Časopis Myslivost

Tradice chovu jelenů na Poľaně úspěšně pokračuje

Text a snímky Jiří JUNEK
Tradice chovu jelenů na Poľaně úspěšně pokračuje
Jeleni z Poľany jna středním Slovensku jsou odedávna proslulí krásou a mohutností paroží. Je známé paroží jelena, kterého ulovil v roce 1944 neznámý lovec, ohodnocené 241,75 body CIC. Silní jeleni, i když ne s takovou hodnotou trofeje, se díky lesníkům a myslivcům na Poľaně vyskytují stále.
Myslivecká Chránená poľovná oblast Poľana, ustavená v roce 1965, je vyhrazena od roku 2002 na výměře 20 659 ha v Banskobystrickém kraji v okresech Banská Bystrica, Brezno, Detva a Zvolen. Z celkové výměry je 18 309 ha lesa. Obhospodařováním CHPO Poľana jsou pověřeny Lesy SR, š.p., Banská Bystrica prostřednictvím OZ Kriváň a OZ Čierny Balog.
Koordinaci chovatelských záměrů, odborné usměrňování, kontrolu a hodnocení výsledků dosažených v CHPO Poľana zajišťuje chovatelská rada o třinácti členech z příslušných odštěpných závodů Lesů Slovenské republiky, s. p., Obvodního lesního úřadu, správy CHKO Poľana, Národního lesnického centra a Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Na Lesní správě Kyslinky, Odštěpného závodu LSR, s. p., Kriváň na chatě Zálomská se konala 14. května 2009 přehlídka trofejí Chráněné poľovné oblasti Poľana. Pořadatelé přehlídky vsadili na dobré počasí a přehlídku připravili přímo v přírodě, na louce u chaty s vyhlídkou na hřebeny hor. Je v tom hezká symbolika. Jeleni se tak ještě jednou jakoby vrátili do lesů Poľany. Přijelo se na ně podívat a vzdát hold na tři stovky lesníků a myslivců. Mezi organizátory byl odborník na jelení zvěř a myslivecký spisovatel Emil Rakyta a pracovníci LSR Ing. Marcel Lehocký, Ing. Peter Kuric, Ing. Ján Ostrolúcký, Pavol Micháľ, Ing. Ján Filo, Ing. Ján Nôžka s mnoha dalšími kolegy..
Letošní přehlídku trofejí CHPO Poľana zahájil ředitel OZ Kriváň Ing. Ivan Gallo. Významným hostem byl Karl Maierhofer z Rakouska, místopředseda komise CIC pro výstavy a hodnocení trofejí.
V lovecké sezóně 2008/2009 byl plánovaný odstřel jelení zvěře 146 ks, bylo uloveno 144 kusů. Byla dosažena vyhovující struktura lovu se 40% podílem I. věkové třídy, 34% podílem II. věkové třídy, 13% podílem III. věkové třídy a 13% podílem IV. věkové třídy.
Letos nejsilnější trofej pochází bohužel od chovného sedmiletého jelena - 223,74 b. CIC, sanitární odstřel (poraněný běh), LS Vígľaš, lovec Pavel Hriň, druhého "zlatého" lovného dvanáctiletého jelena ulovil host Pavel Dvořáček na LS Vígľaš, třetí zlatá trofej náležela čtrnáctiletému lovnému jelenu z obvodu LS Sihla, měla hodnotu 216,51 b. CIC, kterého ulovil lesník Miroslav Medveď. Bohužel tři trofeje v hodnotě bronzové medaile pocházely od 5 - 7letých uhynulých chovných jelenů, nebo ze sanitárního odstřelu.
Jedním z významných poslání CHPO Poľana je odchyt kvalitní jelení zvěře na regeneraci chovů a zlepšení genofondu v jiných honitbách na Slovensku i v zahraničí. V letech 1970 - 2008 bylo v CHPO Poľana odchyceno celkem 331 ks jelení zvěře, z toho 87 jelenů, 119 laní a 125 kolouchů. V uplynulé sezoně bylo odchyceno 10 laní a 10 kolouchů. Z toho 4 laně byly odeslány Vojenským lesům a statkům ČR, divizi Mimoň a 6 kolouchů Lesům České republiky, s. p., Lesnímu závodu Boubín.
Základem chovatelské práce jsou přehlídky jeleních shozů. V lovecké sezóně 2008/2009 bylo v CHPO Poľana a přilehlých honitbách nalezeno celkem 215 shozů 148 jelenů. V předchozí sezóně 182 shozů 137 jelenů. Hodnoty 214,94 b. CIC dosáhl v roce 2009 pár shozů 10+ letého lovného jelena IV. věkové třídy nalezený v obvodu LS Vígľaš a další shoz byl z chovného jelena III. věkové třidy nalezený v revíri Ľubietová, který dosáhl 211,23 b. CIC. Celkově by byly shozy z roku 2009 ohodnoceny 2 zlatými, 18 stříbrnými a 53 bronzovými medailemi.
Při příležitosti chovatelské přehlídky byli za svoji mysliveckou práci pro LSR odměněni pozvánkami k lovu Prof. Ing. Ladislav Paule, CSc. z Technické university ve Zvolenu, Ing. Ján Nôžka, poľovný špecialista v CHPO Poľana, Ing. Patrik Michál, poľovný referent na OZ Palárikovo a vybraný pracovník OZ Levice.
K pravidelným hostům přehlídky jeleních trofejí CHPO Poľana patří například oborník Poněšické obory LČR, s. p., Lesní správy Hluboká František Řehoř. Nejpočetnější skupinou hostů zpoza hranic Slovenska byl zájezd lesníků z Vojenských lesů a statků ČR, divize Mimoň. Její ředitel Ing. Jiří Janota mně poskytl krátký rozhovor:
Připadá mně, že jste s vašimi kolegy z Mimoně s lesníky OZ Kriváň dobrými známými. Jezdíte sem pravidelně?
"Naše kontakty a spolupráce trvá již několik let. Už jsme navštívili několik přehlídek jeleních trofejí z Poľany. V loňském roce jsme odtud dovezli několik kusů holé zvěře do obory Židlov."
Z Poľany pokračujete se zájezdem českých lesníků ještě na jiná místa na Slovensku?
"Navazujeme na započatou tradici lesnických poznávacích zájezdů na Slovensko. Loni jsme byli v Revúcej a na Čierném Balogu, letos ještě navštívíme OZ Sobrance a Rožňava."
Připravujete nějakou společnou akci se slovenskými kolegy?
"Pozvali jsme kolegy z OZ Kriváň na Lesnický den 2009, který se bude konat v areálu Skelná huť 19. a 20. 6. Bude se tam konat i soutěž v práci s motorovou pilou o pohár VLS a mistrovství ČR. "


Zpracování dat...