ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Dni sv. Huberta Celoslovenské poľovnícke slávnosti

Myslivost 10/2007, str. 42  Jozef Herz
Do s. Antona sa predovšetkým 1. septembra schádzalo niekoľko tisíc poľovníkov a ich rodinných príslušníkov a tiež milovníkov prírody. Tak ako v predchádzajúcich 16. ročníkoch Dní sv. Huberta aj v tomto ročníku bolo v kaštieli, na jeho nádvorí, v parku a tiež okolo kaštieľa a pod ním na čo pozerať. Bolo tu pripravených toľko zaujímavých podujatí, že ak by chcel niekto z prítomných si ich pozrieť, nedalo sa to fyzicky zvládnuť.

Kým na nádvorí kaštieľa bol slávnostný ceremoniál otvorenia Dní sv. Huberta za prítomnosti členov Řádu sv. Huberta so sídlom v Kukse, v parku už prebiehali ukážky činnosti Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ a Školy v prírode pod Sitnom a strediskom SKS pri SPZ v Banskej Štiavnici. Ďalej tu bola súťaž pre deti Stopami zveri, ukážky z poľovníckej kynológie, ukážky streľby z lukov, kuší a historických zbraní. Pri jazierku bolo možné si nachytať pstruhy a tie si dať na mieste upiecť. Prípadne si vlastnoručne vyraziť mincu - Denár sv. Huberta. Pozrieť si ukážky umeleckého spracovania dreva alebo historického šermu. Atraktívne boli ukážky výkonov psov kynologického klubu Agility Nitra. Boli tu aj súťaže v pílení dreva či v hádzaní flinty do žita.
Pozornosť návštevníkov v parku sa po deviatej hodine sústredila na Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a zajačej zveri. Po nich Nasledovali Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov. Prví traja a to Jaroslav Dedič, Ing. Alojz Kašák a Peter Plánovský ml. budú reprezentovať Slovensko na jubilejnom X. ročníku Majstrovstiev Európy v roku 2008, ktoré sa uskutočnia na Ohrade v Hlbokej nad Vltavou.
Dni sv. Huberta navštívilo aj viacero predstaviteľov politického života. Účastníkom už po niekoľký krát bol prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Pod záštitou podpredsedu parlamentu Viliama Vetešku sa konali IX. majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov. Toho roku bola rekordná účasť až 23 súťažiacich z 9 štátov. Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa odovzdával ocenenia Ministerstva pôdohospodárstva zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva na úseku poľovníctva a spolu s prezidentom SPZ Mariánom Lipkom viac ako 30 zaslúžilým poľovníkom, členom SPZ Medailu sv. Huberta. Ďalej tu boli prítomní viacerí poslanci a štátny tajomníci. Prítomní tu boli aj významní činitelia poľovníckych organizácií z okolitých štátov a ako každoročne aj teraz bol prítomný gróf Jozsef Karoly.
Už tradične sa v parku konala špeciálna klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov a 2. ročník Antonského diviaka. Je to súťaž v streľbe lukom na terč diviaka. Prvé dve miesta obsadili lukostrelci zo Švédska. Kým na nádvorí prebiehali súťaže o Najdlhšiu a najkrajšiu bradu a o najsympatickejšiu poľovníčku ako aj o najkrajšie upravený poľovnícky klobúk. V priestoroch kaštieľa sa konal už XI. Ročník súťaže Poľovníctvo vo fotografii, ale aj sa hodnotili poľovnícke šperky a poľovnícke nože. Krstili sa tu dve knihy a kalendár na rok 2008 od akad. mal. Viktora Bilčíka. Neodmysliteľnou časťou druhého dňa je Svätohubertská omša. Taktiež sa tu konali módne prehliadky poľovníckych odevov, divadelné predstavenia a na počúvanie vyhrávala dychová hudba.
Možno, že som si ani na všetky akcie ani nespomenul. No nie je to v celku podstatné. Podstatné je, že z roka na rok sem prichádza čoraz viac návštevníkov a to nielen zo Slovenska ale aj z cudziny. Dni sv. Huberta našli medzi poľovníkmi ale aj nepoľovníkmi množstvo stálych návštevníkov, ktorí tu nachádzajú vždy niečo nové. Stretajú sa tu s množstvom priateľov z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničia. Svojou účasťou dokazujú, že poľovníctvo nie je iba lov, ale aj zábava v rôznych formách.
J.H.

Zpracování dat...