MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Duben v honitbě

RNDr. Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s obecními úřady. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Obecní úřad může dočasně omezit vstup do stanovené části honitby. Více >
Duben v honitbě

Oblasti chovu zvěře

Myslivost 4/2009, str. 8 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc.
Počet komentářů: 0
Mezi myslivci včetně držitelů honiteb panuje řada nejasností týkajících se chovu zejména trofejové zvěře v oblastech chovu. Dotazy na toto téma jsou různého charakteru a týkají se jednak právních norem, a jednak jsou někdy nejasné klady či zápory zřizování oblastí chovu a jejich následného provozu. Více >
Oblasti chovu zvěře

Chovatelské přehlídky trofejí. Mají v dnešní době ještě smysl?

Myslivost 4/2009, str. 10 Dr. Dvořák
Počet komentářů: 0
Jarní období je v životě myslivců charakteristické zejména činnostmi, jako je péče o zvěř a její sčítání či bilancování na prahu končícího mysliveckého roku a plánování roku nadcházejícího. Myslivečtí hospodáři kromě běžných a výročních administrativních povinností navíc shromažďují od úspěšných lovců trofeje zvěře, ulovené v uplynulé lovecké sezoně, aby je následně předložili k hodnocení a vystavení na chovatelské přehlídce trofejí. Více >
Chovatelské přehlídky trofejí. Mají v dnešní době ještě smysl?

Trocha polemiky na téma hodnocení trofejí

Myslivost 4/2009, str. 12 Ing. Pavel ČERNÝ
Počet komentářů: 0
Blíží se mezinárodní výstava trofejí v Lysé nad Labem a při této příležitosti se častěji diskutuje na téma hodnocení trofejí. Jsou taká různé názory na smysl a význam chovatelských přehlídek. Čas od času přichází na přetřes i otázka objektivnosti hodnotitelských metod CIC a jejich použitelnost pro hodnocení atypických trofejí. Více >
Trocha polemiky na téma hodnocení trofejí

Kult trofejí?

Myslivost 4/2009, str. 15 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.
Počet komentářů: 0
S potěšením jsem si pročetl článek Ing. P. Černého, protože s většinou jeho názorů lze jen souhlasit. Přesto si dovolím několik připomínek spíš vysvětlujících než kritických. Více >
Kult trofejí?

Tichý skromný mistr s velkým hlasem

Myslivost 4/2009, str. 16 Připravili Jiří Kasina a Marcela Kuklová
Počet komentářů: 0
„Proboha, další rozhovor, už toho mám plné zuby, novináři se mě ptají buď pořád dokola na stejné věci, a nebo naopak na úplné hlouposti“, s lišáckým výrazem ve tváři trochu přehrává rozhořčení mladý štíhlý mladík v lesnické uniformě a usedá u stolu v restauraci na šluknovském náměstí. Na slovíčko si s námi přišel popovídat novopečený Mistr Evropy ve vábení jelenů pro rok 2009 Jan Brtník, student Střední lesnické školy ve Šluknově. Více >
Tichý skromný mistr s velkým hlasem

Navštívili jsme italské výrobce zbraní – 1. díl

Myslivost 4/2009, str. 20 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Pro posouzení kvality zbraně je samozřejmě nejlepší si zbraň prakticky vyzkoušet, ale lepší a ucelenější informaci a tím detailní seznámení se zbraní nám poskytne návštěva místa zrodu zbraně. Vidět na vlastní oči organizaci výroby, použité technologie, přesnost výroby, způsob kontroly kvality výroby a slyšet od místních odborníků důvody konstrukčních řešení zbraně, kvalitu použitých materiálů a další finesy. Více >
Navštívili jsme italské výrobce zbraní – 1. díl

