ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE I. mezinárodní lovecká výstava - Vídeň 1910

Myslivost 5/2007, str. 56  Milan Degen
V roce 1910 uspořádalo Rakousko-Uhersko ve Vídni I. mezinárodní loveckou výstavu (Erste Internationale Jagdausstellung Wien 1910). Tato jedinečná myslivecká událost se uskutečnila v době od 7. května do 16. října 1910. Šlo o první a také poslední rakousko-uherskou mezinárodní loveckou monstrózní výstavu, kde se sešly exponáty téměř z celého světa. Své samostatné pavilony zde měly nejen státy a národy, ale také aristokracie. Tzv. přírodní národy, například Etiopie, byly zastoupeny vesnicí lovců, postavenou patrně vlastnoručně přímo v areálu výstaviště, včetně živých etiopských lovců i s jejich rodinami, kteří divákům předváděli scény z lovu v Africe. Podobné živé vesnice byly známé už z předchozích výstav ve světě - třeba habešská vesnice - tedy rovněž etiopská, na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1908. Podle odborníků se jednalo o unikátní výstavu, kterou by dnes nikdo nebyl schopen uspořádat, třeba už jen z finančních důvodů.


O neuvěřitelném rozsahu a obsahu výstavy si lze učinit představu z oficiálního katalogu výstavy, z katalogů pavilonů jednotlivých států a také ze speciálního katalogu, který představuje rozměrnou a objemnou knihu s množstvím mědirytin, litografií a vůbec dnes již unikátních vyobrazení. Zcela však postačí zalistovat oficiálním katalogem (přibližně formát A5), který obsahuje tři sta osmnáct stran textu, z toho devadesát šest stran je věnováno myslivecké inzerci. Je zde nekonečná řada jmen a názvů - funkcionářů výstavy, firem, korporací.
Protektorem výstavy bylo samotné Jeho císařské a královské apoštolské Veličenstvo František Josef I., který zde byl rovněž zastoupen císařským loveckým zámkem Mürzsteg. Byla to zmenšená replika jeho skutečného zámku v Mürzstegu postaveného v letech 1870 - 1879. Lovecká výstava měla dvacet čtyři čestných prezidentů (pro zajímavost jím byl také Stephan baron Burián von Rajecz, c. a k. tajný rada a komoří, c. k. společný ministr financí).
Generálním komisařem (dnes bychom řekli generálním ředitelem) výstavy byl Wilhelm Robert Huber, inženýr, c. a k. obchodní rada; šéfarchitektem Alexander Décsey, c. k. stavební rada, architekt. V čele Velké výstavní komise stál prezident - Max Egon kníže Fürstenberg, c. a k. tajný rada a komoří, viceprezident spolku Panský dům atd. Dále v ní figurovalo dvanáct viceprezidentů a přes dvě stě členů. Komise měla několik sekcí: stavební, finanční, pro společenský styk, tisková, loterijní a pro slavnosti.
Každá zem Rakouska-Uherska tu měla Zemský výbor. Předsedou výboru pro Čechy byl Ernst hrabě Silva-Tarouca. Své výbory a zahraniční výbory měly rovněž země a státy, které tu vystavovaly - Anglie, Bosna a Hercegovina, Francie, Itálie, Kanada, Německo, Norsko, Persie, Švédsko, Uhersko a navíc země, které tu nevystavovaly - Čína, Chile a Rumunsko.
Z delegovaných úřadů, které se podílely na uskutečnění výstavy je uvedeno deset korporací, v nichž byla zastoupena zejména říšská ministerstva, muzea a město Vídeň, jedenáct obchodních a živnostenských komor (z jedenácti měst, z toho čtyři z Čech a Moravy - Brno, Cheb, Praha, Opava), čtyři zemské kulturní poradní sbory (Čechy, Morava, Istrie, Tyroly), osm zemských hospodářských korporací, sedm spolků pro lesní hospodářství (například Böhmischer Forstverein in Prag - Julius Hampel, knížecí Schwarzenbergský vrchní lovčí), dále jsou uváděny spolky: myslivecké, pro chov koní a sportovně závodní, průmyslové a obchodní, pro cizinecký ruch.
Výstavní exponáty, které soutěžily o přízeň návštěvníků a komise byly přehledně rozděleny do čtyř oddělení, z nich každé mělo několik skupin a každá skupina ještě jednu nebo i několik tříd.
Oddělení A mělo téma Lov a jeho potřeby. První skupina bylo oddělení historické. Ta měla dvě třídy - retrospektivní výstava a etnografie lovu. Druhá skupina se zabývala moderním lovem a loveckými potřebami a byla rozčleněna do řady tříd s názvy: statistika, literatura, knižní obchod, trofeje, lovecké koně a soumaři (včetně koníků pony), exotické lovy atd. Oddělení B bylo na téma Průmysl a živnost. Zde byly prezentovány zbraně, střelivo, dalekohledy a další optické instrumenty, sedlářství a dokonce i stavba speciálních vagonů. Dále zde byly vystavovány i automobily, obleky, potřeby pro sport a turistiku, konzervační prostředky, parfumerie atd. Oddělení C představovalo lov v umění a umělecké živnosti, oddělení D pak zemské hospodářství.
Ve výše uvedeném katalogu samozřejmě nechybí organizační statut a výstavní pravidla. Potom následuje podrobný rozpis vystavovatelů - zemí korporací, firem, jmen - kde se míhají i jména princů, knížat, baronů a hrabat. To potvrzuje známou skutečnost, že lov byl odpradávna výsadou šlechty a aristokracie. V této tradici pokračují i současné generace těchto "modrokrevníků". Katalog doplňuje i podrobný situační půdorysný plán výstavních objektů.
K výstavě byly vydány zajímavé pohlednice, a to patrně i celé série, dnes dost žádané a hledané sběrateli - zejména provedené technikou barevné litografie, barevné autotypie. Kromě zajímavých loveckých motivů se na těchto pohlednicích vyskytují sice i méně atraktivní vyobrazení pavilonů jednotlivých zemí, avšak stejně jako ostatní jsou vyhledávané (jen o něco méně ceněné). Barevné litografické záběry nebo v kombinaci s jinou technikou v bezvadném stavu se mohou pohybovat kolem pěti set korun. Ve čtyřbarevném autotypickém provedení od sto padesáti korun výše, atd.
Je poněkud překvapivé, že o této obrovské výstavě dobový český tisk téměř mlčí, a to i odborný. Například Lovecký obzor z roku 1910 nemá v celém ročníku o výstavě ani zmínku. Nebýt několika nepříjemných potíží, které výstavu přes všechnu rakouskou pečlivost a důslednost zpočátku provázely, a o nichž se zmínily Národní listy, veřejnost by o ní snad ani nevěděla.
Milan DEGEN


Zpracování dat...