ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

13. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů v Horce nad Moravou 2007

Arnošt BUČEK
Dne 9. - 10. 6. 2007 uspořádal Klub mysliveckých trubačů při ČMMJ, o.s. již 13. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů. Na Loveckou chatu u Horky nad Moravou se sjelo 150 trubačů z celé České republiky, aby zde mohli poměřit své síly.

Po Společné intrádě od Tomáše Kirschsnera v podání souboru VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou, přítomné uvítal za pořadatele Ing. Jan Jeniš a předseda Klubu mysliveckých trubačů při ČMMJ Ing. Vladimír Sekera. Přítomné pozdravil také starosta obce Horka nad Moravou Oldřich Nykl. Poté byla představena ředitelkou ZUŠ Potštát Janou Kozubíkovou tříčlenná odborná porota ve složení doc. MgA. Jindřich Petráš, Mgr. Leopold Andrejčuk a Miroslav Smrčka. Pod taktovkou JUDr. Petra Vacka všichni trubači zahráli Halali od Antonína Dyka a potom už nic nebránilo tomu, aby mohlo začít trubačské klání.
Vlastní soutěž probíhala v kategoriích B a Es podle ladění nástrojů. Soutěže se celkem zúčastnilo 23 souborů v ladění B, 6 souborů v ladění Es a za obě kategorie celkem 51 sólistů. Soubory i sólisté měli za úkol přednést dvě povinné a jednu volitelnou skladbu, vzhledem k časové náročnosti byla u jednotlivců přednesena pouze jedna povinná skladba. Jednotlivá vystoupení oceňovali potleskem i povzbuzováním přihlížející, trubači i náhodní návštěvníci. Zvuk loveckých rohů se rozléhal po okolí do pozdních odpoledních hodin, po celou dobu porota pečlivě hodnotila a zapisovala výkony trubačů. Jak se na podiu střídaly jednotlivé soubory a pak jednotlivci, tak se sluníčko nachýlilo k obzoru a přiblížilo se vyhlášení výsledků.
Na slavnostním vyhlášení všichni účastníci, nastoupení v půlkruhu podle souborů, již netrpělivě očekávali na ortel, který nad nimi vynesla porota. Ke všem soutěžícím promluvil předseda poroty, pochválil je za velice dobré výkony a stoupající úroveň mysliveckého troubení. Přestože všechny soubory byly na vysoké úrovni, byly mezi nimi rozdíly.
Slova se ujal Ing. Jan Jeniš, aby trubače seznámil s výsledným pořadím. Každý účastník dostal na památku odznak a ti nejúspěšnější pohár. Na závěr porota udělila Cenu nestora českého mysliveckého troubení Josefa Selementa Souboru trubačů MZLU LDF v Brně a Cenu VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou, Janě Kozubíkové. Tečkou za prvním dnem bylo Konopišťské halali zahrané pod vedením Petra Dudy, člena České filharmonie. Potom již nic nebránilo tomu, aby se účastníci odebrali na společenský večer plný zábavy a přátelské atmosféry lidí, které pojí krásný koníček.
V neděli dopoledne proběhlo společné vystoupení trubačů. Každý soubor zahrál několik skladeb, které kolegové i diváci odměnili bouřlivým potleskem. Po vystoupení proběhla pod širým nebem Hubertská mše Es dur, kterou všichni pod vedením jejího autora JUDr. Petra Vacka společně zatroubili a zazpívali. Následovalo slavnostní vysvěcení "Zvonu života", který nechal zhotovit pan Vlastimil Sedláček ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova na památku svých přátel Ladislava Benýška, Josefa Římského a všech kamarádů z Hubertova cechu, kteří již nejsou mezi námi, ale zůstali navždy v našich srdcích. Po poledni se všichni účastníci rozloučili a rozjeli se do svých domovů.
Velký dík patří především organizátorům, bez jejichž mravenčí práce by soutěž nemohla proběhnout. Jmenovitě jsou to pořádající soubor VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jan Jeniš, ředitelka ZUŠ Potštát Jana Kozubíková a Klub trubačů při ČMMJ. Zásluhu na zdárném průběhu mají i sponzoři, hlavně ČMMJ, Olomoucký kraj a Lovecká chata - Horka nad Moravou v čele s panem Vlastimilem Sedláčkem.
Na závěr si nemohu odpustit ještě několik čísel. Souborů v kategorii B bylo 23, což je spolehlivě nejvíc za historii národních soutěží v loveckém troubení. Nejpočetnější soubor měl 28 členů! To je bezpochyby největší soubor mysliveckých trubačů v ČR. Nejmladšímu účastníkovi Honzovi Oprštěnému bylo 7 let a naopak nejstarší účastníky zdobil "stříbrný vlas", což dosvědčuje tvrzení Petra Dudy, že mysliveckému troubení se lze věnovat v každém věku, stačí jen trochu odvahy a odhodlání.
Zpracování dat...