MYSLIVOST / Stráž myslivosti

MYSLIVOST JAKO REKREAČNÍ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA

Myslivost 11/2008, str. 6 Mgr. Josef DRMOTA,
Počet komentářů: 0
Současná doba je charakteristická masivním rozvojem lidských aktivit provozovaných v tzv. volném čase. Myslivost má jakožto jedna z obdobně orientovaných činností velmi významný vliv především na venkově, kde patří k pravidelně provozovaným zálibám nezanedbatelné části populace. Více >
MYSLIVOST JAKO REKREAČNÍ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA

70. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Myslivost 11/2008, str. 8 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Ohaři tvoří v početné paletě psích plemen velmi specifickou skupinu. Charakterizuje je inteligence, vynikající pracovní schopnosti, přátelská povaha a elegance. Jsou prostě výjimeční a stejně výjimečný je i jim věnovaný Memoriál Karla Podhajského. Každoročně se na něj sjíždí přátelé, příznivci a obdivovatelé plemen ohařů a přes řeči o špatných výkonech psů, které v posledních letech slýcháme, je tento memoriál velkým svátkem všech, které zajímá lovecká kynologie. Více >
70. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Karel Podhajský a jeho přínos pro myslivost a kynologii

Myslivost 11/2008 Mgr. Hana KLIMEŠOVÁ
Počet komentářů: 0
Když jsme v pátek 26. září otevírali v Regionálním muzeu v Litomyšli výstavu KAREL PODHAJSKÝ, KYNOLOG, setkala se s velkým nadšením ze strany odborné veřejnosti. Vernisáž se konala za přítomnosti účastníků, pořadatelů a příznivců jubilejního 70. Memoriálu Karla Podhajského a jim patří díky za vznik tohoto příspěvku. Vzhledem k tomu, že se jedná o historicky první výstavu věnovanou Karlu Podhajskému, zaměřili jsme se společně s Okresním mysliveckým spolkem ve Svitavách na propagaci mezi laiky a vydaná brožurka tak nemohla uspokojit náročného návštěvníka, ten si musel výstavu opravdu projít. Především pro zasvěcené je tedy určen níže uvedený článek, vycházející z textů výstavy. Více >
Karel Podhajský a jeho přínos pro myslivost a kynologii

SITUACE ZAJÍCE POLNÍHO V SOUČASNÉM PROSTŘEDÍ

Myslivost 11/2008, str. 18 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V dnešní době již nelze tvrdit, že by zajíc polní byl ubývajícím druhem, jak tomu bylo ještě před nedávnou dobou. V mnohých oblastech se jeho populace natolik stabilizovala, že je možné jej dobře myslivecky obhospodařovat. Přesto je však stále ještě dost honiteb, v nichž početní stavy zajíců nadále zůstávají na nízké úrovni. Faktory, které populační vývoj tohoto druhu drobné zvěře ovlivňují, jsou dobře známé. Více >
SITUACE ZAJÍCE POLNÍHO V SOUČASNÉM PROSTŘEDÍ

PUŠKOHLEDY ZEISS - legenda, tradice a špičkový kosmický high tech

Myslivost 11/2008, str. 28 Dr.Ing.Jiří HANÁK ©
Počet komentářů: 0
Firma Zeiss a její sesterská firma Hensold stály u kolébky vzniku nejen řady optických přístrojů, ale také prvních zaměřovacích dalekohledů - puškohledů. První provedení byla jen s malým zvětšením a představovala vlastně polovinu hranolového dalekohledu. Později dostaly puškohledy tubusový tvar, ale tehdejší technická řešení konstrukce optických soustav puškohledu podmiňovala jeho téměř shodnou délku s hlavní zbraně. Jejich průměr byl malý, a tak byly použitelné jen za dobrého světla. Ceny prvních puškohledů také nebyly zanedbatelné a dosahovaly cen celé zbraně. Více >
PUŠKOHLEDY ZEISS - legenda, tradice a špičkový kosmický high tech

Nekrmíme se olovem zbytečně?

Myslivost 11/2008, str. 31 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Nelekejte se, nejde o drsný nadpis k upozornění na rizika zranění při lovech a ani se nebudu věnovat aktuální problematice vlivu olověných broků na vodní ptactvo. Poněkud stranou naší pozornosti zatím stojí rizika spojená s kontaminací zvěřiny při lovu a s tím spojené ohrožení zdraví jejích potenciálních konzumentů. Protože mezi myslivci jsou vegetariáni vzácní a mnozí jdou do lesa i s vidinou dalších prožitků nad plným talířem, představujeme zvlášť ohroženou skupinu. Tímto tématem se v posledních letech zabývalo několik studií, které vesměs dospěly k podobným a nepříliš optimistickým výsledkům. A protože se jedná o závažná zjištění, pokusil jsem se shromáždit některé publikované práce a vybrat z nich nejvýznamnější poznatky. Více >
Nekrmíme se olovem zbytečně?

