ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Spisovatelské dostaveníčko pod Pradědem

Oldřich KOUDELKA
Příjemně hřející sluníčko a svěží horský vzduch, romantické lázeňské prostředí, přátelská i pracovní atmosféra, zájem veřejnosti i některých médií provázely historicky druhé kulturně společenské setkání členů Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty, které se uskutečnilo první červencový víkend v Karlově Studánce v Jeseníkách.

Ve skutečnosti se však jednalo již o pátou akci svého druhu, když první setkání především spisovatelů se konala v oboře Klokočka, v Želetavě, Halenkovicích u Zlína a Jaroměřicích u Jevíčka. Z celkového počtu členů Klubu autorů ČMMJ zamířila do Jeseníků více než polovina a hosty setkání byli i noví zájemci o členství.

Hostitel a hostitelé
Již v době, kdy byl nejmladší z klubů Českomoravské myslivecké jednoty zakládán bylo rozhodnuto, že společná setkání jeho členů se budou konat s roční periodicitou jako akce, které mají propagovat autorskou literární, výtvarnou, fotografickou a filmovou, ale třeba i dramatickou a hudební tvorbu s tematikou myslivosti a přírody mezi veřejností v místě konání a jeho nejbližším okolí. Připravit akci, které se zpravidla zúčastní kolem patnácti autorů, jejich partnerek a blízkých, ale také několik pozvaných hostů, rozhodně není jednoduché, ani není možné dělat takový podnik "z centra". Proto se vždy úlohy hostitele ujme některý z autorů, který setkání umělců - myslivců připraví ve svém "domácím" prostředí. Tentokrát byl hostitelem mimořádně literárně čilý spisovatel, nositel Umělecké ceny ČMMJ za rok 1999 Ota Bouzek, který v Karlově Studánce žije a téměř všechny jeho knihy se námětově dotýkají jesenické přírody a mysliveckých zážitků z tohoto krásného koutu přírody. Svého úkolu se zhostil nadmíru zodpovědně a pro všechny přítomné připravil hodnotný a zajímavý společenský, pracovní i poznávací dvouapůldenní program, za což mu od všech členů Klubu autorů ČMMJ patří vřelý dík.
Štafetu převzal Ota Bouzek od zakladatele a současně předsedy Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty Oldřicha Koudelky, dále ji v neděli po obědě pomyslně předal do rukou kreslíře, výtvarníka a autora humorných povídek Petra Slaby. Ten bude hostitelem setkání autorů v roce 2008, které se bude konat na Kokořínsku.

Lázně a myslivost
Na setkání do Karlovy Studánky přicestovali tito autoři: Arnošt Tabášek, Zdeněk Hruška, Josef Václav Jiroušek, Oldřich Koudelka, Jan Lacina, Jiří Kasina, Jaromír Kovařík, Oldřich Tripes, Petr Slaba, Jiří Šmotek, František Kolda, Vladislav Krop, Václav Nasvětil, Jaroslav Šprongl, domácí Ota Bouzek, čekatelé členství Vlastimil Slavíček, Jiří Vlček. Co je potěšitelné, o členství v Klubu projevil zájem i Jiří Mlčoušek. Početná skupina autorů byla přijata v historické budově ředitelství Státních léčebných lázní Karlova Studánka jejich ředitelem prim. MUDr. Janem Vrabcem a místostarostkou obce Karlova Studánka paní Danutou Riedlovou. Po uvítacím přípitku, čím jiným než zdejší bylinnou specialitou likérem Praděd, a představení přítomných autorů seznámil primář Vrabec přítomné podrobně s historií zdejšího lázeňství.
O historii i současnost lázní se účastníci setkání zajímali i při "vlastivědné" procházce. Lázně Karlova Studánka leží v nadmořské výšce 800 m.n.m. v údolí Bílé Opavy jen na dohled nejvyšší moravské hory Praděd. Tradice říká, že je zde nejčistší vzduch v celé střední Evropě, proto se zde léčí především choroby dýchacích cest. První zmínky o léčivých pramenech pocházejí již z počátku osmnáctého století a pod lékařským dohledem je léčba řízena od roku 1785. Dnešní název získaly lázně v roce 1803 po habsburském vojevůdci Karlovi, přemožiteli Napoleona u Aspern v roce 1809.
V okolních lesích vždy bylo hodně zvěře, a proto se zde aktivně rozvíjela myslivost. Připomíná to i název místní části Hubertov, kde bývalo sídlo zdejší lesní správy. A nedaleko, doslova přes kopec, se nachází lokalita Kamenec, kde začal před takřka sto lety slavný chov jesenických kamzíků. Tuto slavnou éru připomíná i nejstarší stavba karlovy Studánky - unikátní dřevěná kaple svatého Huberta, kterou si myslivečtí spisovatelé a výtvarníci se zájmem prohlédli. Raritou kaple je unikátní dřevěný mobiliář, olejomalby s historickými erby a znaky, ale také to, že v jednom prostoru se objevuje zpodobnění jak sv. Huberta, tak i sv. Eustacha.

