ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lov losa – Norma - Švédsko 2007

Ing. Otto ŽALLMANN
Na stránkách časopisu Myslivost uspořádala i letos společnost DETEX, spol. s.r.o. pod záštitou firmy Norma Precision AB další soutěž – Lov losa ve Švédsku. K mé velké radosti jsem to byl právě já, kdo z České republiky tuto soutěž vyhrál.
Po telefonickém oznámení výhry mi následně přichází poštou dopis s oficiálním výsledkem soutěže, pak již cesta do Prahy, kde v sídle firmy Detex přebírám od JUDr. Kudrhalta, jednatele firmy, a za přítomnosti šéfredaktora časopisu Myslivost Ing.Kasiny, letenku a nejnutnější instrukce na cestu.
V neděli 7.10. 2007 odpoledne s půlhodinovým zpožděním odlétám do Kodaně a s dalším hodinovým zpožděním do Osla. Tam mě na letišti čeká Lennatr Falk, marketingový ředitel firmy Norma; po dvouhodinové cestě přijíždíme do Švédského Mitandersforsu, kde je připraveno ubytování lovců. Všichni výherci z jednotlivých zemí jsou již na místě a v družné zábavě; jsou to: tři lovci z USA, Belgičan, Australan, Islanďan, Skot, Fin, dva Dáni, pět Maďarů a já. Dostávám čtyřdenní itinerář s pravidly chování při lovu - bezpečná střelba, organizace naháněk, losování čísel stanovišť, na jednom stanovišti je možné lovit pouze jeden kus, co a jak se loví, jaké je nejlepší posazení rány a podobně.
V pondělí po snídani odjíždíme do továrny firmy Norma v městečku Amotfors, kde jsme seznámeni s historií, výrobní kapacitou a současnou produkcí střeliva. Po obědě v místní stylové restauraci se vracíme zpět do firmy pro zbraně. Švédští hostitelé to trochu popletli, měl jsem objednanou ráži .308 Winchester, ale po otevření pouzdra s mým jménem jsem zjistil, že se sice jedná o ráži .308, ale Norma Magnum. Klasická kulovnice, žádná krasavice, ale spolehlivá a výkonná zbraň vyrobená také firmou Norma s optikou Leupold s nitkovým křížem. Jedná se o výkonnou ráži, jednu z mála, kterou přímo vyvinula a vyrábí Norma. Mé určité rozpaky však byly po první ráně na střelnici zapomenuty, zbraň je přesně nastřelená a vcelku lehce ovladatelná. Se střelivem Norma mám ty nejlepší zkušenosti, lovil jsem více kusů se střelou Plastic Point, perfektní balistika, perfektní ranivost, ale poněkud drahé střílení v našich podmínkách. Tentokrát nám firma poskytla střely Oryx v "mé" ráži .308 NM o hmotnosti střely 11,7g.

Úterní ráno je již mrazivé, ale svítí slunce. Nasedáme do mikrobusů a odjíždíme do honitby firmy Norma, která se nachází v blízkosti hranic s Norskem. Projíždíme zalesněnou krajinou s převládajícím smrkem a borovicí s všudypřítomným zastoupením břízy. Jsou vidět porosty, kde horní etáž byla zredukována na zakmenění 1 -3 s očekáváním přirozené obnovy, jsou však vidět i holiny přes 20 hektarů, které jsou následně uměle zalesňovány opět pouze smrkem a borovicí.
Samotný lov je prováděn formou naháněk v lečích od 300 do 700 ha, obvykle jsou obsazeny tři strany leče, které jsou procházeny dvěma lovci se psy plemene Jamthund. Před každou lečí se losuje číslo loveckého stanoviště a podle pořadí jsme rozváženi nebo chodíme pěšky po vyznačených cestách až na dobře značené stanoviště.
V první leči se střelí velmi slušný los a stará losice, odpoledne ještě další kus holé.

Středa je již zamračená a fouká studený vítr. Dopoledne absolvujeme dvě leče a po polední přestávce ještě další. Tentokrát se ulovily tři kusy holé. Já jsem kromě několika tetřevích slepic, veverek a nepřeberného množství strakapoudů neviděl vůbec nic. Začínám si připadat, jak se u nás říká "jako u Qity".

