MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé myslivci,

Ing. Jaroslav PALAS, předseda ČMMJ
Počet komentářů: 0
přehoupl se další rok, který přibližně uplynul od III.. sjezdu ČMMJ a myslím, že je třeba se ohlédnout, jak byla usnesení sjezdu naplněna. Byly ustanoveny všechny potřebné orgány výkonné, kontrolní, ale též odborné komise Myslivecké rady. Na návrh Myslivecké rady došlo ke změnám i ve vrcholných orgánech našich obchodních organizací, došlo ke změnám zástupců ČMMJ v Myslivecké nadaci. Je třeba konstatovat, že všechny tyto změny by se měly projevit k lepšímu při řízení ČMMJ a jejich organizací, ale též i v kontrolní činnosti. V roce 2006 jsme absolvovali dvě náročná zasedání SZ ČMMJ, které rozhodly o budoucnosti, resp. dalším vývoji naší pojišťovny Halali, ale též Interlovu Praha, s.r.o.. Ještě se k těmto otázkám pokusím vrátit. Více >
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé myslivci,

VYHODNOCENÍ PŘÍČIN ÚBYTKŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ V KRAJINĚ

Myslivost 1/2007, str. 6 Ing. Roman JELÍNEK,
Počet komentářů: 0
Všichni volně žijící živočichové reagují na veškeré změny v ekosystému jako na celek. Velmi citelně zasahují nejen do vlastního chovu, ale především do životního prostředí volně žijících živočichů zásahy, které jsou způsobeny lidskou činností. Při úmyslně zaviněných škodách se dá hovořit především o pytláctví nebo otravách. Neúmyslně zaviněné zásahy jsou způsobovány především hospodářskou činností - prováděním prací při lesním a zemědělském hospodaření a v průmyslu. Samostatnou kapitolou je automobilová a železniční doprava. Více >
VYHODNOCENÍ PŘÍČIN ÚBYTKŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ V KRAJINĚ

Oslavy 110 let založení Srbského mysliveckého svazu

Myslivost 1/2007, str. 11 Dr. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Na osobní pozvání Srbského mysliveckého svazu a sesterského mysliveckého časopisu se zúčastnila oslav 110. výročí založení myslivecké organizace Srbska delegace ČMMJ a časopisu Myslivost. Významnými hosty oslav, kromě řady delegací mysliveckých svazů z Evropy, byli prezident F.A.C.E. Gilbert de Turkhaim a prezident C.I.C. D. Schramm. Více >
Oslavy 110 let založení Srbského mysliveckého svazu

Chůze se zbraní v cizí honitbě

Myslivost 1/2007, str. 12 JUDr. Ing. Vladimír ČECHURA
Počet komentářů: 0
Z diskuze vedené na webových stránkách Myslivosti v problematice nošení zbraní v cizí honitbě vyplynulo jednak znectění dosavadního výkladu s odkazem, že se týká dřívějších právních úprav myslivosti, a jednak nesprávným pojetím vztahu zákona o myslivosti k zákonu o střelných zbraních jako předpisu obecnému. Byl jsem vyzván, abych se k této diskusi vyjádřil. Původně jsem se domníval, že dosavadní výklad bude nutno přepracovat, ale není tomu tak. Úvodem bych chtěl ocenit přínosy této diskuze vzhledem k některým lapidárním vyjádřením („Ať si chodí po asfaltu a ne přes louky!“) a k některým dalším nalezeným aspektům („Ohlášená dohledávka představuje časově omezenou dohodu s uživatelem honitby o vstupu se střelnou zbraní do jeho honitby“). Více >
Chůze se zbraní  v cizí honitbě

Kulobrok Sabatti

Myslivost 1/2007, str. 14 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Lovecké zbraně značky Sabatti nejsou u nás nijak neznámé, ale zatím nepatří k nejrozšířenějším a tedy řada potenciálních zájemců k nim směřuje své dotazy. Více >
Kulobrok Sabatti

Co dokáže výživa

Myslivost 1/2007, str. 16 Pavel SCHERER
Počet komentářů: 0
Protože vím, že články o naší krásné srnčí zvěři patří u myslivecké veřejnosti vždy k nejzajímavějším a nejčtenějším tématům, dovolím si i já trochou přispět a seznámit čtenáře Myslivosti se svými výsledky a poznatky dvou srnců chovaných v zajetí, o které pečuji již pátým rokem. Více >
Co dokáže výživa

