ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jak vlastně vzniká chovatelská přehlídka trofejí

Hana BIOLKOVÁ
Článků o chovatelských přehlídkách trofejí, kdy, kde a jak proběhly, kolik se zúčastnilo návštěvníků a kolik bylo vystaveno trofejí, se objevuje v Myslivosti a v jiném tisku mnoho. A je jen dobře, pokud se myslivci mohou pochlubit povedenou akcí, pokud nezapomenou na správné mediální zviditelnění přehlídky trofejí. A nejen přehlídky, zástupci okresních mysliveckých spolků a i mysliveckých sdružení by měli pravidelně na stránkách Myslivosti informovat o své činnosti a podat přehled o tom, co zajímavého se událo.


Ale mají opravdu všichni čtenáři reálnou představu o tom, jak například chovatelská přehlídka trofejí vzniká, co vše je potřeba zařídit a vykonat, aby se mohly ve finále otevřít dveře sálu s nainstalovanou výstavou? Chtěla bych proto stručně nastínit přípravu výstavy trofejí tak, jak ji vnímají ti, kteří se zaslouží o to, aby všechno proběhlo hladce a přehlídka se uskutečnila.

Zhruba několik měsíců před naplánovaným termínem chovatelské přehlídky je nutno zajistit celkový plán a postup této akce. Nejprve samozřejmě termín a prostory pro výstavu. Náš Okresní myslivecký spolek ve Frýdku-Místku má letos už druhým rokem štěstí na spolupráci se Základní školou Leoše Janáčka v Hukvaldech, kde máme zajištěny krásné a důstojné prostory pro výstavu v novém víceúčelovém sále. Samozřejmě musíme mít pověření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, resp. jeho odboru životního prostředí a jednotlivých pověřených obcí k pořádání chovatelské přehlídky trofejí. Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek spolupracuje s honitbami spadajícími pod čtyři pověřené obce, ale pouze Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí nás každoročně pověřují konáním chovatelské přehlídky trofejí.

V našem okrese je přehlídka týdenní a v neděli po zahájení probíhá i doprovodný program v krásném prostředí obory Hukvaldy a jejím přírodním amfiteátru. Stejně jako vloni budeme spolupracovat s některými mysliveckými sdruženími při přípravě a realizaci této rozsáhlé a náročné akce, která je vlastně každoročně největší akcí pořádanou Okresním mysliveckým spolkem ve Frýdku-Místku. Doprovodný program chovatelské přehlídky trofejí bývá zahájen Svatohubertskou mší pod širým nebem v oboře a poté probíhají ukázky plemen loveckých psů, představí se sokolníci s loveckými dravci, vábení jelenů, myslivecké signály a jiné zajímavé ukázky. Samozřejmě nesmí chybět oblíbená myslivecká kuchyně a hudba. Také prodej myslivecké literatury, oděvů, dárkových předmětů s loveckými motivy a podobně.

Ale vraťme se zpět k přípravě celé akce. Po schválení termínů výstavy je třeba stanovit termín pro předávání a svoz trofejí. Trofeje se přebírají na sekretariátu okresního mysluiveckého spolku několik dní. Jedná se o stovky srnčích a jeleních trofejí, které se musí převzít, zkontrolovat a opatrně uložit podle jednotlivých honiteb a připravit k hodnocení. Když je toto hotovo, nastává pro mne nejzajímavější část celé akce - hodnocení trofejí. Samozřejmě musíme několik měsíců předem oslovit předsedu a členy hodnotitelské komise a zajistit jejich účast a jmenování pro hodnocení trofejí.

