ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

60. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha

Myslivost 12/2007, str. 10  František MAZURA, vrchní rozhodčí
Půvabná krajina kolem řeky Metuje, která spojuje dvě města - Nové Město nad Metují a starobylou Jaroměř, patřila o druhém víkendu měsíce září německým krátkosrstým ohařům. Klub chovatelů Německých krátkosrstých ohařů Praha totiž pověřil organizací jubilejního 60. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha svoji východočeskou pobočku.

Ne náhodou byl Memoriál umístěn do východních Čech, neboť zde se nestor myslivosti a kynologie František Vojtěch narodil, zde žil a pracoval a zde také skončil svou životní pouť, která byla naplněna láskou k přírodě a všemu živému, co v přírodě existuje.
Jméno pana Vojtěcha je nerozlučně spjato se základy naší lovecké kynologie a její organizací a v neposlední řadě i se založením našeho klubu Krátkosrstých ohařů. Jeho celoživotní dílo je příkladem lásky k myslivosti, zejména k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný čas.

Jako centrum soutěže byl vybrán Kulturní dům v obci Černčice nedaleko Nového Města nad Metují. V pátek 7. září zde proběhla prezentace vůdců a losování startovních čísel, podle kterých soutěžící nastoupili v sobotu ráno ve slavnostně vyzdobeném parku novoměstského zámku Josefa Mariána Bartoně - Dobenína k slavnostnímu zahájení, které bylo narušeno sice drobným, ale zato vytrvalým deštěm.
Ředitel Memoriálu, Ing. Ladislav Šimerda, zahájil soutěž a přivítal všechny účastníky. Po dalších uvítacích projevech starostky Nového Města, Mgr. Bronislavy Malijovské, majitele zámku Josefa Mariána Bartoně - Dobenína a předsedy KCHNKO, Josefa Nováka, se ujal slova vrchní rozhodčí František Mazura, který v krátkém projevu seznámil přítomné s životem a dílem pana Vojtěcha, dále představil sbor rozhodčích podle disciplín, které budou posuzovat, a vůdce s rozdělením do jednotlivých skupin a koloběhem na jednotlivé disciplíny.
K potěšení všech účastníků se nebe umoudřilo a déšť, který provázel slavnostní zahájení, ustal. Pak už podmračené počasí bez deště vydrželo po celou dobu zkoušek.
Prostory pro lesní práce pořadatel vybral v polesí Lesů města Jaroměř, s. r. o., sice vzdálenému 25 km od střediska zkoušek, ale zato ve velice čistém, rovinatém a přehledném terénu. Stopní dráhy byly pečlivě vyznačeny, takže práce probíhaly bez problémů.
Ohrádka byla pro diváky přehledná a tak mohli sledovat velice dobré výkony po oba dny. Téměř všichni předvedení psi odcházeli na další disciplíny se známkou "4". Pouze jediná fenka - CHARA z Knolovy školy, neprojevila o lišku vůbec zájem, a tak po první disciplíně musela odejet domů. Její bratr CHYT z Knolovy školy sice ohrádku absolvoval "za 4", ale odmítl přinést vlečeného zajíce, a tak ji následoval. A to byli jediní, kteří na lesních disciplínách neuspěli.
Na "barvy" bylo přihlášeno pět hlasičů, ale pouze jeden, pozdější vítěz soutěže - RAM z Jaroslavských polí, předvedl práci naprosto bezchybně. Ostatní přihlášení hlasiči minuli označené "lože", a tak dokončili barvu jako vodiči za "3". Prostory pro polní práci v revírech MS Rasošky a MS Horka-Černčice byly vybrány velice zodpovědně, takže zde předvádění psi měli možnost ukázat své kvality, neboť zazvěření bylo velice dobré a každý pes se dostal do styku se zvěří.
Na poli všichni psi předváděli velice pěknou práci a také za ni byli od rozhodčích po zásluze dobrými známkami oceněni.
Trochu to "zaskřípalo" na dohledávkách pernaté zvěře, kde tři psi neuspěli a museli se rozloučit se startovním polem.
Pro vodní práci vybrali pořadatelé rybník Tuří v honitbách MS Bohuslavice a Černčice, kde bylo dostatek rákosí, tedy podmínky, aby všichni ohaři byli regulérně vyzkoušeni. Zdálo se, jako by někteří vůdci tak trochu výcvik na vodě podcenili. Na ochotě k práci na hluboké vodě dva psi neuspěli a další dva neobstáli na nahánění v rákosí.
Úroveň předváděných psů byla velice rozličná. Na jedné straně jsme mohli vidět a obdivovat některé špičkové práce, na straně druhé práce některých jedinců neodpovídala významu tohoto memoriálu.
To se samozřejmě muselo odrazit i ve výkonech. Zatímco v sobotu ráno nastoupilo při zahájení 20 psů, při závěrečném hodnocení jich zůstalo pouze 17. Vítězem memoriálu se naprosto po zásluze stal RAM z Jaroslavských polí, vedený zkušeným vůdcem Františkem Drahokoupilem, a stal se pro rok 2007 Všestranným vítězem NKO.
S počtem bodů 491 se umístil na druhém místě CHARI z Knolovy školy, kterého vedl také velice zkušený vůdce, Miloš Knotek. Tento pes obdržel titul Res CACT.
Cenu za nejlepší práci na vodních disciplínách obdržel pes SAM z Kvítele, vedený Jiřím Marešem.
S trochou smůly na barvě (selhala jako hlasič) se umístila až ve II. ceně sestra vítěze, fena ROXA z Jaroslavských polí, vedená Vladislavem Kolářem, ale za svůj výkon, předvedený na polních pracích, dostala cenu ,,Za nejlepší práci na poli".

Jak už bývá nepsaným pravidlem, tak druhý den ráno při nástupu hlavní poradce chovu, MVDr. Čestmír Šrámek, představil velice zajímavě a s přehledem všechny soutěžící psy po stránce jejich původu a exteriéru.
Sbor rozhodčích byl složen ze zkušených drezérů a vůdců plemene NKO, takže předvedené výkony s naprostým přehledem, korektně, citlivě a dobře posoudili.
Po stránce organizační největší penzum práce spočívalo na správci memoriálu, Josefu Stierandovi, který s týmem nejmenovaných pracovníků odvedl veliký kus práce, za kterou jim patří dík a uznání všech účastníků.
Z Nového Města nad Metují jsme odjížděli s pocitem, že skončila zase jedna zdařilá kynologická akce, jež zůstane dlouho zapsána v mysli většiny účastníků.

Zpracování dat...