kulovnic s pažbou s lícnicí bavorského typu. Zpětný ráz, působící na rameno střelce částečně zmírňuje ventilovaná pryžová botka. Hlaveň je osazena otevřenými mířidly. První model má vyjímatelný zásobník na čtyři náboje a vyrábí se v rážích .243 Winchester, .308 Winchester a .22-250 Remington. Druhý model má nábojovou schránku na pět nábojů a vyrábí se v rážích .243 Winchester, .270 Winchester, .308 Winchester, 7x57, 7x64, 6,5x55 SE, .30-06 Springfield a 9,3x62. Kulovnice Lux mají hlaveň osazenou otevřenými mířidly dlouhou 600 mm a při celkové délce 1135 váží bez nábojů 3300 gramů.
CZ 550 Medium Lux, je lovecká kulovnice, vyvinutá pro lovce toužící po lehké pušce na výkonný náboj. Medium lux se vyrábí v rážích .300 Winchester Magnum a 7 mm Remington Magnum a podle přání zákazníka se dodává s vyjímatelným zásobníkem nebo nábojovou schránkou na tři náboje. Má ořechovou pažbu s lícnicí, hlaveň dlouhou 600 mm, celkovou délku 1135 a hmotnost bez nábojů 3300 g. Medium Lux má na hlavni stavitelné hledí a tunelem chráněnou mušku, a na hřbetu závěru obvyklé drážky pro montáž optického zaměřovače.
CZ 555 je nová elegantní kulovnice vycházející z řady CZ 550, od níž se liší krátkým vyhazovačem a bočním záchytem zásobníku. Pažba vyráběná z vysoce jakostního ořechu má upravený tvar; změny jsou viditelné především na předbažbí. Závěr je veden v drážce pravého uzamykacího ozubu v zesíleném pouzdru závěru. Plovoucí kovaná hlaveň je dlouhá 600 mm, a kulobnice při celkové délce 1135 mm váží 3300 g. Model 555 se dodává v rážích .308 Winchester a .30-06 Springfield a 7 x 64 a má vyjímatelný zásobník na tři náboje.
CZ 550 Scandinavia, je polopažbená kulovnice vyráběná podle požadavků severských střelců. Vyrábí se v rážích .243 Winchester, .270 Winchester, .308 Winchester, 6,5x55 SE a .30-06 Springfield a její nábojová schránka pojme pět nábojů. Hlaveň Scandinavie s otevřenými mířidly, zasazená v pouzdru závěru, je dlouhá 600 mm. Jistému držení a přilícení napomáhá pažba se zvýšeným hřbetem typu Monte Carlo. Scandinavia je dlouhá 1135 mm a bez nábojů váží 3700 g.
CZ 550 MC je lehká kulovnice s pažbou typu Monte Carlo, vyráběná v rážích .270 Winchester, 7x57, 7x64, 6,5x55 SE a .30-06 Springfield. Stejně jako Scandinavian omezuje vliv zpětného rázu na pažbu nasazená pružná ventilovaná botka. Hlaveň modelu s otevřenými mířidly modelu MC je dlouhá 600 mm a při celkové délce 1135 mm kulovnice váží 3300 g. Náboje jsou uloženy ve schránce s kapacitou pět nábojů.
CZ 550 FS, je název dvojice celopažbených kulovnic s hlavní zkrácenou na 520 mm a otevřenými mířidly, které lze, jako ostatně u všech kulovnic z České zbrojovky Uherský Brod doplnit optickým zaměřovačem. První model FS se vyrábí v rážích .243 Winchester a .308 Winchester a jeho zásobník pojme čtyři náboje. Druhý model se vyrábí v rážích .270 Winchester, 7x64, 6,5x55 SE, .30-06 Springfield a 9,3x62 a má schránku s kapacitiou pět nábojů. Obě varianty CZ 550 FS jsou dlouhé 1055 mm a bez nábojů váží 3300 g
CZ 550 Batue Lux a Batue FS, jsou kulovnice upravené především pro střelbu na pohybující se zvěř při naháňce nebo nátlačce. Na hlavni dlouhé 520 mm, mají kromě tunelem chráněné mušky, na zvýšené rampě umístěné naháňkové hledí. S ohledem na střelbu na běžící zvěř lze na obě kulovnice doporučit montáž kolimátoru nebo optického zaměřovače se širokým ohniskem nebo malým přiblížením a záměrnou osnovou zvýrazněnou červeným bodem. Kulovnice Batue Lux se dodává v rážích 7x64 a .30-06, zatím co Batue FS pouze v ráži 7x64. Batue Lux je polopažbená, má nábojovou schránku na pět nábojů, celkovou délku 1055 mm a hmotnost bez nábojů 3500 g. Batue FS je kulovnice celopažbená, rovněž a tradičně do pažby z kvalitního ořechového dřeva, má nábojovou schránku s kapacitou pět nábojů, celkovou délku 1055 mm a hmotnost 3400 g.
