ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Kynologická komise OMS Litoměřice a přípravy na MKP

Myslivost 10/2007, str. 48  Připravila Ing. Pavla ŠILAROVÁ
Kynologická komise OMS Litoměřice a přípravy na MKP
Jeden z nejkrásnějších pohledů na Českou tabuli, České středohoří a Krušné hory se naskýtá z vrcholu hory Říp, výrazného mezníku a symbolu českých dějin mnoha období. Poslední víkend v září se oblast Podřipska stane významným místem také pro účastníky nejvyšší soutěže ohařů naší republiky - Memoriálu Karla Podhajského (MKP). O tom, jak probíhají přípravy na letošní, již 69. ročník, jsem si jela povídat s předsedou Kynologické komise Okresního mysliveckého spolku v Litoměřicích Václavem Kratochvílem.

Naše myslivost má řadu významných tradic mezi něž jistě patří i pořádání MKP. Bude se letošní ročník v něčem lišit od těch předchozích?
Letošní MKP přináší oproti minulým ročníkům jednu podstatnou změnu. Je jím usnesení Kynologické komise Českomoravské myslivecké jednoty, že v soutěži pokračují všichni psi, a to i v případě obdržení vylučující známky z některé disciplíny. Výsledné pořadí bude samozřejmě tak, jak jsme zvyklí podle počtu bodů v první, ve druhé a ve třetí ceně. Za nimi budou následovat podle počtu dosažených bodů právě ti psi, kteří někde neuspěli. Tím je dána záruka, že všech dvacet startujících psů poběží celé dva dny. Nemůže se tedy jako v minulosti stát, že se na tak významné akci nebude mít korona druhý den na co dívat.

A co zajímavého nabídnou účastníkům pořadatelé z Litoměřicka?
Myslíme si, že naší velikou výhodou je zajištění zázemí memoriálu v jediném areálu. Vše je soustředěno do centra Roudnice nad Labem a jejího okolí. Hlavní stanoviště je v areálu rekreačního střediska Pod Lipou přímo v Roudnici. Zde je dostatečná kapacita pro ubytování nejen vůdců a rozhodčích, ale také pro diváky. Budou zde samostatné místnosti pro rozhodčí a pro počítačové zpracování výsledků. Společenský sál je také přímo v tomto rekreačním středisku, takže účastníci budou mít naprostou svobodu v rozhodování, mohou se vzdálit pokud budou unavení a nebudou závislí na odvozech. Ubytování zajišťuje vůdcům a psům dostatečné soukromí, navíc samotné prostředí s řadou sportovišť je velice hezké. Celý prostor má parkovou úpravu a areál ohraničuje Labe, to vše je pro psy velmi příznivé.

Tyto podmínky vůdci jistě ocení. Samotné slavnostní zahájení se uskuteční také v tomto rekreačním středisku?
Vlastní slavnostní zahájení proběhne v půl deváté na zámku v Roudnici nad Labem, kde nám vyšel vstříc současný majitel. Zámecké prostory jistě takové události dodají patřičnou atmosféru. Pro tuto příležitost i na vyhlašování výsledků se nám podařilo zajistit trubače z vojenské školy v Roudnici. Vzhledem k tomu, že se naprostá většina memoriálu bude odehrávat na Roudnicku, převzalo město nad námi ochrannou ruku. Starosta města pan Kubínek i náš hlavní garant Ing. Hrouzek jsou nám velice nakloněni a dělají vše pro to, aby byl memoriál co nejdůstojnější propagací kraje. Pomohli nám zajistit některé sponzory, propagační materiály, přislíbili péči o čestné hosty memoriálu. Rovněž zajistili, že náměstí bude při zahájení uzavřené pouze pro potřeby memoriálu, takže bude dostatečný prostor pro řazení automobilů při odjezdu do honiteb. Ing. Hrouzek jedná o všem potřebném s naším OMS.

Zmínil jste se o OMS. Jak probíhají přípravy na této úrovni?
Kynologických akcí je na Litoměřicku každý rok poměrně hodně, takže naše spolupráce s OMS je tradičně dobrá. Předseda Ing. Kraus, jednatel A. Rolínek a ekonom Ing. Vosmyk zajišťují administrativní stránku, jednají ohledně již jmenovaných záležitostí a Kynologická komise (KK) má za úkol zajistit vše po stránce praktické. V rámci OMS máme navíc ustanovenou koordinační komisi Memoriálu Karla Podhajského, která se schází pravidelně jednou za měsíc. Výsledky z koordinační komise projednáváme na myslivecké radě, aby byla záruka, že se všechno dá dohromady.

