ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

ÚNOR V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Přestože letošní zima není tak bohatá na sníh jako zima loňská, i měsíc únor by měl být měsícem především intenzivní péče o zvěř. V únoru zpravidla dochází k poškozování lesních porostů ohryzem jelení zvěří. Proto této zvěři předkládáme především krmiva s vysokým obsahem vlákniny a tříslovin - zejména kaštany, žaludy a letninu. Dostatek sena v krmelcích by měl být, zvláště při vyšší sněhové pokrývce, samozřejmostí. Jadrná krmiva předkládáme zvěři jen v malých dávkách, a to především srnčí a daňčí zvěři. Jelení zvěři raději jadrná krmiva nepředkládáme. Dužnatá krmiva předkládáme zvěři v množství, které zvěř stačí co nejdříve zkonzumovat. Více >
ÚNOR V HONITBĚ

ŠKODY ZVĚŘÍ - Část I. - všeobecný náhled

Myslivost 2/2007, str. 7 Ing. Roman JELINEK,
Počet komentářů: 0
V posledních letech, vlivem nárůstu početních stavů spárkaté zvěře (viz tab. 1 a 2) a změnou systému zemědělského hospodaření, se stává stále častější realitou vymáhání náhrad škod způsobených zvěří na zemědělských kulturách nebo lesních porostech. Vzhledem k rostoucím početním stavům a plošnému rozšíření některých druhů spárkaté zvěře v ČR, má největší podíl na způsobených škodách jelení a černá zvěř. Škody způsobené zvěří v posledních letech narůstají do takové míry, že v mnoha honitbách výše jejich náhrad přesahuje hodnotu vlastního nájemného (viz tab. č. 3). Zákon o myslivosti ukládá všem držitelům honiteb hmotnou odpovědnost za škody způsobené zvěří. V této souvislosti jsou držitelé honiteb nuceni tyto škody omezovat a snižovat, případně po dohodě s majitelem pozemků (porostů) jim předcházet (stavbou a údržbou oplocenek), aby zabránili způsobení škod a jejich následnému hrazení. Více >
ŠKODY ZVĚŘÍ - Část I. - všeobecný náhled

Kontrola ulovené zvěře

Myslivost 2/2007, str. 11 Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Pytláctví bylo, je a, bohužel, asi i nadále bude i v 21. století problémem výkonu práva myslivosti. Po dlouhých letech se konečně podařilo v zákonu o myslivosti č. 449/2001 Sb. v platném znění kodifikovat ustanovení o kontrole ulovené zvěře. Jsou to všem myslivcům známé plomby a lístky o původu zvěře. Není to nic nového. Koneckonců podobná ustanovení lze najít i zákonech sousedních zemí. Více >
Kontrola ulovené zvěře

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Myslivost 2/2007, str. 13 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Od roku 2004, kdy byla na základě nového zákona o myslivosti ustavena Ústřední hodnotitelská komise trofejí zvěře, uplynuly již téměř tři lovecké sezóny. Je to poměrně málo na hlubší bilancování činnosti komise, přesto však lze hodnotit její práci z pohledu prvotních úkolů, které před ni postavil zákon o myslivosti a které přineslo i samo myslivecké hospodaření v honitbách. Více >
Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Jaké posuzovat početní stav zajíců?

Myslivost 2/2007, str. 14 Oldřich Kučera
Počet komentářů: 0
Pod pojmem „stav zajíců na prostorové“ můžeme rozumět několik údajů: 1. počet jedinců na dané ploše, 2. stav zazvěření odpovídající nebo neodpovídající úživnosti celé honitby, 3. jakostní a zdravotní stav zvěře, 4. lokální a pomístní stav, 5. velkoplošný stav, 6. maloplošný stav, 7. počet jedinců v celé honitbě, v okrese nebo kraji, republice, apod. Více >
Jaké posuzovat početní stav zajíců?

Evoluce nebo revoluce?

