ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Unor / 2007

V BIOPHARMu mají myslivci dveře otevřené

Myslivost 2/2007, str. 18  Jiří KASINA
Uprostřed klidu lesů severovýchodně od Jílového u Prahy se nachází poměrně rozsáhlý areál Výzkumného ústavu biofarmacie a veterinárních léčiv. Myslím, že značku BIOPHARM není třeba myslivcům zvláště představovat, s touto značkou mají již léta podvědomě spojeny ozdravné akce především spárkaté zvěře.
Já jsem však nepřijel obdivovat klid lesů na přelomu roku, ale byl účastníkem jistého neklidu. Shonu a zájmu kolem vcelku nenápadné, ale novotou zářící budovy v zadní části areálu Chotouňského dvora. Slavnostně se totiž otevírala nová mísírna léčiv, medikovaných krmiv a krmných směsí. Ale pojďme pěkně popořádku.
Duchovním otcem a zakladatelem celého místního programu pro zvěř je prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc., společně s MVDr. Strakovou tu řadu let vedli výzkum a výrobu. Dnes již oba působí na pozici jakýchsi supervizorů a odborných poradců, každodenní stresy a provozní problémy dostal do vínku MVDr. Aleš Kyral, pro věc zapálený veterinář, člověk, jež na první pohled dokazuje, že je pro něj práce drogou a potěšením čtyřiadvacet hodin denně.
"Současný stav životního prostředí z hlediska chovu divoce žijící zvěře není uspokojivý, zvěř je daleko více zatížena stresovými civilizačními vlivy, tím dochází k neustále zvyšujícímu se tlaku na ní. Proto je velice důležité průběžné sledování zdravotního stavu zvěře. Zkušenosti ukazují, že například parazitózy mohou v našich podmínkách silně ovlivnit zdravotní stav zvěře, čemuž logicky chtějí myslivci bránit" vysvětluje MVDr. Kyral. "A my jsme tu od toho, abychom uspokojili požadavky myslivecké veřejnosti, neboť myslivci cítí, že se s přírodou něco děje, přírodní podmínky se mění."
Takže v tomto smyslu se snažíte svůj sortiment inovovat a vyjít vstříc myslivcům?
Ano, přesně tak, chceme, aby náš sortiment byl kompletní od léčiv přes vitaminominerální přípravky až po krmiva. Chceme v co největší míře uspokojit požadavky myslivecké veřejnosti. Dá se říci trochu v uvozovkách, že se snažíme náš program uzpůsobit tak, abychom chránili zvěř, především spárkatou, proti negativním vlivům zemědělské výroby.
K větší produkci, širšímu sortimentu a lepším službám má tedy pomoci nově vybudovaná míchárna. Při procházení linkou můj hostitel vysvětluje: "Nový provoz mísírny splňuje všechny stále se zpřísňující podmínky na přípravu léčivých přípravků pro zvěř." A hned mě vede do první z místností: "Tato mikrovlnná linka slouží k opracování vstupních surovin tak, abychom je měli v požadované lékopisné kvalitě. Je to taková jakoby velká mikrovlnka. Tímto strojem procházejí všechny suroviny pro léčivé přípravky. Vstupní suroviny musí splňovat požadovanou kvalitu, laicky řečeno zničíme tím mikrobiální znečištění, čímž se následně zaručí i stálost přípravku v balení. Dnes i na léčivé přípravky pro zvěř jsou kladeny v podstatě stejné nároky jako na humánní léčivé přípravky."
Nová mísírna může produkovat jak produkty sypké, tak granulované. Vše je řízeno počítačem a obsluha musí dodržovat přísné hygienické předpisy. Osobně mě velice překvapilo, že celý provoz zvládají pouze čtyři lidé, a to v to počítaje i MVDr. Kyrala! Logicky se tedy nabízí otázka, jaká je produkce provozu.
"Produkce se oproti starému provozu zvýšila dvaapůl až třikrát, denní kapacita je až 5 tun granulovaného nebo sypkého krmiva, tedy asi 80 tun měsíčně. A je tu stále kapacita na zvýšení produkce. Můžeme i připravovat krmiva a směsi na zakázku. Vlastní provoz zajišťujeme ve čtyřech - dva míchači, vedoucí provozu a já."
Už v kanceláři nad šálkem kávy dostávám výklad, jaký je sortiment produktů míchárny.
