ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Prosinec v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Prosinec je měsícem vánočních svátků, konce hlavní lovecké sezony a obdobím intenzivní péče o zvěř. Více >
Prosinec v honitbě

Jak vlastně vzniká chovatelská přehlídka trofejí

Hana BIOLKOVÁ
Počet komentářů: 0
Článků o chovatelských přehlídkách trofejí, kdy, kde a jak proběhly, kolik se zúčastnilo návštěvníků a kolik bylo vystaveno trofejí, se objevuje v Myslivosti a v jiném tisku mnoho. A je jen dobře, pokud se myslivci mohou pochlubit povedenou akcí, pokud nezapomenou na správné mediální zviditelnění přehlídky trofejí. A nejen přehlídky, zástupci okresních mysliveckých spolků a i mysliveckých sdružení by měli pravidelně na stránkách Myslivosti informovat o své činnosti a podat přehled o tom, co zajímavého se událo. Více >
Jak vlastně vzniká chovatelská přehlídka trofejí

Lov losa – Norma - Švédsko 2007

Ing. Otto ŽALLMANN
Počet komentářů: 0
Na stránkách časopisu Myslivost uspořádala i letos společnost DETEX, spol. s.r.o. pod záštitou firmy Norma Precision AB další soutěž – Lov losa ve Švédsku. K mé velké radosti jsem to byl právě já, kdo z České republiky tuto soutěž vyhrál. Více >
Lov losa – Norma - Švédsko 2007

Z historie a současnosti MS Ochoza Vlkov se sídlem v Meziříčku

Luděk ELBL
Počet komentářů: 0
Myslivecké sdružení Ochoza Vlkov hospodaří v pronajaté honitbě na pomezí Moravy a Čech severozápadně od města Letovice. Hranici honitby pak tvoří řeky Svitava a Křetínka a hranice krajů Jihomoravského a Pardubického. Stávající MS vzniklo v roce 1976 sloučením mysliveckých sdružení z Lazinova, Stvolové, Skrchova, Meziříčka a Vlkova. Více >
Z historie a současnosti MS Ochoza Vlkov se sídlem v Meziříčku

BIOPÁSY POMOZTE NAŠÍ KRAJINĚ!

František Havlát
Počet komentářů: 0
Zemědělská krajina je domovem pro mnoho živočišných i rostlinných druhů. Její podoba se však od druhé poloviny 20. století významně změnila. Rozorávání mezí a cest, snížení druhové pestrosti zemědělských plodin, likvidace rozptýlené zeleně, vysoké dávky chemických látek a hnojiv a stále efektivnější zemědělské stroje způsobily, že dříve běžné druhy rostlin a živočichů nejsou schopny v současné zemědělské krajině přežít. Více >
BIOPÁSY POMOZTE NAŠÍ KRAJINĚ!

Chrup srnčej zveri

Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Srnčatá sa rodia s mliečnym chrupom, v ktorom je 20 v zubov. V mimoriadnych prípadoch až 22. V dolnej čeľusti sú na každej strane po 3 hryzáky a po 1 očnom zube. Tie svojím vývojom a podobou získali činnosť hryzákov, preto sú k nim tesne pripojené. Více >
Chrup srnčej zveri

Nejsilnější jelen z Lesního závodu Židlochovice

Myslivost 12/2007, str. 8 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Dne 12. 1. 2007 byl uloven na Lesním závodě LČR Židlochovice v oboře Moravský Krumlov lovcem Josefem Kovářem trofejově nejsilnější jelen z této oblasti. Více >
Nejsilnější jelen z Lesního závodu Židlochovice

Obranné, sportovní a služební zbraně České zbrojovky Uherský Brod

Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Od začátku letošního roku seznamujeme čtenáře Myslivosti s loveckými zbraněmi České zbrojovky Uherský Brod. Články se setkaly s kladným ohlasem, a proto se budeme s Českou zbrojovkou setkávat i v roce 2008. Ve dvanáctém čísle Myslivosti roku 2007 jsme se rozhodli uvést přehled zbraní CZ UB, které s myslivostí nesouvisí. Více >
Obranné, sportovní a služební zbraně České zbrojovky Uherský Brod