Čtvrteční ráno je zamračené a fouká studený vítr. Odjíždíme v 6,30 hod. ale až před devátou přijíždíme do "gablcampu" - místa našeho poledního občerstvování. Následuje obvyklé losování, tentokrát si vybírám číslo 8. Pěšky odcházíme do kopce na jednotlivé stanoviště, a to již za poletování sněhu. Po dvaceti minutách chůze přicházím ke svému stanovišti, začíná silně sněžit. Odkládám ruksak, rekognoskuji terén. Pokud nějaká zvěř přijde, nemůže jít jinudy než muldou asi 70 metrů přede mnou, říkám si. Tam jsou také dva průseky, jeden asi metr a druhý necelé čtyři metry široký, jinak všude smrky zavětvené až po zem tak, že je střelba prakticky nemožná. Sedám si na batoh, nalévám kafe a zapaluji cigaretu, přitom rukou kryji puškohled, aby nebyl plný sněhu. Po druhé cigaretě přichází sněhová vánice, která pak pomalu přechází do vydatného sněžení.
Najednou zaregistruji vcelku rychlý pohyb zleva v prvním úzkém průseku! Je to los špičák! Dávám zbraň do ramene a jakmile se silueta losa objevuje v širším průseku, potahuji s ním, kříž na přední komoře a spouštím ukazovák z lučíku na spoušť. Okamžitě se ozývá rána, rychle přebíjím, los se stáčí téměř kolmo na moje stanoviště, ustaluji kříž na hrudi losa a opakuji ránu. Po první ráně jsem ani nezaregistroval nějaké značení, až po druhém výstřelu los zpomalil, zavrávoral, udělal ještě pár kroků, potom se mu podlomily běhy a zhasl. Později zjišťuji, že obě rány seděly přesně tam, kam jsem mířil a obě byly smrtelné.
Přebíjím, zapaluji si další cigaretu a cítím, jak se mi začínají třást kolena; postupně ze mne vše padá a já jdu dát poslední poctu králi severských lesů. Stojím tiše nad mohutným zvířetem s čepicí v ruce a pozvolna si uvědomuji svůj lovecký úspěch. Po hodině přicházejí lovci ze vzdálenějších stanovišť, blahopřejí mi k úspěchu a dostávám úlomek. Tři z nich mi pak pomáhají losa převrátit na hřbet, abych mohl udělat vývrh. Následně přijíždí pásové přibližovadlo, losa nakládáme na korbu a pomalu odcházíme zpět do "gablcampu".
Po obědě jdeme na další leč, sněžit přestalo, ale leje a leje. Pak už jen čekám na svém stanovišti pod vzrostlou borovicí, která mne však před deštěm vůbec nechrání, kdy pro mne přijede auto. Po páté hodině přijíždíme do základního tábora promočení a zmrzlí. Po večeři dostávám ještě, jako všichni úspěšní lovci, od pana Lindskoga skleněného losa v kazetě a pomalu nastává loučení se všemi účastníky tohoto, pro mne, tak úspěšného lovu.
Brzo ráno odjíždím zpět do Osla a odtud letadlem zpátky do Prahy.

Co říci na závěr. Lov formou naháněk je o velkém štěstí, jaké číslo stanoviště si vylosujete, zda se v leči nachází zvěř, zda zvěř půjde kolem vašeho stanoviště, zda půjde tak, aby jste mohli střílet a zda zvěř trefíte. Celkem při této lovecké akci byl uloven jeden asi tříletý los, dva špičáci a pět kusů holé. Při mě stál tentokrát svatý Hubert a všechny podmínky byly v mém případě splněny.
Největší úspěch měl Roope z Finska, který střelil dva losy a losici. Je mi líto těch, kteří nestřelili a ještě víc lituji ty, kteří chybili, kdo ví, kdy se jim takováto příležitost opět naskytne.
Rád bych ještě poděkoval redakci Myslivosti, JUDr. Kudrhaltovi a všem zaměstnancům firmy Detex a především všem zaměstnancům firmy Norma za krásný lovecký zážitek a perfektně zajištěnou celou loveckou akci, které jsem se mohl zúčastnit jejich zásluhou. Ještě jednou - díky!


Zpracování dat...