ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Unor / 2007

Vyplatí se investovat do zbraně?

Myslivost 2/2007, str. 20  © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Nejsou náklady vynaložené na pořízení drahé zbraně vyhozené peníze? Nejedná se o zbytečný luxus nebo snobismus? Odpovídá vysoké ceně zbraně její kvalita? Jaká je cena použitých zbraní? A když se rozhodnu pro hodnotnější zbraň, kterou si vybrat? Takové a podobné otázky se začínají objevovat stále častěji.

Nabídka na trhu loveckých zbraní je velmi široká a bohatá a výběr konkrétní zbraně není vůbec jednoduchý. Rozhodnutí o výběru je podmíněno velkou řadou faktorů, hodnocení, úvah a skutečností vyplývajících z konkrétních podmínek používání zbraně. Pomiňme nyní úvahy při výběru týkající se velikosti ráží a účelu použití a soustřeďme se na konstrukční, ekonomickou a případně reprezentační stránku vybíraných zbraní. Co ovlivňuje jejich současnou a budoucí hodnotu? Klesá cena zbraně s postupujícím časem stejně, jako klesá cena ostatního zboží?
Pojetí lidové myslivosti v minulých desetiletích zatlačilo význam lovecké zbraně pouze do role technického nástroje k lovu. Uživateli zbraní byla reflektována především funkčnost. Nikdo nebo málokdo se již zajímal o konstrukční dokonalost, řemeslné zpracování nebo dokonce o uměleckou výzdobu a estetickou úroveň zbraně. A přesto všechny tyto vlastnosti nebo rysy zbraně tvoří celistvý souhrn a projevují se v její uživatelské, funkční, ekonomické a reprezentační hodnotě.

U opakovacích kulovnic cenu nejvíce ovlivňuje značka
Jak ovlivňuje konstrukce zbraně její hodnotu? Způsob konstrukce zbraně, uspořádání jednotlivých uzlů a použité materiály předurčují spolehlivost, bezpečnost a životnost zbraně, takže cena nové zbraně je potom přímo úměrná úrovni zvoleného řešení. U opakovacích kulovnic je situace jednodušší než u brokovnic nebo kulových dvojáků a kozlic. Opakovací kulovnice se v drtivé většině vyrábějí v osvědčeném systému Mauser a jejich cena je odvislá spíše od značky výrobce než od konstrukčního uspořádání, které je víceméně stejné nebo podobné. U renomovaných značek lze ale očekávat dílčí vylepšení mechanismů, dokonalé zpracování detailů, bohatší příslušenství a použití kvalitních materiálů. Zatímco kvalitní opakovací kulovnici z evropského kontinentu pořídíme za 1000 - 3000 Euro, podobná zbraň např. z produkce anglického výrobce Rigby přijde na minimálně 10 000 Euro. Ceny použitých opakovacích kulovnic, kromě zbraní anglických, mají běžnou klesající tendenci. Pokud pořizujeme opakovací kulovnici dražší, kupujeme současně s jistotou vyšší kvalitu, přesnost, komfort ovládání, spolehlivost a životnost.

Konstrukce závěru signalizuje technickou hodnotu zbraně
Nejširší spektrum možností je u zbraní s lůžkovým závěrem, tedy u jednohlavňových a dvouhlavňových brokovnic a kulovnic. Cena zbraní s lůžkovým závěrem je přímo úměrná uspořádání závěru a zámků. Nejlevnější zbraně mají jednoduchý závěr a běžný jednoduchý zámek např. typu Blitz. Životnost, bezpečnost a spolehlivost takové zbraně je omezenější a také cena zbraně "z druhé ruky" bývá nepatrná.
Hodnota zbraně roste se způsobem uzamčení, tedy s počtem bezpečnostních prvků uzamčení závěru, které brání silám při výstřelu proti otevření závěru. Kvalitnější zbraň musí mít minimálně dvojnásobný závěr, u něhož bývají nejčastěji dva hlavňové háky a klíny. U nejhodnotnějších zbraní je použit trojnásobný závěr (Greener nebo Purdey), který najdeme např. na brokových dvojkách nebo kulových dvojácích Merkel nebo ZP, případně je zbraň vybavena až čtyřnásobným závěrem. Čtyřnásobný závěr je např. řešen dvěma hlavňovými háky s klíny a Kerstenovým uzamčením. Tyto závěry jsou použity na kozlicích Merkel nebo Brno Super a dalších zbraních a signalizují vysokou technickou hodnotu zbraně.