Teritoria a jiné drobnosti

Myslivost 12/2007, str. 6 MVDr. Zdeněk KOLÁŘ
Počet komentářů: 0
Internetová diskuse v rubrice „Radíme si“ potvrzuje dávnou zkušenost, že myslivecké debaty mají značný potenciál poznatků a jsou cenným tříbením názorů. Vědci někdy vyčítají myslivcům, že při svých pozorováních „vidí to, co chtějí vidět“. To je ale vcelku lidské a – bez urážky – nevyhnou se tomu ani ti vědci. Více >
Teritoria a jiné drobnosti

60. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha

Myslivost 12/2007, str. 10 František MAZURA, vrchní rozhodčí
Počet komentářů: 0
Půvabná krajina kolem řeky Metuje, která spojuje dvě města - Nové Město nad Metují a starobylou Jaroměř, patřila o druhém víkendu měsíce září německým krátkosrstým ohařům. Klub chovatelů Německých krátkosrstých ohařů Praha totiž pověřil organizací jubilejního 60. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha svoji východočeskou pobočku. Více >
60. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha

Hlavní zásady zimního krmení srnčí zvěře

Myslivost 12/2007, str. 12 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V myslivecké péči o srnčí zvěř hraje zimní krmení velmi důležitou roli. Jeho význam spočívá v tom, že umožňuje efektivnější myslivecké hospodaření při současném zabránění či snížení případných škod. V tomto ohledu plní dvě základní funkce. V prvé řadě vede ke zlepšení potravní situace srnčí zvěře v době vegetačního klidu, a tím i zvýšení ekologické únosnosti jejího životního prostředí v období s omezenou nabídkou přirozené potravy. Zároveň umožňuje prostorové soustředění srnčí zvěře na vhodných stanovištích s menším nebezpečím vzniku škod. Více >
Hlavní zásady zimního krmení srnčí zvěře

Remington Model Seven

Myslivost 12/2007, str. 16 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Legendární americká zbrojovka Remington Arms Company Inc. se snaží vyjít vstříc požadavkům mnohých střelců. Proto nepřeslechla hlasy volající po kompaktní, lehké a přitom dostatečně výkonné lovecké pušce vhodné pro pohyb v členitém zalesněném terénu, při šoulání, naháňce, nátlačce, která umožňuje jistou střelbu jak v pohybu, tak i v klidu, třeba na čekané z posedu. Myslivci, oborníci, správci lesů, a v zahraničí také farmáři a lovci, často se pohybující v horách, jako když najdou zbraň, která nepřekáží a zbytečně nezatěžuje nadměrnou hmotností. Pro výše uvedené podmínky vyrábí Remington řadu kulovnic Model Seven, s přívlastkem Compact Rifles. Více >
Remington Model Seven

40. MEZINÁRODNÍ SOKOLNICKÉ SETKÁNÍ V OPOČNĚ

Myslivost 12/2007, str. 24 Bc. Marcela MEDKOVÁ,
Počet komentářů: 0
Zavřete na chvilku oči a představte si za víčky prosluněný podzimní den, plný zářivých barev, odstínů žluté, okrové, hnědé, oranžové a červené, vonící po vlhkém listí, po hříbcích, orosené trávě a čerstvě zorané zemi. K tomu ve vzduchu se vznáší atmosféra netrpělivosti, očekávání, radostného napětí a vzrušení. A tohle všechno můžete zblízka poznat, a ještě mnohem víc, zavítáte-li na pár říjnových dnů do Opočna, města zasvěcenému novodobému českému sokolnictví. Více >
40. MEZINÁRODNÍ SOKOLNICKÉ SETKÁNÍ V OPOČNĚ