O Vaši kynologické komisi je známo, že má velkou členskou základnu, kterou vám jinde závidí, je to tak?
Máte správné informace, na aktivech se nás schází třicet i více a stále nám přibývají noví členové, které podporujeme ve cvičení. Snažíme se, aby se kynologie na okrese Litoměřice dostala do povědomí široké veřejnosti. Potom máme záruku, že při pořádání velkých akcí je dostatek lidí, kteří přiloží ruku k dílu. Navíc tu je řada, dalo by se říci "zkušených harcovníků", kteří mají co předat ostatním.

Přesto mi dovolte jistou pochybnost, i když asi málokterý okres má tolik aktivních kynologů na tak vysoké úrovni, příprava MKP je asi něco jiného... ?
Musím říct, že nějaké pořadatelské zkušenosti máme, protože je to již čtvrtý memoriál, který se u nás koná. Navíc řada našich členů na vysoké soutěže pravidelně jezdí - ať už jako vůdci nebo jako rozhodčí, takže jsme se takové akce nebáli. Na druhou stranu se na náš okres většina zasvěcených dívá s velkým očekáváním. Není lehké tento pohled nezklamat, proto se snažíme všechny naše zkušenosti zhodnotit, vyvarovat se chyb a doufáme, že naše renomé, které máme v rámci republiky, se jen potvrdí.

Pravda, sama vím, že nominace na memoriály se každoročně neobejdou bez vůdců z Litoměřicka, není tomu jinak ani letos. Ale nebudou Vám právě tito lidé chybět při přípravách MKP?
V tomto roce se od nás podařilo nominovat na Memoriál Richarda Knolla (MRK) poměrně hodně lidí a je jasné, že budou potřebovat čas především na cvičení. Jsou to však samí zkušení vůdci, kteří již dovedou odhadnout, jak mohou pomoci s přípravami. Pořádání takové akce zabere hodně času a úsilí a nás naopak těší, že máme jako okres relativně vysokou šanci, že se na MKP může dostat i někdo "z našich". Navíc věříme, že by se díky tomu mohla přijít podívat i řada myslivců, kteří se psům tolik nevěnují a podobnou akci nikdy neviděli. Jistě si nenechají ujít příležitost podpořit někoho známého. Přeci jen je to významný svátek myslivců a lidé přijdou fandit.

Na MKP je také delegována řada rozhodčích z Litoměřicka...
Jsme rádi, že se podařilo při projednávání otázky výběru rozhodčích prosadit především ty z našeho okresu. Samozřejmě je to z důvodů finančních, ale hlavně jsou tady u nás velice aktivní kynologové, takže doufáme, že i po této stránce budou všichni spokojení. Pevně věřím tomu, že právě tito naši zkušení rozhodčí napomůžou tomu, aby vše proběhlo nejen podle zkušebního řádu, ale také v co nejpřijatelnější formě pro zkoušené vůdce a jejich svěřence. Samozřejmě budou naši rozhodčí nakombinováni s rozhodčími z celé republiky. Tím je také zajištěno, že na všech disciplínách bude minimálně jeden rozhodčí, který lokalitu zná a budou se tím eliminovat jakékoli dohady.

Když už hovoříme o lokalitách, mohl byste nám je charakterizovat trošku konkrétněji? Kde se budou konat například polní práce?
Hlavní stanoviště práce na poli bude na hřišti ve Vodochodech - Straškově. Dlouhodobě spolupracujeme se zemědělskou společností Astur Straškov, které zemědělsky hospodaří na svých a na pronajatých pozemcích na ploše přes čtyři tisíce hektarů. Je pro nás velikou výhodou, že ředitel pan Novák a zootechnik Ing. František Král jsou oba myslivci a jsou nám nakloněni. Navíc Ing. Král je hlavní organizátor projektu Revitalizace krajiny pod Řípem. Na polích tohoto sdružení jsme již několikrát pořádali naše všestranné zkoušky, které nesou název Pohár Českého středohoří. Oba nám také pomáhají, abychom měli dostatek ploch jetelů, vojtěšek a travin v době konání těchto akcí.

