ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Trofeje v Levicích 2007

Myslivost 5/2007, str. 12  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Stalo se již pravidlem, že celá řada slovenských mysliveckých subjektů svolává na jaře do Levic na Slovenské poĺovnícke dny místní i zahraniční specialisty na odborné konference k různým aktuálním mysliveckým tématům. Tentokrát to byla „Světová myslivost a lovecká turistika“, jíž se opět zúčastnila široká slovenská, ale i zahraniční odborná myslivecká veřejnost.

Slovenský poĺovnícky zväz den před touto konferencí pravidelně svolává mezinárodní "ad hoc" komisi CIC k ohodnocení nových silných trofejí pocházejících ze Slovenska a také ze zahraničí. Hodnocení této komise je nevratné a výsledné bodové hodnoty jí oceněných trofejí mají trvalou platnost. Tato komise CIC se sešla i tentokrát a výsledky její práce jsou i pro naše myslivce natolik zajímavé, že je třeba se s nimi seznámit ještě dříve, než budou uvedeny v některém z celostátních či mezinárodních výstavních katalogů.
Uvedená komise hodnotila osm silných trofejí jelenů pocházejících ze Slovenska. Všechny trofeje pocházely z předešlého roku 2006 a pouze jediná, nejsilnější, byla z jelena uloveného v roce 2005. Tato trofej byla oceněna na 221,93 b. CIC a jelena ulovil M. Plenta v Banské Belé na okrese Banská Štiavnica. Dalších šest trofejí bylo oceněno v hranicích pro zlatou medaili (od 210,30 po 214,03 b. CIC) a jedna v hranicích pro medaili stříbrnou. Všechny jelení trofeje pocházely z volných honiteb. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že byla hodnocena také jedna "zlatá" trofej z roku 2006 z obory Slavice na okrese Chrudim, ale tu její majitel z hodnocení stáhl.
Komise hodnotila také devět silných trofejí daňků, z nichž šest pocházelo z českých honiteb a tři z honiteb slovenských. Všechny trofeje pocházely z roku 2006. Nejsilnější trofej daňka z českých zemí ulovil F. Řípa v oboře Karsit na okrese Náchod (218,01 b. CIC) což je v současnosti osmá nejsilnější trofej daňka na světě. Ostatní české trofeje daňků byly také "zlaté" v bodovém rozmezí 197,51 - 210,86 b. CIC. "Zlaté" byly i tři trofeje daňků ze Slovenska s bodovými hodnotami 181,65 - 202,49 b. CIC. Všechny trofeje českých daňků pocházely z oborních chovů, ze slovenských pouze jediná.
Před komisi bylo předloženo také 13 silných trofejí slovenských srnců z volných honiteb z nichž 12 bylo oceněno v hranicích pro medaili zlatou a jedna spadala do stříbra. Nejsilnější trofej srnce byla oceněna na 166,53 b. CIC a srnce ulovil Z. Fülöp v honitbě Moča na okrese Komárno. Jako všechny ostatní srnčí trofeje pocházela i tato z úlovků roku 2006. Ostatní "zlaté" trofeje srnců byly oceněny mezi 130,25 a 164,15 b. CIC.
Z ostatní parohaté zvěře hodnotila komise trofej "stříbrného" losa z Finska také z roku 2006 s bodovou hodnotou 292,25 b. CIC, dále pak trofej jelena Dybowského, opět z roku 2006, kterého ulovil J. Staněk v oboře Volský Žlab na okrese Havlíčkův Brod. Tato "zlatá" trofej byla oceněna na 416,90 b. CIC a je v současné době šestá na světě. Poslední trofej parohaté zvěře pocházela z poddruhu jelence bělochvostého severního chovaného v oboře Sovinec na okrese Frýdek-Místek. "Zlatého" jelence o bodové hodnotě 389,4 b. CIC ulovil v roce 2006 G. Večeřa a tato trofej je v současné době dvanáctá nejsilnější na světě.
Ze zvěře rohaté byly před komisi předloženy především silné trofeje dvanácti muflonů, z nichž devět pocházelo z českých zemí a tři ze Slovenska. Všechny "naše" trofeje muflonů mimo jediné (243,80 b. CIC!) pocházely z oborních chovů, ze slovenských trofejí byla z obor pouze jedna. Všechny trofeje muflonů byly oceněny na zlatou medaili (nejsilnější slovenská měla 226,95 b. CIC a pocházela z Palárikova na okr. Nové Zámky), bodové hodnoty mufloních trofejí z českých zemí se pohybovaly mezi 225,35 - to byla jediná trofej pocházející z roku 2005 - a mezi 251,25 body CIC.
Největší radost jsme ovšem měli z mufloní trofeje oceněné na 252,50 b. CIC pocházející z muflona, kterého ulovil 4. 12. 2006 v oboře Černý Kopec na okrese Jeseník Z. Harsanyi. Tato trofej je totiž v současné době nejsilnější na světě. Ale velice silná je také o bod slabší trofej pocházející z obory Chlumek na okrese Žďár nad Sázavou. Jejího nositele tam ulovil 30. 10. 2006 G. Večeřa. Tato trofej je totiž toho času třetí nejsilnější na světě.
Pro naše muflonáře je jistě zajímavé jaké hodnoty byly na nejsilnějších toulcích muflona naměřeny. Délky pravých a levých toulců byly 112,0 a 113,3 cm, první obvody 22,4 a 22,7 cm, druhé obvody 22,6 a 22,9 cm, třetí obvody 19,7 a 20,2 cm. Rozloha měla téměř neuvěřitelných 64,6 cm. Přirážky na barvu byly 2,5 bodů, stejně (2,5 b.) i přirážky na rýhování, zato na vinutí získaly toulce plných 5,0 bodů CIC. Srážky nebyly žádné. Fotografie napoví více.
Komise hodnotila také trofej kamzíka z Rumunska, která byla oceněna na "zlatých" 115,55 b. CIC.
Před komisi byly k hodnocení předloženy také čtyři trofeje silných kňourů ze slovenských volných honiteb opět z roku 2006. Všechny trofeje byly oceněny na zlatou medaili, nejsilnější měla 132,80 b. CIC a kňoura ulovil v honitbě Vinica na okrese Veĺký Krtíš K. Bakša.
Komise ocenila také jednu "zlatou" lebku vlka (43,14 b. CIC) z oblasti Revúce, jednu "zlatou" lebku jezevce (23,50 b. CIC) z oblasti Trebišova a dvě "zlaté" lebky lišek (25,53 a 25,37 b. CIC) z oblasti Levic.
Je zřejmé, že hodnotitelská komise řízená K. Maierhoferem z Rakouska měla časově nabitý program končící až večer, ale o to větší měla radost ze stoupající kvality trofejí předložených v letošním roce k hodnocení. Doufejme, že nebudeme zklamáni ani na naší další výstavě myslivosti s mezinárodní účastí, na niž se už nyní musíme pomalu připravovat.
Zpracování dat...