MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Březen v honitbě

RNDr. Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda se probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je v ní hned veseleji. Začínají kvést jarní byliny, keře a stromy. V revíru můžeme spatřit první mláďata zajíců, selata či muflončata. V březnu se v přírodě setkáváme s novými návštěvníky – posly jara. Přilétají skřivani, špačci, holubi, husy nebo sluky. Probíhá tok bažantů a hnízdí kachny březňačky. Více >
Březen v honitbě

Českomoravská myslivecká jednota – její struktura a fungování

Úvaha na téma členské základny, výkonu funkcí, pozice MS, úlohy OMS a centrálních orgánů Mgr. Miroslav Wolf, Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V průběhu podzimních měsíců loňského roku byla po dohodě s redakcí časopisu Myslivost zpracována série úvah na téma významu myslivosti vystupující v roli hospodářského, ekologického a především zájmového odvětví lidské činnosti. Uvedené stati byly postupně zveřejněny na stránkách našeho časopisu a vyvolaly relativně značný ohlas. Potěšující je zejména skutečnost, že reakce byly vesměs kladné a že čtenáři pochopili podstatu celé myšlenky i důvod, proč uvedená série vznikla. O tom svědčí kromě jiných i příspěvek Václava Soukupa uveřejněný v lednovém čísle. Více >
Českomoravská myslivecká jednota – její struktura a fungování

Dotace pro myslivost v roce 2009

Myslivost 3/2009, str. 12 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Po vyřešení mnohých problémů v myslivosti, které vycházely z nové právní úpravy myslivosti z roku 2001, zejména s uváděním honiteb do souladu s novou právní úpravou, se situace v převážné většině honiteb již stabilizovala a zájem myslivců se soustřeďuje opět na nejdůležitější poslání myslivosti a tím je ochrana, zlepšování přírodních podmínek a hospodaření se zvěří. Více >
Dotace pro myslivost v roce 2009

Je zmena metód CIC na hodnotenie trofejí zmysluplná?

Myslivost 3/2009, str. 18 Pavel HELL, Matúš RAJSKÝ, Jaroslav SLAMEČKA
Počet komentářů: 0
Mnohí čitatelia sa azda už dopočuli, že CIC pripravuje návrhy na zmenu svojich metód na hodnotenie trofejí raticovej zveri. Na vypracovanie príslušných návrhov menovala aj koordinátora, pána Damma, Nemca žijúceho v Afrike, čo je už samo o sebe dosť podivné, lebo predsedom komisie CIC pre hodnotenie trofejí je prof. Nino Ninov z Bulharska. Návrhy pána Damma sa po prerokovaní vo Viedni majú schváliť na generálnom zhromaždení CIC v máji v Paríži. Zatiaľ nevieme presne, v čom majú pripravované zmeny spočívať, isté je len to, že sa – okrem iného – majú zrušiť prirážkové body, lebo nie sú objektívne, ale závisia od individuálnej mienky hodnotiteľa. Cieľom má údajne byť, postaviť hodnotenie trofejí na vedecké základy, pri zohľadnení biologických zákonitostí rastu trofejí a trvalo udržateľného manažmentu zveri. Více >
Je zmena metód CIC na hodnotenie trofejí zmysluplná?

Brokovnice Gladius a Diva

Myslivost 3/2009, str.22 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Brokové kozlice a dvojky patří k nejtradičnějším mysliveckým zbraním a těší se stálému zájmu našich čtenářů. Mezi zajímavé brokovnice, které se v loňském roce objevily na našem trhu, patří brokové kozlice Gladius de Luxe a dvojka Diva. Více >
Brokovnice Gladius a Diva

Výkaznictví a problematika statistické evidence u vybraných druhů zvěře

Myslivost 3/2009, str. 24 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Základním dokumentem mysliveckého výkaznictví je výkaz Mysl (Mze) -1-01, "Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře", obsahující každoroční údaje o každé honitbě za období od 1. dubna do 31. března následujícího roku. Tento výkaz obsahuje výsledky mysliveckého hospodaření za uplynulý rok a současně sčítané stavy lovné zvěře k datu vyplnění tohoto výkazu. Více >
Výkaznictví a problematika statistické evidence u vybraných druhů zvěře

MYSLIVECKÉ OBLEČENÍ

Myslivpst 3/2009, str. 27 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Součástí myslivecké kultury je myslivecké oblečení, které má hluboké historické kořeny. Lovecké úbory byly samozřejmou výbavou každého lovce, ale jejich nošení nebylo povoleno všem. Nosit myslivecký oděv bylo výsadou a jiným vrstvám bylo jeho napodobování pod vysokou pokutou zakázáno. Více >
MYSLIVECKÉ OBLEČENÍ

Česká republika má třetího Mistra Evropy ve vábení jelenů!

