MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Květen v honitbě

RNDr. Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
V květnu začíná doba lovu naší nejpočetnější spárkaté zvěře. Hned od 16. se věnujeme lovu průběrných srnců I.věkové třídy, mezi něž paří zejména paličkáři, knoflíkáči a špičáci do délky paroží cca 7 cm. Nadějní roční srnci vytloukají až později a paroží v lýčí je u nich fyziologicky normální, navíc se skutečná délka jejich paroží v lýčí obtížněji odhaduje. Více >
Květen v honitbě

Nejsilnější trofeje

Myslivost 5/2009, str. 8 Prof. Ing. et Ing. h.c. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Nic na světě nelze povařovat za konečné či dokonalé, což platí i o trofejích, jejichž kvalita se stejnými metodami CIC včetně některých upřesnění hodnotí již od roku 1937. Od té doby se uskutečnily dvě světové myslivecké (i trofejové) výstavy v roce 1971 Budapešti a v roce 1981 v Plovdivu. Předpokládali jsme, že naše tradiční a úspěšné myslivecké výstavnictví by si zasloužilo, aby se další světová myslivecká výstava po deseti letech – tedy v roce 1991 konala u nás, jenže politické události té doby nastolily zcela jiné problémy, takže výstavy sice pořádáme na mezinárodních úrovních – přibližně v pětiletých intervalech, ale i jimi nepochybně pokračujeme v úspěšnosti našich mysliveckých tradic. O významu těchto výstav svědčí nejen ochota zvaných států, které k nám přijíždějí se svými expozicemi, ale také návštěvnost těchto výstav našimi i zahraničními, mysliveckými i nemysliveckými zájemci. Více >
Nejsilnější trofeje

Dotace z Evropské unie šance pro zlepšení přírody a krajiny

Myslivost 5/2009, str. 16 Ing. Pavel UHLÍŘ
Počet komentářů: 0
V rámci vstupu České republiky do Evropské unie bylo v letech 2004 až 2006 zahájeno první dotační období, kdy k nám začaly proudit do různých odvětví a oblastí finanční prostředky formou nevratných dotací z evropských strukturálních fondů. Druhé a nejrozsáhlejší dotační období bylo zahájeno v roce 2007 a bude ukončeno v roce 2013. Více >
Dotace z Evropské unie šance pro zlepšení přírody a krajiny

Kulovnice Merkel KR1 Standard

Myslivost 5/2009, str. 20 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Kulovnice KR1, vyráběné známou německou firmou Merkel, představují moderní pojetí tradiční lovecké zbraně. Mají zajímavý design a konstrukci, a vyrábí se ve slavném městě Suhlu. Vynikající vlastnosti kulovnic Merkel přitahují stále více českých myslivců, a proto nezůstávají stranou naši pozornosti. Více >
Kulovnice Merkel KR1 Standard

Liška - početní stav a reprodukce

Myslivost 5/2009, str. 24 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Stavy lišek, jak u nás, tak i v celé Evropě, jsou v současné době výrazně vyšší proti sedmdesátým létům minulého století. V České republice počet úlovků začal mírně stoupat po roce 1975 a přibližně po deseti letech se nárůst lovů začal zvyšovat výrazněji. Nejvyšší roční lovy lišek byly zaznamenány na přelomu 20. a 21. století. V následujících letech až do současnosti má výše lovu lišek snižující se tendenci. Názory, že navýšení jejich stavů má na svědomí eradikace vztekliny prováděnou vakcinací, neodpovídají skutečnosti, protože např. na Pardubicku výraznější nárůst stavů lišek nastal již po roce 1985 a vakcinace byla zahájena až v roce 1993, kdy již byl roční lov proti osmdesátým létům 2,5x vyšší. Více >
Liška - početní stav a reprodukce

Německý gigant ve výrobě střeliva - RWS - Rottweil

Myslivost 5/2009, str. 26 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V posledním desetiletích došlo ke koncentraci výrobců střeliva nejen v Německu a v Evropě, ale i celosvětově. Největší výrobce kulových nábojů v Německu RWS, dřívější „Dynamit Nobel“, pohltil dalšího výrobce kulových nábojů Geco a brokových nábojů Rottweil. V zahraničí potom připojil švédského výrobce Normu a od roku 2003 i rakouský Hirtenberger. Dnes jsou tito výrobci součástí švýcarského koncernu Ruag, který se zabývá také přesným strojírenstvím, výrobou zbraňových systémů a podílí se na evropském kosmickém programu. Více >
Německý gigant ve výrobě střeliva - RWS - Rottweil