Myslivost 2/2007, str. 16 Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Na sklonku roku 2006 se ve všech velkých evropských mysliveckých a střeleckých časopisech objevila jednotná reklama firmy Swarovski s dominantní šestkou a heslem ve smyslu „brzo to přijde“. V podobném duchu jisté tajemnosti jsem byl pozván společně se zástupci další pětadvaceti evropských mysliveckých časopisů na evropskou novinářskou předpremiéru do Polska, do městečka Margonin ležícího asi 120 km severně od Poznaně. Rakouská firma Swarovski tam pro evropské novináře uspořádala třídenní prezentaci a možnost vyzkoušení si nových výrobků v praxi. Více >
Evoluce nebo revoluce?

V BIOPHARMu mají myslivci dveře otevřené

Myslivost 2/2007, str. 18 Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Uprostřed klidu lesů severovýchodně od Jílového u Prahy se nachází poměrně rozsáhlý areál Výzkumného ústavu biofarmacie a veterinárních léčiv. Myslím, že značku BIOPHARM není třeba myslivcům zvláště představovat, s touto značkou mají již léta podvědomě spojeny ozdravné akce především spárkaté zvěře. Více >
V BIOPHARMu mají myslivci dveře otevřené

Vyplatí se investovat do zbraně?

Myslivost 2/2007, str. 20 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Nejsou náklady vynaložené na pořízení drahé zbraně vyhozené peníze? Nejedná se o zbytečný luxus nebo snobismus? Odpovídá vysoké ceně zbraně její kvalita? Jaká je cena použitých zbraní? A když se rozhodnu pro hodnotnější zbraň, kterou si vybrat? Takové a podobné otázky se začínají objevovat stále častěji. Více >
Vyplatí se investovat do zbraně?

Na naháňce

Myslivost 2/2007, str. 24 Ing. Vojtěch POLES
Počet komentářů: 0
Při lovu černé zvěře dochází často k situacím, které svým mnohdy neopakovatelným průběhem přivodí takové vzrušující okamžiky, které se potom i po letech vracejí ve vzpomínkách v podobě docela konkrétních zážitků. Ty bývají různé jednak podle způsobu lovu (čekaná, šoulačka, natláčka, naháňka), nebo podle toho, nakolik byl lov úspěšný a zda proběhl bez komplikací. Každý myslivec, který se aktivně podílí na lovu černé zvěře, by mohl vyprávět nebo psát o svých mnohdy až neskutečných zážitcích. Jsou rozmanité, od těch běžných – standardních po veselé a někdy i nebezpečné. O jednom takovém se šťastným koncem je psáno v Mysliveckých zábavách v č.1/2006 v článku „Vzpomínka věčně živá“. Jelikož se něco podobného přihodilo také mně, podělím se se čtenáři Myslivosti se svým zážitkem a hlavně s ponaučením a opatřením, které důsledně dodržuji. Více >
Na naháňce

Zima ptačích aristokratů

Myslivost 2/2007, str. 24 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Nevím, který jiný z říše našich ptáků lépe zpodobňuje vznešeností postavy příslušnost k opeřené šlechtě, než labuť velká. Její impozantní počínání, když si ladně pokládá dlouhý esovitě prohnutý krk na záda, pozvedává střechovitě křídla a s důstojným sebevědomím se projíždí po hladině vody v různých obměnách, nesporně dokazuje, že patří do společnosti privilegovaných opeřenců. Člověka její počínání vždy fascinuje jako nevšední představení, od kterého zejména v předjaří nedokáže mnohdy ani odtrhnout zrak. Vždyť už v dobách mytického starověku vzbuzovala labuť zájem básníků i výtvarníků, které svými vznešenými pohyby nejen inspirovala, ale také uchvacovala vzorem nevšední krásné poměrnosti ladných linií těla. Rádi ji proto tak často ztvárňovali ve svých dílech a opěvovali v básních. Více >
Zima ptačích aristokratů

Malorážka TOZ 78-01 a kulovnice TOZ 122

Myslivost 2/2007, str. 26 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Tu a tam přijde do redakce Myslivosti dopis či e-mail, v nichž mi čtenáři spílají za soustavné představování poměrně drahých a cenově nedostupných zbraní. Snažím se psát o loveckých puškách, které jsou k dostání na našem trhu, ale jejich cenu ovlivnit nedokážu. Můžu však vyslyšet přání a podívat se po zbraních, jenž čtenáři žádají. Protentokrát přináším test kýžených levných zbraní – malorážky ráže 22 Long Rifle a kulovnice ráže 308 Winchester. Více >
Malorážka TOZ 78-01 a kulovnice TOZ 122