Text a snímky Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Naši němečtí sousedé myslivci mají na rozdíl od nás během roku možnost navštívit celou řadu mysliveckých akcí, výstav a veletrhů. Jednou z nejprestižnějších akcí je jistě veletrh Jagd und Hund, který se pořádá vždy začátkem února na rozlehlém výstavišti v centru Dortmundu. Více >
Česká republika má třetího Mistra Evropy ve vábení jelenů!

Stratégia raticovej zveri na prežitie zimy

Myslivost 3/2009, str. 30 Prof. Dr. Christoph STUBBE,
Počet komentářů: 0
Akú potravu potrebuje raticová zver a kedy v priebehu roka? A aké závery môže z toho vyvodiť poľovník z hľadiska jej chovu? O takýchto a podobných otázkach sa pomerne často diskutuje. Aká by mala byť odpoveď na tieto otázky je uvedené v tomto článku. Více >
Stratégia raticovej zveri na prežitie zimy

První roky činnosti obnovené „Oblasti chovu jelení zvěře Vlára“

Myslivost 3/2009, str. 34 Ing. Jaroslav TUREK st.
Počet komentářů: 0
Po téměř tříletém úsilí skupiny myslivců, pracovníků státní správy myslivosti a Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně, byla dne 13. 12. 2006 opět ustanovena Oblast chovu jelení zvěře Vlára. Pro nesouhlas některých myslivců a následně i příslušných honebních společenstev, bylo nutné původní návrh oblasti redukovat, ale i tak byl vytvořen solidní celek a základ pro pokračování v tradici chovu jelení zvěře v oblasti Vlárského průsmyku. Více >
První roky činnosti obnovené „Oblasti chovu jelení zvěře Vlára“

Zbraně pro prezidenty a šejky

Myslivost 3/2009, str. 38 Text Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Nejlepším důkazem kvality a úspěchu České zbrojovky Uherský Brod je vyrobené a prodané množství zbraní, a samozřejmě také ohlas spokojených zákazníků. Vysokou prestiž, která zase zpětně kladně ovlivňuje prodej, podporují úspěchy zbraní a smluvních střelců na sportovních kláních a šířící se zprávy o odolnosti a bezchybné funkci zbraní v extrémních podmínkách. Jak vysokou prestiž mají zbraně vyrobené v České zbrojovce, dokládá také zájem zákazníků, a především významných osob, o speciální, na zakázku vyráběné solitéry. Česká zbrojovka může být právem hrdá na úspěchy i odolnost svých zbraní. Stejně může být hrdá na zájem o své zakázkové zbraně, které často putují k nejvyšším představitelům států a státním činitelům. Při nedávné návštěvě České zbrojovky jsem pátral, kam a do jakých rukou míří jedinečné unikáty z Uherského Brodu. Více >
Zbraně pro prezidenty a šejky

Na Podbrdsku straší jeptišky

Myslivost 3/2009, str. 40 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Skoro ke konci každé zimy podnikám i několikrát výpravu na hřebeny Brd - hledat hnízdo křivky obecné. Občas tu hnízdí, záleží na úrodě smrkových šišek. Mám sen vyfotografovat křivčí samičku na hnízdě v zasněžené větvi. Více >
Na Podbrdsku straší jeptišky

Kynologii život zasvěcený

Myslivost 3/2009, str. 44 Ing. Pavla ŠILAROVÁ
Počet komentářů: 0
Každý ročník Memoriálu Karla Podhajského (MKP) přináší něco výjimečného. Ten před dvěmi lety byl však opravdu mimořádný. Už jen proto, že poprvé v historii tohoto memoriálu zvítězila žena. Navíc žena neobyčejná, velice aktivní, příjemná a všestranně nadaná. O to zajímavější výzvou bylo navštívit vítěze 70. ročníku Josefa Haufa, který je životním partnerem právě zmíněné Olgy Hrabákové. Takže o tom loňském memoriálu by se dalo říci, že je mimořádný v tom, že se ho poprvé v historii podařilo vyhrát oběma životním partnerům! Více >
Kynologii život zasvěcený

Některé druhy šelem – jejich život v současnosti I.