CZ 550 American, opět představuje dvojici kulovnic stavěných podle přání náročných střelců v USA. Obě mají těžké kované hlavně dlouhé 600 mm a jak jinak než americkou pažbu s pistolovou rukojetí. Americany jsou určeny výhradně pro střelbu s optickým zaměřovačem a proto nemají otevřená mířidla a dodávají se s 1" montáží pro připevnění zaměřovače. Model s vyjímatelným zásobníkem na čtyři náboje je dlouhý 1135 mm, bez nábojů váží 3400 g a vyrábí se v rážích .243 Winchester, .308 Winchester a .22-250. Druhý model má nábojovou schránku s kapacitou pět nábojů, celkovou délku 1135 mm, hmotnost 3400 g a dodává se zákazník si může vybrat varianty ráže .270 Winchester, .30-06 Springfield a 9,3x62.
CZ 550 Varmint a Varmint Laminated, jsou zatím poslední modely středních (Medium) kulovnic oblíbené řady CZ 550. Obě mají vyjímatelný zásobník na čtyři náboje. Protože jsou předurčeny pro velmi přesnou sportovní střelbu a lov, mají těžkou kovanou hlaveň dlouhou 650 mm. Varmint, vyráběný v rážích .243 Winchester, .308 Winchester a .22-250 má ořechovou americkou pažbou bez lícnice. Zadní čelo pažby je osazeno ventilovanou pryžovou botkou. Varmint je dlouhý 1185 mm a bez nábojů váží 4200 g. Varmint Laminated má moderní pažbu vyrobenou z odolného lisovaného (laminovaného) dřeva a vyrábí se v rážích .308 Winchester a .22-250. Při celkové délce 1185 mm je nejtěžší z řady kulovnic CZ 550 a bez nábojů váží 4300 g.

Všestranná CZ 550 Medium
Stejně jako z ostatních zbraní vyráběných v České zbrojovce Uherský Brod, které vám každý měsíc v letošním roce představuji, jsem měl možnost střílet také z kulovnic CZ 550 řady Medium. S jejich vlastnostmi jsem byl naprosto spokojen. Kdybych si měl vybrat, přiznávám, že mému oku lahodí klasické celopažbené modely FS. Mému způsobu střelby však nejlépe vyhovují modely American a Varmint, charakteristické čistými tvary, jenž neruší přítomnost otevřených mířidel, ale účelově je dotváří optický zaměřovač. Přímá pažba s rovným hřbetem a bez postranní lícnice mi pak dovoluje střílet podle potřeby pravou i levou rukou, prakticky v jakékoli pozici. Do třetice se nemohu nezmínit o variantě CZ 550, jež díky svým tvarům, ani původním určením sice nepatří k mysliveckým zbraním, je však dokladem vysoké kvality systému CZ 550 a střelba s ní je opravdu zážitek. Jedná se o pušku CZ 750 S1 M1 Sport ráže .308 Winchester, speciální terčovnici určenou pro přesnou sportovní střelbu až na vzdálenost 800 metrů. Jedná se o zbraň tvořící základní model speciálních odstřelovacích pušek CZ 750. Sportovní úspěchy a medaile s CZ 750 získává, na pohled křehká, půvabná příbramská blondýnka, slečna Magdaléna Milcová a v poslední době také její neméně půvabná sestra Bohdana. CZ 750 již zařadilo do výzbroje několik ozbrojených sborů. Kulovnice CZ 550 řady Medium používají lovci na obou světových polokoulích, kteří oceňují jejich přesnost, spolehlivost a odolnost.
Text a snímky Pavel KLOZÍK






Zpracování dat...