Jaké je složení zvěře v této oblasti?
Naše zkušenosti z této lokality jsou takové, že je velice dobře zazvěřena, především zajíci. Není zde žádnou výjimkou, že například na společném honu se každý pes setká s deseti, patnácti zajíci. Memoriál tedy bude náročný pro ty psy, kteří na zaječí zvěř nejsou tolik zvyklí. Letošní zima však byla příznivá i pro pernatou zvěř, takže je zde také dostatek koroptví, ale i bažantů. Ty jsme navíc zajistili v bažantnici v Budyni a před memoriálem se budou vypouštět. Co se týče drobné zvěře, myslím, že je záruka, že každý zkoušený pes jí bude mít dostatek, aby mohl prokázat své kvality.

A co mohou účastníci očekávat od vodních prací?
Zajištění prostředí pro vodní disciplíny bylo největším problémem, protože na našem okrese máme odpovídající rybník poměrně daleko od ostatních honiteb, kde bude memoriál probíhat. Naštěstí se nám podařilo najít soukromé vodní plochy v lesním útvaru a oslovit majitele, Lesní společnost Jerpice, které zde působí, a také OMS Kladno, protože tyto lokality spadají už pod ně. Je to asi nejvzdálenější místo od centra dění memoriálu, ale i tak je to z hlediska přejezdů přijatelné. V zajištění vodních prací, nám velmi pomáhá zdejší farmář Ing. Pavel Novák, který v této oblasti působí a hospodaří.

Prozradíte o této lokalitě něco konkrétnějšího?
Celkově se jedná o velice vhodný areál. Je zde dostatek rákosu i vodní plochy a v neposlední řadě také prostoru pro konání takové akce. Jsou to v podstatě dvě vodní části rybníka rozdělené náspem, který je poměrně vyvýšený. To je naprosto ideální, protože korona dobře práci psů uvidí a přitom je nebude rušit svou přítomností. A co by se dalo prozradit? Snad jen to, že psi budou muset při dohledávkách i plavat a že se setkají s živou kachnou, aby byla zajištěna možnost na zadávání případných titulů.

Nyní se zbývá zmínit ještě o podmínkách pro lesní disciplíny. Jak a kde tedy budou probíhat?
Výběru vhodného lesa jsme se věnovali hned od začátku. Roudnicko je převážně polnaté a my všichni na lesní nácvičky dojíždíme poměrně daleko. Pro tuto příležitost jsme vybrali úplně nový prostor. Vlastníky jsou hned tři myslivecká sdružení - MS Na Ladech Černěves, MS Lounky, MS Sovice-Vrbice-Vetlá, která nám všechna vyšla vstříc. Jejich zástupci s námi ochotně prošli les, pomohli vytipovat vhodné lokality, tak aby bylo vše co nejvíce pohromadě. V předstihu jsme připravili pouze "ohrádku", ostatní disciplíny máme značené pouze v hlavě a budeme je tajit až do polední chvíle. Vůdci se však nemusejí ničeho obávat, les je to spíše "parkový", rovinatý, takže doufáme, že i korona dobře uvidí z větší vzdálenosti a bude co nejméně rušit výkony psů. Také místo pro "ohrádku" jsme vybírali s ohledem na atraktivitu této disciplíny a mělo by i zde být dobře vidět. V lese budeme dbát tradic naší myslivosti, úspěšné dosledy bude ohlašovat náš dlouholetý trubač pan Hnilica se svým vnukem.

Z rozhovoru to vypadá, že snad nemáte žádné těžkosti...
Děláme maximum pro to, aby vše vyšlo a jak už jsem říkal, s pořádáním podobných akcí máme zkušenosti. V této době je již opravdu vše potřebné zajištěné. V podstatě sháníme už jen některé ceny.