Asi nejznámější a nejžádanější je mezi myslivci program pro spárkatou zvěř - antiparazitární přípravky Cermix se širokospektrálními antiparazitárními účinky proti dospělým i larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů, oblým červům zažívadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám svrabovým a vším. Myslivci jistě znají také Rafendazol který má širokospektrální antiparazitární účinek proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti."
A v jakých formách je vyrábíte?
Léčivé přípravky ve formě premix jsou určeny k hromadné aplikaci - výrobě medikovaného krmiva ve schválených mísírnách krmiv. Medikované krmivo je vyráběno na předpis veterinárního lékaře. Léčivé přípravky ve formě pulvis jsou určeny pro individuální léčbu veterinárním lékařem, pro přímé zamíchání do krmiva u koncových spotřebitelů.
Pojďme ale nyní k vitaminominerálním přípravkům a krmným směsím. Které se na nové lince míchají?
Vyrábíme doplňkovou směs VMKS pro srnčí, daňčí a mufloní zvěř a doplňkovou směs VMKJ pro jelení zvěř. Obě tyto směsi se přidávají v jadrném nebo melasovém krmivu spolu s objemným krmivem, nejlépe senem. Dále vyrábíme pro srnčí, daňčí a mufloní zvěř doplňkovou granulovanou směs pro spárkatou zvěř na parožení a speciálně pro jeleny doplňkovou granulovanou směs pro jelení zvěř na parožení. Tyto směsi se podávají taky spolu s objemným krmivem, nejlépe senem, obsahují v optimálním poměru vitamíny A, D, E a makro i mikrominerálie.
Dále v mísírně využíváme možnosti granulace a vyrábíme pro srnčí, daňčí, jelení, příp. mufloní zvěř zimní doplňkovou granulovanou směs v podobě základní a v podobě top, která obsahuje navíc přídavek minerálních látek a vitamínů. Směsi jsou důležitým doplňkem výživy pro spárkatou zvěř hlavně v období většího příjmu řepky. Svým složením napomáhají toto období překlenout. Slouží k doplnění objemných látek - vlákniny.
A co zvěř drobná?
Samozřejmě, že nedílnou součástí je i program pro drobnou zvěř, který je druhově ještě bohatší. Nakonec posuďte sám - vyrábíme medikovanou krmnou směs s flubendazolem pro bažantí a koroptví kuřata, která spolehlivě působí proti syngamóze, kapilarióze a dalším hlístům v trávicím traktu.
Z doplňkových bílkovinných krmiv pro odchov bažantů mohu jmenovat celou řadu BKBž start - pro kuřata do 5 týdnů věku, BK1Bž - pro kuřata do 10 týdnů věku a BK2Bž - pro kuřata nad 10 týdnů věku. Tato doplňková bílkovinná krmiva se zamíchají do obilných šrotů, obsahují kvalitní bílkovinné složky, vitamíny, minerálie a antikokcidika. Chovatelům umožňují využít vlastních zdrojů jadrných krmiv.
Do budoucna chceme připravit i doplňkovou krmnou směs pro bažanty, která by se dala podávat celoročně.
Myslivci ale často chtějí krmit bažanty celoročně již připravenými krmivy, nemají třeba možnost vlastních zdrojů a krmiva si míchat. Co jim můžete nabídnout?
Pro ně máme kompletní krmné směsi pro bažanty - BžN - pro bažantí nosnice, Bž1 - pro kuřata do 6 týdnů, Bž2 - pro kuřata do 12 týdnů, Bž3 - pro kuřata nad 12 týdnů, Bž - pro bažanty mimo snášku. Těmi mohou myslivci pokrýt doslova celý rok. Směsi obsahují plnohodnotné bílkovinné složky, optimální skladbu vitamínů, makro i mikrominerálií a antikokcidik.
Máme ale i kompletní krmné směsi pro koroptve - KKN - pro generační koroptve, K1K - pro kuřata do 3 týdnů věku, K2K - pro kuřata nad 3 týdny věku. Směsi obsahují především plnohodnotné bílkovinné složky s optimálním poměrem esenciálních aminokyselin, vitamínů, makro i mikrominerálií. Pro prevenci kokcidiózy obsahují antikokcidikum.