Predátory je třeba tlumit, ne zlikvidovat

Myslivost 12/2007, str. 30 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Mnoho a mnoho stránek bylo napsáno v poslední době o snižování stavů drobné zvěře a o vlivu všech možných či nemožných faktorů. A mnohokrát bylo také diskutováno o vztahu predátor – kořist, o tom, jak populace drobné zvěře ovlivňuje stav dravé zvěře v honitbě. Zajímavou inspirací a zkušeností je jedna z partnerských honiteb Středoevropského institutu ekologie zvěře nedaleko našich hranic v Dolním Rakousku. Více >
Predátory je třeba tlumit, ne zlikvidovat

Kde jsou zkušenosti nakažlivé

Myslivost 12/2007, str. 30 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Při cestě z rakouské honitby v okolí Pillichsdorfu jsem nejel rovnou za nosem domů, ale obrazně řečeno po stopách „pozitivní nákazy“. Jen pár kilometrů severně od majestátně se vypínající Pálavy a za zrcadlící se hladinou Novomlýnských nádrží se nachází také malebná, také vinařská a také v zemědělsky využívané ploché krajině ležící vesnice. Ne rakouská, ale moravská, jel jsem do Šakvic. Více >
Kde jsou zkušenosti nakažlivé

Stojí prevence a léčba parazitóz u spárkaté zvěře opravdu za to?

Myslivost 12/2007, str. 39 MVDr. Jan KYRAL
Počet komentářů: 0
Význam prevence a léčby parazitárních onemocnění u spárkaté volně žijící zvěře. Vyhodnocení na ekonomiku myslivosti. Popis veterinárních léčivých přípravků: Cermix pulvis ad us.vet., Cermix premix ad us.vet., Rafendazol pulvis ad us.vet., Rafendazol premix ad us.vet. a speciálních krmiv určených pro spárkatou zvěř. Zásady a kontrola dehelmintizace. Více >
Stojí prevence a léčba parazitóz u spárkaté zvěře opravdu za to?

Parkúrová sezóna 2007 ve znamení Mistrovství světa na Konopišti

Myslivost 12/2007, str. 42 Ing. Jan Staněk
Počet komentářů: 0
Parkúroví střelci zakončili oficiálně letošní rok finálovým závodem započítávaným do Českého poháru na střelnici Vráž, Lesního závodu Konopiště dne 6. října za ideálního počasí pro sportovní střelbu. Střílelo se na dvou střeleckých liniích, na každé o pěti střelištích vždy po pěti terčích. Tyto linie se šly dvakrát, po změně střeleckých stanovišť, závod se tedy střílel na 100 terčů. Stanoviště byla volena tak, aby byla zaručena „pestrost“ drah vypouštěných terčů, a tím i obtížnost odpovídající významu soutěže. Více >
Parkúrová sezóna 2007 ve znamení Mistrovství světa na Konopišti

Zvláštnosti chemického složení bažantí zvěřiny

Myslivost 12/2007, str. 52 RNDr. Ivan STRAKA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Klasický způsob získávání bažantí zvěřiny z odlovu ve volné přírodě už řadu let přestává dostačovat, a proto je třeba požadavek trhu zvyšovat produkcí z umělých chovů. Ale to už je známá skutečnost. Požadavek trhu na nákup a konzumaci bažantí zvěřiny se začíná zvyšovat. Podle statistických údajů je známo, že v roce 2006 naše veřejnost spotřebovala z celkového množství konzumovaného masa průměrně 2 % bažantího masa, což se někomu může zdát málo a jinému zase moc. Více >
Zvláštnosti chemického složení bažantí zvěřiny

Jak chápat pojem vysokocenná plodina?