Hodnocení trofejí probíhá u nás na sekretariátu OMS. Během přípravy celé akce je v budově omezena veškerá činnost a konání akcí z důvodu zabezpečení trofejí, které zabírají celou zasedací místnost a sklad. Hodnotitelská komise obvykle hodnotí ve dvou týmech a to skupina pro srnčí a skupina pro jelení trofeje. Celé hodnocení trvá obvykle podle počtu trofejí a náročnosti hodnocení dva až tři dny.
Samozřejmě mezitím musíme vytvořit a schválit pozvánky, plakáty a stanovit termín uzávěrky podkladů pro katalog výstavy a průběžně tisknout, tisknout a tisknout a rozesílat.
Součástí výstavy je také výtvarná soutěž pro děti mateřských a základní škol, kde musíme nejprve poslat propozice soutěže a podmínky a v celém přípravném období shromažďovat výtvarné práce dětí a nakonec vyhodnotit nejhezčí dílka s tím, že drobné ceny obdrží všechny děti, které se soutěže zúčastní.

Další fází je kontrola a převoz výstavních panelů a trofejí na místo výstavy a instalace trofejí ve výstavním sále. Zde nám také pomáhají adepti z kurzu myslivosti. V loňském roce tomuto ještě předcházelo zadání pro výrobu nových výstavních panelů a zadání zakázky po vybrání nejvhodnějšího prototypu.
Před zahájením výstavy musí být uzávěrka podkladů pro katalog a připraven přiměřený počet katalogů.
Instalace trofejí probíhá den před slavnostním zahájením výstavy za pomoci adeptů a členů mysliveckých sdružení. V den slavnostního zahájení vrcholí všeobecná nervozita a kontroluje se znovu a znovu úplně všechno.

Slavnostní zahájení začíná vystoupením trubačů a krátkým proslovem, který přednese předseda OMS, předávají se vyznamenání zasloužilým členům a jubilantům našeho OMS a pak už se hosté mohou rozejít k prohlídce výsledků celoročního hospodaření jednotlivých mysliveckých sdružení.
Po celou dobu výstavy musíme zabezpečit služby ve výstavním sále a v tom nám pomáhají členové okolních mysliveckých sdružení i členové okresní myslivecké rady. Prodávají se katalogy, knihy a dárkové předměty. Za týden v neděli je ukončení výstavy a proběhne porada s uživateli honiteb za účasti zástupce Státní veterinární správy, OMS, LČR apod.
Po poradě se začínají vydávat trofeje a demontovat celá výstava. Samozřejmě vždy se najdou sdružení, která si trofeje nevyzvednou. Tyto trofeje se spolu s panely odvezou na sekretariát OMS, kde budou čekat, až si na ně někdo v MS vzpomene.

Kromě výše popsaného je ještě třeba zabezpečit trubače, hudbu, pana faráře, který budou celebrovat Svatohubertskou mši, firmy, které budou prodávat a prezentovat své výrobky, jednotlivé kynology - členy i nečleny našeho OMS, kteří přijedou představit své psí miláčky veřejnosti, pozvat sponzory, myslivecká sdružení a jednotlivce a spoustu dalších a dalších věcí.

Určitě jsem zde nevyjmenovala úplně vše, co je potřeba k uspořádání a zdárnému průběhu takovéto akce, ale aspoň trochu je zde popsáno co uspořádat přehlídku trofejí obnáší. Ale starosti a problémy s organizací jsou pak zapomenuty, když vyjde pěkné počasí a do obory se hrnou návštěvníci, a to jak myslivci, tak i nemyslivecká veřejnost a děti, akce se líbí a vše se vydaří. To se pak s radostí v hlase říká, že to stálo za to. Chvíli si oddychneme, no a už se přehoupne nový rok a znovu se začíná plánovat, vylepšovat, tisknout a rozesílat. Celý ten kolotoč je tady znova. Ale nám to přece nevadí, děláme to pro své myslivecké i nemyslivecké přátele rádi. Zkuste si ale aspoň trochu vzpomenout, až si budete prohlížet panely s trofejemi na chovatelské přehlídce, kolik času, úsilí, námahy a organizačních nutností stojí v pozadí jedné takové akce.

Hana BIOLKOVÁ
jednatelka OMS Frýdek-Místek


Zpracování dat...