Myslivost 3/2009, str. 48 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Řád: šelmy (Carnivora) se vyznačují silným ostrým chrupem. Patří sem druhy živící se živočišnou potravou i všežravci. K lovu mají přizpůsobenou pružnou stavbu těla, na prstech silné drápy, klíční kost většinou chybí nebo je zakrnělá. V oku se nachází odrazová vrstva tapetum cellulosum. Mláďata vrhají nevidomá. V dřívější době byly šelmy označovány za zvěř „škodnou“ a loveny k získání cenné kožišiny. V současné době jsou považovány za přirozenou součást ekosystémů, kde se podílejí na udržení rovnováhy a fungují jako tzv. „zdravotní policie“. Účelné je chovat spárkatou i drobnou zvěř a tyto druhy šelem v početně únosných stavech v honitbách. Více >
Některé druhy šelem – jejich život v současnosti I.

VLCI V EURÓPE

Myslivost 3/2009, str. 53 Ing. Ján MERCEL
Počet komentářů: 0
Je známe, že migrácia vlka do západnej Európy (Nemecka) stále pokračuje. Výsledkom toho je, že v rokoch 1996-1998 sa v Sasku udomácnili dve svorky vlkov zo západopoľskej populácie. Tiež v susednom Branderbursku od februára 2006 je pozorovaná prítomnosť vlkov. Více >
VLCI V  EURÓPE

Český ostrov na veletrhu Jagd und Hund v Dortmundu

Myslivost 3/2009, str. 58 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na největším německém veletrhu Jagd und Hund v Dortmundu se poprvé v historii prezentovala Česká republika jakožto hlavní partnerská země veletrhu. Hodně pomohl český zastupitelský úřad v Berlíně, konkrétně český velvyslanec Dr. Jindrák, on vlastně poprvé oslovil organizátory výstavy a nabídl účast České republiky jakožto partnerské země výstavy. Výsledkem následných jednání a výstav bylo nejenom zemské partnerství, ale také společná účast českých firem pod hlavičkou či zastřešením Ministerstva zemědělství formou „českého ostrova“ ve výstavní hale 7. Navštívili jsme proto zástupce některých českých firem a požádali je o odpovědi na několik otázek týkajících se právě společné účasti či veletrhu samotného. Více >
Český ostrov na veletrhu Jagd und Hund v Dortmundu

O čem se psalo v březnu 1929 na stránkách Stráže myslivosti?

Jan Žemlička - Vábení lišky. Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Když jsem v roce 1926 oslavoval ve Stráži myslivosti svou devadesátou lišku a popisoval tam všechny známé i neznámé druhy honu na lišku, vyzval jsem též při té příležitosti kolegu Laška, aby nám o vábení lišky pomocí tak zvaného „zaječího vřeštidla“ do Stráže něco napsal, protože se v tom dobře vyzná a měl při vábení lišek více úspěchu nežli já. Více >
O čem se psalo v březnu 1929 na stránkách Stráže myslivosti?

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

HORKÁ HRANICE Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Když se auto srazí se zvěří, má jeho řidič tři možnosti. Pokud to jde, tedy jemu se nic nestalo a na voze není škoda – a navíc si sám s přírodou zrovna netyká, nechat zvěř zvěří a jet dál. Pokud je poučený, ať už sám myslivcem je nebo není, sražený kus sebrat, naložit a vypravit se k místním myslivcům nebo policistům – v lepším případě kvůli odevzdání zvěře jejím legitimním majitelům, v horším i pro svědectví kvůli škodě na autu. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Péče o mláďata Vojtěch Škaloud, Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
S výjimkou zajíce, kde je péče o mláďata omezena téměř jen na kojení matkou, všechny ostatní druhy zvěře pečují o své potomky velmi intenzivně. Přesto však se mateřské pudy v plném rozsahu uplatňují až po druhém nebo třetím kladení. Více >
Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Zkoušky z myslivosti

Dr. Štefan HAKEL,
Počet komentářů: 0
Počátek roku je pravidelným obdobím, kdy probíhají kurzy uchazečů o první lovecký lístek – kurzy mladých adeptů myslivosti. Pravidelně každý rok se opakuje situace, kdy se diskutuje jaké vědomosti by měl adept mít, jaké by měly být požadavky z hlediska znalostí při zkouškách, z jakých materiálů a učebnic by se měli mladí myslivci učit. Více >
Zpracování dat...