Důležitou součástí zbraně je pažba
U dražších a kvalitnějších zbraní je samozřejmostí použití dokonalé pažby. Solidní puškaři vyráběli a stále vyrábějí pažby na míru podle postavy střelce. Materiálem na pažby je výhradně ořechové dřevo a u dražších zbraní dřevo zvlášť vybírané z exotických druhů s ohledem na jeho kresbu. Kvalitní je tzv. "housličkový vzor", ale vůbec nejcennější jsou pažby vyrobené z výřezů kmene v místě jeho přechodu ke kořenům, kde vzniká na řezu tzv. kořenový vzor. Samostatné pažby z tohoto druhu a typu dřeva mají cenu i několik tisíc Euro.

Největší vliv na cenu zbraně má druh zámku
Konstrukce zámku, tedy napínacího, spoušťového, bicího a pojistkového mechanismu, ovlivňuje cenu zbraně s lůžkovým závěrem nejvíce. Hodnotnější než zámky Blitz jsou pro svou spolehlivost a trvanlivost lůžkové zámky Anson Deeley. Jejich výroba je pracnější, a tedy se na zbraních vyskytují méně často. Ze známých výrobců je do svých zbraní osazuje např. firma Merkel.
Nad zámky Anson Deeley stojí zámky postranní, umístěné na boční desce. Hodnotné jsou boční zámky, především s "V" pery. Pro snadnější čištění a konzervaci bývají někdy u dražších zbraní postranní zámky vyjímatelné bez použití nářadí.
Nejdokonalejší, nejspolehlivější, nejbezpečnější a také nejtrvanlivější, ale výrobně i nejsložitější, je zámek pocházející z konstrukční dílny anglického výrobce Holland a Holland, který má bicí kladívko zachyceno na dvojitých ozubech, což zajišťuje jednak nejvyšší bezpečnost proti samospuštění, a jednak nejdelší životnost mechanismu. U výroby těchto zámků je nezbytný převažující podíl přesné a jemné ruční práce, a proto jsou nejdražší. Zbraně se zámky Holland a Holland jsou také nejcennější a mezi staršími zbraněmi nejvyhledávanější.

V meziválečném období u nás existovalo několik puškařů a výrobců zbraní se zámky Holland a Holland. Nejlepší zbraně s těmito zámky pocházely z puškařství Lověna, J. Nowotny, Hubertus, z České Zbrojovky Praga a dalších v Praze nebo od Duška z Opočna, Tichého z Ostravy, Smidy z České Skalice nebo Trnky z Brna. Mimo to se také zámky nebo celé zbraně dovážely především z Belgie. I když zbraně se zámky Holland a Holland byly velmi drahé a jejich cena se vyrovnala ceně osobního automobilu, byly žádané především z vrstev továrníků, statkářů, šlechty a dalších majetných osob. Prostě zbraň se zámky Holland a Holland patřila k nákladné výbavě a odpovídala postavení a prestiži majitele. Je třeba poznamenat, že pořízení takové zbraně nebylo a není projevem prázdného snobismu, protože zbraň nepředstavovala a nepředstavuje jen vysokou cenu, ale především vysokou technickou, řemeslnou a uměleckou úroveň.
Bohužel se mnoho kvalitních, technicky a řemeslně luxusních zbraní nedochovalo. V éře socialismu velké množství cenných zbraní tehdejší státní zkušebna zbraní barbarsky zničila, samozřejmě bez souhlasu vlastníka zbraně, mnohdy jen pro výduť v hlavni nebo jinou závadu, kterou bylo možno odstranit např. výměnou hlavní, což by se u zbraní s drahými zámky typu Holland a Holland jednoznačně vyplatilo. Další část cenných zbraní byla vyvezena a kulturní dědictví po českých mistrech puškařích se tak značně zredukovalo i tímto způsobem.

