ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecký kalendář

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Říjen je měsícem hojnosti loveckých příležitostí. Začíná říje daňčí zvěře a končí říje jelení zvěře. Kromě lovu trofejových jedinců, pokračujeme také v průběrném odstřelu samičí a mladé zvěře (srnčí, jelení, mufloní, daňčí). Zejména u holé srnčí bychom měli mít na konci října splněno minimálně 60 procent plánu. V listopadu a prosinci se již světelná část dne výrazně zkracuje, počasí se horší a provedení důkladného průběrného odstřelu je v těchto měsících složitější. Více >
Myslivecký kalendář

Dopis všem českým sokolníkům

Myslivost 10/2007, str. 6 Jiří HEROLD
Počet komentářů: 0
Čas běží, s léty nám těžkne puška na ramenou, pěšinky sněhem ke krmelcům jsou nám delší a delší. Umdlévá i ruka sokolníka, který pomáhal obnovovat krásu tohoto způsobu lovu v naší zemi. A to je ten důvod k napsání dopisu, svým obsahem patřícího všem, kdo už na nové začátky sokolnictví u nás svými osobními prožitky nedosahují. Více >
Dopis všem českým sokolníkům

Světový sokolnický festival Englefield 2007 v Anglii skončil úspěchem

Myslivost 10/2007, str. 8 Dr. Ing. Bc. Bohumil STRAKA, Klub sokolníků ČMMJ
Počet komentářů: 0
První celosvětový sokolnický festival se uskutečnil ve dnech 14. až 15. 7. 2007 v Anglii na panství Englefield Estate poblíž města Reading v hrabství Berkshire, 30 km západně od Londýna. Hlavním motivem festivalu bylo prezentovat sokolnictví jako živoucí kulturní tradici, která je uchovávána po mnoho generací sokolníků celého světa, a to navzdory všem environmentálním a sociálním tlakům dnešní doby. Vedlejším motivem festivalu byla i podpora snahy arabských sokolníků o prosazení arabského sokolnictví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, k čemuž festival zcela jistě přispěje. Více >
Světový sokolnický festival Englefield 2007 v Anglii skončil úspěchem

Repatriace orlů mořských v jižních Čechách

Myslivost 10/2007, str. 16 Pavel PECINA
Počet komentářů: 0
V loňském roce padl los ptáka roku na jednoho z největších druhů Evropy, orla mořského, Haliaeetus albicilla (Linné, 1758). Z našich orlů je vskutku největší, v rozpětí křídel může mít až dva a půl metru; i když je tradičně označován jako „orel“, ve skutečnosti je rod Haliaeetus v zoologickém systému i svým chováním bližší luňákům. Také u něj neexistuje kainismus, jinak běžný u orlů rodu Aquila, takže orli mořští a jejich příbuzní po celém světě odchovávají během jednoho hnízdění zpravidla víc mláďat než jediné. Více >
Repatriace orlů mořských v jižních Čechách

33. MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA

Myslivost 10/2007, str. 24 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Staré přísloví, které praví, že svět je nejkrásnější ze hřbetu koně, není možná úplné. Chybí mu dovětek, který by mohl říkat, že troubení se nejkrásněji rozléhá z korby kočáru. Právě takové troubení zaznělo na zahájení 33. Memoriálu Richarda Knolla, které pořadatelé umístili na nádvoří hřebčína v Kladrubech nad Labem. Pravdou je, že hřebčín otevřel své brány pro účastníky memoriálu doslova dokořán a že dřív, než se přítomní nechali unést uměním trubačů, většina z nich využila možnosti podívat se do stájí a obdivovat krásu v podobě koní. Více >
33. MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA

Současná problematika zvěře sika na Bouzovsku.

Myslivost 10/2007, str. 29 Ctibor BABIČKA, Vladimír DIVIŠ, Josef FIGURA
Počet komentářů: 0
Jelení zvěř sika japonská žijící v prostoru Bouzovska na území Olomouckého a Pardubického kraje v okresech Olomouc, Prostějov, Šumperk a Svitavy je druhou početně nejsilnější populací této zvěře na území České republiky a až dosud byla také druhou nejlepší populací této zvěře po stránce trofejové a chovné kvality. Více >
Současná problematika zvěře sika na Bouzovsku.

Výživa spárkaté zvěře

Myslivost 10/2007, str. 32 Ing. Jan Picka
Počet komentářů: 0
Právě začíná z hlediska výživy spárkaté zvěře jedno z nejdůležitějších období roku, kdy se rozhoduje o „kvalitě“ zvěře. Přirozená potravní nabídka se zmenšuje, ale zvěř se v tomto čase musí „přichystat“ na zimní období! Její metabolismus je nyní připraven na tvorbu a ukládání tukových zásob, které zvěři pomohou zdárně překonat zimní měsíce. Zvěř, která nemá před zimou dostatečné množství tukových zásob, má výrazně sníženou naději na přežití. Proto je nutné (pro mnohé asi netradičně) právě v tomto období věnovat zvýšenou pozornost přikrmování spárkaté zvěře. Více >

