ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Unor / 2007

Ke střelám PTS Hornady

Myslivost 2/2007, str. 41  Dr. Jiří ŠOLE
V posledních letech vzrůstá obliba výkonných loveckých ráží, daná zejména vysokými stavy černé zvěře v Evropě, lepšími loveckými příležitostmi a dokonalejším zvládnutím výrobních technologií při výrobě lovecké munice. Dnes je požadavek na střední pásmo výkonu lovecké munice asi 3100 - 3500 J E100, zatímco před 30 lety byla standardem 7x57 s 2500 J E100. To však klade nové požadavky na konstrukci střel, používaných k loveckým účelům.

Již mnohokrát byly definovány požadavky na kvalitní loveckou střelu, kterými jsou odolnost konstrukce střely při manipulaci ve zbrani, schopnost spolehlivé standardní expanze na zhruba ideální dvojnásobek průměru střely, vysoká postexpanzní retence hmotnosti zajišťující hlubokou penetraci (optimální požadavek minimálně 65 % a více), přesnost zásahu, minimální devastace zvěřiny, zajištění výrazného nástřelu, malá citlivost k externím vlivům a v neposlední řadě praktická vlastnost - přijatelná cena.
Se zájmem jsem si přečetl článek Ing. P. Berana "Novinka z Vlašimi - náboje se střelou PTS" v časopisu "Zbraně a náboje" číslo 11/06, zveřejněný rovněž v mírně pozměněné verzi "Náboje se střelou PTS" v Myslivosti 11/06. Zmíněné články mě velice zaujaly, musím ale konstatovat, že mé zkušenosti se zmíněným střelivem jsou zcela opačné, spíše negativní, zejména při lovu těžší zvěře. Nevím, zda autor čerpá z vlastní zkušenosti nebo pouze převzal firemní propagační materiály.
Střely PTS Hornady mají podle mého názoru spolu se střelami firmy Sierra a Barnes doplnit nabídku sortimentu firmy Sellier-Bellot kvalitní loveckou střelou s řízenou deformací v rozumné cenové relaci dobře akceptovatelné domácím trhem. Nejsem si ale jist, zda volba PTS Hornady jako jednoho z pilířů výrobního sortimentu firmy je šťastným řešením, spíše se mě to jeví jako krok zpět.
Střely PTS od firmy Hornady, konstrukčně identické se střelami SST téže firmy, se liší od své mateřské předlohy fakticky pouze zvolenou zelenou barvou polykarbonátové špičky střely. U originálních SST střel je barva špice červená. Střela je kryta poměrně tenkým pláštěm prakticky stejné tloušťky po celém povrchu i v oblasti dna, pouze lehce zeslabeným v přední části střely. Olověné jádro je pouze nalisováno, uzamčeno jedním, nepříliš silným prolisem pláště.
Většina světových výrobců od počátku 80. let, kdy John Nosler zkonstruoval jednu z prvních úspěšných střel s polykarbonátovým hrotem - Nosler Ballistic Tip, zařadila tuto konstrukci hrotu střely v různých obměněných verzích do svého výrobního programu. Plastový hrot zlepšuje balistické vlastnosti střely, munice je odolná proti deformaci hrotu při opakovaném nabíjení, zajišťuje rychlou a spolehlivou expanzi střely. S výše uvedenou oblibou výkonných ráží, obvykle rychlejších, však narůstá nutnost zachování kompaktnosti báze střely a dosáhnutí tak vysoké retence hmotnosti střely po zásahu cíle.
Řada výrobců specializovaných na výrobu loveckých střel s polykarbonátovým hrotem řeší tento problém odstupňovaným zesílením pláště střely - např. Accubond Nosler, Interbond Hornady nebo Scirocco Swift. Jinou cestou je monolitická měděná báze jako u střely MRX Barnes, Lapua Naturalis nebo mosazná Bionic RWS. Další možností je pevné uzamčení olověného jádra žebry pláště.

Nyní blíže k vlastnímu střelivu PTS a SST Hornady. Nabíjení je bezproblémové, náboje se nevzpříčí v závěru zbraně díky tvaru a tvrdosti polymeru hrotu ani při pomalém opakování. Přesnost střel je vynikající, na 130 m rozptyl u .30-06 Sprg. a .300 Win. Mag se pohybuje při lovecké střelbě kolem 3 - 4 cm.
O chování a účinku střely v cíli vypovídá následující lovecká kasuistika:

SST Hornady 180 grainů .300 Win. Mag.:
- lončák asi 50 kg, 60 m, zásah do oblasti vyšší komory, zůstává na nástřelu, devastace zvěřiny asi 2,5 kg, střelný kanál na straně výstřelu kolem 6 cm,
- laň asi 60 kg, 110 m, zásah šikmo zezadu na komoru, neprostřelena, střela nalezena v protilehlé pleci, zbytková hmotnost střely 5, 7 gramu (49 %),
- kňour asi 130 kg, 80 m, první zásah do oblasti trnu krční páteře, druhý vyšší komora. Oba dva zásahy neprošly, jedna střela hmotnost 4,9 gramu (42 %), separace pláště a jádra. Druhá střela 5,3 gramu (45 %), fragmenty pláště v střelném kanálu.