Jelenia zver - Krmivá a lesné dreviny - zložky zimnej potravy

Myslivost 2/2007, str. 28 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Doc. Pavel HELL, Doc. Jaroslav SLAMEČKA
Počet komentářů: 0
Existencia zveri v lesnom prostredí, ktoré v kultúrnej krajine obhospodaruje človek, vždy predpokladá väčší alebo menší konflikt „zver versus les“. Keďže sa početnosť prežúvavej zveri v Strednej Európe v porovnaní s minulosťou podstatne zvýšila, k čomu prispel aj poľovnícky záujem o vybrané druhy zveri, musí sa človek, ktorý je hospodárom zveri, postarať o to, aby nedochádzalo k neprimeraným škodám na lesných a agrárnych kultúrach a aby bola jej kvalita na požadovanej úrovni Více >
Jelenia zver - Krmivá a lesné dreviny - zložky zimnej potravy

Vzduchovky a větrovky z České zbrojovky Uherský Brod

Myslivost 2/2007, str. 34 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Když jsem uvažoval, kterými zbraněmi zahájit představení současné produkce České zbrojovky Uherský Brod, váhal jsem, mám-li spojit čas vydání časopisu a k jeho době přiřadit vhodnou mysliveckou zbraň, začít od nejslabších modelů nebo naopak od nejsilnějších. Nakonec jsem se rozhodl pro nejslabší zbraně – vzduchovky. K rozhodnutí mě, kromě výkonu zbraní, vedly dva důvody - vzduchovky a větrovky jsou našimi myslivci neprávem opomíjené a často přehlížené. A pak, i stromy a les přece rostou od země a vzhůru sílí. Více >
Vzduchovky a větrovky z České zbrojovky Uherský Brod

MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - část II. (aneb myslivost na pohlednicích)

Myslivost 2/2007, str. 36 Milan Degen
Počet komentářů: 0
Napříč mysliveckou praxí Tím mám na mysli pohlednice, řekněme z běžné myslivecké praxe. Nejčastějším motivem na pohlednicích s mysliveckou tematikou, které se začaly objevovat na přelomu 19. a 20. století je především lovná zvěř - buď podle obrazů, kreseb nebo fotografií. Na pohlednicích z oblasti Čech a Moravy objevují snad všechny druhy tehdy běžné zvěře: bažant, koroptev, tetřev, sluka, kachna, zajíc, srnec, srna, jelen, laň, daněk, liška, divoké prase atd. Dále jsou to výjevy z lovu a honů, které jsou ale takovými třešničkami na mysliveckém dortu. Je to vlastně výsledek celoroční práce myslivců. Více >
MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - část II. (aneb myslivost na pohlednicích)

Podzimní výstava nožů v Brně

Myslivost 2/2007, str. 38 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Podzim není jen obdobím barevných padajících listů, výlovů rybníků, honů a dalších mysliveckých setkání, ale také obdobím výstav a setkání tvůrců nástrojů, které provází člověka téměř od počátku jeho pozemského bytí. Dne 25. listopadu 2006 připravil na Výstavišti v Kongresovém centru v Brně tradiční nožířské dostaveníčko brněnský mistr nožíř Lubomír Maďarič. Více >
Podzimní výstava nožů v Brně

Věčně zelená muzika – únor

Do lesíčka na čekanou Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Víme, co je to „čekaná“? Podle definice jeden ze způsobů osamělého, tedy individuálního lovu (ten další nejužívanější má veselý název „šoulačka“ a taky se k němu dostaneme). Myslivec prostě jde, někde si sedne (na posed, do kazatelny nebo třeba jen na pařez či na mez) a čeká. Čeká s tím, že věří v přízeň svatého Huberta, že doufá v příchod zvěře, kterou chce ulovit. V únoru může čekat v dnešní době v podstatě jen na černou zvěř, tedy divoká prasata, nebo na lišku. A proč je chce ulovit? Více >