Stručná historie výroby loveckých zbraní v České zbrojovce Uherský Brod

Myslivost 1/2007, str. 22 Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Příliv zahraničních loveckých zbraní počátkem 90. let nikdy neutlumil zájem našich lovců o oblíbené české zbraně. V připravované sérii článků, kterou reagujeme na přání mnohých čtenářů, se budeme věnovat současné produkci loveckých zbraní vyráběných Českou zbrojovkou v Uherském Brodě. Úvodním článkem si ale nejprve připomeňme historii dnes největší české zbrojovky. Více >
Stručná historie výroby loveckých zbraní v České zbrojovce Uherský Brod

Jak jsem honil medvědy na Kamčatce

Myslivost 1/2007, str. 24 Svatopluk ŠLECHTA
Počet komentářů: 0
Letadlo se pomalu blížilo k pevnině. Spěšně jsem ještě načmáral své jméno na velký papír. To aby mne po příletu do Elizova poznali ruští myslivci. Letadlo klidně přistálo a my vystoupili mimo letištní prostor. Čekali jsme na zavazadla a své známé. Na mne čekali jen taxikáři, připravení mne oškubat o poslední rubl. Více >
Jak jsem honil medvědy na Kamčatce

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 1/2007, str. 29 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Zamýšleli jste se někdy nad pověstí o Bivoji? Já ano - když už vím, jak je těžké dostat uloveného lončáka, i slabšího, třeba jen do kufru auta, zdá se mi ten pochod se statným kňourem na zádech z Kavek na Vyšehrad trochu „přitažený za vlasy“. Prohodil jsem to jednou před kamarádem myslivcem u grafiky ilustrující onen příběh na chodbě jakési instituce. „Jen si nemysli,“ opáčil - a pověděl mi skutečný případ novodobého Bivoje, který si teď dovolím s trochou fantazie převyprávět. Protože do našich „minisoudniček“ pytláctví určitě patří! Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Navštívili jsme OMS Vyškov

Myslivost 1/2007, str. 30 Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
V naší pravidelné rubrice jsme tentokráte zamířili do města Vyškova, které je dlouhodobě spojováno nejvíce s armádou, neboť je zde již po několik desetiletí největší a nejmodernější armádní výcviková a školící báze na našem území. Více >
Navštívili jsme OMS Vyškov

Několik údajů o mufloní zvěři v podhůří Orlických hor

Myslivost 1/2007, str. 34 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Doc. MVDr. Josef ILLEK, DrSc.
Počet komentářů: 0
V roce 1954 a 1955 bylo do oblasti Zaječin dovezeno prvních dvanáct muflonů a to 4 kusy z Opočna, 5 kusů z Choustníkova Hradiště a 3 kusy ze ZOO v Děčíně. Tato zvěř se ve velmi krátké době přizpůsobila drsným klimatickým podmínkám v podhůří Orlických hor s nadmořskou výškou 450 - 600 n.m. Za několik málo roků zjistili pracovníci Lesů České republiky, že se jedná o nejlepší výsledky s chovem muflonů u nás. Více >
Několik údajů o mufloní zvěři v podhůří Orlických hor

Píseň severu

Myslivost 1/2007, str. 36 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Stačí vyšlápnout si v zimě do zasněženého podhůří hor, trochu vzdáleného civilizaci. Na rozlehlých lesních samotách při táhlých hranách kopců, sem tam zvrásněných vývraty stromů po vichřicích, skýtá zdejší krajina dokonalou kulisu dalekého severu. Slyší hučivé šumění větru v korunách stromů, ze kterých se čas od času také ozve povyk některého ptačího tuláka věrného zimnímu lesu, dokonce v bohatším repertoáru než na severu. S kapkou fantazie může se nadlouho zasnít a myslet si, že opravdu stojí uprostřed vzdálené tajgy. Více >
Píseň severu

Jak dále v Interlovu

Myslivost 1/2007, str. 38 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Čtenáři Myslivosti jistě zaregistrovali, že na posledním Sboru zástupců byl představen nový ředitel Interlovu Praha, s.r.o. Byť je ve funkci zatím jen krátce, stačil se seznámit se základními fakty a skutečnostmi firmy a utvořit si prvotní představu o tom, jak v Interlovu dále. A jestliže je často Interlov brán jako „firma nás všech myslivců“, přinášíme tedy první myšlenky a názory nového ředitele Ing. Luciana Papaziana. Více >
Jak dále v Interlovu