Na jaké ceny se tedy mohou úspěšní vůdci těšit?
Sehnání cen a sponzorství bylo jedním z hlavních úkolů všech, kdo se na pořádání memoriálu podíleli. Hned v začátku nám velmi vyšla vstříc myslivecká sdružení z okresu, která nám na naši výzvu finančně pomohla. Zapojily se také OMS Česká Lípa, OMS Liberec a OMS Teplice. Dále nám peníze poskytla Halali a Českomoravská myslivecká jednota, Hejtman Ústeckého kraje, Ministerstvo financí a Lesy ČR. Také již zmíněné město Roudnice nad Labem a časopis Myslivost, kteří nám pomáhají především s propagací. Všem sponzorům je potřeba u takové akce opravdu poděkovat, protože se přece jen jedná o rozpočet okolo 600 000 Kč. Co se týče cen, snažíme se, aby byly adekvátní alespoň startovnému. To je dnes poměrně vysoké - pro psy z České republiky to jsou dva tisíce korun, pro ostatní stopadesát euro. Samozřejmě hlavní ceny budou mnohem vyšší. Pro první tři máme zajištěné povolenky na odlov spárkaté zvěře. Konkrétně je to odlov jelena pro vítěze, daňka v oboře Na Dlouhém vrchu v Litoměřicích pro druhého v pořadí a muflona pro třetího. Věřím tedy, že první tři budou dostatečně myslivecky odměněni.

Neodmyslitelnou a důlažitou součástí memoriálu jsou diváci. Co chystáte pro ně?
Doufáme, že místo pořádání letošního MKP je dobře dostupné pro všechny, kteří se rozmýšlejí přijet podívat. Proto se snažíme o koronu dobře postarat, na každém stanovišti bude zajištěno místo pro odpočinek i občerstvení. Na páteční večer plánujeme posezení s muzikou na přivítání všech účastníků a hostů. Počítáme, že se zde sejde řada známých a kamarádů z celé republiky, kteří se potkávají většinou pouze při podobných událostech. Proto jim chceme zajistit příjemnou atmosféru na popovídání. V sobotu večer počítáme s větším nárůstem lidí z řad diváků. I na tento večer bude připraven program s hudbou z Roudnice.

Vzhledem k tomu, že Vy sám jste nominován na MRK, nejde se nezeptat jak cvičíte?
S cvičením mám v letošním roce trošku problém. Fenku, se kterou se mi podařilo nabodovat, jsem nechal nakrýt a má nyní štěňata. Ta jsou sice již odrostlá a v době, kdy vyjde tento rozhovor, budou již určitě u svých nových majitelů, ale výcvik to rozhodně hodně ovlivnilo.

To nebývá zvykem, aby někdo nakryl v době kdy má šanci jít na memoriál...
Tak to je trošku složitější. Fenka je totiž už pětiletá a bohužel vystřídala několik majitelů. Všude z ní byli nešťastní, protože je velice temperamentní a náruživý lovec. Já si ji vzal především proto, že původně pochází z chovatelské stanice odkud byl i loňský vítěz MKP a navíc je po mém psovi, který byl podobné povahy a byl velice pracovitý. S fenkou jsme v loňském roce absolvovali všechny možné zkoušky vypsané pro ohaře, včetně všestranných, kde se nám podařilo nabodovat. Sice není naučená jako hlasič, na čemž si zakládám u naprosté většiny svých psů, ale to se z časových důvodů opravdu nedalo stihnout. V lese tedy pracuje jako oznamovač a můžu říct, že je velice spolehlivá. Teď záleží na tom, jak se dostane do potřebné kondice. Mně už se ale podařilo na memoriálu vést několikrát a pokud bych cítil, že fenka není dobře připravená, uvolnil bych místo náhradníkovi. Sice by to byla veliká škoda, ale musím přiznat, že i s organizací MKP mám mnoho práce a na cvičení letos zbývá méně času. Každopádně už jsem si vybral dvě její štěňata.

Připravujete fenku sám nebo cvičíte společně s ostatními?
Až do konce července si každý připravoval psy zvlášť. Na posledním aktivu jsem ale už oslovil všechny, kdo by měli zájem cvičit společně. Přihlásilo se asi deset lidí, protože ještě v srpnu pořádáme lesní zkoušky a hned týden po MKP zkoušky všestranné. Podle časových možností budeme chodit cvičit ve skupinkách, abychom tolik nezatěžovali ta sdružení, kde máme možnost cvičit i ta, kde se jednotlivé akce budou pořádat.

Děkuji za rozhovor a přeji, aby MKP dopadl podle Vašich představ a Vám osobně hodně zkouškového štěstí!
Připravila Ing. Pavla ŠILAROVÁ
Zpracování dat...