Myslivost patří do přírody

Myslivost 2/2007, str. 40 Připravil Lubomír HAJNÝ
Počet komentářů: 0
I mezi myslivci je celá řada příznivců motorismu, kteří sledovali v médiích přípravy na další ročník slavné rallye Paříž - Dakar. Letošní ročník končí 21. ledna, v době čtení tohoto článku již bude o vítězi rozhodnuto. My jsme však byli ještě před startem vyzpovídat ve Frenštátu pod Radhoštěm legendu Dakaru Karla Lopraise. Po francouzském motocyklistovi Peterhanselovi je druhým nejúspěšnějším řidičem na Dakaru. Šestkrát závod vyhrál, třikrát skončil druhý. Afrického závodu se zúčastnil devatenáctkrát, jen čtyřikrát nedojel do cíle. I proto si vysloužil přezdívku „Monsieur Dakar“ (Pan Dakar). A proč zrovna za ním? Protože má k přírodě blízko a k myslivosti má vztah, byť sám myslivec není. No ale posuďte sami. Více >
Myslivost patří do přírody

Ke střelám PTS Hornady

Myslivost 2/2007, str. 41 Dr. Jiří ŠOLE
Počet komentářů: 0
V posledních letech vzrůstá obliba výkonných loveckých ráží, daná zejména vysokými stavy černé zvěře v Evropě, lepšími loveckými příležitostmi a dokonalejším zvládnutím výrobních technologií při výrobě lovecké munice. Dnes je požadavek na střední pásmo výkonu lovecké munice asi 3100 - 3500 J E100, zatímco před 30 lety byla standardem 7x57 s 2500 J E100. To však klade nové požadavky na konstrukci střel, používaných k loveckým účelům. Více >
Ke střelám PTS Hornady

Myslivost v podjesenickém dřevě zakletá

Myslivost 2/2007, str. 42 Text a snímky Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Moje cesta do hájemství Pradědova, tedy do kraje v podhůří Jeseníků, na Rýmařovsko, byla zarámována nejen překrásným a podzimně barevným časem, který každého myslivce příjemně pohladí po duši, ale také určitou dávkou zvědavosti. V redakčním a spisovatelském životě jsem se již nejednou setkal s lidmi, kteří dávají ožívat dřevu, kteří za pomoci dlát, palic, paliček a všemožných dalších, často až tajuplných nástrojů, kteří vytvářejí umělecké skvosty na bázi věkem odzkoušených lidových postupů. Tentokrát to ale mělo být přece jen trochu jiné. Řezbář, se kterým jsem se měl setkat, spojuje totiž svoji práci nejen se všeobjímající přírodou, myslivostí, což má v tomto prostředí svoji logiku, ale také, a dominantně, s národní historií a nejlepšími tradicemi této země. Čekalo mne setkání s osmačtyřicetiletým Jiřím Halouzkou. Více >
Myslivost v podjesenickém dřevě zakletá

Fotografování pro myslivce- Úprava digitálních fotografií

Myslivost 2/2007, str. 44 Josef HAPATYKA
Počet komentářů: 0
Málokterý z autorů fotografií se spokojí pouze s jejich prohlížením na malém LCD zobrazovači fotoaparátů nebo na monitoru svého počítače. Většina z nich se dříve nebo později bude chtít o některé fotografie podělit s rodinnými příslušníky, přáteli, kolegy nebo si je vytisknout, uložit na internetové stránky, případně jinak použít. V tomto dílu se tedy věnujme úpravám digitálních záběrů a také jedné zajímavé nabídce. Ale to až na konci článku. Více >
Fotografování pro myslivce- Úprava digitálních fotografií

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 2/2007, str. 46 Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Už jsme jednou v našich příbězích narazili na „myslivecký“ rozvod, ale to šlo jen o loveckého psa a taky hlavně o opětování lásky. Tentokrát šlo hlavně o dělení majetku a ve hře byla i obora, přesněji zvěř v ní. Rozhodovat musel až Nejvyšší soud judikátem, který možná není ani tak zajímavý pro myslivce v rozvodovém řízení, jako pro vlastníky a uživatele honiteb. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Na počátku byla Boží muka sv. Huberta

