Časopis Myslivost

Nominační soutěž na MRK 2009

Myslivost 7/2009, str. 50  MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
V roce 2009 se uskutečnila podruhé nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla. Cílem této soutěže (nominace) je dát možnost většímu počtu ohařů kvalifikovat se na mistrovství ČR - Memoriál Richarda Knolla. Dalším důvodem je skutečnost, že všestranné zkoušky ohařů často probíhají v neporovnatelně různých podmínkách a náročnost rozhodčích není zcela stejná.
Letos bylo osloveno celkem 42 ohařů, kteří získali I. cenu na všestranných zkouškách a na soutěž se dostavilo 34 ohařů. Jak je patrné, výsledky nominační soutěže ukazují, že předpoklady, které vedly k zavedení této soutěže, nejsou daleko od pravdy. Z 34 ohařů získalo I. cenu 5 ohařů, II. cenu 7 ohařů a III. cenu 9 ohařů. Ostatní se do ceny nedostali. Z prvních 20 ohařů z nominace dle všestranných zkoušek se kvalifikovalo na MRK 10 ohařů. Zbylí ohaři jsou ti, kteří jsou ve výsledcích z všestranných zkoušek od 20. místa výše. A nutno podotknout, že kvalita těchto psů není nikterak špatná. Pouze na všestranných zkouškách mohli někde zakolísat, nepřišli na pernatou či srstnatou zvěř anebo pracovali na pobarvené stopě jako vodiči. Všestranné zkoušky jsou jako atletický desetiboj a zakolísání na některé disciplíně se zákonitě odrazí na celkovém výsledku zkoušky. Na této nominační soutěži se zkouší podle platného zkušebního řádu pro MRK a MKP, i když ne u všech disciplín. Zkouška probíhá jako jednodenní a každý ohař absolvuje v jednom dnu polní, vodní a lesní práci. Tak je možné každý den vyzkoušet 12 ohařů, tedy za 3 dny celkem 36 ohařů.
Sbor rozhodčích vedl Mgr. Oldřich Blecha, který také zajistil a sám provedl počítačové zpracování zkoušek. Polní práce posuzovali MUDr. Vlastimil Novotný, František Job, Jaroslav Konečný. Vodu posuzovala trojice Eduard Martínek, Jaroslav Šefl a Pavel Konečný. Lesní práce měli na starost Václav Kratochvíl, Petr Rubeš, František Švec, Miloslav Šnobr a Jaromír Šmídek.
Dne 8. května se organizace nominační soutěže ujal František Zahradníček, který ve spolupráci s OMS Brno-venkov oslovil MS Háj Neslovice, kde probíhala lesní práce, MS Těšany - zde byla vodní práce a polní disciplíny se plnily v MS Měnín a MS Telnice. Centrem byla myslivecká chata MS Měnín, kde členové místního sdružení připravili účastníkům soutěže, koroně i rozhodčím příjemné prostředí a občerstvení.
Myslivci z Měnína a Telnice mohou být opravdu na své honitby pyšní, protože dostatek pernaté a srstnaté zvěře je výsledkem jejich celoroční péče a ochrany zvěře. Každý ze zkoušených ohařů měl možnost pracovat na divoké zvěři a ukázat tak svoje kvality. Nejlépe se to první den podařilo psovi pointera Has z Dolnic, kterého vedl Martin Bartl. Z důvodu zakolísání na pobarvené stopě získal druhou cenu a byl vítězem prvého dne.
Dne 9. května se nominační soutěž konala na Lovecké chatě v Horce nad Moravou. Organizace druhého a třetího dne nominační soutěže se ujal OMS Olomouc, který tuto soutěž pojal jako přípravu na Memoriál Karla Podhajského, který se zde uskuteční v letošním roce 3. a 4. října. Od první chvíle bylo znát, že vše probíhá pod taktovkou zkušeného realizačního týmu, který má přesně stanovený postup s rozdělením úloh. Překrásné prostředí lovecké chaty umocnilo vystoupení trubačů, kteří účastníky doprovázeli nejen při slavnostním nástupu, ale prakticky po celý den, hlavně při lesní práci, která probíhala v okolí Lovecké chaty v honitbě Vlastimila Sedláčka. Na vodní práci jeli účastníci soutěže do MS Horka a pole bylo v nedalekém MS Těčetice. Zde bylo vše perfektně připraveno díky úsilí Jaroslava Konečného a členů sdružení, kteří neponechali nic náhodě. Druhý den soutěže byl nejlepším ohařem Barbar z Mešínské Hájovny, kterého vedl zkušený Jiří Pospíšil.
Dne 10. května, přesně v 7.30 hod., dal kynologický referent OMS Olomouc Jan Nastoupil pokyn trubačům k slavnostnímu zahájení třetího dne soutěže. Tak, jako v předešlých dnech byli představeni vůdci, sbor rozhodčích a po první disciplíně "chování na stanovišti" se účastníci rozjeli na pole, vodu a les. Stejně jako předchozí den probíhala soutěž bez nejmenšího zakolísání a tak mohli být předseda OMS Olomouc MVDr. Votěch Grézl i jednatel OMS Olomouc RNDr. Jiří Zbořil spokojeni s přípravou na 71. ročník Memoriálu Karla Podhajského. Po prvních dvou dnech soutěže se do ceny dostalo celkem 11 ohařů a tak do počtu psů, kteří jdou na Memoriál Richarda Knolla, bylo 9 "volných" míst. Lze konstatovat, že poslední den soutěže byla úroveň ohařů nejvyrovnanější a do I. - III. ceny se dostalo celkem 10 ohařů z 11 startujících. Vítězem byl pes IL Kořenice, kterého vedl Ing. Josef Poledne.
Co říci závěrem? Je třeba poděkovat všem organizátorům nominační soutěže, jednotlivým MS a členům těchto MS za pomoc a propůjčení honiteb, protože bez dobrých honiteb se kvalitní kynologie nedá dělat. Dík patří i vůdcům, kteří svědomitě své psy na soutěž připravili a v porovnání s minulým rokem se dostalo do cen daleko více psů. Nutno vyzvednout i práci sboru rozhodčích, který po celé tři dny sledoval výkony psů a všem byla největší odměnou pěkná práce našich všestranných ohařů.

Zpracování dat...