Plašicí zařízení pro předcházení škod na mláďatech při sklizni pícnin a při senoseči

Myslivost 5/2009, str. 30 Pavel Chalupa
Počet komentářů: 0
Po roce se opět vracíme k článku, který čtenářům přiblížil zkušenosti v předcházení a snižování ztrát na mláďatech při sklizni pícnin a senoseči. V letošním příspěvku vás seznámíme se zkušenostmi myslivců a zemědělců, kteří si v loňském roce pořídili plašicí zařízení a zaslali nám na požádání jeho hodnocení a zkušenosti s tím získané. Plašiče zakoupilo pro porovnání zhruba sto mysliveckých organizací, zemědělců nebo myslivců, pětinu z nich jsme oslovili. Více >
Plašicí zařízení pro předcházení škod na mláďatech při sklizni pícnin a při senoseči

CZ 550 Varmint Laminated

Myslivost 5/2009, str. 32 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Označení Varmint náleží zpravidla kulovnicím, u nichž je kladen vysoký důraz na precisi zásahů odpovídající sportovním zbraním. CZ 550 Varmint Laminated stojí na rozcestí tří kategorií. Uspokojí myslivce, kteří si požadují tradiční loveckou kulovnici, vynikající moderními tvary a materiály, a zároveň myslivce, jimž se přesná sportovní střelba na velké vzdálenosti stala zálibou. Třetí kategorie, nemá nic společného s myslivostí, ale v rámci objektivity ji nelze pominout. Kulovnice, kterou dnes představujeme je vhodná také pro policejní jednotky. Vytvořit pušku spojující všechny tři kategorie tak, aby nevznikl nepovedený kompilát, není jednoduché. České zbrojovce Uherský Brod se to nade vší pochybnost podařilo. Více >
CZ 550 Varmint Laminated

Trvalo udržateľné poľovníctvo a jeho riadenie

Myslivost 5/2009, str. 35 J.H.
Počet komentářů: 0
Pod týmto názvom sa konala tohoročná konferencia na 14. poľovníckych dňoch v Leviciach za účasti delegácií poľovníckych zväzov z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Srbska. Více >
Trvalo udržateľné poľovníctvo a jeho riadenie

Některé druhy z řádu hlodavci – jejich život v současnosti

Myslivost 5/2009, str. 38 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Hlodavci jsou střední drobní až středně velcí savci vyskytující se po celém světě. Vyvinuli se již během druhohor a postupně se rozšířili po celém světě. Vyskytují se ve všech typech prostředí od nížin až po velehory. Charakteristické pro tuto skupinu živočichů jsou dlouhé, dlátovité řezáky, které během celého života dorůstají. V některých zemích jsou loveny některé druhy hlodavců pro zvěřinu. Ze zástupců tohoto řádu žijících na našem území jsme vybrali několik druhů, kterými se budeme podrobněji zabývat. Více >
Některé druhy z řádu hlodavci – jejich život v současnosti

Ukončení likvidace INTERLOVU PRAHA, s.r.o

Myslivost 5/2009, str. 40 Ing. Miroslav KRAUS,
Počet komentářů: 0
Myslím si, že kauza INTERLOVU PRAHA, s.r.o. zajímá většinu myslivců, členů ČMMJ, kteří pamatují na doby, kdy tato společnost byla nepostradatelná, silná a spolehlivá ve vztahu k myslivcům a ČMMJ. Jistě má každý v čerstvé paměti to, že tato naše obchodní organizace se začala propadat do vysokých ztrát a pokusy o její oživení byly marné. Více >
Ukončení likvidace INTERLOVU PRAHA, s.r.o

Vábení zvěře, tak trochu jinak...