Josef JIROTKA
Počet komentářů: 0
Zákupy jsou malebné městečko bez výrazného hospodářského významu. S necelými třemi tisícovkami obyvateli leží osm kilometrů východním směrem od České Lípy. Známé jsou svým dominantním zámkem a jinými historickými památkami, dříve také významnou produkcí vepřového masa a zemědělskou výrobou. Více >
Na počátku byla Boží muka sv. Huberta

Jak jsem honil medvědy na Kamčatce II

Myslivost 2/2007, str. 48 Svatopluk ŠLECHTA
Počet komentářů: 0
Lovecký týden mi na Kamčatce skončil a já zamířil do Petropavlovska. V gastinice, na Partizánské 31, mne přivítala všudypřítomná plíseň, pach močoviny a pragmatická Tamara. Můj pokoj byl obsazen. Tamara však rychle udělala pořádek. Námořníka, co v něm byl právě ubytován, vyhodila i se slečnou. Inu, platil jsem v dolarech a byl jsem Čechoslovák! Ty měla ráda. Dobře platí a staví na severu plynovod. Pak mne pozvala na čaj a ikru a zajímala se jak jsem dopadl s medvědy. Posteskl jsem si, že stále pořádně nevím co skutečně stojí odstřel. Čísla jsou přibližná a nikdo nechce s pravdou ven. Utěšila mne, že to nevadí, beztak by mne medvěd mohl sežrat, jak se to stalo s tím Japoncem. Kdesi pod Avačinskou sopkou, v tundře, se totiž nedávno pokoušel jeden japonský manželský pár natočit na video hodujícího medvěda. Přiblížil se však ke zvířeti příliš blízko, to zaútočilo, muže zabilo a roztrhalo. Manželka, se štěstím, unikla a náhodně spuštěná, odhozená kamera celou tragedii natočila. Žena později kazetu s filmem s úspěchem prodala za několik milionů dolarů. Měl jsem pocit, že pragmatická Tamara, co mi příběh vyprávěla, jí tak trochu záviděla. Více >
Jak jsem honil medvědy na Kamčatce II

Navštívili jsme OMS Děčín

Myslivost 2/2007, str. 58 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Děčínsko patří k nejmalebnějším regionům České republiky. Romantická krajina Labských pískovců, Českosaského Švýcarska, s množstvím turistických chat i starých kamenných rozhleden prozrazuje dlouhou tradici výletů do zdejší oblasti. Je zde nespočet poutavých míst pro obdivovatele přírody, turisty či třeba horolezce. Tajemná údolí se zurčícími potoky, v lesích plných zvěře a vzácné květeny. V tomto území s nadmíru rozmanitými přírodními charakteristikami spravují své honitby myslivci patřící pod Okresní myslivecký spolek v Děčíně, jehož správný chod zajišťuje jednatel Čestmír Vondráček. Více >
Navštívili jsme OMS Děčín

Myslivost ve skalním městě

Myslivost 2/2007, str. 60 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Národní park České Švýcarsko vznikl k 1. lednu 2000 jako čtvrtý národní park České republiky. Navazuje na Národní park Saské Švýcarsko na Německé straně, který byl zřízen již o deset let dříve, tedy v roce 1990. Hlavním předmětem ochrany jsou zde především velmi charakteristické pískovcové útvary, unikátní geomorfologie pískovcového skalního města, rozsáhlé partie skalních a lesních komplexů prakticky bez osídlení. Více >
Myslivost ve skalním městě

ZÁLOMKY

Myslivost 2/2007, str. 67 Text a kresby Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
V některých publikacích se uvádí, že se u nás zálomky používají jen zřídka, snad již jen v jelenářských oblastech. Něco na tom pravdy je, ale přesto se s tím není možno smířit. Vždyť kupříkladu stanovištní zálomek může posloužit k dobré organizaci - třeba při honu na kachny, k vyznačení jednotlivých stanovišť na louce kolem rybníka, nebo nástřelový zálomek vždy při lovu spárkaté k označení místa, kde stála zvěř v době výstřelu než po ráně odskočila. To je přece velmi významný a důležitý pomocník, zvláště když jsme nuceni dosled odložit až na ráno. Více >
ZÁLOMKY
Zpracování dat...