A jako jistou specialitu a chloubu mohu uvést výběrové krmné směsi, granulovanou kompletní krmnou smě pro generační tetřevy a granulovanou kompletní krmnou směs pro tetřeví kuřata. Obě směsi jsou určeny pro voliérový chov tetřeva s cílem k jeho reintrodukci do přírody. Jsou velmi náročné z hlediska zastoupení jednotlivých komponent, doplňků biofaktorů i minerálních doplňků. Podávání těchto směsí v kombinaci s vhodnými přírodními živočišnými i rostlinnými krmivy se plně osvědčilo. Otázkou je spíš to, jak to vůbec bude s dalším osudem voliérových odchovů tetřevů.
Nedávno jsme uveřejnili v Myslivosti reportáž ze zaječí oblasti na Podřipsku, kde si nechávají míchat krmnou směs pro zajíce. Máte i pro ně něco?
Samozřejmě, že na zajíce jsme nezapomenuli, můžeme nabídnout kompletní granulovanou krmnou směs pro zajíce, která obsahuje vhodné komponenty i speciální doplňky biofaktorů v optimálním složení vitamínů, esenciálních aminokyselin, makro i mikrominerálií a antikokcidikum. Směs je vhodná pro zajíce především v klecových chovech, ale dá se aplikovat i pro krmení ve volné přírodě.
Vraťme se ale ještě k možnosti výroby směsí na zakázku. Vím, že toho jste schopni, jaká pak bude cena, kolik nejméně lze vyrobit a lze směs vyrobit na zakázku podle místních podmínek?
Ano, můžeme míchat i krmné směsi na zakázku. Jsme schopni sestavit individuální recepturu, minimální množství je asi 300 kg. Samozřejmě čím méně se míchá, tím více ale stoupá cena za kilogram směsi. A opravdu uvažujeme i o možnosti poradenské služby přímo v místě a zjištění podmínek v konkrétních honitbách a oblastech. Pokud se na nás myslivci obrátí, budeme se snažit jim vyhovět. Zatím se to příliš nerozeběhlo, ale myslím, že doba přinese i tyto požadavky a my se na ně musíme připravit. V této souvislosti bych chtěl ale ještě zdůraznit, že léčebné přípravky a medikovaná krmiva musí předepisovat státní veterinární lékař a správně by si neměli myslivci ani léčebné přípravky sami míchat, vše by mělo být pod dozorem veterináře. Takže i případná zjišťování místních podmínek by měla probíhat minimálně ve spolupráci s veterináři.
Výrobu jsme probrali, aplikaci taky, ale co onen nezbytný mezičlánek. Jak je to s distribucí vašich produktů, kde je mohou myslivci koupit?
V prvé řadě je jistý problém s mysliveckou veřejností ten, že například tuto zimu ještě není sníh, a kdyby napadl třeba ve čtvrtek, tak by si myslivci naplánovali léčbu na sobotu a neděli a chtějí po nás dodat medikovaná krmiva ještě v pátek. Tak pružní ale bohužel nejsme.
Celý náš sortiment by měl distribuovat Interlov, ale neumím v tuto chvíli předjímat, jak to s distribucí bude, všichni víme, jakými bouřlivými změnami tato organizace prochází. Jinak si může kdokoliv přijet a objednané směsi si odvézt, případně musíme sehnat nějakou komerční přepravu. Bohužel v současné době svoji dopravu nemáme. Bylo by dobré, pokud by se přidaly i okresní myslivecké spolky a v koordinaci s Interlovem zajistily distribuci pro myslivce. Logicky pokud se objedná naráz větší množství, třeba pro několik sdružení dohromady, vyjde jak výroba, tak doprava levněji. Vždyť i léčba střečkovitosti by měla probíhat nejlépe naráz v jednom čase a co nejvíce plošně, takže společné dodání našich produktů k tomu jen přispěje. Rád bych do budoucna viděl zlepšení spolupráce a koordinaci v trojúhelníku BIOPHARM - Interlov - ČMMJ, resp. jednotlivé OMS. Všem nám přece jde o stejný cíl - mít v honitbách zdravou a kvalitní populaci zvěře.
Z jílovských lesů jsem tedy odjížděl s vědomím, že spuštěním nové mísírny byl dán základ nejen ke zvýšení produkce, ale také podnět pro zefektivnění péče o zvěř v celé republice. Nyní již záleží na zájmu samotných uživatelů konkrétních honiteb, jak dokážou nabídky využít. Vím, že myslivci mají v BIOPHARMu dveře otevřené.
Text a snímky Jiří KASINA


Zpracování dat...