Kŕmna zmes s obsahom lesnej biomasy v jeleniarskej praxi

Myslivost 4/2009, str. 24 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., Ján HOGH, Ing. Karol MUTŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V Myslivosti číslo 01/2009 sme publikovali príspevok o možnostiach využitia biomasy lesných drevín v krmivách pre prežúvavú zver. Prezentovali sme jednotlivé druhy krmív a kŕmnych zmesí, ktoré sme navrhli a vyrobili (granulovaná zmes, voľne sypaná zmes a silážované krmivo). Overili sme ich v experimentálnych podmienkach aj v poľovníckej praxi. Více >
Kŕmna zmes s obsahom lesnej biomasy v jeleniarskej praxi

Lovecká vášeň urozených

Myslivost 4/2009, str. 25 PhDr. Jindřich Francek
Počet komentářů: 0
Lov byl ve středověku i v raném novověku převažující součástí života aristokratické společnosti. Nešlo ovšem jen o nějakou kratochvíli. Historik Josef Žemlička postihl jeho širší význam: Vybízel k postřehu, hbitosti a vytrvalosti, cvičil bystrost oka, posiloval fyzickou odolnost, rozvíjel vůdcovské schopnosti. Při lovu lépe než jinde mohly vyniknout schopnosti a vlastnosti jedince, či naopak jeho zbrklost, váhavost, nekázeň. Lov vybízel ke kolektivní součinnosti. Nejen lovců, ale při velkých honech i lovecké čeledi, všech těch psovodů, holotů, sokolníků, naháněčů, sběračů ubité zvěře. Knížata a králové se bavili, jejich synové se učili rychlému rozhodování a vůdcovským praktikám. Při divokých jízdách za vysokou i divočáky se utužovala přátelství, dalo se rozpoznat, na koho se dá spoléhat a kdo se raději drží stranou. Kníže testoval své druhy, jejich přednosti i slabiny. A druhové mívali příležitost, aby se zalíbili. Kronikář Kosmas vypráví, že jí dokonale využil Šebíř, oblíbenec knížete Oldřicha. Získal od něho biskupský stolec jen tím, že dovedl svému pánu připravit ocas divokého kance jako znamenitou pochoutku. Více >
Lovecká vášeň urozených

Dalekohledy Eschenbach Farlux®

Myslivost 4/2009, str. 30 Text a snímky Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Německé dalekohledy a optické zaměřovače mají u českých a zahraničních myslivců vynikající pověst. Letité zkušenosti, tradiční preciznost německých optiků a stálý zájem myslivců i všech lidí milujících přírodu zavazují výrobce, aby udržovali své produkty na špičkové úrovni. Mezi výrobci kvalitních pozorovacích dalekohledů, které si postupně nachází místo u našich myslivců, patří firma Eschenbach Optik GmbH, sídlící v Norimberku. Binokulárními modely Farlux® zahajujeme představování jejich dalekohledů. Více >
Dalekohledy Eschenbach Farlux®

Nové trendy v zemědělském podnikání - zaměření na péči o přírodu a krajinu – příležitost pro českou

Myslivost 4/2009, str. 34 Dr.Ing. Petr MARADA,
Počet komentářů: 0
Současné intenzivní zemědělské hospodaření se vyznačuje významnými negativními vlivy na stav přírody a krajiny. V rámci dotační politiky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí se podporují nové trendy v zemědělském podnikání, které jsou zaměřeny na zlepšení stavu přírody a krajiny – na rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny. Podstatné jsou v tomto směru nyní osvěta a vzdělávání myslivců a zemědělců jako hospodářů v krajině, včetně praktických ukázek v terénu. Více >
Nové trendy v zemědělském podnikání - zaměření na péči o přírodu a krajinu – příležitost pro českou

