ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecký kalendář

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
V srpnu začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře (vysoké, sičí, daňčí, mufloní a dospělé zvěře černé). Pozornost průběrného odstřelu zaměřujeme zejména na samčí zvěř I. věkové třídy a na nevodící samice. Začátek srpna využijeme ještě k lovu dospělých, trofejových srnců v říji. Je známé, že po říji se nám srnci „ztratí“ a můžeme se s nimi setkat až v září. Více >
Myslivecký kalendář

Postřehy z besedy o střelivu Sellier & Bellot na letošní výstavě Natura Viva 2007

Myslivost 8/2007, str. Pavel BERAN
Počet komentářů: 0
Jako doprovodný program výstavy Natura Viva 2007 se uskutečnila dne 25. 5. 2007 beseda o střelivu Sellier & Bellot, a to jsem si nemohl nechat ujít. Můj zájem se vyplatil, náš největší výrobce střeliva byl na besedě zastoupen osobami nad míru povolanými – výrobním a technickým ředitelem Ing. Lajdou, vedoucím vývoje nábojů Ing. Kratochvílem a obchodním ředitelem Ing. Nedvědem. O své zkušenosti s použitím střeliva Sellier & Bellot byli připraveni se s diskutujícími rozdělit zkušení lovci Dr. Uher a Ing. Macháček z Vojenských lesů s.p., pan Vitner, oborník z Flájů, zkušený praktik Ing. Halámek a JUDr. Jirkovský, soudní znalec se specializací balistika, zbraně a střelivo. Více >
Postřehy z besedy o střelivu Sellier & Bellot na letošní výstavě Natura Viva  2007

Poznámka k lovu paličkáčů

Myslivost 8/2007, str. Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
S příchodem května se na webových stránkách Myslivosti rozhořela jako každým rokem vášnivá diskuse související s průběrným lovem srnců paličkáčů. V čísle 6/2007 byly nejzajímavější příspěvky z této diskuse následně zveřejněny. Svědčí o tom, že našim myslivcům není v žádném případě lhostejný stav populací chované zvěře a že jsou ochotni se nad danou situací zamýšlet. V daných příspěvcích zazněla celá řada názorů vycházejících z rozdílných místních podmínek a celá řada hodnotných závěrů. Více >
Poznámka k lovu paličkáčů

V přírodě rád relaxuji

Myslivost 8/2007, str. Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V příjemném prostředí restaurace v centru Prahy jsem se sešel s našim známým hercem, bavičem, majitelem divadla, nezapomenutelným představitelem Františka Koudelky z filmu Jáchyme hoď ho do stroje panem Luďkem Sobotou, který mě mile překvapil svým pozitivním vtahem k přírodě a myslivosti. Více >
V přírodě rád relaxuji

Chov zvěře ve volnosti a v oborách

Myslivost 8/2007, str. Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Zřejmě není pochyb o tom, že v počátcích vývoje lidského rodu žili na Zemi všichni živočichové bez zásadních omezení, pokud k nim nepočítáme sezónní klimatické výkyvy spojené s nedostatkem či nadbytkem potravy, za jejímž získáním se poměrně pohyblivé druhy živočichů stěhovaly (migrovaly) – jak to u některých druhů známe ještě i ze současnosti. Podobně se stěhovaly za lepšími zdroji potravy i lidské rody (později kmeny až národy), ale s nárůstem počtu lidské populace docházelo ke konkurenčním střetům a bojům o lépe zazvěřená loviště. Tehdy ještě nelze mluvit o honitbách v dnešním slova smyslu, neboť každý mohl lovit kdekoliv a cokoliv, pokud ovšem mohl lovený kus dostihnout a přemoci. Už tehdy by tedy bylo možno hovořit o volných honitbách přitom už ale svým způsobem omezených na území vlastního rodu či kmene. Více >
Chov zvěře ve volnosti a v oborách

Populace kamzíka horského v MS Česká Kamenice

Jan PALEČEK
Počet komentářů: 0
Rád bych seznámil čtenáře Myslivosti s velmi stručným nástinem dějinného vývoje výskytu populace kamzíka horského v honitbě obhospodařované již šedesát let Mysliveckým sdružením „Divočák“ Česká Kamenice Lesní správy Rumburk. Více >
Populace kamzíka horského v MS Česká Kamenice