Hodnocení střetů motorových vozidel se zvěří a ochranná opatření

Myslivost 11/2008, str. 32 Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc., Ekologická komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
Problematika střetů motorových vozidel se zvěří na pozemních komunikacích (silnicích) poutá, zejména v poslední době, zájem širších společenských vrstev. V první řadě jsou to myslivci, kteří věc posuzují z pozice ztrát na zvěři, dále pak ochránci přírody, prioritně má však problematika společenský dopad v oblasti poškození motorových vozidel, havárií a možných ztrát na životech. Více >
Hodnocení střetů motorových vozidel se zvěří a ochranná opatření

Kulovnice CZ HA 550 Hunter

Myslivost 11/2008, str. 34 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Prezidentka CZ – USA, dceřinné společnosti České zbrojovky Uherský Brod Alice Poluchová, se ve svém rozprávění pochvalně zmínila o nové kulovnici CZ HA 550 Hunter. Dosud jsme neměli možnost letošní novinku z úspěšné rodiny pět set padesátek našim čtenářům podrobně představit. Krátce po prázdninách se neotevřel pomyslný kruh, ale dveře v kanceláři České zbrojovky a zanedlouho jsem Huntera držel v ruce, abych mohl přinést čtenářům Myslivosti dojmy ze zkoušky nové kulovnice. Více >
Kulovnice CZ HA  550 Hunter

Bažant a koroptev, jejich životní potřeby v současnosti

Myslivost 11/2008, str. 36 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Bažant obecný (Phasianus colchicus Linnaeus, 1758) patří do čeledi bažantovití (Phasianidae), do níž je zařazeno 27 zeměpisných ras, které jsou přirozeně rozšířeny v Asii od Kavkazu až po Japonsko (Andreska, 1993). Bažant není na našem území zvěří původní, dostal se k nám již ve středověku pravděpodobně z Německa a Francie (Hromas, 2001). Více >
Bažant a koroptev, jejich životní potřeby v současnosti

Víceúčelové nože Wenger - Pomocníci pro všechny příležitosti

Myslivost 11/2008, str. 40 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Švýcarská firma Wenger, spolu s firmou Victorinox, patří ke dvojici výrobců nožů, kteří mohou oficiálně používat ve svém znaku helvétský kříž. Obě firmy patří k absolutní špičce ve výrobě a vývoji víceúčelových nožů. Jaké jsou ve skutečnosti nože Wenger, přináší následující řádky. Už nyní prozradím, že Wenger vyrábí také nože pro myslivce a jeden model dokonce speciálně pro myslivce české. Více >
Víceúčelové nože Wenger - Pomocníci pro všechny příležitosti

Krmení srnčí zvěře siláží

Myslivost 11/2008 Josef SELIGER
Počet komentářů: 0
Převládající názor laické veřejnosti o přemnožené spárkaté zvěři a škodách, které působí na polních a lesních kulturách je třeba soustavnou osvětou prací napravovat. Vyskytl se i názor, kdy řešením problému má být silná redukce stavů zvěře, tedy její podstatné vystřílení. Nejen že to není etické, ale ani možné. Zvěř je součástí ekosystému a má v přírodě své místo. Více >
Krmení srnčí zvěře siláží

Přilétly sovy krátkouché

Myslivost 11/2008, str. 44 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Z poutnic mnohé mají za sebou dlouhou cestu z rodných krajin třeba Finska, Lotyšska nebo Litevska. Každoročně létají přezimovat snad až ke Středomoří; nenajdou-li blíže cestou kraj s bohatším přemnožením myší. Více >
Přilétly sovy krátkouché

Vliv klimatických faktorů a predace na populační dynamiku zajíce polního

Myslivost 11/2008, str. 46 RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
V posledních třiceti letech je možné v Evropě pozorovat pokles početnosti zajíce polního. Tento problém poklesu zaječí populace byl nejdříve zaznamenán v Itálii, poté ve Francii, Španělsku, Německu, dále také v Polsku a Rakousku (Zabloudil 2002). Stejný problém zasáhl po roce 1975 také Slovensko a Českou republiku. V naší zemi se snížily počty ulovených zajíců v průběhu dosti krátké doby z více než 1 200 000 jedinců (v roce 1973) na pouhých 35 000 jedinců v roce 1997. Více >
Vliv  klimatických faktorů a predace na populační dynamiku zajíce polního