Zelenou splývají společenské i profesní rozdíly

Myslivost 4/2009, str. 36 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Asi mi dá za pravdu většina mužských, že bývá chlapská ješitnost velmi ukojena, když se může veřejně představit s mladou, hezkou a sympatickou ženou. Já bez okolků přiznávám, že jsem si takto lebedil, když jsem měl možnost na loňské výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem poprvé sdílet podium a mikrofon s herečkou Klárou Jandovou. Seznámili jsme se čistě náhodou přes jiné známé a prostředníkem byla vlastně jedna svéhlavá jezevčice jménem Eliška. Rok se s rokem sešel, za tu dobu jsme se ještě několikrát potkali při jiných akcích. V životě Kláry byl uplynulý rok zasvěcen zelené barvě, chodila totiž do mysliveckého kurzu, takže bylo o čem si povídat. A stále jsem měl na mysli Klářin příslib, že pokud udělá myslivecké zkoušky, poskytne redakci rozhovor jako novopečená myslivkyně. Proto nyní sedíme v redakci nad šálkem kávy a plníme si sliby, že si prostě jen tak popovídáme. Více >
Zelenou splývají společenské i profesní rozdíly

Experti s pistolí v Hubertově cechu

Myslivost 4/2009, str. 42 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Česká zbrojovka Uherský Brod nejsou jen vynikající zbraně, které kupují myslivci na celém světě. Za každou vyvinutou zbraní jsou tisíce hodin práce různých specialistů a v neposlední řadě také zkušených testovacích střelců. Mnozí mají velmi vřelý vztah k myslivosti a my vám chceme některé představit. Více >
Experti s pistolí v Hubertově cechu

POZNATKY O REPRODUKCI ČERNÉ ZVĚŘE

Myslivost 4/2009, str. 44 MVDr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 0
V posledních letech opět došlo v některých oblastech k výraznému nárůstu početních stavů černé zvěře, což mělo pro mnohé honitby nepříjemné následky v podobě větších škod. Zvýšený odlov a nepříznivé klimatické podmínky letošní zimy mohou samozřejmě vést k tomu, že se situace v nadcházejícím období poněkud uklidní. Přesto však bude třeba nadále věnovat regulaci černé zvěře velkou pozornost, neboť její početní stavy mohou opět velmi rychle překročit únosnou míru. Proto je důležité, aby si myslivci stále uvědomovali, jak vysoká je rozmnožovací schopnost tohoto druhu zvěře. Více >
POZNATKY O REPRODUKCI ČERNÉ ZVĚŘE

Jak dál při vyšetřování černé zvěře na trichinelózu?

Myslivost 4/2009, str. 46 Prof. MVDr. Břetislav KOUDELA, CSc.,
Počet komentářů: 0
Trichinelóza je závažné parazitární onemocnění člověka vázané na požití syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa zvířat. Nejčastějším zdrojem infekce člověka trichinelami je v řadě zemí světa vepřové maso; častým zdrojem infekce v evropských podmínkách je také maso černé zvěře. Jedná se o problematiku, která je, vzhledem k nedávným nálezům trichinel u černé zvěře v různých oblastech České republiky, pro mysliveckou veřejnost stále aktuální. Více >
Jak dál při vyšetřování černé zvěře na trichinelózu?

Zamyšlení (nejen) nad zkušebními řády ohařů

Myslivost 4/2009, str. 50 František ŠVEC, Ing. Jiří FORMÁNEK, Antonín ŽIŽKA
Počet komentářů: 0
Uběhl právě rok působnosti nejnovějších zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Ještě asi žádný zkušební řád nepřinesl tolik dohadů, rozporů a diskusí jako tento. Je to zřejmě i tím, že během poměrně krátké doby jich bylo vydáno více a kynologové, ale i rozhodčí, se ve změnách mnohdy těžko orientují. Pokud se budete snažit zjistit, která témata bývají na všech kynologických akcích týkajících se velkých plemen nejvíce diskutována, zjistíte, že se jedná především o zavedené novinky ve zkušebních řádech. Více >
Zamyšlení (nejen) nad zkušebními řády ohařů

Některé druhy šelem – jejich život v současnosti II

Myslivost 4/2009, str. 52 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Čeleď: lasicovití (Mustelidae) Jsou to šelmy s poměrně dlouhým, štíhlým, válcovitým tělem a krátkými běhy. Mají velmi ohebnou páteř. Kolem řitního otvoru mají pachové žlázy produkující páchnoucí sekret, který je někdy vystřikován při podráždění. Často se u nich vyskytuje tzv. latentní březost. Rozšířeni jsou téměř po celém světě kromě Austrálie a Madagaskaru. V České republice žije osm původních a jeden nepůvodní druh. Více >
Některé druhy šelem – jejich život v současnosti II