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MYSLIVCE

Myslivost 1/2007, str. 42 Josef HAPATYKA
Počet komentářů: 0
Jak používat předsádky V zářijovém čísle jsem podrobně představil fotoaparát Panasonic DMC-FZ30. Velký rozsah tohoto vynikajícího objektivu, který je 35 - 420 mm (ekvivalent kinofilmové zrcadlovky) lze ještě rozšířit přídavnými optickými členy - předsádkami, které se našroubují na přední část objektivu. Více >
FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MYSLIVCE

Radíme si - Výročí jednoho nápadu

Myslivost 1/2007, str. 44 Petr SEJKORA
Počet komentářů: 0
K hospodaření s černou zvěří v kulturní krajině bylo již mnoho řečeno a napsáno a nepochybně ještě bude. Při tom je velmi důležité, aby odborná veřejnost dostávala opakovaně a aktuálně právě ty důležité informace tak, aby je bylo lze využít v praxi. Jednotlivé okruhy problému se vzájemně prolínají minimálně v čase a průběhu dospívající populace, ve vývoji krajiny, v dalších biotických a abiotických faktorech atd. Více >
Radíme si - Výročí jednoho nápadu

V Loděnicích nejen o číslech

Myslivost 1/2007, str. 45 Dr. Arnošt TABÁŠEK
Počet komentářů: 0
Členové mysliveckého sdružení Loděnice hospodaří na sedmi stech padesáti hektarech v nížinné jihomoravské krajině nedaleko Brna. A daří se jim. Honitba skýtá slušné lovecké vyžití a stavy drobné zvěře rok od roku stoupají. Při podrobnější analýze takových výsledků nemůžeme zůstávat jen u počtů zajíců, bažantů, u popisu osvědčených pravidel systematického přikrmování a zásad všestranné péče o zvěř. Příčiny jsou zdá se mnohem hlubší. Více >
V Loděnicích nejen o číslech

Zvláštnosti v chemickém složení jelení zvěřiny

Myslivost 1/2007, str. 50 RNDr. Ivan Straka, Ph.D.,
Počet komentářů: 0
Podzimní doba je období, které zákazníkům a konzumentům jelení i jiné zvěřiny připomíná, že je čas lovu a také čas nákupu jelení zvěřiny. V současné době se ovšem s jelení zvěřinou nesetkáváme jenom při příležitosti podzimních odlovů zvěře z volnosti, ale i v průběhu celého roku na pultech obchodů s masem. Jelení zvěřina ze zpracovatelských závodů je vakuově zabaleno a pochází nejen od zvěře z volnosti, ale také z farmových chovů. Na trh se dostává jak chlazená, tak i mražená. Více >
Zvláštnosti v chemickém složení jelení zvěřiny

Lapač srnčích parůžků

Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Každého myslivce jistě potěší když při své pochůzce honitbou najde nějaký shozený srnčí parůžek. Nemusí se však všechno ponechávat jen náhodě. Jednoduchým způsobem jsem upravil přikrmovaní zařízení pro srnčí zvěř a vytvořil tzv. „lapač parůžků“. Více >
Lapač srnčích parůžků

Kontejner pro černou zvěř

Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
V MS Velké Losiny je přikrmování a vnadění černé zvěře v krmelištích a na vnadištích doplněno přikrmovacími a vnadicími kontejnery. Více >
Kontejner pro černou zvěř

Myslivce čekají změny v nakládání s ulovenou zvěří

Myslivost 1/2007, str. 65 red
Počet komentářů: 0
V roce 2007 čeká české myslivce zásadní změna v nakládání s ulovenou zvěří a zvěřinou. Evropská unie sjednotila náhled na tuto problematiku a vzala si jako vzor již deset let takto fungující systém v sousedním Rakousku. Více >
Myslivce čekají změny v nakládání s ulovenou zvěří

Košická výstava nožů a chladných zbraní

Myslivost 1/2007, str. 47 Text a snímky Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Součástí výstavy Polovníctvo Lesníctvo, v Domě techniky v Košicích, byl také druhý ročník Košické výstavy nožov a chladných zbraní. Na obě výstavy, a především na výstavu nožů, mě již dříve zval slovenský nožíř Otto Neumann. Tentokrát jsem mohl jeho pozvání přijmout a mohu říci, že jsem dlouhé cesty rozhodně nelitoval. Více >
Košická výstava nožů a chladných zbraní
Zpracování dat...