Zdravotní problematika kamzíka v Lužických horách

MVDr. Jiří KUČERA a Ota BURŠÍK
Počet komentářů: 0
Zdravotní problematikou kamzíka na Českokamenicku jsem se začal zabývat od roku 1970. V tomto roce byla Okresní veterinární správa v Děčíně požádána Lesním závodem v České Kamenici, aby pomohla navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení kmenového stavu, ozdravení populace a zkvalitnění trofejové hodnoty ulovených kusů. K tomu byla samozřejmě nezbytná diagnostická základna veterinárních ústavů s možností provádění speciálních vyšetření. Více >

Spisovatelské dostaveníčko pod Pradědem

Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Příjemně hřející sluníčko a svěží horský vzduch, romantické lázeňské prostředí, přátelská i pracovní atmosféra, zájem veřejnosti i některých médií provázely historicky druhé kulturně společenské setkání členů Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty, které se uskutečnilo první červencový víkend v Karlově Studánce v Jeseníkách. Více >
Spisovatelské dostaveníčko pod Pradědem

Výroční malorážka z Uherského Brodu

CZ 452-2E ZKM Limited Edition Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Vyrábí-li se některá zbraň nebo kategorie zbraně padesát let, jde bez nadsázky o významnou událost. Pokud je po padesáti letech zbraň stále žádaná v zemi svého původu a potažmo v dalších krajích nebo dokonce na celé planetě Zemi, patří ke zbraním mimořádně úspěšným a v jistém směru nadčasovým. V roce 2005 dovršily a překročily páté desetiletí uvedení na australský trh malorážky, vyráběné od roku 1964 v České zbrojovce Uherský Brod a výrobce připravil pro střelce omezenou sérii výročních zbraní. Více >
Výroční malorážka z Uherského Brodu

Zkušenosti s biopásy v Tečovicích

Ing. Marek KOUTNÝ, Ing. Vladimír ZELINA
Počet komentářů: 0
MS Tečovice myslivecky obhospodařuje honitbu o celkové výměře 620,9 ha, z toho půdy zemědělské 572,8 ha, lesní 4,9 ha, ostatní plochy 26,7 ha a vodních ploch 13,4 ha. Honitba se nalézá v příměstské oblasti Zlína. Více >
Zkušenosti s biopásy v Tečovicích

DUDEK CHOCHOLATÝ Upupa epops

Text a snímky Jiří LIŠČÁK
Počet komentářů: 0
Asi 28 cm dlouhý pták řádu srostloprstých, na hlavě, krku a těle hnědě rezavý, křídla, ocas černobíle pruhovaný, na hlavě rezavě hnědá chocholka s černými skvrnami na konci peří, kterou při vzrušení dokáže roztáhnout do vějíře. Světlé břicho, nápadně dlouhý, dolu zahnutý zobák, krátké nohy. Více >
DUDEK CHOCHOLATÝ Upupa epops

Jak na „podvojné“ účetnictví v mysliveckých sdruženích a honebních společenstvech?

OK System
Počet komentářů: 0
V posledních letech se rozvířila diskuse na téma změny ve vedení účetnictví v neziskových organizacích. Všechny neziskové organizace mají povinně přecházet na „podvojné“ účetnictví. Datum tohoto přechodu byl několikrát odložen, v současnosti je podle platné legislativy povinnost vést „podvojné“ účetnictví pro neziskové organizace od 1.1.2008. Více >
Jak na „podvojné“ účetnictví v mysliveckých sdruženích a honebních společenstvech?

