ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Prosinec je měsícem vánočních svátků, konce hlavní lovecké sezony a obdobím intenzivní péče o zvěř.
Pokusme se krmná zařízení navštěvovat pravidelně, minimálně jedenkrát v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období "odpočinku" a fyziologicky dochází ke zpomalení metabolismu. Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat, dochází k překyselení žaludku a k závažným zažívacím potížím. Pokud jsme nezačali s přikrmováním včas a zvěř si v průběhu podzimu nestihla připravit adekvátní tukové zásoby energie, není to už možné napravit. Za nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze považovat oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany). Zásadně se vyvarujeme přikrmování spárkaté zvěře pšenicí a pšeničnými šroty s vysokým obsahem lepku. Dužnatá krmiva předkládejme zvěři čerstvá, v menším množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Při vyšší sněhové pokrývce není jistě od věci (samozřejmě po dohodě s vlastníkem pozemku) odhrnout sníh z ozimů, aby se zajíci, bažanti a koroptve dostali k zelené potravě.
V prosinci dokončujeme plán lovu spárkaté zvěře. Udělejme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince a dopřejme zvěři v období Vánoc klid. Časté rušení jí v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech. Prosincové obnovy využijeme k obeznání černé zvěře před společným lovem a také k lepšímu seznámení se s honitbou a jejími "obyvateli" .
V prosinci pokračují společné lovy na bažanty a zajíce. Nezapomínejme při nich především na bezpečnost. Již mnohokrát se stalo neštěstí vlivem odražených broků od zmrzlé půdy.
Myslivecký hospodář vede záznamy o ulovené zvěři, evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře a podle dispozic orgánu státní správy podává hlášení.
Milí čtenáři, další rok je za námi. Jistě mi dáte za pravdu, že myslivost nemá v naší společnosti lehkou úlohu. Pokusme se tedy každý svým přístupem zlepšit její obraz v očích veřejnosti a konstruktivním jednáním řešit problémy, se kterými se potýká. A konečně mi dovolte, abych Vám a Vašim rodinám popřál klidné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu krásných mysliveckých zážitků.

Zpracování dat...