ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

40. MEZINÁRODNÍ SOKOLNICKÉ SETKÁNÍ V OPOČNĚ

Myslivost 12/2007, str. 24  Bc. Marcela MEDKOVÁ,
Zavřete na chvilku oči a představte si za víčky prosluněný podzimní den, plný zářivých barev, odstínů žluté, okrové, hnědé, oranžové a červené, vonící po vlhkém listí, po hříbcích, orosené trávě a čerstvě zorané zemi. K tomu ve vzduchu se vznáší atmosféra netrpělivosti, očekávání, radostného napětí a vzrušení. A tohle všechno můžete zblízka poznat, a ještě mnohem víc, zavítáte-li na pár říjnových dnů do Opočna, města zasvěcenému novodobému českému sokolnictví.
Již po čtyřicáté hostilo ve dnech 10. - 14. října tohle malebné městečko pod Orlickými horami mezinárodní sokolnické setkání, kterého se rok od roku účastní víc a víc nejen sokolníků se svými dravci, ale také příznivců a zájemců o sokolnictví, z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Belgie, Holandska, Bulharska, Velké Británie, Francie a také z USA. O účast na setkání je nebývalý zájem, žádná pozvánka nezůstane nevyužita, o čemž svědčí letošní rekordní účast 115 sokolníků s dravci. Celkem 37 orlů, 38 sokolovitých dravců, 26 jestřábů, 11 kání Harrisových a 2 káně rudochvosté byly v jednotlivých dnech rozděleny do 10 nebo 11 loveckých skupin..
S ohledem na letošní "kulaté" výročí založení Klubu sokolníků ČMMJ a současně na totéž výročí konání mezinárodních sokolnických setkání v Opočně, se rozhodl Klub sokolníků poděkovat těm, kteří se za uplynulé roky zasloužili o vznik a následný rozvoj novodobého českého sokolnictví, a za tímto účelem byly uspořádány dvě akce.

Již ve středu, kdy se sokolníci na setkání teprve sjíždí a připravují se na následující tři lovecké dny, byla uspořádána v zámeckém Letohrádku vernisáž výstavy věnované historii českého sokolnictví a zejména oněm uplynulým 40. letům od založení Klubu sokolníků. Na vernisáž výstavy a následné předání ocenění byli pozváni zástupci státní správy, samosprávy a také zakládající členové Klubu sokolníků, kteří se nemohli zúčastnit pátečních večerních oslav, zástupci mysliveckých sdružení propůjčujících sokolníkům po léta své honitby a mnozí další, bez jejichž pomoci a podpory by se nemohla psát čtyřicetiletá novodobá historie českého sokolnictví.
V 10 hodin zahájil předseda Klubu sokolníků Ing. Petr Zvolánek vernisáž výstavy a současně poděkoval všem přítomným za jejich vstřícnost a podporu sokolnictví. Po shlédnutí výstavy se přítomní přesunuli do opočenského zámku, kde v prostorách herny byl dne 11. 11. 1967 založen Klub sokolníků a po vzpomínce na tuto událost byly v prostorách obrazárny přítomným zástupcům oceněných subjektů i jednotlivcům předány glejty s oceněním a sokolnické odznaky.

