ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Unor / 2007

ZÁLOMKY

Myslivost 2/2007, str. 67  Text a kresby Oldřich TRIPES
V některých publikacích se uvádí, že se u nás zálomky používají jen zřídka, snad již jen v jelenářských oblastech. Něco na tom pravdy je, ale přesto se s tím není možno smířit. Vždyť kupříkladu stanovištní zálomek může posloužit k dobré organizaci - třeba při honu na kachny, k vyznačení jednotlivých stanovišť na louce kolem rybníka, nebo nástřelový zálomek vždy při lovu spárkaté k označení místa, kde stála zvěř v době výstřelu než po ráně odskočila. To je přece velmi významný a důležitý pomocník, zvláště když jsme nuceni dosled odložit až na ráno.
Tak tedy - na rozdíl od úlomků zálomky nejen ulamujeme, ale také zalamujeme, nalamujeme a můžeme je i uříznout.
Jedná se o zvyk velmi starého původu. Za středověku i později bylo užívání zálomků včleněno do loveckého ceremoniálu.
Chybu děláme, když při zkouškách loveckých psů, při soutěžích pro děti a i jiných akcích užíváme krepový papír, bílení stromů vápnem, či různé značky z umělých hmot a přitom bychom mohli užít naše staré dobré zálomky. Jaké to tedy jsou?
Rozeznáváme následující druhy zálomků:
Hlavní -
znamená pozor, něco se děje, hledej další zálomek. Je dlouhý na délku paže, zbaven kůry na líci i rubu, viditelná je spodní strana, pokládá se, nebo i zavěšuje.
Směrový - uříznutou částí ukazuje směr, velikost má na polovinu paže, také je zbaven kůry na líci i rubu. Směrové zálomky se pokládají spodní stranou nahoru na dohled od sebe.
Stanovištní - označuje stanoviště střelců i jiná stanoviště. Až na několik koncových má tento zálomek ulámané větvičky, je neostrouhán a je zapíchnutý kolmo do země.
Nástřelový - je kolmo do země zapíchnutá neostrouhaná větev, nejméně délky poloviny paže nebo i delší. Stála-li zvěř u stromu, můžeme i zalomit větev.
Stopový - ukazuje u nástřelového směr odskoku zvěře. U samčí zaostřený konec, u samičí zvěře rostlý konec ukazuje směr odběhnutí postřelené zvěře.
Příčný - je "pomocníkem" stopového zálomku. Je na délku prstu a aby nedošlo k mýlce, klade se na opačnou stranu. Není-li si lovec jistý směrem odskoku zvěře, položí příčné dva, každý jinam směřující.
Čekací - patří také mezi ty, které můžeme častěji používat. Jsou to dva zálomky velikosti paže, neostrouhané, neolámané, položené křížem spodní stranou nahoru, které vzkazují: "Počkej na mě!" Nechceme-li nebo nemůžeme-li čekat, olámeme větvičky až na několik koncových (a jsou z toho dva stanovištní) a položíme je opět křížem a odejdeme.
Výstražný - upozorňuje na nějaké nebezpečí. Nebo, když nechceme, aby tam šli jiní, když kupříkladu sedíme na čekané, tak si výstražným zálomkem "zahájíme" přístupovou pěšinu. Zálomek je nejméně délky paže nebo i více, ostrouhaný z kůry až na několik koncových větviček a je ohnutý do oblouku, do úplného kruhu. Takováto svítící výstraha se nejlépe zavěsí na strom do výše oči tak, aby byla co nejlépe vidět.
Vidíte, i to je dobré k využití zálomků, a pak že se dají využívat jen v jelenářských oblastech!
A co je důležité, zálomky se musí po použití opět odstranit, aby "němě nemluvily" ještě v době, kdy by přiváděly další myslivce ve zbytečný omyl.
A hlavně, prosím, už si konečně někteří nepředávejte a nedávejte po úspěšném lovu zálomky! Nejenže by byly na klobouku příliš velké, ale co je horší - učili byste nové a mladé myslivce špatně dodržovat myslivecké zvyky a tradice.

Zpracování dat...