Myslivost 5/2009, str. 43 CEVOX
Počet komentářů: 0
Na začátku všeho byl lovec... tak nějak by mohl začínat příběh společnosti Buck Expert, která svoji činnost začala již v roce 1990. Málokdy se podaří, že výrobní společnost založí lidé, kteří svou vášeň a zálibu zároveň vykonávají jako svou práci. Profesionální lovci, kteří stáli u zrodu společnosti Buck Expert, díky své bohaté, dlouholeté zkušenosti z lovů v Kanadě a Severni Americe, založené na trpělivém pozorování způsobu života divoké zvěře, dokázali společně vytvořit zcela novou metodu vábení zvěře. Více >
Vábení zvěře, tak trochu jinak...

Eschenbach Trophy® D-B allwetter

Myslivost 5/2009, str. 46 Text a snímky Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Můžeme-li dalekohledy Eschenbach Farlux®, které jsme si představili v minulém čísle, označit za kapitány flotily dalekohledů Eschenbach, pak modely Trophy® D-B allwetter bezesporu představují skupinu prvních důstojníků. Jaké jsou a co přinášejí našim myslivcům další pozorovací dalekohledy vyráběné v německém Norimberku? Více >
Eschenbach Trophy® D-B allwetter

Za hrdliččím májovým hlasem

Myslivost 5/2009, str. 48 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Nevím, zda by dnes K. H. Máchu natolik zaujal některý zamilovaný hlas ze dvou druhů hrdliček – divoké a zahradní, který můžeme v květnu slýchávat v naší přírodě, aby o něm básnil. V čase básníka, kdy vytvořil nesmrtelný „Máj“, žila ve volnosti u nás v krajině jen hrdlička divoká. Více >
Za hrdliččím májovým hlasem

Pruhovaná setkání

Petr Slaba
Počet komentářů: 0
Bylo jich třináct a březnové sluníčko jim hřálo pruhované kabátky selat ostošest. Lebedila si ve velikém zálehu pod statným topolem, vystlaném suchou trávou a rákosím. Občas některé kviklo a namáčklo se mezi své soukmenovce, aby po chvíli udělala ze svých malých tělíček valnou hromadu. V dolíku vyhloubeném vodou asi dva metry od nich, ležela v klidu velká, asi stokilová bachyně a kousek dál v podobném dolíku, ovšem na straně druhé, ležela také bachyně, ale o něco menší. Na rybníku, který se pár metrů od zálehu rozprostíral se honili kačeři a ve větvích topolů poskakovaly čiperné sýkorky koňadry a modřinky, z větévky na větev a štěbetaly vesele do jarního vzduchu. Více >
Pruhovaná setkání

Výchova a výcvik loveckých psů

Václav Vochozka
Počet komentářů: 0
Právě se vám dostala do rukou zajímavá publikace známého kynologa, lesníka a myslivce Václava Vochozky, který poutavě předkládá začínajícím, ale i zkušeným cvičitelům návod, jak se svým svěřencem pracovat, aby se z něho stal platný pomocník při praktickém provozování práva myslivosti. Více >
Výchova a výcvik loveckých psů

Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře -Hierarchie

Myslivost 5/2009, str. 80 Vojtěch Škaloud, Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Hierarchie. Aby společenství fungovalo pokud možno bez třenic a neztrácelo energii zbytečnými spory, je postavení každého jednotlivce ve skupině pevně vymezeno. Ve skupinách, které nepřesahují svým počtem 20 - 30 jedinců se většina příslušníků skupiny osobně zná a zpravidla mezi nimi panuje hierarchický pořádek. Proto zvěř žijící ve větších uskupeních než je rodina nebo rodinná skupina (tedy pokud počet členů skupiny přesahuje 4 - 5 jedinců) dodržuje ve svém společenství hodnostní (hierarchickou) posloupnost mezi jednotlivými příslušníky. Znamená to, že společensky nadřazený (dominantní) člen skupiny je ve všech směrech respektován podřízenými (submisivními) členy společenstva. Ve skupině je tedy chování členů navzájem závislé. Vůdce skupiny je více nezávislý na ostatních členech společenstva než oni na něm i mezi sebou. Více >
Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře -Hierarchie

Trefa do černého

Myslivost 5/2009, str. 58 Mgr. Jitka JONÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
V neděli 1. 3. 2009 jsem se vydala do Ostrova na výstavu Helen Schargo (pravým jménem Helena Scharnaglová) a Miroslava Špetla - Trefa do černého (od 1. 3. – 31. 3. 2009). Více >
Trefa do černého
Zpracování dat...