Čtvrtek, první lovecký den setkání, začal slavnostně. Již v 8.30 byla zahájena, jak se již stalo tradicí, slavnostní troubená Svatohubertská mše. Příjemně překvapil počet sokolníků i širší veřejnosti přítomné v kostele. Pro dokreslení slavnostní atmosféry byli v kostele přítomni i sokolníci v historických oděvech se svými dravci na pěstích.. Krátce po skončení mše byli již všichni připraveni na nádvoří opočenského zámku na slavnostní zahájení setkání. Významné hosty na nádvoří přivezly tři kočáry tažené černými starokladrubskými koňmi. Atmosféru doby, v níž sokolnictví neodmyslitelně patřilo ke každodennímu životu a draví ptáci byli i součástí diplomacie, kdy jejich darování pomohlo odvrátit nejedno válečné krveprolití, všem připomenul historický průvod. A pak, po úvodním slovu předsedy Klubu sokolníků a pozdravných projevech celé řady hostů, se již všichni sokolníci se svými dravci nedočkavě rozjeli do honiteb.
První den sokolnických lovů navštívily smíšené skupiny sokolníků s orly a jestřáby myslivecká sdružení "Habřina" Librantice a Dobruška. MS "Háj" Stěžery, "Libeňské údolí" Habřina a Jasenná navštívily tři orlí skupiny, MS "Čírka" Kosičky skupina u nás stále ještě exotických dravců - kání Harrisových spolu s káněmi rudochvostými, což jsou dravci známí z filmu "Jestřábí žena", kde namísto jestřába létala právě káně rudochvostá. Lesy ČR s. p. poskytly pro první den lovů lesní honitbu - Koliba, pan Ing. Zacke pak taktéž převážně lesní honitbu Skřivanská myslivna, kam zavítali sokolníci s jestřáby. Sokolovití dravci pak tradičně lovili v bažantnicích a to ve Stéblové u Hradecké lesní akciové společnosti v Mochově u paní Kristiny Colloredo - Mansfeldové a v Černíkovicích u pana Jana Kolowrata Krakowského. Po velmi chladném ránu čekal všechny prosluněný den, v jehož závěru leželo při fanfárách loveckých rohů na výřadu na nádvoří opočenského zámku 48 zajíců, 11 bažantů a 1 srna.

Pro druhý den sokolnických lovů poskytla své honitby sokolníkům myslivecká sdružení Opočno - Přepychy, Bolehošť, Černilov, "Doubrava" Hroška - Byzhradec, Břehy-Lohenice, Očelice, Ples Šestajovice, "Labská rovina" Smiřice a bažantnice Luhy rodiny Kinských a opět Mochov. Přesto, že druhý den nebylo tak slunečné počasí jako první den, sokolníci byli spokojení. Nepromokli a také úlovky byly bohaté. Při večerním výřadu na nádvoří opočenského zámku vzdali sokolníci hold uloveným 53 zajícům a 15 bažantům. A potom již všichni spěchali převléknout se do společenského oděvu, vždyť v pátek se konal slavnostní večer na počest 40. výročí založení Klubu sokolníků.
Večera se zúčastnili někteří ze zakládajících členů Klubu sokolníků, kteří vzpomínali, jak to tenkrát, 11. listopadu 1967 na zakládající konferenci vlastně bylo a také na praktické začátky novodobého sokolnictví, kdy tehdejší členové Klubu byli plní elánu a nadšení, ale jejich vědomosti o sokolnictví i zacházení s dravci byly malé. Odborná literatura v českém jazyce neexistovala a zkušenosti se sbíraly jen velmi pomalu. Důležitým počinem bylo sepsání a vydání knihy Sokolnictví jedním ze zakládajících členů panem Zdeňkem Šternberkem, první české odborné literatury. Na tomto místě nezbývá než poděkovat jejímu autorovi za to, že umožnil, aby tato vzácná kniha, již není možno jen tak získat, po dlouhých letech opět vyšla v nezměněné podobě. Večer při vyprávění pamětníků rychle ubíhal. V jeho průběhu došlo také na předání ocenění - zlatých a stříbrných odznaků a sokolnických medailí za zásluhy o sokolnictví a Klub sokolníků. Jako dárek těm, kterých si nynější členové Klubu sokolníků váží a chtěli jim za jejich práci pro Klub poděkovat, byla předána nově vydaná kniha Z. Šternberka Sokolnictví s autorovým podpisem. Příjemný večer pokračoval po předání ocenění volnou diskusí, při níž se třebas po letech u skleničky vína sešli někdejší kamarádi, kolegové. Také se vzpomínalo na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale nebyl to smutný večer, převládaly veselé příběhy z pionýrských dob našeho sokolnictví.