Navštívili jsme OMS Litoměřice

Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Okres Litoměřice se rozkládá na úpatí Českého středohoří a patří k nejteplejším územím České republiky. Řeka Labe tento okres rozděluje na pravou hornatější část a levou rovinatou, úrodnou, s malebnou dominantou - horou Říp. Díky příznivým podmínkám klimatickým i krajinným nese Litoměřicko přízvisko Zahrada Čech. Mírné podnebí vyhovuje i mnoha druhům zvěře, Litoměřicko má také z celého Ústeckého kraje nejsilnější zastoupení myslivců. V letošním létě má nejvíce napilno zdejší kynologická komise, neboť se připravuje na pořádání Memoriálu Karla Podhajského. Aby vše probíhalo tak jak má a aby ani ostatní obory myslivecké činnosti nepřišly zkrátka, na to dohlíží jednatel OMS Litoměřice Adolf Rolínek. Více >
Navštívili jsme OMS Litoměřice

SRNČIA ZVER

Čo rozhoduje pri tvorbe parožia? Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Dr. Rastislav JURČÍK
Počet komentářů: 0
Opodstatnenosť selekcie zveri vykonávanej formou odstrelu, alebo tiež selektívneho odstrelu v kultúrnej krajine bez veľkých predátorov je nespochybniteľná. Otázne však je - čo si pod týmto pojmom predstavujeme a následne realizujeme, resp. aké ciele má v úmysle poľovnícky manažment týmto opatrením dosiahnuť. Ak ide len o reguláciu početnosti zveri – a chceme sa presne vyjadrovať - skráťme vyššie uvedený pojem len na odstrel. Ak však pri love vyberáme jedince, ktoré nedosahujú stanovenú úroveň určitého selektovaného znaku môžeme hovoriť o selektívnom (výradovom) odstrele. Více >
SRNČIA ZVER

Ještě jednou k selekci srnčí zvěře

Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
Jaký význam má průběrný odstřel pro zvýšení kvality srnčí zvěře, je většině myslivců přinejmenším v teorii známo. V mnoha honitbách tomu však praxe vůbec neodpovídá. Více >
Ještě jednou k selekci srnčí zvěře

Nečekaná setkání

Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Vzpomínkami na toulání přírodou se rádi vracíme nejčastěji k prožitým nečekaným setkáním s výjimečnými zvířaty, zvláště takových, k nimž se člověk nemusí vracet jen v duchu, ale má je zvěčněny na fotografických záběrech. Když o tom přemýšlím, skoro vždy se zažijí náhodně a přinášejí spoustu nezapomenutelných dojmů. Více >

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Lov v Česku není jako lov v Africe, kde se to hemží nebezpečnými zvířaty od krokodýla po slona, o jejich králi nemluvě. V našich luzích a hájích může být lovci nebezpečný snad divočák, ne nadarmo u sebe jako jediná zvěř nosí „zbraně“ – a pak už jen ostatní lovci. Nebo také může některý náš myslivec být při lovu nebezpečný sám sobě … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Chronické chřadnutí jelenů

CWD (Chronic wasting disease) MVDr. Šárka STRAKOVÁ
Počet komentářů: 0
Výskyt tohoto onemocnění nebyl v ČR dosud nikdy zjištěn. Přesto podle „Rozhodnutí Komise EU č. 2007/182/ES z 19.3.2007“ byla stanovena všem členským státům povinnost provést do konce lovné sezóny 2007 vyšetření předem stanoveného počtu volně žijících a farmově chovaných jelenovitých. Chronické chřadnutí jelenů (CWD) je obdoba onemocnění skotu (BSE). Více >
Chronické chřadnutí jelenů

VÝLOŽE A VÝŘADY

Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
Uplyne léto, nastane čas podzimních honů, a tak je namístě si připomenout další z našich tradičních zvyků při vzdávání pocty ulovené zvěři. Úctu ke zvěři považujme za nejdůležitější vlastnost ušlechtilého myslivce, a těmi bychom měli být všichni. Tak jako při osamělém lovu vzdáváme poctu zvěři, nazývanou rekviem v lese, tak takovým kolektivním rekviem je postání nad zvěří se sejmutým kloboukem při výloži a výřadu. Více >
VÝLOŽE A VÝŘADY