Podvečerní beseda v lázních
V rámci setkání se již tradičně uskutečnila beseda s veřejností, kterou v tomto případě tvořili zejména lázeňští hosté. Akci s přehledem moderoval šéfredaktor Myslivosti a jednatel Klubu autorů ČMMJ Jiří Kasina, který v úvodu besedy seznámil přítomné s historií mysliveckého písemnictví u nás, s okolnosti, které vedly k založení Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty a plány této organizace do blízké i vzdálenější budoucnosti. Poté následovalo neformální představení jednotlivých tvůrců a jejich tvorby, které se neslo ve velice přátelském duchu a nechyběl ani humor a nadsázka. Bezesporu nejvíce zaujalo vystoupení nestora myslivecké historie a tradic doc. Jaromíra Kovaříka, zkušeného mysliveckého odborníka Oldřicha Tripese, špičkového znalce zdejšího chovu kamzíků Jiřího Mlčouška či akademického malíře Václava Nasvětila. Jaroslav Šprongl představil připravovaný televizní program o myslivosti a myslivcích, na němž se někteří členové Klubu autorů ČMMJ budou aktivně podílet. Výtvarník Petr Slaba předvedl svoje karikaturistické umění, když na paži paní místostarostky nakreslil "jesenického" zajíce. Dvouhodinový program v lázeňském domě Libuše obohatila vynikající ukázka vábení jelenů v podání mistra nad mistry pana Oldřicha Novobilského. Po něm si vábení vyzkoušely i některé z manželek přítomných autorů.
Došlo samozřejmě i na představení dosavadních titulů knih z edice Klubu autorů a dalších publikací z pera přítomných autorů, po kterém následovala neformální autogramiáda.

Turistický nedělní závěr
Závěr letošního setkání členů Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty patřil neodmyslitelně horám. V nedělním ránu se téměř všichni vydali na Ovčárnu, odkud část autorů směřovala na nejvyšší horu Jeseníků Praděd, ostatní pak zvolili cestu kolem chaty Barborka údolím Bílé Opavy zpět do Karlovy Studánky. Během několikakilometrového turistického putování je Ota Bouzek ochotně seznámil s aktuálními otázkami myslivosti a lesnictví v oblasti, s tím, jak se zvěř vyrovnává se stále rostoucím počtem turistů v Jeseníkách i problémy s likvidací posledních velkých kalamit. Přítomní autoři se také zastavili na stanici Horské služby, kde je její náčelník Slávek Tejnský seznámil s aktuálními úkoly této organizace.
Letošní kulturně společenské setkání členů Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty bylo milé, přátelské, pracovní i inspirativní. Bezesporu napsalo další úspěšnou kapitolu do příběhů současného českého mysliveckého písemnictví a předznamenalo podobné akce, které se budou konat v blízké budoucnosti. Ale o tom až příště...
Oldřich KOUDELKA
předseda Klubu autorů
Kresba Petr Slaba
Snímky Jiří Kasina a Oldřich Koudelka
Zpracování dat...