Posledním dnem sokolnických lovů byla sobota. Jak je dlouhou řadu let obvyklé, nástup na nádvoří zámku se konal o hodinu dříve, aby se poté sokolníci i široká veřejnost mohli přemístit na Vodětínský kopec, tradiční místo konání sokolnických ukázek. I v letošním roce byl pro zájemce připraven bohatý program - skupina Zayferus předvedla celou řadu dravců a sov, často exotických, z nichž někteří nejsou k vidění ani v zoologických zahradách. Tihle ptáci pak jsou schopni předvést i své letecké umění a svoji inteligenci. Diváci nejen z řad veřejnosti, ale i sokolníků se mohli pokochat majestátním letem orla bělohlavého, útoky sokolovitých dravců - rarohů či dřemlíka na atrapu kořisti, či chytrostí karanča jižního, který dokáže najít i rafinovaně ukryté maso, čímž se přihlížející vždy dobře baví. Všechny výkony byly doprovázeny zasvěceným komentářem a dravci následně odměňováni potleskem diváků a samozřejmě i chutnými sousty, vždyť "zadarmo ani kuře nehrabe".
Po ukázkách se sokolníci i větší část z řad laických diváků rozjeli do honiteb. Těmi byli pro poslední den lovů honitby mysliveckých sdružení Předměřice, Všestary, "Nový směr" Králova Lhota, "Štědrá" Tutleky, "Hubert" Heřmanice, "Podchlumí" Prasek, "Střezmá" Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Moravany - Slepotice, Bažantnice Hoříněves a lovilo se také v bažantnicích Mochov a Stéblová, jež jejich majitelé zapůjčili opakovaně. Sokolníci se svými dravci se ani před početnými diváky nenechali zahanbit a předvedli své lovecké schopnosti v praxi. Sokoli střemhlavé útoky na pernatou kořist, jestřábi svůj rychlý start a účinné reakce na změny směru unikající kořisti, orli divákům ukázali svoji sílu a vytrvalost. Na večerním výřadu nakonec leželo ulovených 54 zajíců, 11 bažantů a 1 srna. Den pro všechny sokolníky končil slavnostním společenským večerem, kde sokolníci probírali nejen zážitky uplynulých dní, ale také se bavili hudbou a tancem.

A tak 40. mezinárodní sokolnické setkání je úspěšně za námi. Nezbývá než závěrem poděkovat všem, kteří větším či menším dílem přispěli k jeho zdárnému průběhu. Velký dík patří samozřejmě všem mysliveckým sdružením a majitelům bažantnic ochotným umožnit v nich sokolníkům lov. Poděkování patří rovněž těm, kteří ke zdárnému průběhu setkání přispěli poskytnutím finančních prostředků, a to státnímu podniku Lesy České republiky se sídlem v Hradci Králové a firmě www.ministavebniny.cz, s. r. o. se sídlem v Olomouci. Nelze neocenit ani pomoc naší mateřské organizace - Českomoravské myslivecké jednoty. Za vstřícný přístup pak sokolníci děkují zejména Ministerstvu zemědělství, zástupcům odboru životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého a Pardubického kraje, Magistrátům města Hradce Králové a Pardubic, Městským úřadům v Opočně, Dobrušce, Jaroměři, Náchodě, Novém Městě nad Metují a Rychnově nad Kněžnou, Krajským veterinárním správám v Pardubicích a Hradci Králové, jejich inspektorátům v Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou a Armádě ČR - letišti Čáslav. Dále poděkování patří také zástupcům Okresních mysliveckých spolků v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové a Pardubicích, lesnických škol v Trutnově a v Písku, paní Kristině Colloredo-Mansfeldové, panu Janu Kolowratu Krakovskému, rodině Kinských a v neposlední řadě také Státnímu památkovému ústavu v Pardubicích a správě opočenského zámku. Za pohostinnost a ochotu patří srdečné díky také majitelům a personálu hotelů a restaurací, které sokolníkům po dobu setkání poskytují zázemí.
Jubilejní 40. mezinárodní sokolnické setkání skončilo. Za tři dny setkání 115 dravců ulovilo 194 kusů zvěře. Může nás těšit nebývalý a neustále se zvyšující zájem o setkání ze strany českých i zahraničních sokolníků a rovněž vzrůstající počty diváků, které neodradilo ani letošní, ve srovnání s několika předchozími léty, méně příznivé počasí. A tak již dnes, ještě plní zážitků a dojmů, se můžeme těšit na příští - již 41. setkání.

Bc. Marcela MEDKOVÁ,
Klub sokolníků ČMMJ


Snímky Zbyněk Šrédl

Zpracování dat...