Biologie zajíce polního

Myslivost 10/2007, str. 34 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Zajíc polní patřil v kulturní krajině k nejčastějšímu druhu lovné zvěře. V současné době se jeho stavy výrazně snížily a dosahují 20 až 40 procent stavů padesátých let minulého století. Příčin je velké množství a o této problematice bylo již napsáno mnoho odborných statí i článků vycházejících z praxe. Doplňují se ale neustále odborné znalosti o jeho biologii a chování, a tak i v této oblasti je možno hledat některé příčiny tak radikálních změn v jejich populační hustotě. Více >
Biologie zajíce polního

Italská elegance a vyspělá technika – Franchi - Zbraně ze skupiny Beretta Group pro lov a sport

Myslivost 10/2007, str. 36 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Vzhledem k téměř naprosté absenci brokových zbraní domácí výroby, které byly kvalitní a mezi myslivci oblíbené, tvoří dnes nabídku brokových zbraní na českém trhu produkty zahraničních výrobců, které samozřejmě mají z uživatelského hlediska velmi rozdílnou úroveň. Pro potenciálního zájemce znamená volba zbraně nemalou anabázi výběru. Zejména ti, kteří si chtějí koupit kvalitní zbraň a nechtějí volit kompromisní řešení nákupem levné zbraně s povinným ústupkem v její uživatelské kvalitě, ale zase nechtějí sahat po nejdražších zbraních, kde kvalita by měla být zaručena, ale v ceně je samozřejmě zahrnuta i značka, za kterou se často zaplatí neúměrně mnoho. Více >
Italská elegance a vyspělá technika – Franchi - Zbraně ze skupiny Beretta Group pro lov a sport

Kongres Unie biologů zvěře v Uppsale

Myslivost 10/2007, str. 40 Jaroslav ČERVENÝ
Počet komentářů: 0
Letos se ve dnech 13. až 18. 8. 2007 konal ve švédské Uppsale již 28. kongres Unie biologů zvěře – IUGB (International Union of Game Biologists). Celkem bylo na kongresu přítomno 452 účastníků z 37 zemí světa. Nejpočetnější skupinu pochopitelně tvořili domácí Švédové s 118 zaregistrovanými osobami Početné zastoupení měly i další státy, kde se výzkumu zvěře věnuje velká pozornost, např.: Německo – 49 účastníků, Finsko – 38 účastníků, Polsko – 27 účastníků, Francie – 18 účastníků. Kongresu se účastnili nejen vědci, ale i čelní představitelé ministerstev, která v jednotlivých státech řídí myslivost, národních mysliveckých svazů, FACE, CIC či zástupci různých firem vyrábějících zařízení pro výzkum zvěře. Více >
Kongres Unie biologů zvěře v Uppsale

Dni sv. Huberta Celoslovenské poľovnícke slávnosti

Myslivost 10/2007, str. 42 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Do s. Antona sa predovšetkým 1. septembra schádzalo niekoľko tisíc poľovníkov a ich rodinných príslušníkov a tiež milovníkov prírody. Tak ako v predchádzajúcich 16. ročníkoch Dní sv. Huberta aj v tomto ročníku bolo v kaštieli, na jeho nádvorí, v parku a tiež okolo kaštieľa a pod ním na čo pozerať. Bolo tu pripravených toľko zaujímavých podujatí, že ak by chcel niekto z prítomných si ich pozrieť, nedalo sa to fyzicky zvládnuť. Více >
Dni sv. Huberta Celoslovenské poľovnícke slávnosti

Podeváté o nejlepšího vábiče Evropy

Myslivost 10/2007, str. 42 Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Česká republika patří spolu se Slovenskem, Německem a Polskem mezi zakládající státy Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Letošní již devátý ročník zavítal první zářijovou sobotu do země zatím historicky nejúspěšnější – na Slovensko. A kam jinam, než na místo myslivci hojně navštěvované, na lovecký zámek ve Svatém Antoně nedaleko malebné historické Banské Štiavnice. Mistrovství bylo asi největším lákadlem již 16. ročníku Svatohubertských polovníckych dní, svátku všech slovenských myslivců. Více >
Podeváté o nejlepšího vábiče Evropy

K přikrmování srnčí zvěře

Myslivost 10/2007, str. 44 Ing. Zdeněk VALA, Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF, MZLU v Brně
Počet komentářů: 0
Povinnost přikrmovat zvěř „v době nouze“ ukládá uživateli honitby zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Termín doba nouze není v zákoně přesně stanoven a závisí na místních podmínkách, poloze a úživnosti honitby, zejména však na průběhu počasí během sledovaného období, které je rok od roku variabilnější. Více >
K přikrmování srnčí zvěře

Nové pažby a hlavně

Myslivost 10/2007, str. 47 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V dřívějších letech nepatřila Česká zbrojovka Uherský Brod k firmám, které operativně zařazují do výrovy novinky a uvádějí je na trh. Nové výrobky byly většinou představovány na největších světových veletrzích Shot Show v USA a IWA v Norimberku. Situace se mění k lepšímu, takže dnes můžeme představit aktuální novinky, jejichž výroba byla zahájena v polovině letošního roku. Více >
Nové pažby a hlavně