Poľovanie v Írsku

Myslivost 4/2009, str. 60 Text a foto Matej HRAŠKO
Počet komentářů: 0
K lovu v Írsku som sa dostal takpovediac ako slepé kura k zrnu. Pred rokom a pol ma môj dobrý kamarát a súčasne spoločník vo firme ARGALI zaoberajúcej sa sprostredkovaním lovu poprosil, či by som mu nepomohol. Majú k nemu prísť kamaráti z Írska a chceli by si zapoľovať u nás, na Slovensku. A on nevie ani ceknúť po anglicky. Prikývol som, že môže so mnou rátať. Poľovanie sa nám podarilo a obaja Íri - Mark a John si odnášali zo sebou krásne zážitky a parádne trofeje baranov. Počas výletu sme sa skamarátili a s radosťou sme prijali ich pozvanie do Írska. Více >
Poľovanie v Írsku

50 let Rosochotrybolovsojuzu

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Rosochotrybolovsojuz je v překladu Ruský svaz myslivců a rybářů a je to v současnosti největší myslivecká a rybářská organizace v Rusku. V loňském roce měla již padesátileté jubileum od založení, na jehož oslavy pozvala zástupce mysliveckých organizací některých států buď z bývalého SSSR anebo z některých zemí zařazovaných dříve do východní Evropy, včetně naší republiky. Zasedání těchto zástupců se konalo před koncem roku 2008 v Moskvě v tzv. Mysliveckém domě (Dom ochotnikov), který byl až k nepoznání renovován oproti dřívějšímu stavu. Je to nyní nejen dům hotelového typu s recepcí a restaurací, ale je to také sídlo ústředí Asociace Rosochotrybolovsojuzu, je v něm umístěno i myslivecké muzeum a v přízemních prostorách jsou prodejny mysliveckých a rybářských potřeb. Více >
50 let Rosochotrybolovsojuzu

Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Jedinec, rodina, skupina RNDr. Vojtěch Škaloud
Počet komentářů: 0
Podle počtu jedinců ve skupině se jednotlivé druhy zvěře vyskytují při minimalizovaném rozsahu jako jednotlivci, dvojice a jednoduchá rodina. Širšími rodinnými svazky jsou velká rodina a rodinná skupina. Jen zčásti příbuzenskými seskupeními jsou kotérie, kolonie, smečka, tlupa nebo stádo. Více >
Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

PŘISTŘIHNUTÁ KŘÍDLA? Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Nesmyslné střety mezi myslivci a ochránci přírody stále trvají, i když se rozumní jedinci na obou stranách snaží racionálně najít alespoň některé styčné body umožňující spolupráci. A jedná se nejen o neporozumění myslivců s amatéry z různých ochranářských spolků, kde vzhledem k propastným rozdílům v teoretických znalostech mnoha oborů i praktických zkušenostech z přírody bude hledání společné řeči asi velice obtížné, ale bohužel i o spory myslivců s představiteli státní správy, kde by nalezení stejné cesty přece jen mělo být schůdnější. O tom by mohli vyprávět třeba sokolníci … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Povídání o vydře a norkovi

Mgr. Kateřina POLEDNÍKOVÁ
Počet komentářů: 0
Nacházíte se na začátku seriálu o dvou kunovitých šelmách, které žijí u našich vod. Jednou je vydra říční, která vždy obývala naše vody, i když v minulém století jen v minimálním množství, a má zde své patřičné místo. Druhou šelmou je norek americký, který se do naší přírody dostal vlivem člověka zhruba před sto lety. Oba jsou to druhy, které svými ekologickými nároky a svým chováním z různých důvodů způsobují silné emotivní reakce u různých skupin obyvatelstva a jsou častými předměty diskusí u ochránců přírody, rybářů, myslivců. Více >
Povídání o vydře a norkovi
Zpracování dat...