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 11/2008, str. 49 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Škody zvěří – to je v posledních letech velice frekventované sousloví. Někdy má člověk pocit, že kdyby se všechna zvěř (kromě rysů a vlků) vystřílela, výrazně by se u nás snížila ekologická zátěž, příroda by se rychle vzpamatovala a člověk by žil mnohem zdravěji. Protože kouřící komíny tepelných elektráren, tisíce kamiónů na našich silnicích, skládky s jedovatými chemikáliemi a ropné skvrny na hladinách řek nejsou nic proti řádění divočáků v brambořišti nebo jelenímu loupání kůry. A to se moc nemluví o bobrech, co si staví hrady z vzácných dřevin, vydrách dělících se o úlovky s rybáři či medvědech vybírajících úly. Nebo o dalších originálních škodách, které si ty přemnožené potvory (jako tedy zvěř) ještě dokáží vymyslet! Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Situace zajíce polního v Německu příčiny úbytku a chovná opatření

Myslivost 11/2008, str. 50 Dr. Heinrich SPITTLER
Počet komentářů: 0
Stejně jako v ostatních zemích Evropy, i v Německu došlo po II. světové válce k výraznému poklesu stavů zaječí zvěře. Konkrétní čísla hovoří o 1,8 milionu ulovených zajíců v roce 1959 a 0,465 milionu ulovených v lovecké sezóně 2006/07. Úbytek tedy představuje plných 75 %. Nejedná se ale o celoplošný úbytek, nýbrž o diferencovaný stav, kdy největší úbytek zaječí zvěře je v zemích bývalé NDR. Naopak v zemědělských oblastech, kde nedošlo k totálnímu přechodu na velkoplošné průmyslové zemědělství a většina zemědělských kultur nepřesahuje velikost 10 ha jedné plodiny v jednom honu, loví dodnes v průměru jednoho zajíce na hektar. Více >
Situace zajíce polního v Německu příčiny úbytku a chovná opatření

Navštívili jsme OMS Praha 8

Myslivost 11/2008, str. 53 Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Okresní myslivecký spolek v Praze 8 svou činností ukazuje, jak důležitý je osobní kontakt s lidmi pro udržování dobrého jména myslivosti a myslivců. Přestože na území osmého pražského obvodu není žádná fungující honitba, členy zdejší myslivecké rady je velmi často vidět „v terénu“. Objevují se pravidelně na akcích pořádaných místní radnicí, při kterých si vzali za svůj nelehký úkol probudit v dětech vyrůstajících na pražských sídlištích zájem o dění v přírodě. K rozhovoru o zákulisí mysliveckých aktivit na pražské „osmičce“ jsem se sešla s předsedou OMS Jaroslavem Špronglem a jednatelem Ladislavem Míčou. Více >
Navštívili jsme OMS Praha 8

Intenzivní přikrmování populace divokých kachen v MS Turovec

Myslivost 11/2008, str. 56 Jan RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Naše myslivecké sdružení má rozlohu 650 ha, z toho vodní plocha činí 50 ha a je rozložená do pěti různě velkých rybníků. Mezi roky 2000 - 2005 bylo zcela patrné, že dochází ke znatelnému poklesu početnosti populace divokých kachen nelovných i lovných druhů. Protože stavy divokých kachen v předchozích letech byly na vysoké úrovni, snažili jsme se hledat příčiny této neutěšené situace a zároveň hledat možnosti řešení. Více >
Intenzivní přikrmování populace divokých kachen v MS Turovec

61. ROČNÍK MEMORIÁL FRANTIŠKA VOJTĚCHA 13. – 14. září Třeboň

Myslivost 11/2008, str. 62 Karel HAMR
Počet komentářů: 0
Druhý zářijový víkend bylo půvabné město Třeboň svátkem všech příznivců krásných a ušlechtilých krátkosrstých ohařů. Konal se zde totiž již 61. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha. Tento pán pro českou kynologii obecně a pro německého krátkosrstého ohaře zvlášť, udělal strašně moc a je dobře, že se na jeho památku od roku 1947 pořádá tento memoriál. Po právu se, pro jeho náročnost, na něm zadává titul CACT a Res. CACT – Všestranný vítěz NKO 2008. Více >
61. ROČNÍK MEMORIÁL FRANTIŠKA VOJTĚCHA 13. – 14. září Třeboň
Zpracování dat...