PO STOPÁCH SYSLA OBECNÉHO

Jitka UHLÍKOVÁ
Počet komentářů: 0
Při listování Slovníkem nespisovné češtiny narazíme na výklad slov „nasyslit, syslit“ (výklad: hanl. nadměrně střádat, hromadit). K malým dětem neodmyslitelně patří „syslí tvářičky“. Mezi námi chodí lidé s občanským jménem „Sysel“. Při zadání hesla „sysel“ do internetového vyhledávače je nabídnuto 158 000 odkazů, které toto slovo obsahují… Co je to vlastně za živočišný druh, který se tak „uhnízdil“ v našem mateřském jazyce? Více >
PO STOPÁCH SYSLA OBECNÉHO

NÁRODNÍ MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI

X. Národní soutěž ve vábení jelenů Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Poslední červnový víkend se opět sjelo na do okolí jihočeské Hluboké nad Vltavou několik tisíc myslivců a nemyslivců. Opět se tut totiž konaly Národní myslivecké slavnosti. Hned na začátku je třeba říci, že je opravdu škoda, že se náhodou sešly ve stejném termínu dvě zajímavé akce, byť na opačných pólech republiky. Mnoho myslivců řešilo dilema – jet o víkendu na sever na Skelnou Huť u Mimoně na Lesnický a myslívecký den pořádaný Vojenskými lesy a statky nebo na jih na Ohradu na Národní myslivecké slavnosti. Snad se příští rok pořadatelé domluví a termíny zkoordinují, určitě to bude ku prospěchu věci a hlavně návštěvnosti obou akcí. Více >
NÁRODNÍ MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI

PŘÍSTŘEŠKY PRO DIVOČÁKY

Váš Jan VEBER
Počet komentářů: 0
Již spoustu let chodíme s Jardou Vogeltanzem do jedné obory na Domažlicku, kde téměř vždycky objevíme něco zajímavého k fotografování. Více >
PŘÍSTŘEŠKY PRO DIVOČÁKY

Pražská výstava nožů

Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V sobotu a neděli 28. a 29. dubna 2007, vystavovali naši a zahraniční nožíři své práce na první letošní výstavě nožů v Praze, v Národním domě na Smíchově. Počasí přálo a jako už tradičně se bylo na co dívat. Výtku si zaslouží organizátory poněkud zanedbaná propagace pěkné akce. Před Národní domem, v přilehlých ulicích ani na dalších místech v Praze jsem neviděl žádnou upoutávku nebo plakát o výstavě informující. Více >
Pražská výstava nožů

Věčně zelená muzika - srpen

NA TÝ LOUCE ZELENÝ Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Máme tu srpen, je povolen lov téměř veškeré spárkaté zvěře, mezi nimi i jelenů. Ti vycházejí z lesů na zelenou paši, což není v tomto ročním období nic neobvyklého. Nic neobvyklého není ani na tom, že se o tom zpívalo a zpívá. „Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni.“ Více >

Nález chráněného zvířete aneb co najdeš, to si nenecháš

Ing. Václav TLAPÁK
Počet komentářů: 0
Při výkonu práva myslivosti se často stává, že při běžné obchůzce honitbou najde myslivec živé zvíře (poraněné, nemocné, popř. mládě vypadlé z hnízda apod.) a nebo zvíře uhynulé, patřící do skupiny chráněných, zvlášť chráněných, případně ohrožených druhů živočichů. Málokdo z nás však ví, co vlastně řadový občan může či nemůže v dané situaci dělat a jak se k takové situaci staví zákon. Požádal jsem proto o rozhovor Mgr. Pavlu Říhovou z České inspekce životního prostředí. Více >

Zvěřina bez myslivců, myslivci bez zvěřiny…

Zelený fejeton Vojtěch FATKA
Počet komentářů: 0
Tak se to všechno pěkně zamotává. Na jedné straně je tu poptávka po zvěřině, tedy masa z ulovené zvěře, která ještě stále v těch našich luzích a hájích žije. Vždyť i na jídelníčcích velkolepých párty či dokonce na vládních akcí se objevují mufloní medailónky, jelení soté, zajíc na smetaně, bažantí polévka, kančí guláš či pečená kachna.Samozřejmě patřičně nazvané a připravené! Jedná se o kvalitní maso ze zvěře, pokud je vše podle zákonů, nejen řádně ulovené, ale i registrované a samozřejmě kontrolované. Více >
Zpracování dat...