ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jak na „podvojné“ účetnictví v mysliveckých sdruženích a honebních společenstvech?

OK System
V posledních letech se rozvířila diskuse na téma změny ve vedení účetnictví v neziskových organizacích. Všechny neziskové organizace mají povinně přecházet na „podvojné“ účetnictví. Datum tohoto přechodu byl několikrát odložen, v současnosti je podle platné legislativy povinnost vést „podvojné“ účetnictví pro neziskové organizace od 1.1.2008.

(Ve sbírce zákonů v částce 84 rozeslané dne 7. června 2006 byl uveřejněn Zákon č. 264/2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce a obsahuje mimo jiné v části šedesáté změnu zákona o účetnictví: "V § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., se slova "od 1. ledna 2007" nahrazují slovy "od 1. ledna 2008").

Co z této legislativní úpravy vyplývá pro myslivecká sdružení a honební společenstva?
Místo toho, aby se v převážné míře věnovali činnostem, pro které byla organizace založena, musí najít způsob, jak co nejjednoduššeji a nejrychleji zvládnout účtování. Ve většině neziskových organizací pracují dobrovolníci ve svém volném čase, vedou účetnictví aniž by měli ekonomické vzdělání a zkušenosti s vedením "podvojného" účetnictví. K vedení "jednoduchého" účetnictví stačil organizacím doposud pouze peněžní deník a další doprovodné knihy. Pro vedení "podvojného" účetnictví byť ve zjednodušené formě, již tento způsob nelze použít.
Vhodným řešením by bylo zvolit jednoduchý účetní program, který uživateli umožní správně zpracovávat a evidovat účetní doklady bez hlubších znalostí účetnictví.
Takovým programem je účetní program OKbase One od společnosti OKsystem, s.r.o. (www.oksystem.cz), který je "šitý neziskovým organizacím na míru". Při vývoji tohoto programu firma OKsystem s.r.o. vycházela z mnohaletých zkušeností s vytvářením softwaru, které spojila s cennými poznatky z praxe neziskových organizací.
Program obsahuje všechny potřebné součásti, není tedy zapotřebí zakupovat různé moduly. Zadávat lze všechny typy dokladů - faktura, pokladní doklad, bankovní výpis, interní doklady, mzdy, sklady, majetek, příjem členských příspěvků, dotací, darů a další. V programu je připravena řada standardních tiskových sestav (předvaha, hlavní kniha, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, účetní deník) i tiskové sestavy specifické pro neziskový sektor, např. přehled členských příspěvků, vyúčtování dotací a grantů, přehled o akcích, podklady pro rozvahu, výkaz zisků a ztrát apod.
Účastníci výstavy Natura Viva 2007 v Lysé nad Labem měli možnost se s tímto programem seznámit v rámci expozice ČMMJ a získat zdarma demoverzi programu. Ve spolupráci s redakcí časopisu Myslivost a ČMMJ nabízíme nejen možnost vyzkoušení programu pomocí demoverze, ale i zajímavé bonusy novým uživatelům. Demoverzi programu lze ihned stáhnout na stránkách www.oksystem.cz v části Vlastní produkty - OKbase One nebo Vám ji zdarma zašleme poštou.

Podrobný popis produktu s příklady najdete také na www.myslivost.cz u přehledu článků čísla 8/2007.

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...