Pořízení drahé kvalitní zbraně je i dobrou investicí
V současné době brokovnice nebo dvouhlavňové kulovnice se zámky Holland a Holland v České republice nikdo nevyrábí. Případný zájemce je odkázán pouze na zbraně z dovozu z Německa, Belgie, Francie nebo Rakouska. Kvalitní brokovnice s postranními zámky lze pořídit od známého německého výrobce Merkel v ceně necelých 4000 Euro. Brokové kozlice od stejného výrobce se zámky pouze á la Holland a Holland, podobnými jakými byly osazovány na naše Brno Super, s bohatou rytinou pořídíme už za 15.000 EUR. Na druhém pólu cenové úrovně jsou anglické zbraně, z nichž např. brokovnice od výrobce Holland a Holland přijde minimálně na 80 000 Euro. Na trhu jsou k dispozici také vcelku luxusní a kvalitní brokovnice z provenience španělské, francouzské, belgické aj. Tyto zbraně jsou vybaveny spolehlivými postranními zámky s V pery, ale většinou nikoliv typu Holland a Holland, který je výrobně nejpracnější a nejdražší. Přesto se cena těchto zbraní pohybuje v rozmezí 5000-20 000 Euro. Z toho je zřejmé, že zbraně osazené zámky Holland a Holland jsou svým způsobem unikátní a stojí na vrcholu technické i cenové pyramidy.
U nás jsou v "oběhu" zbraně se zámky Holland a Holland v převážné většině pouze z meziválečné a krátce poválečné produkce. Nejcennější jsou zbraně z puškařského družstva Lověna, které dováželo zámky od špičkového belgického výrobce Demoulin s patenty Schrerrer a od firmy Jean Pattesson. Lověna spolupracovala s tímto výrobcem závěrů a zámků během celé doby své existence a s jeho vysoce kvalitními zámky a závěry získávaly její zbraně obzvláště vysokou kvalitu. Svědčí o tom skutečnost, že mnohé zachované zbraně i po desítkách tisících výstřelů nenesou žádné znaky vůlí nebo opotřebení. Z dovezených zámků se v Lověně montovaly celé zbraně ještě v 60. letech 20. století.

Někteří naši puškaři používali originální postupy a některá drobná zlepšení. Například Gustav Tichý v Ostravě chránil vnitřní mechanismus svých zámků zlacením, čímž se staly jeho zbraně vzácností. Rovněž brokové dvojky se zámky Holland a Holland od firmy DUO (Dušek Opočno), které nesou znaky puškařské školy z francouzského St. Etiene, nebo zbraně od J. Nowotného, tvoří velmi kvalitní klasiku. V 60. letech se brokové dvojky Lověna se zámky H a H prodávaly za dva až tři tisíce korun. Dnes je cena takové zbraně minimálně 100 - 200 tisíc Kč. Stejná nebo podobná úroveň platí pro brokovnice se zámky Holland a Holland značky Sauer nebo dalších německých a rakouských výrobců. Velmi vzácně se objevují kulové dvojáky Lověna se zámky Holland a Holland ve velmi luxusní výbavě a s bohatými rytinami. Dnešní aukční cena takové zbraně je minimálně 500 tisíc Kč.