Myslivost 12/2007, str. 54 JUDr. Antonín CHARVÁT a Ing. Jan MIKULKA, CSc.,
Počet komentářů: 0
V návaznosti na řešení škod působených zvěří na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech se celá řada uživatelů honiteb, vlastníků (uživatelů) honebních pozemků, ale i příslušných orgánů státní správy myslivosti obrací na Výzkumný ústav rostlinné výroby s požadavkem, jak v praxi posuzovat vysokocennou plodinu ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Vzhledem k tomu, že legislativně není v žádných zákonných normách tento problém taxativně vymezen, obecně je možné chápat uvedený problém tak, jak jej uvádíme ve článku. Obsah článku byl diskutován s odbornými pracovníky jak na úseku výzkumu zemědělské výroby, tak i pracovníky na úseku státní správy myslivosti, kde bylo vysloveno souhlasné stanovisko. Více >
Jak chápat pojem vysokocenná plodina?

Navštívili jsme OMS Plzeň-jih

Myslivost 12/2007, str. 58 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Okresní myslivecké spolky Plzeň-jih a Plzeň-sever budou od 1. ledna 2008 pracovat jako jeden Oblastní myslivecký spolek Plzeň. Nyní tedy posledních pár dní pracují odděleně. Zajímalo mne, jaké byly jejich aktivity, radosti i strasti doposud a co očekávají od nového uspořádání. Na rozhovor se tentokrát dostavila téměř celá myslivecká rada OMS Plzeň-jih a každý z jejích zástupců pohovořil o „svém“ úseku působnosti. Více >
Navštívili jsme OMS Plzeň-jih

Znovínské vinice a zvěř

Myslivgost 12/2007, str. 66 Dr. Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
Není myslivcem, ale v přírodě tráví mnoho času. Ing. Pavel Vajčner, ředitel akciové společnosti Znovín Znojmo se sídlem v Šatově, jako každý hospodář jezdívá po celý rok obhlížet vinice. Z osmnáctihektarové rozlohy připadá deset hektarů na vinici Šobes, zbytek představují staré vinice Havraníky. Spárkatá i drobná zvěř se na tyto plochy dostává a celoročně působí také škody. Přístup vinařů k tomuto problému je však pozoruhodný. Více >
Znovínské vinice a zvěř

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
V poslední době neslýchám a nečítám termín „Potěmkinovy vesnice“. Nevím, jestli to je tím, že k nám přišel z Ruska a dnes je v módě vše z oné světové strany pocházející přecházet a odmítat (byť by šlo o nový recept na chutné pirožky), i když od éry knížete Potěmkina uplynula staletí. Nebo je to tím, že jsme těch Potěmkinových vesnic, navazujíce na tradici minulých desetiletí, postavili v poslední době tolik, že na onom slovním spojení už není nic zvláštního? Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Budeme navrhovat vyznamenání.

Myslivost 12/2007, str. 74 Dr. Štefan HAKEL
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota (dříve Český myslivecký svaz) již dlouhou dobu oceňuje obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí a rozvoje mysliveckých tradic. Myslivecká vyznamenání propůjčuje svým členům, právnickým osobám, organizačním jednotkám ČMMJ, významným osobnostem veřejného života a též nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti. Více >
Budeme navrhovat vyznamenání.

Myslivecká slavnost a beseda se členy Redakční rady časopisu Myslivost v Mysliveckém sdružení Horky.

Myslivost 12/2007, str. 84 red
Počet komentářů: 0
Dne 12. října 2007 proběhla v Mysliveckém sdružení Horky (okres Třebíč) malá myslivecká slavnost se třemi základními body programu – slavnostní otevření Zátiší u sv. Huberta, představení publikace Srnčí zvěř v našich honitbách (autoři Drmota, Kolář, Zbořil) a následující beseda se členy Redakční rady časopisu Myslivost. Více >
Myslivecká slavnost a beseda se členy Redakční rady časopisu Myslivost v Mysliveckém sdružení Horky.

Silvestr

Jiří Černý
Počet komentářů: 0
Příběh, který Vám chci vyprávět se udál před několika lety v honitbě, o kterou jsme s nástupem nových nájemních smluv a konkurzních řízení přišli. Přesto zůstávají hezké vzpomínky, ke kterým se rádi vracíme. Více >
Silvestr
Zpracování dat...