Časopis Myslivost

Navštivte sokolnickou akci - největší za 800 let - festival Englefield 11. - 12. 7. 2009

Myslivost 7/2009, str.   Dr. Ing. Bc. Bohumil STRAKA, Klub sokolníků ČMMJ
Po prvním úspěchu v roce 2007 (podrobný článek byl uveřejněn v Myslivosti 10/2007) se II. Sokolnický festival uskuteční ve dnech 11. až 12. července 2009 v Anglii na stejném místě, tedy na panství Englefield Estate poblíž města Reading v hrabství Berkshire, 40 km západně od Londýna.


Jako minule bude i nyní hlavním motivem festivalu prezentovat sokolnictví jako nemateriální kulturní dědictví, které je uchováváno po mnoho generací sokolníků celého světa. Z praktických důvodů bude festivalu předcházet ve stejné lokalitě také dvoudenní konference Mezinárodní Asociace pro Sokolnictví a Ochranu Dravých Ptáků IAF. U nás jsme měli čest úspěšně pořádat tuto konferenci v roce 2005 v Praze a Opočně. Více informací o konferenci na stránkách http://www.i-a-f.org .
Na festivalu se očekává minimálně dvojnásobná účast než při prvním ročníku, tedy přibližně 3000 sokolníků z více než 50 zemí a 15 000 návštěvníků z řad veřejnosti. Z okruhu VIP festival navštíví britský princ Andrew - vévoda z Yorku, několik arabských princů, šejků a dalších členů královských rodin, dále pak řada představitelů státní správy různých zemí, diplomatů a v neposlední řadě president komise pro nemateriální kulturní dědictví UNESCO Dr. Awadh Al Musabi, který bude mít možnost osobně se přesvědčit, že sokolnictví opravdu patří mezi tisícileté kulturní dědictví lidstva a zaslouží si zápis na seznam UNESCO, o který se sokolnictví bude ucházet v roce 2010 prostřednictví návrhu více než 10 zemí.
Přítomnost vysoce postavených osob však neznamená, že běžný návštěvník se nebude cítit "mezi svými". Sokolníci i běžní návštěvníci budou mít možnost společně kempovat ve stanovém městečku v rozsáhlém zámeckém parku, což bude jistě nevšedním zážitkem. V Englefield bude největší shromáždění sokolníků za 800 let od dob monumentálních sokolnických výprav mongolského vládce Kublajchána, vnuka Čingischána. Těchto výprav se tehdy každoročně účastnilo přibližně 10 000 sokolníků, jak popisuje slavný středověký cestovatel Marco Polo ve svém cestopisu ze 13. století.
Festival bude prezentovat nejen samotné sokolnictví, ale i vše, co se sokolnictvím po staletí souvisí, například různé druhy umění, řemeslnou výrobu sokolnického vybavení, moderní veterinární postupy, různé druhy koní, cvičené lovecké psy, velbloudy, projekty na ochranu přírody a jiné zajímavosti. Oba víkendové dny bude probíhat v hlavní aréně tematický a poutavý program s cvičenými dravci. Kromě běžných stanů národních výprav, asijské národy přivítají návštěvníky v tradičních jurtách, Arabové postaví celou autentickou vesničku s tradičními příbytky, beduíny a dovezou i originální písek. Bude možné zúčastnit se řady odborných přednášek, večer u ohňů se zaposloucháte do hudby různých národů, ochutnáte tradiční jídla z různých koutů světa, prostě bude co vidět a sledovat. A pokud neovládáte cizí jazyky, nevadí - vždy najdete dost spřízněných duší, se kterými se domluvíte kromě jazykem i rukama, posunky či nohama.
Také české sokolnictví bude zastoupeno na festivalu, a to prezentací ve vlastním stanu v centru dění hned vedle mezinárodního stanu IAF. Slovensko bude mít tentokrát samostatný stan. Na minulém festivalu se naše prezentace těšila velké oblibě nejen během dne, kdy byly promítány na velkoplošné obrazovce zajímavé záběry z lovů, ale i v noci, kdy se z našeho stanu stalo "centrum zábavy" fungující za zpěvu sokolníků a zvuku kytar až do bílého rána. Letošní prezentace bude vylepšena nabídkou specialit české kuchyně i piva, kterou zajistí profesionální hospodští z řad Klubu sokolníků ČMMJ. Ve stanu bude samozřejmě umístěna i panelová výstava o historii a současnosti našeho sokolnictví s důrazem na kulturní tradici a ochranu přírody, kterou bude kromě jiných reprezentovat úspěšný dlouholetý projekt Lesů České republiky na obnovu populací raroha velkého a sokola stěhovavého.
Na festival lze dojet buď vlastním autem (jednodenní cesta, asi 1300 km) s výhodou flexibility a případného prodloužení pobytu v Anglii, což může být velmi příhodné v tomto období dovolených. Inspirací na prodloužení pobytu ve věčně zelené Británii může být kromě památek v Londýně např. nedaleké mystické místo Stonehenge, krásná romantická krajina nedalekého Walesu a pro koupáníchtivé nedaleké jižní pobřeží Anglie, např. neuvěřitelně čisté a zelené přímořské město Bournemouth s nejlepšími plážemi v Anglii. Ti opravdoví cestovatele jistě pak ocení vzdálenější Skotsko, které nabízí v Evropě jedinečnou kombinaci přírodních romantických scenérií s hojností kulturních památek. Další možností dopravy jsou přímé lety z Prahy nebo Brna (asi 2000 až 4000 Kč nízkonákladová zpáteční letenka) a v Londýně si půjčit auto na letišti nebo dojet z letiště autobusem. Každý, kdo již řídil auto vlevo v Anglii, může potvrdit, že to není tak hrozné, jak se na první pohled zdá a člověk si rychle zvykne. Poslední možností dopravy jsou dálkové autobusové linky Brno - Praha - Londýn (asi 2000 až 3000 Kč zpáteční jízdenka). Víkendová kempovací vstupenka na festival vyjde na 40 GPB (1200 Kč). Veškeré náklady budou ale jistě vyváženy jedinečnými zážitky, které se již nebudou nikdy opakovat, protože je to podruhé a naposledy, kdy štědří sponzoři vynaloží přes 1 mil. USD, aby se akce takového rozsahu s takovými atrakcemi mohla vůbec uskutečnit.
Další informace o festivalu lze nalézt na internetových stránkách http://www.falconryfestival.com případně na stránkách Klubu sokolníků ČMMJ http://www.sokolnictvi.net

Zpracování dat...