Aristokracii mezi kulovými zbraněmi tvoří kulové kozlice a zejména dvojáky. Nejcennější jsou kulové dvojáky se zámky Holland a Holland, které patří do nejvyšší třídy. Cena anglických dvojáků nových i starších se pohybuje v přepočtu nad 1 mil. Kč. Dvojáky z evropského kontinentu s běžnými zámky Blitz stojí minimálně 4 - 5 tisíc Euro, s bohatou rytinou 15 - 20 tisíc Euro. Se zámky Holland a Holland pak 10 000 a spíše více než 20 000 Euro. Německý výrobce Merkel, který nebývale obsáhl všechny kategorie zbraní, rozšířil svou nabídku také o kulový dvoják se zámky Anson, jehož cena u nás dosahuje téměř 400 000 Kč.
Na zvýšení cen zbraní u nás se nejvíce podílely změny ekonomicko-politických podmínek. Například troják Merkel, který před 20 lety stál v přepočtu 300 - 400 Euro, stojí dnes asi 4000 Euro. Kulová kozlice Brno Super Expres stála před 16 lety, už po změnách, asi 15 tisíc Kč, ale poslední prodejní cena před ukončením výroby před několika lety byla přibližně 55 tisíc Kč. Cena se tedy zvýšila téměř o 170 %, a tedy meziročně téměř o 9 %.

Růst cen zbraní se netýká jen naší země. Například legendární kulová kozlice Browning B 25 stála před 15 lety asi 12 tisíc DEM, dnes má cenu 14 tisíc Euro, tedy více než dvojnásobnou. Velmi podobný cenový vývoj mají všechny zbraně se zámky Holland a Holland a také kulové kozlice, kulové dvojáky, případně kulové jednušky s lůžkovými zámky, jejichž cena neustále roste. Ceněné jsou zbraně od puškařů z belgického Liege, francouzského St. Etiene, rakouského Ferlachu, zbraně německé, ale také, a to je velmi významné i starší zbraně české.

Pokud se jedná o vývoj cen, zklamu majitele jednodušších kulobroků. Byly to zbraně profesionálních lesníků a uživatelů, kteří si z ekonomických důvodů pořizovali "dvě zbraně v jedné". Tyto zbraně si cenu nedrží. Zbraně se závěry Roux, Lefaucheux nebo Lancaster, které byly rozšířeny na přelomu 19. a 20. století, jsou sice technicky zajímavé, ale vzhledem k malé životnosti a odolnosti nemají příliš vysokou cenu. Částečnou výjimku tvoří kulobroky a zejména obojetnice se zámky Lancaster, o které je zájem. Cenu nedrží, ale silně ztrácejí také nově pořizované a drahé zbraně, sice kvalitní, ale typu italské konfekce.Podstatná je výzdoba zbraně a její stav
O ceně zbraně a její trvalejší hodnotě rozhoduje také její výzdoba rytinami. U nás se výzdoba zbraně často podceňuje, ale na ceně zbraně se přitom může podílet velmi významně. Výzdoba jemnou filigránní arabeskovou, pražskou růžičkovou nebo anglickou květinovou rytinou anebo rytinou se zvířecími motivy může zvýšit cenu zbraně oproti holému provedení o pětinásobek až sedminásobek! Výzdoba zbraně rytinami a někdy i inkrustacemi drahými kovy dotváří technicky kvalitní zbraň v cenné umělecké dílo s vysokou kulturní hodnotou. Mistři rytci patří mezi uznávané umělecké řemeslníky a navíc návrhy pro jejich rytiny tvořili často významní výtvarní umělci. Připomeňme, že např. pro zbraně nejvyhledávanějšího českého puškaře 19. století, Vincence Antonína Lebedy, navrhovali rytiny také malíři Josef Mánes a Václav Sekal a že pro některé francouzské a české puškaře vzácně vytvořil secesní návrhy rytin Alfons Mucha a další umělci. Cenné jsou buď velmi jemné rytiny vyžadující několik desítek vrypů dláta na milimetr čtvereční (např. u zbraní z puškařství Peter Hofer z rakouského Ferlachu) nebo rytiny hluboké, obvykle se zvířecími motivy, u nichž se oceňuje výtvarná i řemeslná stránka tvorby.
Konstrukčně a technicky dokonalé zbraně vyzdobené uměleckou rytinou nejsou potom "jen zbraně", ale mají svůj punc jak špičkového puškařského řemesla, které stojí na vrcholu pyramidy všech černých řemesel, tak jedinečného výtvarného uměleckého a ryteckého ztvárnění.
Pro hodnocení zbraně je samozřejmostí plné zachování její funkčnosti, originality dílů a stavu nedotčeného korozí. Vypadané hlavně, což je vidět často zejména u špatně ošetřovaných brokovnic, mohou hodnotu zbraně snížit víceméně až na nulu.
Cennější jsou vždy signované zbraně, potvrzující původ u určitého puškaře.