SST Hornady 165 grainů, Light Magnum, .30-06 Sprg.:
- sele asi 25 kg, 30 m, zásah zboku do hlavy, prakticky totální devastace lebky,
- lončák asi 65 kg, 90 m, zásah na komoru, neprostřelen, střela nalezena v protilehlé pleci, hmotnost 4,2 gramu (40 %), částečná separace pláště, fragmenty olova v střelném kanálu, devastace zvěřiny asi 2 kg,
- kolouch, asi 40 kg, 110 m, zásah vyšší zadní komora, prostřelen, rozsáhlé podlitiny v okolí vstřelu, devastace zvěřiny asi 3 kg.

SB PTS 180 grainů, .30-06 Sprg.:
- sele, asi 25 kg, 60 m, zásah zadní vyšší komora, prostřeleno, podlitina v oblasti vstřelu, výstřelný kanál asi 3 cm,
- lončák, asi 40 kg, 120 m, zásah komora, prostřelen, devastace zvěřiny asi 3 kg,
- jelen, asi 70 kg, 100 m, šikmý zásah vyšší komora, neprostřelen, střela nalezena ve svalovině krku, zbytková hmotnost 6,1 gramu (52 %), podlitiny v oblasti vstřelu.

SB PTS 180 grainů, .300 Win. Mag.:
- sele, asi 20 kg, 60 m, zásah na komoru, prostřeleno, podlitina v oblasti vstřelu, devastace zvěřiny asi 2 kg,
- sele, asi 20 kg, 60 m, šikmý zásah na krk, prostřeleno, devastace prakticky celého krku,
¨- laň, asi 60 kg, 130 m, zásah šikmo na komoru, neprostřelena, podlitina v oblasti vstřelu, střela nalezena v protilehlé pleci, zbytková hmotnost 4,9 gramu (42 %).

V případě, že došlo k prostřelení trupu zvěře, byl nástřel vždy vynikající, zasažená zvěř dobře barvila, lehčí kusy zůstávaly obvykle ležet na nástřelu nebo v jeho těsném okolí. Při rušení zvěřiny po zásahu na komoru obvykle nález poměrně výrazných krvácenin ve fasciích plece v okolí zásahu. Nechci unavovat čtenáře rozsáhlým výčtem popisů zásahů, snažil jsem se o stručný popis účinků střely v standardních loveckých situacích. Celkový počet ulovené černé zvěře tímto střelivem byl 16 kusů, jelení zvěře 9 kusů.
Když jsem zmíněné zkušenosti konzultoval se zástupcem firmy Hornady na veletrhu IWA v Norimberku, dostal jsem jednoduchou, avšak výstižnou informaci: "SST je vhodná na menší a střední lovy, tak do velikosti jelence, na větší zvěř máme Interbond".
Nechci, aby tento článek vyzněl jako celková negace PTS střel, avšak doporučovaná cílová skupina lovené zvěře by se měla pohybovat do hmotnosti kusu asi 60 kg. Rozhodně se nejedná o střelu vhodnou k lovení silné jelení či černé zvěře. Tento fakt koneckonců vyplývá z poměrně subtilní konstrukce pláště střely a způsobu spojení jádra s pláštěm. V porovnání se střelami s řízenou deformací jako je X-Bullet Barnes, Accubond Nosler, Interbond Hornady, Oryx Norma a jiné mají střely PTS podstatně horší penetraci a retenci hmotnosti, rovněž zvěřina v okolí zásahu je více devastována, zejména u těžších kusů.
Je proto škoda, že Sellier-Bellot před zařazením této střely do výroby zřejmě neprovedl vlastní střelecké testy u různých hmotnostních kategorií zvěře v lovecky exponovaných oblastech jako jsou obory apod. Náhradní balistické materiály nikdy nemohou přinést zcela objektivní výsledek. Nemohu se ubránit dojmu, že pro českou mysliveckou veřejnost je škoda, že volba nepadla na střelu Interbond od stejného výrobce. Problém ale zřejmě spočívá ve vyšší ceně střely Interbond Hornady.
Jistě i jiné čtenáře Myslivosti by zajímalo oficiální stanovisko a doporučení výrobce.

Zpracování dat...