Kynologická komise OMS Litoměřice a přípravy na MKP

Myslivost 10/2007, str. 48 Připravila Ing. Pavla ŠILAROVÁ
Počet komentářů: 0
Jeden z nejkrásnějších pohledů na Českou tabuli, České středohoří a Krušné hory se naskýtá z vrcholu hory Říp, výrazného mezníku a symbolu českých dějin mnoha období. Poslední víkend v září se oblast Podřipska stane významným místem také pro účastníky nejvyšší soutěže ohařů naší republiky - Memoriálu Karla Podhajského (MKP). O tom, jak probíhají přípravy na letošní, již 69. ročník, jsem si jela povídat s předsedou Kynologické komise Okresního mysliveckého spolku v Litoměřicích Václavem Kratochvílem. Více >

Středoevropská myslivecká konference v Židlochovicich

Myslivost 10/2007, str. 53 red
Počet komentářů: 0
Středoevropský institut ekologie zvěře, o. p. s. a Institut ekologie zvěře VFU Brno uspořádaly ve spolupráci se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Lesy ČR, s. p. ve dnech 4. a 5. září v Židlochovicích mezinárodní konferenci na téma „Myslivost ve střední Evropě – společné kořeny v minulosti, společná témata v současnosti a společné hledání cesty do budoucnosti“. Více >
Středoevropská myslivecká konference v Židlochovicich

Remington 750 Woodmaster

Myslivost 10/2007, str. 55 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V západní Evropě v posledních letech nebývale roste obliba loveckých poloautomatických kulovnic. Řada zbrojovek reaguje zahájením výroby zcela nových zbraní. Známá severoamerická zbrojovka Remington Arms Company, Inc připravila na rok 2006 kulovnici Model 750 Woodmaster. Více >
Remington 750 Woodmaster

Navštívili jsme OMS Kladno

Myslivost 10/2007, str. 60 Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Okresní myslivecký spolek v Kladně patří počtem členů i výměrou obhospodařované honební plochy mezi ty menší, nachází se však v zajímavé a atraktivní lokalitě – v místech dříve proslulých hlavně průmyslovou výrobou lze dnes zaznamenat snahu o opětovné sblížení s přírodou. Významným činitelem v ochraně přírody je i aktivita zdejších myslivců, velké nadšení pro věc je vidět i u sehrané dvojice, která řídí kladenský OMS, jednatelka Ing. Helena Tkáčová a předseda Vladimír Moravec, se kterými jsem se sešla koncem srpna k rozhovoru. Více >
Navštívili jsme OMS Kladno

Dodržujme myslivecké zvyky a tradice - Pasování na lovce

Myslivost 10/2007, str. 66 Text a kresby Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
Mladý či začínající myslivec absolvoval slavnostní přijetí mezi myslivce, a nyní se může dočkat toho opravdového pasování – pasování na lovce. Přijímání mezi myslivce může být jen jednou, avšak pasování na lovce může být několikrát, a to vždy, když myslivec uloví ve svém životě první kus spárkaté zvěře či některou z velkých šelem. Z pernaté zvěře se pasuje také na lovce tetřevů, tetřívků, divokého krocana a bažanta královského. Ovšem některá zvěř u nás již nepřipadá v úvahu, protože se neloví. Ledaže by náš myslivce řádně ulovil některou z této vzácné pernaté v zemi, kde je to ještě možné. A podobné je to s velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) u nás. Více >
Dodržujme myslivecké zvyky a tradice - Pasování na lovce

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 10/2007, str. 77 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Na jedné straně existuje ve společnosti, nejen té české a moravské, početná skupina lidí především z velkoměstských aglomerací, kteří vehementně kritizují myslivce za to, že zabíjejí zvířátka, aniž by za totéž kritizovali řezníky na jatkách nebo při domácích zabijačkách. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Chlum u Třeboně zasvěcený mysliveckým trubačům

Myslivost 10/2007, str. 70 Pavel KOŘAN, Hracholusky
Počet komentářů: 0
Již potřetí se v malebném jihočeském městečku sjeli počátkem srpna ze všech koutů České republiky myslivečtí trubači, aby prožili nezapomenutelné chvíle, které nabídl pestrý program stále populárnějšího vzdělávacího kurzu pořádaném Trubačskou školou J. Selementa, časopisem Myslivost a Loveckým triem Praha, pod patronací ČMMJ. Více >
Chlum u Třeboně zasvěcený mysliveckým trubačům

Jak se pozná, že nám trubač na honu troubil dobře?

Petr VACEK
Počet komentářů: 0
Často si jistě mnoho z vás klade otázku, jak se vlastně pozná, zda trubač, který vám troubil při honu, troubil dobře. Na první pohled se jedná o jednoduchou odpověď. „To se přece pozná snadno, troubil pěkně, všem se to líbilo“. I takto lze samozřejmě odpovědět, ale věřte, že odpověď zase až tak jednoduchá není. Je samozřejmě otázkou, jak vysoké nároky na trubače klademe. Více >
Zpracování dat...