Závěr
Na tomto místě si dovolím malé osobní odbočení. Vždy, když jdu na hon nebo na jinou kolektivní loveckou akci, sleduji, jakou zbraň má kdo přes rameno. Je mi jasné a nijak se nad tím nepozastavuji, že ne každý si může dovolit drahou zbraň. Je však pro mne vnitřně úsměvné, když na hon přijede podnikatel několikamilionovým Mercedesem nebo Audi a na rameni se honosí sice dražší, ale přece jen konfekční zbraní, z puškařského řemeslného hlediska zcela obyčejným výrobkem, ale takovým, který je zrovna v módě. Zbraní, která nemá ducha a neplní ani reprezentační účel, jak by si třeba její majitel přál nebo jak se dokonce domnívá.
Bohužel u nás přetrvává nedocenění puškařské práce a rytecké výzdoby z doby socialistické myslivosti, kdy puškařské řemeslo bylo zrušeno a ke zbrani se přistupovalo jako ke kusu, který se často v hostinci vyměnil za láhev slivovice. Obecné nedocenění kvalitních zbraní a snaha potencionálních zájemců o starší kvalitní zbraně koupit co nejlevněji, usnadňuje vývoz českých zbraní za hranice ČR. Z praxe soudního znalce mohu potvrdit, že dnes se setkat s kvalitní, starší a hodnotnou zbraní se zámky Holland a Holland je úplnou vzácností a naprostou výjimkou.
Jiný přístup měli naši předkové, kteří neměli hluboko do kapsy a pořízení skutečně kvalitní a reprezentativní zbraně považovali za samozřejmost. Dokázali ocenit pravou a nefalšovanou puškařinu.
Vzhledem k rostoucím nákladům na řemeslnou výrobu roste i cena zbraní vyrobených v puškařských dílnách. Z aukcí Dorotheum a Sothebys, které se zabývají prodejem starších cenných zbraní, vyplývá, že cena kvalitních zbraní roste rychleji než průměrná inflace, což lze ostatně zjistit i z katalogů obchodních firem v řadě několika let. Je tedy zřejmé, že při pořízení kvalitní kulové jednušky od renomovaného puškaře, kulové kozlice nebo dvojáku, případně brokovnice se zámky Holland a Holland, nelze prodělat, protože zbraň si nejen udržuje svou cenovou úroveň, ale její hodnota dokonce časem roste, a je tak i dobrou finanční investicí. Kvalitní zbraň je jediným strojírenským výrobkem (mimo autoveteránů), který nepodléhá cenové amortizaci. Pokud je zbraň řádně udržovaná a zachovalá, můžeme při jejím dalším prodeji, jako použité zbraně, očekávat cenu, která někdy i výrazně přesáhne původní pořizovací náklady.
Osobně se domnívám, že pořízení kulové jednušky, kulové kozlice, dvojáku nebo brokovnice vyšší technické úrovně a z dobré puškařské dílny není žádným projevem snobismu, ale je výrazem myslivecké vyspělosti a současně i skutečně vysoké hodnoty a reprezentativní úrovně zbraně.
Závěrem lze konstatovat, že je rozhodně výhodnější investovat finanční prostředky i ve větším rozsahu do kvalitní zbraně než do luxusního automobilu.

C Dr. Ing. Jiří HANÁK
C Snímky Bc. Karel Horký

Zpracování dat...